Strootje.

Hits: 1244

In de middeleeuwen kende men al de uitdrukking: ‘Aan het langste (of kortste) eind trekken. Wie het langste eind trok was de winnaar. Toch mankeert er iets aan deze uitdrukking; aan welk einde van wat wordt er getrokken? Als we kijken naar het langste strootje trekken, wordt het duidelijk dat er strootjes van verschillende lengtes zijn.

Het oudste verhaal over strootjes trekken vinden we in de mythe over Helena een Griekse centerfold ofschoon Playboy nog niet was uitgevonden. Wanneer de schone Helena als tiener offers brengt in de tempel van Artemis, de godin van de jacht en van de maan, wordt ze ontvoerd door Pirithous en Theseus. Dit duo besluit te loten wie Helena als vrouw zal krijgen en als Theseus het langste strootje trekt, wint hij.

Nu maken we een gedachtensprong naar het heden omdat het mankeert aan duidelijkheid over het begrip channelen. Op de meeste sites wordt channelen beschreven als een telepathische communicatie tussen mensen en andere entiteiten uit hogere dimensies. Channel is Engels voor kanaal, een ander woord voor kanaal is gracht. In de dertig jaar dat ik Amsterdammer was, vond ik grachten vieze stinkende kanalen.

Dit schrijfseltje handelt daarom over de zuiverheid van gechannelde boodschappen. Laten we eerst het concept channelen behandelen. Op Internet vond ik een site die drie soorten channeling onderscheidt.

Helderziende channeling.
Helderziende channeling is wanneer je in de hogere rijken kijkt met je derde oog en paranormale zicht. Helderziende kanalen zien beelden, engelen, symbolen en gebruiken deze visuele prikkel om de betekenis te ontcijferen en een boodschap voort te brengen of uit de geest te lezen.

Helderziende channeling is als het ontvangen van een boodschap door middel van symbolen, woorden en frequentie, en vervolgens interpreteren, vertalen en doorgeven. Als helderziend kanaal kun je kiezen welke woorden je wilt gebruiken en kun je, afhankelijk van je perceptie de betekenis verklaren. Veel kanalen beginnen op deze manier, en naarmate hun frequentie toeneemt, groeien ze uit tot een kanaal van constante kwaliteit.

Bewuste channeling.
Dit doe je door je frequentie te verhogen en je hartchakra te openen om rechtstreeks contact te maken met hoger vibrerende wezens uit de rijken van de geest. Je brengt je in een ontspannen, en uitgebreide staat van bewustzijn om je af te stemmen op die rijken van bestaan ten behoeve van communicatie, heling en het delen van informatie.

Tijdens bewust channelen ben je nog steeds in je lichaam en je bent nog steeds de baas over je levensstroom, je bent gewoon vibrationeel verhoogd zodat je een kanaal wordt voor de hoger vibrationele wezens waarmee je verbinding wilt maken. Een bewust gekanaliseerde boodschap komt dan als een stroom van bewustzijn door je eigen bewustzijn.

Je ontvangt de boodschap woord voor woord en geeft deze rechtstreeks door. De gids, verrezen meester of aartsengel gebruikt de woorden en concepten op basis van je vocabulaire, maar de boodschap is rechtstreeks van de Bron. Als de afstemming op een gids of een aartsengel goed is, kun je luisteren, ervaren, de verhoogde vibratie voelen en zelfs pauzeren, om opheldering vragen.

Bewuste channeling geeft je de mogelijkheid om rechtstreeks contact te maken met zeer krachtige, wijze en liefdevolle spirituele gidsen die je op wonderbaarlijke manieren kunnen motiveren en genezen. Channeling helpt bij het creëren van positieve transformatie bij degenen die de berichten horen.

Trance Channeling.
Trance channeling vindt plaats wanneer de boodschapper een hoger vibrerend wezen toestaat zijn levensstroom over te nemen. De boodschapper verlaat zijn fysieke lichaam zodat de gids daadwerkelijk in hun lichaam kan stappen en er rechtstreeks door kan spreken. De boodschapper is dan het medium.

Trance channeling is iets dat niet moet worden geprobeerd zonder uitgebreide training en supervisie en het is van het grootste belang om onderscheidingsvermogen te gebruiken en alleen de gidsen met het hoogste licht en de hoogste integriteit in staat te stellen op deze manier contact met je te maken.

Deze vorm van boodschappen doorgeven heb ik als kind mijn vader zien doen. Papa deed dat altijd ’s nachts, en hij maakte me dan wakker om erbij te zijn. Hij vroeg ook oom Richard er bij te zijn omdat papa dan in hoog Javaans sprak met een andere stem. Voor mij was het een enge ervaring, want als hij uitgesproken was viel hij van zijn kruk en ik ving hem dan op. Blijkbaar heb ik toen al beslist me nooit door een wezen over te laten nemen.

Er is nog een vorm van boodschappen ontvangen en doorgeven; helder weten. Het is eigenlijk een vorm van buitenzintuiglijke waarneming, want het helder weten is de katalysator van je innerlijke zintuigen. Door het heldere weten noem je wel werkwoorden als voelen, horen, ruiken en zien in de boodschappen zonder deze uiterlijk zintuigen te gebruiken. Het meest opvallende is het werkwoord zien, terwijl je met gesloten ogen zit.

Paranormaal.
Boodschappen ontvangen en doorgeven is mogelijk dank zij paranormale vermogens of een hoger ontwikkeld en toegepast spiritueel ontwaken. Bij paranormale vermogens gebruik je ook andere zintuigen dan de vijf uiterlijke zintuigen, daarom wordt het wel het zesde zintuig genoemd. Paranormale vermogens worden als bovennatuurlijk beschouwd omdat de boodschapper waarneemt uit de niet fysieke werkelijkheden.

Mijn vader heeft me echter altijd voorgehouden dat wat je niet kan zien toch bestaansrecht heeft. Zijn buitenzintuiglijke waarnemingen waren zo scherp dat ik nooit kattenkwaad kon uithalen zonder dat hij er weet van had. Nu moet ik ineens denken aan een uitspraak van Johan Cruyff: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’. Het was een voordeel dat ik met de niet fysieke werkelijkheid ben opgevoed, het was een nadeel dat ik voor mijn vader niets kon verzwijgen.

Spiritueel.
Lang geleden, op een van mijn lezingen voor het Spirituele Café, vroeg iemand uit het publiek: ‘Hoe kan je spiritueel worden?’ Mijn antwoord was dat je het niet kan worden omdat je het bent, maar het niet toepast in je dagelijkse bestaan. Het woord mens in het Latijn betekent immers Geest. We ontwaken helaas pas na traumatische ervaringen voor onze geestelijke vermogens. Bij mij gebeurde dat na drie weken coma door een motorongeluk.

Het verschil tussen wakker worden en ontwaken is daarom een goed voorbeeld om spiritualiteit uit te leggen. Ieder mens wordt op de daarvoor ingestelde tijd wakker, terwijl niet iedereen ontwaakt is. Yeshua leerde het een volgeling met de befaamde uitdrukking: ‘Laat de doden de doden begraven…’ (Lucas 9:60). In gewone taal kunnen we dat opvatten als: ‘Laat de niet bewuste mensen hun onbewuste overleden dierbaren begraven’.

We hebben de volgende woorden vaak gehoord of gelezen zonder ze te begrijpen. De Aarde nu was woest en leeg, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zei: Daar zij licht! En het werd licht. Nu herhalen we dit in begrijpelijke woorden. We tasten net zolang in het duister totdat ons een lichtje opgaat en we ons bewust worden van andere werkelijkheden.

Nu keren we terug naar het strootje. Wie het langste strootje trekt heeft gewonnen. Dat gaat ook op voor mensen die channelen. Vergun het mij dat aan de hand van een parabel uit te leggen.

De materiële werkelijkheid is als een stinkende gracht. Om in die duistere omstandigheden te blijven ademen heb je een rietje nodig. Als je in die gracht het kortste rietje trekt, krijg je ongerechtigheden binnen. Je ontvangt dan boodschappen van wezens die het licht schuwen. Als je in dezelfde gracht het langste rietje trekt, ontvang je boodschappen van wezens uit de Rijken van Licht. De lengte van het rietje is bepalend voor je onderscheidingsvermogen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com