Resonantie II.

Hits: 1565

In het vorige schrijfseltje maakte ik al en toespeling op dit artikel. Het was de opmerking dat de zielenfrequenties van mijn vader en mij met elkaar resoneren, net zoals de zesde en de eerste snaar van een gitaar. Lang geleden kocht ik een dobro, dat is een resonator gitaar. Een dergelijk instrument siert ook de hoes van de CD Brothers of Arms van de Dire Straits. Het genereert een prachtig geluid als je er met een bottleneck of slide op speelt.

Resonantie heeft alles te maken met geluid. De Schepping begon immers met geluid, of je dat de Oerknal noemt, de Aum klank uit India of de Tzimtzum uit de Kabbala. In het boek Genesis begint het ook met geluid; god sprak immers dat er Licht moest zijn. Dat was, althans voor goed gelovige mensen, het eerste geluid. Het geluid van die uitspraak moest wel ergens mee resoneren. Daar had god rekening mee gehouden, zijn geest zweefde immers al over de wateren.

Dat was een slimme zet van god. De geluidssnelheid in water is met circa 1500 meter per seconde, aanzienlijk sneller dan in lucht waar het zich met ongeveer 343 meter per seconde voortplant. We hebben al de stelling geponeerd dat het Licht wat god verordonneerde niet het tegengestelde van het duister is, maar puur bewustzijn.

Veel ontwaakte zielen zijn zich thans bewust van de vortexen en poorten boven en onder ons fysieke jasje. Het vierde energie portaal boven ons hoofd, het Christusbewustzijn resoneert met het vierde energie portaal onder onze voeten, de Walvissenmatrix. Het is opmerkelijk dat juist het Christusbewustzijn in tune is met de Walvissenmatrix. In het kader van het thema (Resonantie) nemen we een duik in het water bij Bonaire.

In de wateren van Bonaire komen ééns per jaar bultrugwalvissen om te daten en te paaien. Het is grandioos hoe deze enorme zeezoogdieren elkaar het hof maken. Ze klappen en slaan met hun borst- en staartvinnen op de golven die dan met een oorverdovend geluid resoneren. De mannen sloven zich zo uit dat ze met hun dertigduizend kilo lichaamsgewicht boven de golven uitschieten en dan met een enorme knal weer op het water te vallen.

Ze zingen ook voor de dames, en hun walvissenliederen hebben een bereik van duizenden kilometers. Een koor van gezang vult de oceanen en de verschillende soorten geluiden vormen een symfonie onder water. Walvissen zijn er meesters in en vooral de baleinwalvissen, zoals de bultrug, de blauwe vinvis en de Groenlandse walvis. De walvisliederen zijn de meest geavanceerde vorm van communicatie in de dierenwereld.

Gods geest zweefde over de wateren.
Cetaceeën (walvissen en dolfijnen) zijn onvoorstelbare zoogdieren die een enorm Kristallijn Licht op Aarde verankeren. Deze wezens zijn hoogontwikkelde entiteiten van Sirius B, die de mensheid via resonantie helpen hogere frequenties te belichamen. Een van de belangrijkste rollen die ze spelen is het verankeren van Licht in de oceanen die tweederde van de Aarde bedekken.

Ze werken met zowel de levende essentie van de planeet als met het collectieve bewustzijn van de mensheid op Aarde. Deze wezens zijn na de tweede wereldoorlog op Aarde terug gekomen met een kristallijnen energie die ontworpen is de frequenties te verhogen en de Harmonie van de Ene te herstellen opdat de Aarde naar een hogere dimensie geleid kan worden.

De Cetaceeën waren hier voor de mensen, voor dualiteit manifest werd. De paradox is dat de Gouden Dolfijnen terugkwamen en tevens op ons, Sterrenzaden, gewacht hebben. Ook Sterrenzaden zijn massaal naar deze uithoek van het Universum gekomen nadat Little Boy en Fat Man in augustus 1945 twee Japanse steden met de grond gelijk maakten De essentie van deze Gouden Dolfijnen overstijgt alle tijd/ruimte.

Cetaceeën zijn wezens die oorspronkelijk van een planeet in het Sirius sterrenstelsel kwamen. Zij staan bekend om hun hoog ontwikkeld gebruik van geluid/resonantie. De Cetaceeën spelen een belangrijke rol in de aardse evolutie. Nu zijn ze hoeders en gidsen van de etherische Siriërs die de Aarde als hun thuiswereld hadden gekregen toen Sirius B implodeerde.

Wanneer de Aarde ascendeert zullen de etherische Siriërs de hoeders van hun planeet worden. Degenen die in het water leven krijgen de keus van vorm te veranderen en een aards lichaam aan te nemen. Ze keren naar hun thuiswereld terug om getraind te worden voor een menselijk lichaam, zodat ze als hoeders naar de Aarde kunnen terugkeren.

Mensen die uit de etherische Sirius zielsgroep zijn geïncarneerd voelen zich veelal sterk aangetrokken tot de dolfijnen en walvissen. Ze worden ook in de organisaties en groepen gevonden die zich bezighouden met het helen van de Aarde en het in stand houden van de grondstoffen. De meerderheid van de etherische Siriërs bevinden zich onder de zwarte, rode en bruine mensen van de Aarde.

Net zomin als god buiten ons bestaat, ligt de essentie van de Gouden Dolfijnen in ons. We zijn ons er alleen niet bewust van. Vervang de Gouden Dolfijn voor je Hoger Zelf/GodZelf en je bent thuis! Deze energie roept de mensheid op haar Innerlijke Goddelijkheid van het Ware Zelf te ontwaken. De stille stem van deze energie spreekt van vreugde, van aangeboren vrijheid van geest en van Onvoorwaardelijke Liefde.

Nu komen we aan een heikel onderwerp. De alinea’s over deze wonderlijk wezens geven aan hoe weinig we weten over de Cetaceeën. Het niet ontwaakte collectief komt niet verder dan Flipper de vrolijke tuimelaar uit de gelijknamige tv serie of de gevangen entiteiten in een Dolfinarium. In een mainstream artikel uit 2017 las ik over Dorina Rosin, een jonge Amerikaanse, die in de oceaan bij Hawaii te midden van dolfijnen wilde bevallen.

Channel 4 interviewde verschillende experts naar aanleiding van Dorina's plannen. Zij beweerden dat een bevalling op de plek die de vrouw wil levensgevaarlijk is. Niet alleen voor haar maar ook voor de baby. Een van de wetenschappers zei dat dolfijnen in het wild volstrekt onvoorspelbaar en absoluut niet te vertrouwen zijn in de buurt van een zwangere vrouw, vooral als er rivaliserende mannetjes in de dolfijnengroep zijn kan het fout gaan.

Dorina en haar man legden alle waarschuwingen naast zich neer. Dorina had onvergetelijke ervaringen met de Cetaceeën bij Hawaii. In haar woorden had ze in 2011 en 2014 de eer om bij Hawaii te zwemmen met wilde bultruggen en dolfijnen. Zij transformeerden haar in de positieve, gelukkige vrouw die ze tegenwoordig is. We herhalen een van onze huis motto’s: ‘Wat je gelooft is waar, maar wat zou je willen geloven?’

Verloskunde.
Geboorten onder water zijn niet nieuw. Igor Charkovsky, een Russische verloskundige, had meer dan 20.000 onderwatergeboorten ondersteund, maar in 1979 begon hij met dolfijnen. Zijn dochter, een van zijn eerste onderwatergeboorten, was achter in de twintig toen het volgende incident gebeurde. Charkovsky en zijn team hadden een vrouw meegenomen naar de Zwarte Zee voor een onderwatergeboorte.

Terwijl ze zich in circa 60 cm water op de geboorte voorbereidden, kwamen plotseling drie dolfijnen dichterbij, duwden iedereen uit de weg en namen het over. De dolfijnen scanden het lichaam van de zwangere vrouw met hun sonar wat ervoor zorgde dat moeder zich volkomen ontspande en haar baby zonder angst of pijn ter wereld bracht. De wetenschap noemt het sonar, we noemen het resonantie.

Dit bracht wereldwijd schokgolven van ongeloof en weerstand bij verloskundigen.

Het bracht echter een nieuwe beoefening van verloskunde door dolfijnen teweeg. Een vrouw die in de Zwarte Zee onder leiding van het Charkovsky team een kind ter wereld bracht, omschreef de bevalling zelfs als één lang orgasme! Het klinkt misschien overdreven maar het resoneert met de komst van de hoog sensitieve/hoogbegaafde Nieuwe Tijdskinderen.

Om een of andere reden worden dolfijnen aangetrokken door zwangere vrouwen en jonge kinderen en zelfs het mensdom weet intussen dat dolfijnen ook mensen met mentale en psychologische problemen kunnen helpen genezen. Kinderen die worden geboren met hulp van dolfijnen, voor zover het geboorten in Rusland betreft, zijn buitengewone kinderen.

De meeste hebben een IQ van meer dan 150, extreem stabiele emotionele lichamen en sterke fysieke lichamen. Ze zijn op de een of andere manier superieur. Er zijn video's die deze baby's en kinderen tot de leeftijd van drie jaar documenteren, slapend op de bodem van zwembaden. Ze komen zelfs in slaap voor lucht en draaien hun hoofd over het wateroppervlak, nemen een adempauze en gaan dan terug naar de bodem.

Charkovsky gelooft dat de affiniteit die mensen met waterdieren hebben, te verklaren is door de gemeenschappelijke oorsprong in water in de geschiedenis van het zoogdier. Darwin beweerde ook dat het eerste leven mogelijk ontstond in een poel water, waar de juiste balans van chemicaliën, elektriciteit, licht en warmte, de voorwaarde vormde voor de eerste stappen naar leven.

Er is voldoende bewijs dat mensen ooit een veel diepere band hadden met het element water. Als je alle scheppingsverhalen in een blender gooit komt er de juiste mix waarheid uit. We leven in het Aquarius Tijdperk, het is tijd dat onze geest boven de wateren zweeft om een Nieuwe Werkelijkheid in 5D te creëren. Dan resoneert de mensheid meer met haar ware afkomst.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com