Het Begin.

Hits: 1119

Er is een begin voor het begon, omdat tijd een illusie is en de geschiedenis is verdraaid. We beginnen met de laatste zin uit het vorige artikel: ‘Big Farma maakt er een zwijnestal van.’ Voor een zwijnenstal heb je vee nodig, om vee te voeden heb je gras nodig. Archeologen zijn het erover eens dat de landbouwer voor de veehouder kwam. Dat vond allemaal plaats in de Vruchtbare Halve Maan tussen de Eufraat en de Tigris.

De eerste landbouwer en de eerste herder/veeboer waren Kain en Abel. Wanneer je ogen hebt die kunnen zien, begrijp je de code die in hun namen ligt. Kaïn was een protegé van Enki en Abel was een oogappel van Enlil. Kaïn is een transcriptie van Enki, wiens naam Heer van de Aarde betekent. De naam Aba-el duidt op de allerhoogste vader; dat was Enlil, wiens naam Heer van de Hemel betekent.

Kaïn had groene vingers en kweekte zaadzaaiende kruiden en gewassen, vruchtbare bomen en zaadzaaiende bomen, zonder ze genetisch te manipuleren zoals we dat thans doen. Abel was herder geworden en was zeer succesvol in het vermeerderen van zijn veestapel. Aan het einde van de dagen verzamelde Kaïn de vruchten van zijn arbeid als dankoffer. Abel slachtte een eerstgeboren lammetje en vond de eerste barbecue ter wereld uit.

Maar de vruchten van Kaïn werden genegeerd en god prikte een vorkje mee op de BBQ van Abel. Dat was natuurlijk figuurlijk, maar het signaal was duidelijk voor de boer. Kaïn zag hoe de rook van Abels offer in een mooie rechte lijn omhoog ging. Kaïns rook waaide alle kanten op en sloeg neer. Dat zette kwaad bloed bij Kaïn, hij voelde ineens een heftige ‘kinnesinne’ opkomen en sloeg zijn broer dood. In den Beginne was het al een zwijnenstal!

Shanidar.
In Genesis 2:10-14 lezen we dat de Hof van Eden werd omgeven door vier rivieren uit één bron: Pison, Gihon, Tigris en de Eufraat. De Shanidargrot is een archeologische locatie bij het Bradost-gebergte in de Koerdische Autonome Regio van Irak, tussen de Eufraat en de Tigris. In de grot zijn de overblijfselen van tien Neanderthalers gevonden, daterend van 35.000 tot 65.000 jaar BC.

Shanidar is een fascinerend verhaal van een grot waar, volgens archeologen, de eerste rituele begrafenis van een Neanderthaler plaatsvond. Paleobotanisten troffen enorme hoeveelheden stuifmeel aan op de opgegraven lichamen, dit zou wijzen op het ritueel achterlaten van bloemen op lijken met een zorg die nog niet eerder was waargenomen in gefossiliseerde menselijke resten.

Ralph Solecki, de leider van de opgraving van de Shanidar grot, schreef in 1971 in zijn boek Shanidar, The First Flower People: ‘Door de bloemen in associatie met Neanderthalers worden we plotseling tot het besef gebracht dat de universaliteit van de mensheid en de liefde voor schoonheid verder reikt dan de grens van onze eigen soort. We kunnen de vroegste mensen niet langer het volledige scala aan menselijke gevoelens en ervaringen ontzeggen.'

De naam Neanderthaler is synoniem geworden met het soort gedrag dat wordt geassocieerd met 'trage', 'brutale' holbewoners. In het Engelse woordenboek staat een Neanderthaler voor 'een onbeschaafde of lompe man'. Eén online woordenboek beschrijft de Neanderthaler als 'grof, lomp of traag van begrip' en 'ongemanierd en grof en verachtelijk in gedrag of uiterlijk; dom, haveloos'.

Ze sloegen elkaar niet dood om een parkleerplaats zoals de moderne mens thans doet! Ze vergiftigden hun medemens en het milieu niet met chemicaliën. Ze hadden geen pedofielen netwerk en geen valse-vlag aanslagen. Ze kenden geen eigen risico bij een zorgverzekering, omdat zorg in die tijd niet op winstbejag was gefundeerd.

Wie is er nu achterlijk?
Ralph Solecki ’s opgravingen brachten een verbijsterende conclusie aan de oppervlakte. De Vruchtbare Halve Maan, de Hof van Eden moet ooit een genetisch/botanisch laboratorium zijn geweest dat geleid werd door een onbekende entiteit. Voor ware geleerden was hij misschien onbekend, voor deze simpele MULO jongen was het Enki, de schepper en beschermer van de eerste mensen.

Enki was een briljante wetenschapper, bioloog, geneticus en ingenieur en patroon van ambachtslui en artiesten. De opgraving in de Shanidar grot bracht aan het licht dat ‘iemand’ de vroegste mens had geleerd een wijnstok te planten en te cultiveren. Zelfs Genesis 9:21 bevestigt dit met het verhaal van Noach, die na de Zondvloed zoveel water had gezien dat hij een wijngaard plantte en er dronken van werd.

Niet alleen druiven, ook de eerste door mensen gecultiveerde tarwe, gerst, emerkoren of gortrijst, gierst, rogge en spelt werden in Mesopotamië, tussen de Eufraat en de Tigris verbouwd. Appels uiteraard, anders was Eva niet te verleiden, peren ook want Adam was een toffe peer, olijven, amandelen, pistachenoten en walnoten werden voor het eerst in Mesopotamië verbouwd.

Lees nog eens het vorige schrijfseltje over de natuurlijke cholesterolverlagers en verbaas je over de wijsheid van de Neanderthalers! Gezondheidszorg in die periode van de menselijke evolutie is vaak bestudeerd naast complex cultureel gedrag, gebaseerd op onderzoek naar rituelen en symbolen die met de dood te maken hebben. Deze studie beschrijft echter voor het eerst dat gezondheidszorg een meer strategische rol zou kunnen spelen bij de overleving van de Neanderthalers.

Je mag veronderstellen dat de Neanderthalers over kruidengenezers/sjamanen beschikten, die meer wijsheid en kennis hadden dan de huidige farmaceuten. De genezers van weleer gebruikten de natuur zonder winstbejag of octrooi.

Een studie van bepaalde soorten bloemen suggereert dat deze kunnen zijn gekozen voor hun specifieke medicinale eigenschappen. Duizendblad, korenbloem, moederkruid, kruiskruid, druifhyacint, zeedruif en stokroos waren aanwezig in de stuifmeelmonsters; planten die al lang bekend zijn om hun geneeskrachtige, diuretische, stimulerende, samentrekkende en ontstekingsremmende eigenschappen.

Een diureticum is een middel dat de afgifte van water door de nieren bevordert. De zeedruif is een plant uit de duizendknoopfamilie. De vruchten kunnen als handfruit worden genuttigd of tot compote, jam, gelei en sap worden verwerkt. Op de Cariben wordt van de vruchten een vruchtenwijn bereid.

Overleven.
Onderzoek aan de Universiteit van York heeft getoond dat Neanderthalers gezondheidszorg omarmden, zoals assisteren bij ernstig letsel en de uitdagingen van de bevalling. Zorg was bij de Ouden in de eerste plaats bedoeld om de Homo Sapiens voor uitsterven te behoeden.

Onderzoekers onderzochten de skeletresten van meer dan 30 personen waarbij lichte en ernstige verwondingen zichtbaar waren, maar niet tot verlies van mensenlevens leidden. De monsters vertoonden verschillende episoden van verwonding en herstel wat suggereert dat Neanderthalers een goed ontwikkeld zorgsysteem moeten hebben om te kunnen overleven.

Dr. Penny Spikins, een archeologe van de Universiteit van York, zei: "Neanderthalers hebben meerdere bedreigingen voor hun leven gehad, vooral van grote en gevaarlijke dieren, maar in onze huidige arrogantie zijn Neanderthalers alleen maar bruut en sterk waardoor we tot nu toe niet echt diepgaand hun kwetsbaarheden hebben onderzocht.”

Dr. Penny Spikins voegde er aan toe: "We hebben bewijzen van gezondheidszorg die tot 1,6 miljoen jaar terug gaan, maar waarschijnlijk nog verder teruggaat. We wilden onderzoeken of gezondheidszorg in Neanderthalers meer was dan een culturele praktijk, was het iets wat ze gewoon deden of was het fundamenteel in hun strategie om te overleven?

Wanneer we kijken naar de dagelijkse risico's en gevaren die gepaard gaan met de jacht en het vinden van voedsel, alsook bij de bevalling met betrekking tot hun kleine jachtgroepen, is het niet verrassend dat ze praktijken zouden ontwikkelen om de gezondheid te verbeteren en het sterfterisico te verminderen.”

Het vooroordeel over Neanderthalers komt voort uit het academische, religieuze en publieke klimaat bij de eerste opgraving van Neanderthalers in 1856. Marcelin Boule's ontdekking van de ' Oude Man ' van La Chapelle-aux-Saints in 1908 leek deze brutale verschijning te bevestigen en leidde tot het populaire stereotype dat we tegenwoordig kennen, ondanks latere bevindingen waaruit blijkt dat de Neanderthaler verlamd was door artritis en ziekte.

De Neanderthaler, die primitieve woesteling, leek volgens de huidige inzichten meer op de moderne mens dan diens reconstructie destijds toonde. Nieuw onderzoek suggereert dat Neanderthalers niet minder intelligent waren dan de moderne mens. Hun herseninhoud was groter dan die van de gemiddelde moderne mens.

Nu rest mij, terwijl het Carnaval in alle uitbundigheid floreert, je te herinneren aan twee uitspraken van Albert Einstein.
1. ‘Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker.’
2. ‘Wat me echt interesseert is of God een keuze had toen hij de wereld schiep.’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com