Nanobots.

Hits: 1165

Fantastic Voyage uit 1966 is een uiterst creatieve en originele science fiction film. In het verhaal loopt een Russische geleerde loopt over naar Amerika, maar door de spanning ontstaat er een bloedprop in de hersenen. Daarom wordt een tot microscopisch verkleinde duikboot met een groep medici bij de man geïnjecteerd om de bloedprop te verwijderen. Wat toen science fiction was, is nu Science Faction!

In 1966 was het concept van buitenaardse implantaten onbekend en de woorden nanotechnologie, nanobiotechnologie of nanobiologie moesten nog bedacht worden. Deze hedendaagse termen verwijzen naar de kruising van nanotechnologie en biologie. Uit naam van wetenschap komen er steeds meer exotische (buitenaardse) technologieën die eerder het uitsterven of domineren van de mens beogen dan wat mainstream beweert.

We laten eerst de reguliere beschrijving de revue passeren. Nanobots zijn robots die microscopisch van aard zijn, grotendeels gemeten op de schaal van nanometers. Een nanometer is 0,000 000 001 meter of een miljardste van een meter. Dat is net iets groter dan atomen of moleculen. Volgens mainstream bevinden ze zich thans in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, maar laat je niets wijsmaken.

Ze worden al lang toegepast in verf, cosmetica, zonnebrandcrème, voedselverpakkingen, kleding en desinfectiemiddelen en voor specifieke taken op atomair, moleculair en cellulair niveau uitvoeren en helpen bij het tot stand brengen van vele doorbraken, vooral in de medische wetenschap. En daar zit de adder grijnzend onder het gras. Medische wetenschap is op instigatie van de farmamaffia verworden tot exorbitant winstbejag.

Nanobots kunnen worden beschouwd als een kunstmatige versie van een bacterie of virus. Ze kunnen biologisch of synthetisch zijn, en ze zijn aangepast om voorgeprogrammeerde taken op atomair niveau uit te voeren. Stel je ze voor als machinale bacteriën en virussen die aangedreven worden door een kleine cel of batterij, of zelfs zonnecellen en autonoom zijn. Autonome machines, die zelfstandig en onafhankelijk functioneren!

In de film ‘Transcendence’ uit 2014 speelt Johnny Depp een wetenschapper op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij werkt aan het creëren van een bewuste machine die de collectieve intelligentie van alles wat ooit bekend is, combineert met het volledige scala aan menselijke emoties. De niet ontwaakte ziel denkt dan: ‘Het is maar een science fiction film’. Ik herhaal dat alle science fiction inmiddels science faction is.

Een positieve nano toepassing is colloïdaal zilver of goud. En uiteraard, zoals altijd, is er van de zijde van de marionetten van de farmamaffia, veel commentaar op deze natuurlijke ontstekingsremmers. Lang vóór de ontdekking van penicilline werd colloïdaal zilver gebruikt tegen infecties. Begrijp je nu waarom de reptiliaanse royalty altijd zilveren bestek gebruikt? We zullen er verder geen woorden aan verspillen.

Manipulatie.
Dr. Taniguchi van de Tokyo Science University kenschetste nanotechnologie als het bewerken, scheiden, vastleggen en vervormen van materialen door een atoom of molecuul te manipuleren. Het probleem van nanotechnologie is de onbekende giftigheid van de nieuwe producten. Toch wordt wereldwijd onderzocht hoe voedsel met nanotechnologie kan worden beïnvloed ten aanzien van de houdbaarheid, smaak, geur, kleur en vloeibaarheid.

De mens is zo ver van haar ware aard afgedwaald dat manipulatie en/of vervorming van de natuur en natuurlijke producten geen grenzen kent. Dat was een van de oorzaken van de ondergang van Atlantis! In hun technologische zelfoverschatting wilden ze een synthetische Merkaba of Lichtlichaam construeren! Zodra technologie gaat interfereren met biologie krijg je automatisch kunstmatige intelligentie.

De technologische benadering van biologie stelt wetenschappers in staat systemen te creëren die kunnen worden gebruikt voor biologisch onderzoek. Biologisch nanotechnologie maakt gebruik van biologische systemen voor technologieën die eerder bedenkelijk dan bevorderlijk zijn voor de samenleving. Bovendien gaat men volkomen voorbij aan de ethische problemen die ermee gepaard gaan. Pecunia non olet of geld stinkt niet!

Biologische machines.
De term alleen al bezorgt me koude rillingen. In mijn lezing over transhumanisme heb ik een slide opgenomen waarin een man in bed ligt met een robot. Op het nachtkastje staat een bus contactspray. De tekst boven de dia luidde: ‘Olie verversen of glijmiddel?‘ Op Internet vond ik een opmerkelijke beschrijving: ‘contactspray zorgt voor grondige reiniging van contacten en onderdelen.’ Het laatste woord vatte ik op als een woordspeling!

De belangrijkste doelstellingen die in nanobiologie vaak worden gevonden, zijn het toepassen van biologische machines op relevante medische en/of biologische problemen en het verfijnen van deze toepassingen. Onlangs is het gebruik van micro-organismen om functionele nanodeeltjes te synthetiseren van groot belang geweest.

Synthetiseren is het kunstmatig bereiden van een natuurlijke stof. In maart 1999 vertelde een reisgenoot me dat hij in staat was elke natuurlijke smaak chemisch na te maken. ‘Als je denkt dat je ham proeft, kan het goed zijn dat synthetische ham is’ zei hij niet zonder trots. Het was zijn beroep en ik vergaf het hem! Het is bekend dat honing chemisch niet is te vervangen omdat stuifmeel niet is te synthetiseren.

Vanwege hun potentieel worden nanobots het meest toegepast in de medische wetenschap. Denk maar aan het sluiten van open wonden, het opnieuw opbouwen van gescheurde slagaders en aders en het doorlopen van het lichaam voor diagnoses. Van nanobots wordt verwacht dat ze helpen bij onderzoek met betrekking tot kanker, aids en andere belangrijke ziekten, evenals bij het helpen van hersen-, hart- en diabetesonderzoek.

Andere toepassingen waar uiteraard minder aandacht aan wordt besteed vind je op het gebied van lucht- en ruimtevaart, veiligheid, milieubescherming, elektronica en defensie. Kijk, de adder onder het gras lacht zich een bult. Het laatst genoemde toepassingsgebied is altijd het meest geavanceerde terrein. Alles wat als commerciële innovatie op de markt wordt gebracht is minstens al 80 jaar daarvoor getest en misbruikt door defensie.

Moleculaire monteur.
Een nanorobot wordt ook wel een moleculaire monteur genoemd. Ha, eindelijk een monteur zonder voorrijkosten zou je denken, maar voor je het weet komt de uitvaartverzorger voorrijden! Ik heb liever dat je me uitlacht, dan dat je me verwijt nooit een waarschuwend woord te hebben geschreven.

Een moleculaire monteur is een instrument dat in staat is om chemische reacties te begeleiden door het met atomaire precisie plaatsen van reactieve moleculen. Dit is omdat het instrument instructies ontvangt van boodschapper-RNA en aan de hand daarvan specifieke sequenties van aminozuren monteren om eiwitmoleculen te reconstrueren. Het lijkt verdacht veel op wat de Anunnaki deden om wezens naar hun evenbeeld te creëren!

Zelfreplicatie.
Een moleculaire monteur is geprogrammeerd zich zelf te repliceren en zo een groot aantal kopieën van zichzelf te maken. Dit zou resulteren in een exponentieel tempo van de productie zoals bij een bacterie die zich in een gunstige omgeving ongelimiteerd kan delen. Wanneer de zelfreplicatie van de moleculaire monteurs niet wordt tegengehouden, kan het leiden tot concurrentie met in de natuur voorkomende organismen. Dit wordt ook wel ecophagy- of het grey-goo-probleem genoemd.

Grey goo is een ‘hypothetisch’ doemscenario waarbij moleculaire nanotechnologie betrokken is, waarin onbeheersbare zelf replicerende robots alle biomassa op aarde verbruiken terwijl ze meer van zichzelf bouwen. Ecophagy betekent het eten van het milieu. Vergelijk het met zichzelf replicerende sprinkhanen en visualiseer dan de achtste plaag uit de Exodus. De geschiedenis blijft zich herhalen tot we er iets van leren.

Licht is Bewust Zijn.
Genesis 1:3 En God zei: ‘Daar zij licht! En daar werd licht’. In mijn perceptie is dit een verwijzing naar bewustzijn. Wellicht is er een causaal verband tussen het synthetiseren van natuurlijke stoffen en de zuilen van licht die sommige piramides al enkele decennia uitzenden en ontvangen. Voor mij zijn het signalen uit een mistig verleden waarin dezelfde dwaling werd gemaakt.

Gaia gaf signalen in de vorm van zonnestormen, frequente aardbevingen, vreemde kosmische activiteit rond de piramides op Aarde. Het is denkbaar dat Gaia ons haar woede laat blijken omdat we in onze hoogmoed kunstmatige natuur scheppen. Inherent aan de Hermetische Wet ‘zo boven, zo beneden’, geeft het Universum dezelfde signalen. De toegenomen zonneactiviteit en de helderheid van het zonlicht passen in dit kader.

Al die planetaire en solaire signalen geven tevens aan dat het zonnestelsel diep in de Fotonengordel is doorgedrongen. Die gordel triggert alles wat leeft hogere frequenties van bewustzijn te integreren. Op het nieuwe niveau is er geen bestaansrecht voor kunstmatige intelligente, biologische machines of moleculair parasiterende implantaten. De nanobots zullen botsen met het ware Leven en uiteindelijk het onderspit delven.

Albert Einstein: ‘Wat me interesseert is of God een keuze had toen hij de wereld schiep’.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com