Terminalia arjuna.

Hits: 809

De boom heeft bijnamen als dierbare oude vriend, genezer of heilige ziel. Voor dr. Abdul Kalam was het vooral een dierbare oude vriend. Abdul Kalam, ruimtevaartdeskundige, ingenieur, dichter, auteur en politicus was van 2002 tot 2007 de 11e president van India.

Dr. Kalam behaalde zijn doctorstitel in de luchtvaarttechniek aan het Technologisch Instituut van Madras in 1958 en ging werken bij de Organisatie voor Onderzoek en Ontwikkeling van de Defensie van India (DRDO). Vier later jaar werd hij lid van de Onderzoeksorganisatie voor Ruimtevaart. In 1982 werd hij voorzitter bij de DRDO en in 1992 werd hij wetenschappelijk adviseur aan het Ministerie van Defensie van India.

Zijn Zodiacteken, Weegschaal, liet ook een totaal andere kant van dr. Kalam zien. Hij was een praktiserend vegetariër en hield zich aan het celibaat. Hij bestudeerde zowel de Koran als de Bhagavad Gita. Deze ogenschijnlijke tegenstelling in geloofsovertuigingen brachten hem echter een prachtig inzicht: “Voor grote mensen is religie een manier om vrienden te maken, kleingeestige mensen maken van religie een wapen.’

Naast 30 eredoctoraten van bijna 30 universiteiten en verscheidene toekenningen voor zijn wetenschappelijk werk, kreeg hij de hoogste burgerlijke toekenning van India, Bharat Ratna. Die titel betekent zoiets als ‘Juweel van India’. We zullen hierna een ander ‘Juweel van India’ bespreken.

Oude Vriend.
Een medewerker en leerling van Dr. Kalam schreef in zijn memoires: ‘'Wat kan ik geven: Levenslessen van mijn leraar, Abdul Kalam', opgedragen aan zijn mentor. Daarin komen enige onbekende anekdotes voor uit het leven van de poëtische wetenschapper. Een van de interessante dingen die in de memoires wordt onthuld, is de speciale genegenheid van Dr. Kalam voor een boom. Op Internet vond ik een gedicht van dr. Kalam over die boom.

Er was een majestueuze Levensboom
Een bundeling van lang en recht Nag Phali-bos
Onverschrokken tegen de zonnestralen in
Veel gelaagd, elke bloemplant bruisend van leven
We naderden heel nabij tot de gelukkige planten
Verbaasd om het wonder van de natuur te zien
Onderste lagen strooiden bloesem rondom in het zand
Terwijl de middenlaag bloeide
In een indrukwekkende grootsheid
Aangenaam geurend, schoonheid rondom
Honingbijen op het bloemenbed, waar liefde stroomt
Bedwelmd door het tafereel, keken we omhoog
Waar een ring van knoppen op springen stond
Voor nieuwe lagen door hun geboorte.

De 'Levensboom' waar Dr. Kalam in bovengenoemde zinnen over sprak, is blijkbaar ook een poëtische verheerlijking van de natuur geïnspireerd door die echte boom waar hij ooit mee bevriend was. Het was en is de Terminalia arjuna of Arjuna boom in de tuin van de presidentiële residentie waar Abdul Kalam vijf jaar woonde.

De Arjuna-boom wordt ongeveer 20-25 meter hoog; heeft meestal meerdere stammen, en vormt een brede kap aan de kroon, waaruit takken omlaag waaieren zoals bij een treurwilg. De Arjuna-boom wordt van oudsher gebruikt om hartaandoeningen te behandelen, en daarom kreeg het de bijnaam "Bewaker van het hart". Arjuna Pandava, de held uit het epos de ‘Mahabharata’ is naar deze boom vernoemd vanwege zijn beschermende karakter.

Tijdens zijn presidentschap kregen mensen die hem bezochten steeds de vraag of ze zijn oude vriend kenden. Dr. Kalam begeleidde dan zijn gasten persoonlijk naar de tuin met de Arjuna-boom, alwaar hij de boom aan mensen presenteerde als 'een geweldige kerel'.

De unieke genegenheid voor die boom was niet alleen vanwege de natuurlijke essentie, maar ook omdat de boom voor hem een getuige was van het verre verleden, alsof er een entiteit doorheen leefde. De honderd jaar oude boom had dezelfde levenskracht als de ouders van Dr. Kalam; zijn vader werd 103 jaar en zijn moeder werd 90 jaar voor ze de Aarde verlieten.

Deze Arjuna-boom die tumultueuze tijden had gezien, de Indiase vrijheidsstrijd, zijn leiders en vaandeldragers, de overgang van de ene periode naar de andere, was een levend testament voor het Leven zelf, een boom die veel geheimen van de natuur aan Dr. Kalam heeft onthuld. Een anekdote vertelt dat dr. Kalam vaak naar de boom wandelde en via een telepathische communicatie gedachten met de Arjuna-boom uit wisselde.

Niemand begreep welke relatie de ruimtevaartdeskundige had met deze boom en waarom hij er veel belangstelling voor toonde, maar op een of andere manier maakten ze elkaar wijzer.

Dr. Kalam bedankte de Arjuna-boom vaak voor de zorg van het presidentiële verblijf door de eeuwen heen en voor de knoppen die onder zijn hoede uit bloesemden. Tijdens een van deze uitwisselingen kreeg dr. Kalam een inzicht: 'Diamanten worden gevonden in de diepten van de Aarde, en niet op het hoogtepunt van de hemel.'

Vergun het mij jullie er aan te herinneren dat koolstof, een scheikundig element met het symbool C en atoomnummer 6, onder grote druk en immense hitte tot een diamant transformeert. De evolutie fase waarin we ons bevinden wordt gekenmerkt door hitte (opwarming) en druk (Burn-out). Ons lichaam transformeert langzaam maar zeker van een op koolstof gefundeerd jasje naar een kristallijnen voertuig voor de ziel.

Telkens wanneer dr. Kalam de majestueuze boom zag, verwonderde hij zich over deze lieve vorm van de natuur waaruit een bijenkorf met kilo's honing hing. De boom werd bezocht door een zwerm vogels zoals koekoeken, Balispreeuwen, mussen en kraaien die genoten van hun eindeloze gekwebbel (chatten), terwijl de Arjuna-boom hen liefdevol de broodnodige pauze en beschutting verschafte.

Op de vraag waarom hij de boom bewonderde zei dr. Kalam: 'Arjuna leeft om te geven en iedereen die leeft om te geven moet worden vereerd'. De voormalige president zag in de standvastigheid van de Arjuna-boom op zijn hoge leeftijd de reden van zijn missie: ‘Geven wat de boom maar kon, om anderen te laten profiteren van zijn aanwezigheid’.

Abdul Kalam benadrukte hoeveel levens afhankelijk waren van Arjuna. De boom, dicht begroeid met loof dat zorgvuldig de binnenste takken afschermde, ondersteunde kleine planten eromheen en verschillende vogelnesten, en schonk levensonderhoudende zuurstof.

In de dichte struiken rond de meervoudige stam lag een pauwennest verscholen. De kuikens die uit die eieren kwamen werden door dr. Kalam 'Erwten-kinderen' genoemd. Deze kleine wezens werden een deel van de familie van de president, en hij zorgde ervoor dat ze op de binnenplaats werden gevoed. Natuurlijk voegden zich al snel andere vogels, zoals duiven en papegaaien, bij deze kuikens. Dit vormde een traditie die jarenlang moest doorgaan. Toen de president niet in de stad was, liet hij zijn instructies aan het personeel over om hen te voeden. En als hij terugkeerde, controleerde hij ze.

Nu de grote ziel is vertrokken, heeft hij ons zijn mooie herinneringen en geweldige berichten nagelaten. Hij is niet meer om te praten met zijn vriend, de Arjuna- boom. Hij is er niet meer om die vogels te voeden. De vogels worden echter nog steeds voorzien van voedsel en zullen waarschijnlijk voor altijd worden gevoed in de herinnering van dr. Abdul Kalam. En de boom is er nog steeds op zijn best om te 'geven'.

In het Sanskriet betekent arjuna helder, zilver of glanzend. De zilvergrijze schors van de Arjuna-boom heeft geneeskrachtige eigenschappen. In de Ayurveda-geneeskunde gebruikt men die geneeskracht bij dysenterie, oorpijn, handhaving van het cholesterolgehalte, versterking van de hartspier tot behandeling van astma, urineproblemen, fracturen, zweren, oedeem, dyspepsie, koorts, indigestie en aften in de mond.

Sinds mijn dubbele bypass in 2014 gebruik ik Arjuna Vegacaps als voedingssupplement!

Laten we dit schrijfseltje afsluiten met een uitspraak van dr. Kalam: ‘De mens heeft zijn moeilijkheden nodig, om zijn succes te vieren.’ Net zoals Arjuna Pandava in de Mahabharata moeilijke omstandigheden nodig had om uiteindelijk de overwinning te behalen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com