Resonantie.

Hits: 1433

Resonantie betekent resonantie weergalm of weerklank. Het woord wordt de laatste decennia vaak wordt gebruikt in verband met de Schumann Resonantie en de Boviswaarde. De frequenties van deze fenomenen zijn zo veranderd, dat ik in gedachten Galadriel hoor spreken: ‘De wereld is veranderd. Ik voel het in het water. Ik voel het in de aarde. Ik ruik het in de lucht. Veel van wat ooit was is verloren, want niemand die nu leeft, herinnert het zich’.

Wat ik me wel herinner is dat mijn vader in de jaren ’50 al zei dat alles trilling is. Mijn vader was wat we nu een energetische healer zouden noemen, en hij voorspelde dat ik in zijn voetsporen zou treden. Ik was een kind en zijn woorden gingen mijn bevattingsvermogen te boven. Nu begrijp ik dat onze zielenfrequenties met elkaar resoneren, net zoals de zesde en de eerste snaar van een gitaar. Een gitaar heeft twee E snaren.

Kort door de bocht genomen, is de Boviswaarde het trillingsgetal van materie en de Schumann Resonantie is de stemvork van het leven. In 2008 vertaalde ik een bericht dat via de Crimson Council werd doorgegeven aan een groep lichtwerkers in Colorado, die zich Shaumbra noemt. Nu kopieer en plak ik enkele alinea’s uit dat bericht om aan te geven dat het trillingsgetal al 2.000 jaar geleden begon te veranderen.

“Het elektromagnetisme van de aarde is letterlijk aan het veranderen op dit moment. Er is altijd een soort van - hoe zeg je dat - een soort ritme geweest van het elektromagnetisme, een dans. Er is een bepaalde kracht geweest door dit elektromagnetisme. En dat is nu allemaal aan het veranderen. Wat is geweest is niet meer.

Mensen voelen dat vanuit hun lichaam en in hun geest, in het bijzonder in hun geest, omdat veel van het bewustzijn in het elektromagnetisme wordt gehouden en als dat veranderd heeft dat invloed op de geest die zoiets is als de vertaler is van het bewustzijn.

Er zijn aanwijzingen in de wetenschappelijke hoek dat alle energieën van de Aarde aan het veranderen zijn, ze zijn steeds in verandering, niet zeker meer hoe ze moeten reageren. Dat ding dat de trilling van de aarde meet, de Schumann Resonantie, is redelijk stabiel en gelijk geweest gedurende bijna 2.000 jaar … interessante tijdslijn, trouwens.

Het begon 2.000 jaar geleden te veranderen. Het is de frequentie - wat kan gemeten worden in Hertz of cycli - van de vibratie van bewustzijn van de Aarde…dat gaat ook op voor het menselijk ras en Gaia.”

De Boviswaarde is een meetsysteem waarmee de vitaliteit en versheid van producten kan worden bepaald. De waarde wordt gemeten door een bio-meter; een instrument dat de levenskracht van elke substantie, geneesmiddel, voeding, voorwerpen of locaties meet.

In mijn taalgebruik noem ik dat de LevensLicht Rivier. De Hindoes noemen het Prana; de levensversterkende kracht die door alle organismen in het Universum stroomt.

De Chinezen noemen het Chi, dat conform hun filosofie, uit twee tegengestelde krachten bestaat. Wanneer die krachten, Yin & Yang in balans zijn, is het fysieke lichaam evenwichtig in gezondheid. Gezonde mensen hebben een waarde tussen de 6500 en 8000 Bovis eenheden (BE). Wanneer je producten eet die een lagere BE hebben kost het je energie, neem je voedsel met een hogere BE dan krijg je energie. (Sambal bij?)

Net geoogste groente hebben waarden tussen de 8.000 en 10.000 BE, maar als ze in de winkel liggen is er al één derde vanaf. Rijpe vruchten geven de hoogste Bovis waarde, rotte vruchten de laagste. Kristallen hebben een hoge Boviswaarde, ook kruispunten van leylijnen hebben een hoge Boviswaarde.

Op mijn harde schijf vond ik nog een artikel uit 2005 dat ik voor het aprilnummer van Spiegelbeeld schreef. Ik kopieer en plak hieronder enkele alinea’s uit dat schrijfseltje.

Snel, sneller, snelst.
Het begrip tijd is aan een uitermate snelle transformatie onderhevig en dat heeft heel wat consequenties voor ruimteschip Gaia en haar 'bemanning'; de mensheid. De kop boven dit artikel is een knipoog naar een ieder die het onthaasten nog niet onder de knie heeft. Gaia draait met 1670 km/u om haar eigen as, en danst met ongeveer 108.000 km/u in een baan om de zon.

Nu ons zonnestelsel dieper de Fotonengordel in danst, neemt de snelheid van Gaia’s rotatie opmerkelijk af, terwijl haar hartslag juist hoger is geworden. Die hartslag noemen we ook wel de Schumann Resonantie.

Duizenden jaren lang was de Schumann Resonantie 7.83 cycli per seconde (cps). Het leger gebruikte deze SR altijd als een zeer accurate referentie. Sinds 1980 is deze resonantie echter langzaam aan het stijgen. In 2005 was de SR al 12 cps.

Volgens de linkerhersenhelft is er een ' elektromagnetische holte' tussen de aardoppervlakte en de onderkant van de ionosfeer op circa 55 kilometer boven ons hoofd. De Schumann Resonantie wordt veroorzaakt door staande elektromagnetische golven in de ‘holte', en zijn vooral tijdens intense bliksemactiviteiten gelinkt aan de elektrische activiteit in de atmosfeer.

De staande golven manifesteren zich op frequenties tussen de 6 en 50 cps. en de hartslag van Moeder Aarde was duizenden jaren lang 7.83 cps. Onderzoek met dieren heeft uitgewezen dat reproducerende en andere systemen van het fysieke lichaam ogenblikkelijk beïnvloed worden, wanneer die frequentie van 7.83 cps gedurende een bepaalde periode veranderd wordt.

Het is belangrijk te weten dat, wanneer men de natuurlijke frequentie van het menselijke brein meet in een Faraday kooi ( een ruimte die afgeschermd is voor allerlei invloeden) het hersensignaal (Alfa golven) identiek is aan de frequentie die door Moeder Aarde wordt uitgezonden. Nu kunnen we weer gewoon ademhalen en onze rechterhersenhelft op deze informatie loslaten.

Stress.
We kunnen het niet zien, horen, ruiken, of proeven en toch worden we langdurig belast door allerlei invloeden van extreem lage frequenties, hoogspanningskabels, zowel boven als in de grond, radar, GSM, televisie, draadloze huistelefoons, babyfoons, elektrische wekkers, verlichtingsbronnen, radar meetsystemen, computers, waterbedden en kwartshorloges. En vergeet vooral de invloed van mainstream media niet.

De afgelopen decennia is de vervuiling op dit gebied extreem toegenomen en leven we continu in een veld dat de nodige stress veroorzaakt. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de Chemtrails die sommige vliegtuigen over ons uitsproeien. Het gevolg is onrust, gejaagdheid, korte lontjes bij kinderen en volwassenen en een algemeen gevoel van onbehagen. Als je niet zelf gecentreerd bent, ontkom je er niet aan.

Laten we dit wat begrijpelijker maken. Als je naar een film uit de vorige eeuw kijkt en daarna naar een recente film, krijg je het idee dat de huidige films snellere sequenties hebben. Een sequentie is een verzameling van filmscènes, die uit een aantal shots bestaan. De kijker wordt, vooral in thrillers en actiefilms, steeds sneller naar de volgende scène genomen.

Het magnetisch veld van de Aarde, dat invloed heeft op de Schumann Resonantie, is in de afgelopen 2000 jaar langzaam verzwakt en dat gebeurt thans steeds sneller en heftiger.

Niemand weet echt waarom. Een Rishi, oude wijze man uit India, beweerde dat het magnetische veld van de Aarde op zijn plaats werd gezet door de Ancient Ones om onze herinneringen aan onze ware afkomst te blokkeren.

Dit gebeurde opdat zielen konden leren van de ervaringen van de Vrije Wil, ongehinderd door herinneringen uit het verleden. Die Rishi beweerde dat de veranderingen van het magnetische veld nu onze geheugenblokkades losmaken en dat we ons bewustzijn naar een grotere waarheid verhogen. Veel niet ontwaakte zielen beschouwen die grotere waarheid echter als complot theorie.

Nu de Schumann Resonantie en de Boviswaarde voortdurend fluctueren, merken wij dat aan de fysieke, emotionele en mentale onbalans waar de medici geen raad mee weten, terwijl het ongelooflijk simpel is. Je hebt vast wel van Masaru Emoto gehoord of gelezen. Deze Japanse onderzoeker is vooral bekend geworden door het geheugeneffect van water en de energetische eigenschappen ervan te onderzoeken.

Als hij water in een container voorzag van een positief etiket kreeg hij prachtige kristallen te zien. Als hij water uit dezelfde bron in een andere container een negatief label gaf, kreeg hij vervormde of misvormde kristallen. Ons fysieke jasje bestaat voor een groot deel uit water. Als de levenskracht van dat water net zo fluctueert als de Schumann Resonantie en de Boviswaarde komen er steeds meer verwarde mensen.

Wij dagen je uit gedachten te projecteren, uitspraken te doen en handelingen te verrichten die allemaal een liefdevol/positief etiket dragen. De kristallen in al je lichaamscellen zouden er dan prachtig uitzien. En, als uitsmijter wil ik je attenderen op de woordspeling tussen Kristal en Christ-all. We hebben er 2.000 jaar op mogen oefenen.

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze’. Johannes 14:12

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com