Cryptozoölogie.

Hits: 1199

Cryptozoölogie is een omstreden biologisch onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met theorievorming over en onderzoek naar onbekende levensvormen die zó spectaculaire eigenschappen bezitten dat hun bestaan onwaarschijnlijk is. Die onwaarschijnlijke levensvormen worden dan ook cryptiden genoemd. Denk maar aan het Monster van Loch Ness, de Chupacabra van Puerto Rico of de Yeti in de Himalaya.

Mijn schrijfseltjes volgen het principe van Ockhams Scheermes. Ockhams scheermes is een principe dat wordt toegeschreven aan de 14e eeuwse logicus en franciscaner monnik Willem van Ockham. Hij stelde dat als voor een fenomeen verschillende verklaringen kunnen worden gegeven, de eenvoudigste complete verklaring de voorkeur heeft.

Vandaag, 16 mei, kreeg ik deze reactie van een lezeres op het schrijfseltje Resonantie II.
In de docu-film ‘Time of the Sixth Sun’ beweert iemand de Waitaha te hebben ontmoet in een ceremonieel gebouw. Op de muren van dat gebouw waren afbeeldingen van een mens met vliezen tussen de vingers, die de hele dag met cetaceeën zwommen. De engel die de mail stuurde, woonde een lezing bij in de mysterie school van het Rozenkruis, en ze hoorde een vouw zeggen: 'Toen hadden de mensen nog kieuwen'.

De Waitaha is een volk dat lang voor de Maori’s Nieuw Zeeland bevolkten. Ze kwamen er 12.000 jaar geleden toen een groot continent grotendeels onder water ging. Het land dat wel boven de golven bleef, heette toen Aotearoa. Deze legende lijkt sterk op de ondergang van Lemurië en Atlantis. In de orale overleveringen van de Waitaha leefden er al wezens die ze Patupaiarehe noemden. Wij zouden dat vertalen als feeënvolken.

Terwijl intelligente mensen weten dat de schepping eenheid in verscheidenheid voorstaat, geloven ze tegelijk dat de homo sapiens zo uniek is dat er geen andere humanoïde vormen op Aarde aanwezig zijn. Albert Einstein heeft dat goed verwoord: ‘Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker’. Voor mij is niets onmogelijk totdat het tegendeel wordt bewezen.

Cryptozoölogisten zijn al eeuwenlang op zoek naar prehistorische maritieme wezens. Vrij recent is een haaiensoort ontdekt die al 80 miljoen jaar bestaat, terwijl de homo sapiens neanderthalis circa 65.000 jaar geleden zijn platvoeten op Aarde zette. Sinds de eeuwwisseling gaan er geruchten rond dat een Japans walvisvaarder in de wateren rond Antarctica een schepsel heeft ontdekt dat alle fantasie tart.

Ningen.
Wat begon als een anekdote in een populair Japans online forum, heeft geleid tot een hausse aan waarnemingen en vermeende videobeelden van een in het water levende humanoïde schepsel. De Ningen, een Japans woord voor 'mens', is een 20 - 30 meter lang, bleek wit wezen met een torso, ledematen, vingers en een vissenstaart in plaats van benen. Het wezen heeft minimale gelaatstrekken met een dunne mondspleet en wezenloze ogen.

Het Ningen wezen werd vooral 's nachts in koudere wateren gezien, waardoor sommigen denken dat het zich verborgen houdt onder het ijs in het poolgebied. Sommigen zeggen dat het een nog niet eerder ontdekte soort van albino rog is, hoewel de beschrijvingen van degenen die het wezen hebben gezien duidelijk verschillen. Dat is voor mij slechts een kwestie van perceptie.

Er zijn diverse wazige video's en onduidelijke foto's die het Ningen-zeedier in zijn natuurlijke omgeving laten zien. Dat is meestal het geval voor opnames van dergelijke mysterieuze schepsels, en het vormt geen bewijs voor het al dan niet bestaan van die wezens. Er worden immers regelmatig nieuwe soorten zeedieren in de diepten van de oceaan ontdekt.

Wereld onder de wereld.
Rusland meldde in 2018 dat er nog een ander continent verborgen ligt onder het ijs van Antarctica, en veel mensen vermoeden dat daar een oude beschaving begraven ligt. Dit nieuws interesseerde sommige grote machthebbers, en ze hebben Antarctica in de ban gedaan en een spreek en publicatie verbod uitgevaardigd. Maar mensen vragen zich af waarom die regeringen die belangrijke ontdekking geheim willen houden.

In het artikel van 22 maart heb ik al geschreven over Organisme B, een angstwekkend schepsel, dat door Russische duikers onder het ijs van Antarctica is ontdekt. Het schepsel heeft dezelfde camouflage mogelijkheden als een octopus, maar het kan ook van vorm veranderen. Een van de duikers zag hoe het schepsel de vorm aannam van een menselijke duiker. Dat is waarschijnlijk de reden waarom het zo lang geheim is gehouden.

In het afgelopen decennium zijn een aantal hydrothermale ventilatieopeningen ontdekt in de Antarctische diepten. In deze ijskoude wateren zijn nieuwe en bizarre levensvormen ontdekt, zoals de Yeti-krab, die zich rond deze ventilatieopeningen hebben verzameld. Sommige wetenschappers vermoeden dat die ventilatieopeningen het ontstaan van leven op aarde in de ontluikende fasen ongeveer 4.6 miljard jaar geleden veroorzaakten.

Ondanks dat het Ningen wezen een verhaal blijft van Japanse vissers, gaat het gerucht dat de Japanse regering de Ningen serieus neemt en een schat aan rapportages verzamelt. Er gaat ook een gerucht dat de foto’s van de Ningen door de Japanse regering in beslag werden genomen en vernietigd om geen aandacht te trekken of paniek te veroorzaken. Dat is de manier waarmee de elite de mensheid in onwetendheid kan houden.

Dan ontstaan bij ontwaakte zielen speculaties dat de Japanse overheid mogelijk betrokken is bij een cover-up van de Ningen, vanwege een zeldzame chemische stof die het kan produceren en dat ofwel medicinaal is of zeer giftig en in staat tot bewapening. Er zijn al geruchten dat zwarte hoeden (men in black) mensen die het Ningen wezen hebben waargenomen dwingen hun verhaal in te trekken.

De oorspronkelijke waarneming door Japanse vissers wijst erop dat de bemanning aanvankelijk dacht een buitenlandse onderzeeër te zien, maar nader onderzoek wees uit dat het om een levende, ademende entiteit ging. De tijd zal ons leren of die ontmoeting een goed staaltje visserslatijn was.

We weten niet of er momenteel Cryptozoölogisten zijn die het bestaan van het Ningen schepsel willen bevestigen. Een expeditie in de Antarctische wateren is erg kostbaar en vereist een bemanning met ervaring in - en kennis van die wateren. Ofschoon het verhaal een fantastische hoax lijkt, moet ik onwillekeurig denken aan kapitein Haddock die vaak roept: ‘De grote kraakvis mag me kraken!’ Dit Scandinavische fabeldier bleek uiteindelijk een Reuzeninktvis te zijn.

Visgod Oannes.
Nu maken we een kwantumsprong in het verre verleden. De Aarde nu was woest en leeg, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

De sleutels tot wetenschappen van het verleden zijn gegeven in "de woestijn". In de woestenij vinden we vele megalithische locatie die op specifieke sterrenrasters van Sirius, Orion en de Plejaden zijn georiënteerd. Die locaties werden vaak gebruikt door priester-wetenschappers uit vroegere cycli voor hun trigonometrische berekeningen. (Citaat uit Sleutel 205 en vers 205:53 uit de Sleutels van Enoch ©).

De volken die door het huidige mensdom als primitief worden bestempeld, zijn vaak veel wijzer dan de meeste academici. De Dogon zijn een volk dat wonen langs de Klif van Bandiagara in Mali, in West-Afrika leeft. Ze zijn bekend om hun kleurrijke, gemaskerde dansen en ceremonies, hun monumentale architectuur en een complexe levenswijze. Ze hebben een zeer complex scheppingsverhaal dat overigens geassocieerd kan worden met andere zeer oude scheppingsverhalen.

De tocht naar Pay Dogon is er een vanuit het bewoonde Afrikaanse landschap naar een woestijngebied in het Noorden van Mali waar door een scheuring in de aardkorst een 250 km lange verticale rotswand is ontstaan. Het is dit afgelegen gebied waar eeuwen geleden een volk met onbekende afkomst - nu bekend als de Dogon - zijn heil zocht in de bescherming van de vele natuurlijke grotten voor de oprukkende Islam.

Het is opmerkelijk dat de naam van hun hoofdstad "Sangha" gelijk is aan het Sanskriet woord voor klooster. Sangha komt uit het gebed "Ik zoek mijn toevlucht tot de Boeddha, ik zoek mijn toevlucht tot de Sangha...”. Volgens de Dogon kwamen de Nommos, amfibische wezens uit het Siriusstelsel, dat ook wel het 'land van de vissen' of de 'placenta van Nommo' wordt genoemd, naar de Aarde om de evolutie van de mens een boost te geven.

Om dit te verwerkelijken moesten de Nommos grote offers brengen die uiteindelijk zelfs voerden tot hun kruisiging, dood en wederopstanding. De vele parallellen met het Christusverhaal zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ook zouden de taken van de Nommos nog niet volkomen zijn vervuld en de Dogon wachten op een wederkomst in de toekomst. Net zoals christenen op een terugkeer van de Messias wachten.

Ook de Babyloniërs kenden een soortgelijk wonderlijk schepsel, de geheimzinnige Visgod "Oannes". Volgens Berossus de Babylonische priester, historicus en sterrenkundige, kwam deze Oannes ’s morgens uit het water van de Perzische-golf om daar ’s avonds na gedane arbeid weer in terug te keren.

Overdag hield Oannes zich bezig met het onderwijzen van de mensen in allerlei technieken, in de landbouw en veeteelt, de sterrenkunde etc. Berossus vertelt dat het hoofd van Oannes er uitzag als de kop van een vis. Dit werd bevestigd toen oudheidkundigen bij opgravingen in het oude Mesopotamië een afbeelding van deze Visgod vonden. Het is opmerkelijk dat de bisschopsmijter de vorm heeft van een vissenkop.

Cryptozoölogen doen onderzoek naar onbekende levensvormen die zó spectaculaire eigenschappen bezitten dat hun bestaan onwaarschijnlijk is. Hoewel de historische waarheid over het leven van Yeshua niet is bewezen, kwam hij toevallig in het begin van het Vissentijdperk op Aarde om de spirituele evolutie van de mens een boost te geven. De tijd zal ons leren of ook dit een fraai potje visserslatijn is.

We leven in de dageraad van het Aquarius Tijdperk, en jullie goddelijke geest zweeft boven dit waterige kikkerlandje.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com