Knikkeren.

Hits: 1284

“Ze kappen de bomen voor het 5G netwerk dat ons straks zal roosteren”.
“Ze sturen stormen in juni om de bomen op een ‘natuurlijke’ manier plat te krijgen”.
“Ze laten 1.600 minderjarige asielzoekers verdwijnen in de seksindustrie”.
“Ze doen net of ze niet weten dat de MH370 en de MH17 hetzelfde vliegtuig zijn”.
“Ze manipuleren alles en iedereen voor eigen doeleinden”.

Wie zijn ‘ze’ eigenlijk?
Het is verleidelijk en bovendien waarheidsgetrouw om de Jezuïeten, de Vrijmetselaars, de Illuminati, de Cabal, de Reptiliaanse Royalty of de Rothschilds en al die splinter facties van de NWO aan te wijzen als de verantwoordelijken voor de vernietiging van deze blauwe knikker en de ontwrichting van het mensdom. Maar, dan zou je het idee kunnen krijgen dat het spel om deze blauwe knikker pas op onze tijdlijn wordt gespeeld.

We dienen eerst vast te stellen dat er verschillende tijdlijnen worden gehandhaafd met betrekking tot het fenomeen geschiedenis. Volgens de Heilige Schrift werd Sodom in circa 1900 BC op de Bijbelse tijdlijn verwoest. Volgens de wereldse, niet kerkelijke, tijdlijn vond die verwoesting plaats aan het begin van het Bronzen Tijdperk. Dat wil zeggen dat Sodom in ongeveer 3.000 BC (of zelfs eerder) met de grond gelijk werd gemaakt.

Ook toen was het al een spel om de knikkers, of liever gezegd om de heerschappij over de blauwe knikker die we Aarde noemen. Zelfs de verschillende tijdlijnen zijn onderdeel van een verdeel en heers politiek die de mensheid al 26.000 jaar onder controle houdt van het Orion Chimera rijk en hun reptiliaanse marionetten. We moeten nog verder terug op de seculiere tijdlijn om het begin vóór In den Beginne te traceren.

Ongeveer 450.000 BC geleden kwamen de eerste spelers op Aarde voor het goud dat hier in overvloed aanwezig was. Aanvankelijk extraheerden ze dat uit de Perzische Golf maar dat was niet genoeg om het gat in de atmosfeer van hun thuisplaneet te dichten. Daarop richten ze hun focus op Zuid Afrika waar goud bijna voor het oprapen lag. Toch vonden de ‘lagere goden’ het werk te zwaar en er dreigde een muiterij.

In circa 300.000 BC kwamen de hogere goden bijeen om de muiterij te bezweren. Ze spraken af dat een biogenetisch team wezens zouden creëren naar hun gelijkenis om het zware werk van de lagere echelons over te nemen. Uit de Assyrische spijkerschrift tabletten weten we nu dat de eerste genetische klonen bekend stonden als de ‘Zwarte Hoofden’. Dit is een interessant gegeven omdat deze wezens in Zuid Afrika werden gekloond.

Goud wassen.
Nu maken we een gedachtensprong om buiten de zinloze zwarte pieten discussie te blijven. Visualiseer goudzoekers die bij een rivier een pan met zand vullen, het zand met rivierwater uit de pan zeven in de hoop een klontje of een schilfer goud te vinden. In Middelnederlands betekende ‘nicker’ een waterdemon. Als werkwoord stamt nikker etymologisch af van een oude wortel die ‘wassen’ betekent!

Die prehistorische goudwassers waren dus slavenarbeiders, domme werkkrachten zonder voortplantingsmogelijkheden voor de ‘goden’ die hen naar hun gelijkenis schiepen. Het spel in dit stadium van de menselijke evolutie, ging dus om de nikkers; de goudwassers! Pas nadat de ‘Slang’ de eerste mens had verleid een appel van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad te consumeren kregen deze wezens pro-creatieve vermogens.

Omdat ik gevrijwaard ben gebleven van de doctrine die we catechismus noemen, heb ik een andere perceptie over de Hof van Eden. De Boom van Kennis van Goed en Kwaad stond in een regio die was omzoomd door de Pison, de Gihon, de Eufraat en de Tigris. Daar lag het land Sumerië waar alles, wat we beschaving noemen, ooit begon.

In Genesis 2:8-9 staat geschreven: ‘God, de Heer, legde in het Oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt’. Hij plaatse de eerste goudwassers of nikkers in het Oosten. Als je een beetje geografische kennis hebt weet je dat Mesopotamië ten Oosten ligt van Zuid Afrika waar de eerste hybride mensen werden geschapen.

Het meest intrigerende aan de ‘Zwarthoofdigen’ was dat ze de Antediluviaanse Sumeriërs waren. Thomas Cahill, een Amerikaanse Bijbeldeskundige/schrijver ontdekte in de kleitabletten dat de Sumeriërs zich aanvankelijk de ‘Zwarthoofdigen’ noemden. De vraag is of die benaming zowel een beschrijvende als analoge benaming was in tegenstelling tot de blonde en/of roodharige goden die hen hadden gecreëerd.

De Sumeriërs hebben in hun spijkerschrift tabletten vastgelegd dat alle gereedschappen, wapens en wonderlijke uitvindingen door de goden aan hen zijn verstrekt. Samuel Noah Kramer, een expert in de geschiedenis van Sumerië, schreef een boek over de 39 Eersten in de geschreven geschiedenis. We noemen slechts enkele om je een indruk te geven van hoe de beschaving begon.

De eerste scholen, de eerste case van omkoperij, de eerste case van jeugdcriminaliteit, de eerste ‘koude oorlog’, de eerste parlementaire vergadering, de eerste historicus, het eerste apothekersboek, de eerste kosmologie en sterrenkunde, de eerste Noach, het eerste verrijzenis verhaal… Daarna was het kopieer en plakwerk voor alle volgende historici.

Terug naar Genesis 2:8-9.
‘God, de Heer, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt’. Het gaat om de uitdrukking ‘de Heer’. Je hebt al geraden dat we het over de Anunnaki hebben. Anunnaki betekent immers: ‘Zij die van de Hemel naar de Aarde kwamen'. We weten dat, in tegenstelling tot wat de kerk ons wijsmaakt, er meerdere scheppergoden waren dan die ‘vader die in de hemel zijt’.

De twee belangrijkste opponenten in de strijd om deze blauwe knikker waren de halfbroers EN.KI en EN.LIL. EN betekent HEER, KI staat voor Aarde en LIL staat voor Lucht/Hemel. Enki die de eerste hybride had geschapen naar de gelijkenis van de Anunnaki was de mens welgezind. Enlil, die de eerste hybriden uit Zuid Afrika had gesmokkeld om in het Oosten als slaven te dienen, werd later Jehova/Jahweh/God.

God/Enlil, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarheen ontvoerde hij de mens die zijn halfbroer had gemaakt. De Sumerische tekst omschrijven die eerste hybride mens als Lulu Amelu: een primitieve slaaf. De term die in het Oude Testament werd gebruikt was ‘avod’, dat vertaald werd met aanbidding, maar eigenlijk werken betekende. De eerste mens heeft god niet "aanbeden"; hij werkte voor hem!

De Sumerische taal is volkomen verschillend en niet verwant aan een van de taalfamilies van de wereld, dit suggereert dat die taal ook van de ‘goden’ kwam. Sumerische tabletten geven duidelijk aan dat de Sumeriërs al hun kennis van historische gebeurtenissen rechtstreeks van de Anunnaki ontvingen, voordat de Homo Sapiens evolueerde.

Die kleitabletten openbaren een tijdperk van nomadische zwarte hoofden en een specifiek keerpunt van de geschiedenis naar de beschaving. Het was exact dat keerpunt waarin zwervende jagers-verzamelaars zich op een vaste locatie vestigden en uit het niets met akkerbouw en veeteelt begonnen. Als je dit leest, denk dan aan de broedermoord tussen Kaïn de akkerbouwer en Abel de veehouder. Sindsdien is er strijd om de heerschappij op deze blauwe knikker. Het spel van verdeel en heers, het spel dat de mens nog steeds in slavernij houdt.

Op 25 november 2011 werd de eerste UFO-wetenschaps- en bewustzijnsconferentie in Johannesburg, Zuid Afrika gehouden. Michael Tellinger, die de conferentie organiseerde, sprak als eerste over het slagveld dat de Aarde is geworden voor negatieve buitenaardse wezens die een eigen (dubbele) agenda hebben voor de toekomst van de planeet.

"Er is een strijd om de Aarde door enkele interessante duistere krachten, en alle regeringen in de wereld zijn marionetten en instrumenten om de wil van een kleine groep individuen te implementeren. De bloedlijn van de Reptiliaanse Royalty gaat duizenden jaren terug”, aldus Michael Tellinger.

Alle sprekers op de eerste dag van de conferentie waren het erover eens dat de keus tussen Goed & Kwaad opgaat voor zowel de mensheid op Aarde als de buitenaardse wezens. Buitenaardse wezens zijn niet anders dan de politici, die hun eigen agenda opdringen voor materieel gewin. ‘Ze’ kwamen naar de Aarde op zoek naar goud, en al hun marionetten zijn nog steeds geobsedeerd door goud.

Bio-wapens.
Laura Eisenhouwer, achterkleindochter van de 34e president van de VS, sprak over haar ervaringen met buitenaardse wezens om de geest te beheersen en acties van mensen te manipuleren en dat alle regeringen dit verzwijgen. Volgens haar werken buitenaardse wezens al lang met wereldleiders, en de verdragen met die wezens worden elke 10 jaar opnieuw ondertekend.

Laura Eisenhouwer zei ook dat natuurlijke fouten in de Aarde werden gemanipuleerd om rampen als tsunami's en aardbevingen te veroorzaken met behulp van 'Haarp-technologie' of biologische wapens. Ze zei dat ze in 2006 werd gerekruteerd door een agent om deel te nemen aan een missie naar een Marskolonie. Ze was echter in staat zich los te maken van de technieken voor mind control.

Via Skype vanuit een ranch in de Verenigde Staten, sprak de vooraanstaande Ufoloog James Gilliland over duistere krachten die de mensheid controleren. Dit wordt steeds duidelijker door toenemende veranderingen in het aardse klimaat en in de astrale samenstelling van het Universum. Gilliland zei ook dat andere buitenaardse wezens de vernietiging van de Aarde of de ontwrichting van de mensheid willen voorkomen.

Gilliland gaf ook hoop voor de toekomst: ‘Eigenlijk moeten we de gelegenheid pakken, we zitten allemaal in het proces, we zijn in contact, we bereiden ons voor op een grote reünie met onze grotere voorouders. Alles wat we samen moeten doen is onze goddelijkheid weer claimen.’

Geliefden, dan kan de mensheid ‘ze’ van deze planeet knikkeren! (Eerste Pinksterdag 2019)

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com