Zwijnenstal.

Hits: 1146

Op 20 augustus 2014 had ik een aanvaring met een Cardiologe. Tijdens het gesprek merkte ik dat de cardiologe het niet eens was met mijn keuze om in overleg met een orthomoleculair arts haar medicijnen te vervangen of niet meer te slikken. Omdat ik de cholesterolverlager vervangen had door Rode Gist Rijst, kreeg ik een les in wetenschappelijke bewijzen en onderzoeken dat de statines onontbeerlijk waren. Bovendien was het nooit wetenschappelijk bewezen dat Rode Gist Rijst het cholesterol gehalte voldoende kon verlagen.

Op 27 februari 2019 kreeg ik weer les in wetenschappelijke bewijzen tijdens een korte check up bij de huisarts. Ze had me alsnog statines voorgeschreven en ik vertelde haar dat ik die chemicaliën in de grijze container had gegooid. We zijn thans vijf jaar later, en het collectieve bewustzijn is een beetjegeëvolueerd. Op mijn vraag of die wetenschappelijke bewijzen door de farmaceutica waren voorgedragen, keek ze van me weg.

Het woord statines bleef de rest van de middag in mijn geest hangen. Om je een idee te geven over de bijwerkingen, geef ik hierbij een opsomming zoals ze vermeld staan in de bijsluiter. Bijwerkingen in het maag- en darmstelsel (verstopping, winderigheid, verstoorde spijsvertering, misselijkheid, diarree, gebrek aan eetlust, braken). Bijwerkingen in de bloed- en lymfevaten (tekort aan bloedplaatjes, trombocytopenie). Bijwerkingen met betrekking tot het immuunsysteem (anafylaxie). Verstoring van het hormoonsysteem (haaruitval, verstoring glucosespiegel, ontsteking van de alvleesklier)

Psychische stoornissen (slapeloosheid, geheugenverlies). Bijwerkingen in het zenuwstelsel (hoofdpijn, duizeligheid, jeuk, pijn aan armen en benen door zenuwaandoeningen (perifere neuropathie). Bijwerkingen aan lever en gal (hepatitis gepaard gaande met geelzucht). Bijwerkingen aan de huid (huiduitslag, galbulten, allergische reacties, ademhalingsmoeilijkheden). Impotentie (’s ochtends geen tent meer in je slip…)

Op Internet las ik een artikel waarvan ik hierna enkele alinea’s geredigeerd weergeef.

50 jaar cholesterolverdwazing.
Al meer dan 50 jaar is er een generatie artsen ontstaan met opvattingen en richtlijnen over cholesterol die niet ontleend zijn aan wetenschappelijk onderzoek, maar aan Farma-marketing. De sturing door financieel belanghebbenden is bepalend geworden voor de cholesterolverlagende behandeling van patiënten.

Statines ontlenen hun werking aan het verlagen van cholesterolwaarden en niet aan hun ontstekingsremmend effect. Cholesterolwaarden moeten verlaagd worden. “Hoe lager hoe beter”. Zie daar het algemeen aanvaarde gedachtengoed van de dokter van vandaag. Die arts kijkt je verbijsterd aan als je betoogt dat alle cholesterolverlagende interventie-onderzoeken van voldoende grootte, looptijd en kwaliteit geen verschil laten zien op harde eindpunten.

De studies hebben gemeen dat er geen enkel verschil in sterfte optreedt door medicinale verlaging van cholesterol. Dat is ondubbelzinnig de uitkomst van die studies. Daarnaast laten ze uiterst marginale verschillen zien in het optreden van cardiovasculaire complicaties als hartinfarct en beroerte. De NNT methode om die complicaties te voorkomen, rechtvaardigt van geen kant de behandeling met cholesterolverlagers en dat al helemaal niet als men kijkt naar de bijwerkingen, zoals het ontstaan van diabetes en een verhoogde incidentie aan kanker.

De studie-uitkomsten hebben onveranderlijk gemeen dat ze door een groepje hoogleraren op onaanvaardbare wijze worden gepresenteerd. Manipulatie in de onderzoeksopzet komt vaak voor. De IMPROVE-IT-studie spant daarbij de kroon met negen jaar knoeien en kneden om een statisch significante uitkomst te verkrijgen van een gekunstelde uitkomstmaat, die met een NNT van 50 klinisch irrelevant is.

Dr. Scott Reuben, een voormalig wetenschappelijke onderzoeker voor Pfizer, één van de grootste farmaceutische bedrijven, heeft toegegeven meegewerkt te hebben aan onjuiste en verzonnen onderzoeksresultaten van tientallen studies. Dr. Reuben had 75.000 dollars subsidie ontvangen in 2005 van Pfizer om Celebrex, een ontstekingsremmer gebruikt bij de behandeling van reuma, te bestuderen. Het gepubliceerde onderzoek werd door honderden artsen en onderzoekers gebruikt als "bewijs". Maar, Celebrex werd nooit op een patiënt getest!

Niet de vervalste onderzoeksresultaten van Dr. Reuben zijn het opmerkelijke aan dit verhaal, niet de door hem ontvangen onderzoeksgelden, maar het feit dat deze gang van zaken veelvuldig voorkomt. Farmaceutische bedrijven geven routinematig grote sommen geld aan artsen en onderzoekers. Frauduleus onderzoek lijkt een wijdverbreid probleem in te zijn geworden in de moderne geneeskunde. In 2013 spendeerde het bedrijf $6,7 miljard aan onderzoek en ontwikkeling.

Talrijke artikelen en boeken verschenen over de cholesterolhype. Met goede argumenten werd aangetoond dat medicinale verlaging van het cholesterolgehalte geen enkele zin heeft en dat vaatcomplicaties met stolsels worden veroorzaakt door ontstekingen van de vaatwand. Statines zijn effectief daartegen, niet vanwege hun cholesterolverlagende werking, maar vanwege hun ontstekingsremmende werking.

Een lage dosering van het goedkope simvastatine is daarbij volgens de grote IDEAL-studie net zo effectief als een hoge dosering van het sterker werkende atorvastatine. Met de slagzin “Hoe lager hoe beter” werden en worden dure, sterke cholesterolverlagers in de markt gezet. Ze zijn zonder uitzondering zinloos, schadelijk en duur. In 2014 heb ik al gekeken naar zinvolle, minder dure, natuurlijke cholesterolverlagers

Maar natuurlijk!
Haverzemelen, gerst, havervlokken werken preventief tegen hartvaatziekten omdat ze chronische ontstekingen aan de vaatwanden kunnen tegengaan. Walnoten of walnotenolie bevatten veel omega3 vetzuren en kunnen het LDL (negatieve cholesterol) verlagen. Ook amandelen zijn zeer gezond, door dagelijks 75 gr amandelen te eten kan je het slechte LDL cholesterol met 24% verminderen.

Een glas niet zoete rode wijn per dag. Druiven bevatten polyfenolen, waaronder resveratrol dat vooral in de rode druif zit. Druivensap blijkt bloeddrukverlagend te werken, het verhoogt het goede HDL-cholesterolgehalte significant en heeft een ontstekingsremmend effect bij mensen met stabiele ischemische (plaatselijk tekort aan bloed) hartklachten.

Granen, fruit, bonen en bladgroenten bevatten veel vitamine B. Wanneer je te weinig groenten en fruit eet, pak je een voedingssupplement met vitamine B (120 mg/dag). Elke ochtend 1 kop koffie is goed tegen chronische ontstekingen en oxidatieve schade.

De traditionele Chinese geneeskunde schrijft al honderden jaren geneeskrachtige effecten toe aan Rode Gist Rijst. De rijstkorrels zouden gezond zijn voor het hart. Ze worden in Europa verkocht als voedingssupplement in de vorm van capsules. Die hebben een gunstige invloed bij een te hoog cholesterolniveau.

Olijfberg.
Gethsemané is Aramees voor olijfoliepers. In de Bijbelse tijd was Gethsemané een kleine tuin met olijfbomen op de Olijfberg, net buiten Yerushalaim. Yeshua trok zich hier terug nadat hij op de vooravond van zijn kruisiging was verraden. Deze plaats van doodangst werd in de 4e eeuw na Christus geïdentificeerd waarop een heiligdom werd geplaatst die later werd verwoest…

Daags voordat ik aan dit schrijfseltje begon had ik Olivie Riche 4.000 gekocht. Olivie Riche capsules verenigen op een geconcentreerde manier alle positieve eigenschappen van olijven. De beschrijving van dit product deed mij denken aan de tijd dat ik tekstschrijver was…

Olivie producten zijn gemaakt van olijfbomen die in een veeleisende natuur geplant worden; een rotswoestijn in het Marokkaanse Atlas gebergte. Dit verleent hen een uniek chemotype, rijk aan polyfenolen. Inderdaad,  net als de wijnstok, moet een olijfboom lijden om het beste van zichzelf te kunnen geven.

De hitte (50 °C in de zomer), de rotsachtige bodem waar de wortels zich niet gemakkelijk kunnen ontwikkelen, het zeer zeldzaam beschikbare water, zet de olijfbomen sterk onder druk. De bomen zijn onderhevig aan een fenomeen van overlevingsinstinct wat leidt tot een zeer hoge productie van polyfenolen uit zelfverdediging. De olijfboom gaat tot het uiterste om zichzelf en u te beschermen!

De goed betaalde onderzoekers van de farmaceutische industrie bepalen wat een hoog en laag cholesterol niveau is. Wie betaalt, die bepaalt. In de grote Jupiter-studie werd een duidelijk verband aangetoond tussen ontsteking en cardiovasculaire complicaties. De studie-uitkomst kwam als een verrassing en verdween snel uit het zicht. Het vormde een bedreiging voor de uiterst lucratieve cholesterolhypothese.

Wetenschappers die anders beweren, worden niet als spreker toegelaten op de vele congressen en nascholingen waar ‘big-farma’ grote invloed op heeft met zijn onuitputtelijke fondsen. In de VS hebben wetenschappelijke organisaties al afstand genomen van de verouderde LDL-verlaging met chemicaliën. Dat is niet echt doorgedrongen in Nederland.

Big Farma maakt er een zwijnestal van!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com