Vooruitgang

Hits: 1107

Volgens het woordenboek betekent vooruitgang; vordering, verbetering, een stap in de goede richting, een stap vooruit, progressie, voortgang of vordering. Degenereren betekent: langzaam achteruitgaan in levensvatbaarheid, in kwaliteit. Met dit schrijfseltje wil ik aantonen dat vooruitgang soms tot achteruitgang leidt. Achteruitgang is volgens het woordenboek: het komen in ongunstiger toestand, het verminderen of afnemen in welvaart, gezondheid enz.

Ongeveer 65.000 jaar geleden kwamen de eerste Neanderthalers naar deze streken. De homo sapiens neanderthalis was robuust gespierd en iets kleiner dan de huidige mens. Hij had geprononceerde wenkbrauwbogen en grote neusopeningen. De Neanderthaler had, dankzij het klimaat en zijn leven als jager-verzamelaar, waarschijnlijk beter ontwikkelde zintuigen dan de huidige mens.

Het woord waarschijnlijk komt van Internet, voor mij was het logisch dat ze beter ontwikkelde zintuigen hadden. Waarnemen is zien, horen, ruiken, proeven en tasten. In de prehistorie was dit waarnemen van levensbelang. De zintuigen hielpen hen te overleven. Hitte, koude, honger, dorst en gevaar zoals roofdieren signaleerden we door die zintuigen.

De dieren die hun als voedsel dienden, liepen altijd in de verte op de grassteppe, ze moesten dus goede ogen hebben. Als ze hun prooidieren beslopen moesten hun oren hun waarschuwen om te voorkomen dat ze zelf prooi werden. De tastzin moest, toen ze het vuur nog niet hadden uitgevonden, ook beter zijn geweest. De voorouders van moderne mensen en Neanderthalers hadden al 100.000 jaar geleden seks met elkaar.

Hun reukzin moest beter zijn opdat ze konden ruiken of ze, na een nachtje stappen, niet per abuis het verkeerde hol binnengingen. Hun dieet was zeer eenzijdig; mammoetvlees, neushoornvlees en hertenvlees. Of ze dat rauw aten of boven een vuurtje roosterden, als hun reukzin niet goed was proefden ze ook niets, smaak is erg afhankelijk van reukzin.

Dat ze robuust en gespierd waren is ook erg logisch. Ze moesten lange afstanden afleggen om aan eten te komen. Ze moesten hard kunnen sprinten als ze er dichtbij kwamen of als andere roofdieren hun prooi ook wilde hebben. Het moeten allemaal krachtpatsers zijn geweest op met snelheid en kracht hun eten moesten vergaren. En ondanks hun ‘domme’ uiterlijk waren ze absoluut niet minder intelligent dan de huidige mens.

Verstandige mensen zullen tegenwerpen dat ze niet oud werden. Dat klopt; Neanderthalers en andere prehistorische mensen werden gemiddeld twintig jaar, sommige uitzonderingen haalden de dertig en een enkeling werd zelfs veertig jaar. In de prehistorie werden mensen sneller volwassen, kregen op jongere leeftijd kinderen en gingen vroeger dood.

Dat is overigens wel in contradictie met de leeftijd van Methusalem, de vader van Noach die toch ook in de prehistorie geleefd had. Volgens Genesis 5:27 werd Methusalem 969 jaar oud. Noach was al 600 jaar toen de Zondvloed begon en daarna nog 350 jaar leefde. Je krijgt toch groot respect voor deze mannen als je weet dat ze de Ark op die leeftijd nog moesten bouwen.

Tegenwoordig lopen er mensen van 70 jaar al achter een rollator! En dat ondanks of wellicht juist dankzij de technologische vooruitgang. We hoeven niet meer achter ons eten aan te rennen, we hoeven niet meer eindeloze steppen over te steken. We kunnen gewoon naar de supermarkt rijden, en we leven op enkele enkele vierkante meters met heel veel schermen en Wifi. Geen wonder dat ons zicht in die kleine ruimte vermindert.

Onlangs vertelde een invalkracht op het lager onderwijs dat ze kinderen van 9 -10 jaar de opdracht moest geven hun eigen IPad te pakken en in te loggen. Het gevolg is dat de kinderen van die leeftijd niet verder dan 30 à 40 cm hoefden te kijken of te lezen.

Het digitale tijdperk heeft er in feite voor gezorgd dat de jeugd zowel fysiek als mentaal erg kortzichtig is geworden. Door de Wifi straling werden ze ook minder tolerant ten opzichte van elkaar. Korte lontjes en irritatie zijn thans schering en inslag. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Welnu, er komt een generatie die niet op het leven is voorbereid. Het is een generatie die niet meer weet hoe te overleven als het daar op aankomt.

Die kortzichtigheid genereert ook een grotere afhankelijkheid van autoriteiten op de meeste terreinen van het dagelijkse leven. Die afhankelijkheid bevriest ook hun zelfredzaamheid en hun creatieve vermogens. Je kent vast wel de plotselinge humeuromslag bij jonge kinderen als hun ouders hun ‘schermtijd’ (turen op IPad, IPhones en televisie) inkorten. Zie je nog kinderen buiten spelen?

De historicus Rutger Bregman publiceerde bij De Correspondent een pleidooi om kinderen meer buiten te laten spelen. Hij stelde dat dit voor het laatst volop gebeurde in het tijdperk van de jager-verzamelaars, circa 10.000 jaar geleden. Het is een feit dat jager/verzamelaars fysiek gezonder waren dan landbouwers. Het is ook bewezen dat jager/verzamelaars meestal aanzienlijk langer waren en een beter gebit hadden dan de vroege landbouwers.

Industriële evolutie.
De vooruitgang heeft ons allerlei gemakken gebracht. Zo veel zelfs dat we, ondanks de grove en wereldwijde schendingen van menselijke rechten, niet uit onze comfortzone zijn te branden. We kijken alleen nog op onze schermen en hebben geen oog meer voor de illusie waarin we leven. De vooruitgang is al zo ver gevorderd dat de humanoïde robot Sophia het staatsburgerschap in Saoedi-Arabië heeft gekregen.

Dankzij de vooruitgang is het team van Guszti Eiben, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit, gelukt robots te ontwikkelen, die zich kunnen voortplanten. Dankzij deze voortplanting ontwikkelen de robots niet alleen hun brein door te leren, maar ook hun lichaam door te evolueren. In de Matrix trilogie zijn het machines die de wereld besturen! Eigenlijk zitten we in die Matrix…

Doordat de robotouders kiezen voor een geschikte paringspartner die over bepaalde gewenste eigenschappen beschikt, verbeteren volgende generaties hun vorm en gedrag: ze passen zich aan hun omgeving en de taak die ze moeten uitvoeren, aan. Met deze doorbraak breekt een nieuw tijdperk aan: de Industriële Evolutie. Hierin zijn zelfstandig opererende en zich voortplantende groepen van machines niet langer fictie.

Darwins evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven en voor de verscheidenheid aan soorten op Aarde. Ze beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie. Voor je het weet maakt de industriële evolutie het menselijk leven overbodig.

In het vorige schrijfseltje over nanobots maakte ik gewag van het fenomeen Grey goo waarin onbeheersbare zelf replicerende robots alle biomassa op aarde verbruiken terwijl ze meer van zichzelf bouwen. Agent Smith uit de Matrix transformeerde iedereen die hem dwars zat in een replica van hem zelf. Zo schiep hij een grote menigte naar zijn evenbeeld. En God schiep de mens naar zijn beeld, tot een beeld Gods schiep Hij hem. (Genesis 1:27)

In de videofilm van The Wall van Pink Floyd worden willoze studenten in een gigantische gehaktmolen vermalen tot eenheidsworst. Dat beeld kwam in mijn geest op toen de invalkracht me vertelde dat kinderen van 9 - 10 jaar alleen nog belangstelling hadden voor hun IPad scherm. Hun zicht op de werkelijkheid, ook al is die een illusie, wordt daarmee zodanig ingekort dat ze niet meer uit die illusie kunnen ontsnappen. Dat wordt vooruitgang genoemd…

Afwijkend.
Wanneer je tegen dit soort vooruitgang bent, word je als afwijkend bestempeld. Je bent abnormaal als je vooruitgang als degeneratie waarneemt. Het is nodig om het normale, niet ontwaakte, niet afwijkende collectief hard wakker te schudden uit de nachtmerrie die het leven heet.

Ontwaakte zielen weten nu al dat het kopje ‘Afwijking’ een verwijzing is naar ‘Divergent’ de Amerikaanse actie-sciencefictionfilm uit 2014. In een futuristisch, dystopisch (het tegenovergestelde van utopie) Chicago is de samenleving verdeeld in vijf facties. De vijf facties zijn zelfverloochening, vriendschap, oprechtheid, onverschrokkenheid en eruditie. Wie niet bij een factie hoort, heeft geen status of privileges.

Wanneer kinderen 16 jaar oud worden moeten ze tijdens de jaarlijkse Kiesceremonie kiezen bij welke factie ze willen horen. De keuze voor een factie staat voor hun leven vast. Hieraan voorafgaand krijgen ze een psychologische test onder invloed van een psychoactief serum. De test wijst uit welke factie het best bij ze past. Ze moeten ook in de factie blijven wanneer ze die gekozen hebben.

Beatrice, de hoofdpersoon in deze film, doet haar psychologische test en de resultaten tonen dat ze eigenschappen heeft van meerdere facties, wat betekent dat ze ‘Afwijkend’ is. Afwijkenden denken onafhankelijk en kunnen door de regering niet onder controle gehouden worden, en worden daarom gezien als een bedreiging voor de gevestigde orde. Ze besluit haar afwijking geheim te houden en kiest voor de factie Onverschrokkenheid.

Ze verandert haar naam in Tris. In de training bij deze factie worden de nieuwelingen onderworpen aan psychologische simulaties waarin ze hun grootste angsten onder ogen moeten komen. Tris' afwijkende eigenschappen zorgen ervoor dat ze uitblinkt in de tests door haar uitdagingen op heel originele manieren aan te gaan. Ze boekt enorme vooruitgang en weet uiteindelijk de negatieve samenleving te bevrijden van de machthebbers.

Slechts enkele mensen hebben, tegen de gevestigde orde in, hun naam durven te veranderen.

Ik ben geen robot.
We dagen het slapende, niet bewuste collectief uit het hoofd boven het maaiveld uit te steken. Hoe hoger hoe beter, want dan ziet het collectief eindelijk het grotere plaatje. De vooruitgang dient alleen de machthebbers, die ons weer in slavernij wil brengen. Het is opmerkelijk hoeveel websites een pop-up venster hebben waarin je moet tonen dat je geen robot bent…

Wij vragen ons sinds 1996 af hoe erg het moet worden voordat het menselijk collectief ontwaakt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com