Antarctica

Hits: 1587

Een verborgen continent onder Antarctica. Rusland meldde in 2018 dat er nog een ander continent verborgen ligt onder het ijs van Antarctica, en veel mensen vermoeden dat daar een oude beschaving begraven ligt. Dit nieuws interesseerde sommige grote machthebbers, en ze hebben Antarctica in de ban gedaan en een spreek en publicatie verbod uitgevaardigd. Maar mensen vragen zich af waarom die regeringen die belangrijke ontdekking geheim willen houden.

Russische wetenschappers hebben honderden meren ontdekt onder het ijs van Antarctica. Ze zijn niet bevroren, zoals je wellicht gedacht hebt, maar bevatten zuiver water dat meer dan 10 miljoen jaar geïsoleerd heeft bestaan. De wetenschappers hebben 10 jaar lang door de kilometers dikke ijslaag geboord en bereikten het grootste meer dat daar ligt. In het boorgat werd een lift geïnstalleerd die een team van 8 mensen naar het verborgen meer heeft gebracht. Ze hebben het meer naar hun eigen station genoemd; het Vostok Meer.

Organisme 46B.
De Russen troffen er, tot hun verbijstering, een dodelijk schepsel aan dat ze Organisme 46B hebben genoemd. Het schepsel is extreem gevaarlijk omdat het een prooi met gif kan verlammen om het vervolgens op zijn gemak in stukken te scheuren. Het schepsel is een bewijs voor bepaalde theorieën dat er monsters onder de oceanen en onder ijs leven. De duikers waren het onderzeese meer aan het verkennen toen ze het angstaanjagende schepsel ontdekten.

Het leek op een forse octopus met 14 tentakels. Het gif dat dit schepsel spuit is zo sterk dat het een prooi tot op 150 voet (45 m.) kan verlammen. Volgens het bericht werd een van de Russische teamleden er door gedood. De wetenschappers namen het dier gevangen om het te bestuderen, en vonden dat het een kruising leek van de mimische octopus uit de Indische Oceaan en het Organisme 46B.

Vormveranderaar.
De Thaumoctopus mimicus is een octopus die in staat is zich voor te doen als verschillende onderzeese dieren. De tot 60 cm grote octopus met bruine of witte strepen of vlekken leeft in de tropische zeeën van Zuidoost-Azië. De soort werd pas in 1998 officieel ontdekt voor de kust van Sulawesi. Duikers zagen dat het dier wel 15 soorten nabootste waaronder: zeeslangen, koraalduivel, platvis, slangsterren, pijlstaartroggen, schollen, kwallen, zeeanemonen, bidsprinkhaankreeften. - ArjunA

Het Organisme 46B heeft dezelfde camouflage mogelijkheden als een octopus, maar kan zelfs van vorm veranderen. Een van de duikers zag hoe het schepsel de vorm aannam van een menselijke duiker. Dat is waarschijnlijk de reden waarom het zo lang geheim is gehouden. Men beweert dat de getuige hiervan door het schepsel werd gedood omdat hij in de veronderstelling was dat het een collega duiker was.

Dit was de reden om het schepsel te vangen en in een container te stoppen. Ze gebruikten een vrouw die over ongelooflijke vermogens en technieken beschikte voor zelfverdediging. De wetenschappers vertelden dat ze het schepsel vingen om diens capaciteiten en het verlammende vergif te bestuderen. Wat er nog meer onder het ijs van Antarctica verborgen ligt is nog geheim.

Bovenstaand bericht is van februari 2018, terwijl ik in 1996 het boek: ‘Atlantis, een wereld onder ijs’ van Rose en Rand Flem-Ath al in huis had…Dit boek levert het overtuigende bewijs dat Antarctica in feite het verloren Atlantis is... Rand en Rose Flem-Ath baseren hun theorie op het werk van professor Charles Hapgood.

Hapgood beweerde in de jaren '50 dat de aarde onderhevig was geweest aan een verschuiving van de aardkorst waardoor de beschaving werd vernietigd en de continenten naar hun huidige positie verschoven.

Met behulp van de theorie van de verschoven aardkorst komen de aanwijzingen voor de positie van Atlantis in een nieuw daglicht te staan. De auteurs zijn daarbij geholpen door oude kaarten die delen van de wereld laten zien - inclusief Noord- en Zuid-Amerika en een ijsvrij Antarctica -, lang voordat deze gebieden door Europese onderzoekers in kaart waren gebracht!

Deze kaarten stellen dus de aarde voor, vóórdat de grote verschuiving plaatsvond. Rand en Rose Flem-Ath leveren het bewijs voor het bestaan van een geavanceerde cultuur, die werd weggevaagd door een geologische ramp, en waarvan kleine groepen overlevenden zich over heel de wereld verspreidden.

Herinner je de Toekomst.
In 2007 hield ik voor het eerst de lezing ‘Herinner je de Toekomst’. Bij dia 8 schreef ik: ‘Kunnen jullie je voorstellen dat moderne cartografen heel verbaasd waren toen ze ontdekten dat de kaarten die admiraal Piri Reis volgens overlevering in 1513 heeft getekend pas exact bleken te zijn nadat ze op een globe werden geprojecteerd?’

Bij dia 9 schreef ik: ‘De kaart is getekend alsof iemand uit het verre verleden de beschikking had over een satellietfoto die vanuit de ruimte boven Cairo is genomen… Er is zelfs rekening gehouden met vervormingen of vervlakkingen die de bolvorm van de Aarde genereert. Op de kaart van Piri Reis uit 1513 zien beide Amerika’s en Australië er smal uit omdat ze op de horizon ombuigen…’

Het is bij ontwaakte zielen bekend dat St. Germain in de belichaming van Chris Columbus in 1492 al gebruikte om het continent aan de andere kant van de Atlantische Oceaan opnieuw te ontdekken. In tegenstelling tot wat ons op school werd verteld was hij overigens niet de eerste! Columbus had in 1492 al een kaart die volgens wetenschappers pas in 1513 door Piri Reis werd gebruikt!

Bij Dia 10 schreef ik: ´Hoe is het mogelijk dat iemand in 1513 een perfecte kaart van de wereldbol kan produceren, die alleen met uiterst moderne driehoeksmetingen getekend had kunnen zijn?’ Bij dia 11 schreef ik: ‘Hoe is het mogelijk dat er op die kaart een zeer gedetailleerde kustlijn was te zien van het land onder Antarctica dat in de tijd van Piri Reis met kilometers pakijs was bedekt?’

2019.
Dit artikel schrijf ik 12 jaar na die eerste lezing, en ik had in 2014 het ‘geluk’ tijdens een urenlange bypass operatie in Antalya les te krijgen van Nicola Tesla en Albert Einstein. Mijn fysieke voertuig lag onder volledige narcose, maar mijn geest was elders in dit Universum. Door de ontmoeting met die uitzonderlijke wetenschappers durf ik nu te beweren dat er meerdere kaarten zijn achtergelaten door de beschaving die onder Antarctica is aanwezig is.

Ik ben ervan overtuigd dat die wezens niet zijn verdwenen. Ze geven ons op onze eigentijdse wijze en technieken steeds meer inzicht in afwijkende waarheden ook al is hun technologie lichtjaren vooruit op de huidige wetenschap. De kaartmakers hebben ons iets nagelaten wat ontelbare eeuwen geleden zichtbaar was; Antarctica zonder ijs.

Hoe is dat mogelijk? Het meest simpele antwoord ligt in het feit dat de magnetische Noordpool momenteel in snel tempo opschuift richting Rusland. Dit alles resulteert op sommige plekken in extreem weer zoals: overstromingen, extreme sneeuwval, of koudefronten die normaal in een regio niet bestaan.

Het kan eeuwen gelden hetzelfde effect hebben gehad op Antarctica, het landschap dat op de kaarten van Piri Reis nog niet met kilometers pakijs was bedekt, werd door een verschuiving van de magnetische polen een wit ijzig continent.

Anomalie.
Op de oostkust van het Vostok meer, diep onder het ijs van Antarctica is een enorm magnetische anomalie of afwijking gevonden. Het zendt, net als een archeologische ontdekking van de ruïnes van een oeroude stad, golven van ongeloof en verontrusting door de slapende mensheid. Er is, tegelijkertijd, nog een verbijsterende ontdekking gedaan op de ‘bodem van de wereld’.

Meerdere getuigen beweren dat er een gigantische UFO onder het pakijs ligt. Na die ontdekking werd alles in de doofpot gegooid en complete wetenschappelijke teams werden zonder opgave van redenen geëvacueerd. Ze kregen ook een spreek en publicatieverbod.

De UFO is beslist geen natuurlijke anomalie, maar ontstaan of voortgebracht door een onbekende technologie diep onder de ijskap. Het sterrenschip zou wel eens de fysica van het fenomeen tijd kunnen openbaren, het zou wel eens beheersing over het verleden kunnen openbaren en daarmee ook over de toekomst! Het overstijgt vooralsnog ons bevattingsvermogen.

Voor mij is de ontdekking een antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat iemand in 1513 een perfecte kaart van de wereldbol kan produceren, die alleen met uiterst moderne driehoeksmetingen getekend had kunnen zijn. Het antwoord ligt ook in de Nazca lijnen in Peru die alleen op aanwijzingen van grote hoogte gedirigeerd moeten zijn. Volgens de wetenschappers Paul Kosok en Maria Reiche vormen de tekeningen een astrologische kalender. Een andere theorie stelt dat de uitgegraven lijnen een landingsbaan vormen voor buitenaardse toestellen…

Reusachtig.
Nu maken we een kwantumsprong met onze mentale vermogens. De reusachtige UFO werd achtergelaten na de Zondvloed door de Igigi; dat is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar de lagere goden (in tegenstelling tot de hogere goden, de Anunnaki). In het Sumerisch betekent Igigi "diegenen die kijken en zien".

De reusachtige Moai, de gigantische stenen hoofden op Paaseiland, kijken nog steeds omhoog alsof ze wachten op de terugkeer van andere UFO’s die niet gecrasht zijn en aan de Zondvloed zijn ontkomen. Dit is niet vreemd als je weet dat de veelhoekige (polygonale) structuren van Sacsayhuamán in Peru ook te vinden zijn in Egypte (Atlantis), op Paaseiland (Lemurië) en vele andere locaties op Aarde.

DSC_0011 - kopie.jpg

Hierboven zie je stuk een muur van Sacsayhuamán. De foto is op onze 12.12.12 missie gemaakt. Nadat ik de groep op Alfa niveau had gebracht, vroeg ik hun circa 11.000 jaar terug in de tijd te gaan. Ze hadden allemaal het gevoel dat ze door een reusachtige golf tegen de muur werden geworpen.

paaseiland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grootste beeld, genaamd Paro, was bijna 10 meter hoog en had een gewicht van 75 ton. Hebben de ontwerpers van de kaarten van Piri Reis en de uitvoerders van de Nazca lijnen ook deze beelden achtergelaten? Op Antarctica zijn ook reusachtige piramidale structuren, reusachtige tunnels en enorme ruimte voertuigen gevonden die gewoon onder het ijstapijt worden geveegd.

In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name. Genesis 6:4.

Nu onze wereld reusachtige transformaties te wachten staat, kan de ware geschiedenis van Antarctica je niet koud laten…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com