Schepping.

Hits: 1020

Wanneer ik op mijn PC dit woord als zoekterm type, krijg ik meer dan 50 onderwerpen. Dat komt omdat op diverse tijdlijnen van verschillende culturen en/of beschavingen zeer uiteenlopende versies worden verteld. Bovendien heb ik vaker geschreven dat het boek Genesis een kopie is van het Babylonische Enuma Elish en dat dit boek weer een kopie is van de Eridu Genesis.

Hieronder geef ik een samenvatting van een ongewoon scheppingsverhaal dat velen heeft geraakt die het hebben gelezen. Het komt uit een zeer ongebruikelijk interview met een anoniem persoon die beweert een diepe insider te zijn van een heersende bloedlijnfamilie. De taal die hij/zij bezigt, is voornamelijk op insider niveau, maar ik wil het voor een ieder toegankelijk maken. Nu haal ik maar eerst diep adem om het artikel in gewone mensentaal te brengen.

We vragen je de tekst met de perceptie van jouw Hoger Zelf te lezen, het zijn provocerende woorden die veel stof doen opwaaien en tegelijk stof tot nadenken genereren. De spreker claimt een generatief lid te zijn van de heersende bloedlijn. Hij/zij draagt dus het DNA/RNA van die bloedlijn. Als je de stelling: ‘niets is wat het lijkt’ hebt geïntegreerd pak je op wat met je gevoel resoneert en de rest is stilte.

In het begin was er…
Dat zullen we meteen rechtzetten, want tijd is niet lineair. In het begin IS er Oneindigheid, de Bron van Al Dat Is. Er is oneindig bewustzijn en intelligente oneindigheid als een Siamese tweeling die al het scheppingspotentieel bevat. Oneindige intelligentie herkent haar potentieel niet. Dit is het absolute ongedifferentieerde; volkomen uniformiteit. Deze staat van bewustzijn kan worden aangeduid als 'zijn'.

Oneindige energie echter, erkent het potentieel om alle dingen te 'worden'. Het woord genese betekent dan ook ontstaan, wording, vorming, ontwikkeling. Oneindige intelligentie kan worden vergeleken met de centrale hartslag van het leven, en oneindige energie met de Levenslicht Rivier die uit de Bron stroomt om de schepping te vormen. In feite is de Bron een punt van geconcentreerd oneindig bewustzijn dat oneindige intelligente energie uitdrukt.

Door haar oneindige intelligentie te concentreren, manifesteert de Bron/Schepper intelligente energie die je de Grote Centrale Zon zou kunnen noemen. Deze fragmenteert zich daarna in kleinere delen van zichzelf die op hun beurt zichzelf kunnen ervaren als scheppers of centrale zonnen, en daarmee de volgende fase in de scheppingsspiraal beginnen.

Vergelijk dit met een koudvuursterretje op een verjaardagstaart. Als je het sterretje aansteekt (Oerknal of Tzimtzum) spatten er talloze vonkjes vanaf die langzaam uitdoven en op de grond vallen, waar ze stof worden. Zodra ze stoffelijk worden vergeten ze wie zij werkelijk zijn. De mens is een echo (geen ego) van de Bron, en een echo is slechts een verminderde weergave van het origineel! Niets is wat het lijkt.

De ganse Schepping is gefundeerd op drie primaire wetten van de Bron: vrije wil, liefde en licht. In de eerste wet ontvangt de schepper de vrije wil om zichzelf te kennen en te ervaren als een individueel (maar paradoxaal genoeg) verenigd aspect van de Bron. De Sluier van Vergetelheid is dan nog niet in functie. Uit de wet van de vrije wil ontstaat een bewustzijn van

Logos, of liefde.
Het Griekse woord Logos wordt meestal vertaald als ‘woord’. In den beginne was er het Woord. (Johannes1) Andere betekenissen zijn 'gedachte', 'taal', 'rede', 'principe', 'leerstelling' of 'logica'. Haal nu ook maar eens diep adem om het te blijven volgen… J Deze Logos gebruikt zijn oneindige intelligente energie om de fysieke werkelijkheid te creëren teneinde het Zelf te ervaren en te leren kennen.

Om deze oneindige spirituele energie in fysieke vorm te manifesteren, creëert Logos de derde wet van Licht. Ha, nu begint het dus… En god zei: ‘Er zij Licht!’ Je mag je afvragen uit welk Zwart Gat dat licht tevoorschijn kwam, en met die vraag ontdek je wellicht dat duister en licht slechts etiketten zijn om dualiteit te creëren.

Gebruikmakend van de Vrije Wil vermindert de Bron haar oneindige energie tot Logos. Deze Logos/Eerste Oorzaak schept enorme Universa van Tijd/ruimte en fragmenteert zich (net als het koudvuursterretje) in een reeks zielsfragmenten of sub-logo’s die elk een mede-schepper van hun eigen Universum worden. Het is te vergelijken met een multinational waarbij elk managementniveau denkt dat dat hun niveau het ganse bedrijf op zich is.

Elke universele logos ontwerpt en creëert vervolgens zijn eigen versie van de fysieke realiteit door zijn intelligente energie te concentreren om bijvoorbeeld de vorm van sterrenstelsels in zichzelf te creëren. Elke stap terug, elke galactische Logos kan zichzelf splitsen in nog meer mede-schepper delen (sub-sub-Logos), die vervolgens hun eigen ideeën van fysieke realiteit kunnen ontwerpen en manifesteren, zoals in de vorm van sterren en planeten.

In het tweede lustrum van de jaren ’80 heb ik gesprekken moeten voeren met diverse managers op verschillende niveaus van een multinational in Eindhoven om ze het inzicht te geven dat alle visitekaartjes het zelfde logo boven hun eigen productie-unit toonden. Het is me uiteraard niet gelukt, maar ik had een geweldige tijd met lunches in sterrenrestaurants.

De aap komt uit de mouw.
Het wezen dat we Yahweh noemen is dus een sub-sub-sub manager en niet de Bron van al dat is, zoals de Bijbel ons op de mouw spelt. Yahweh/Jehova/Enlil is dus geen logos op galactisch niveau, maar eerder een planetaire logos voor deze blauwe knikker. Maar uiteindelijk maken ze allemaal deel uit van de Bron. En bewust of onbewust oefenen alle ‘managers’ hun vrije wil om te creëren uit.

De afkomst van de heersende bloedlijnfamilie kan, volgens de spreker, worden herleid tot voorbij de Oudheid. Hun schepper is degene die Lucifer heet, ‘de Lichtdrager’. Lucifer is dus niet de duivel zoals vele religieuze teksten beweren, dat is even slikken voor het mensdom. Lucifer is wat je een "groepsziel" zou noemen die zich heeft ontwikkeld tot het niveau van de zesde dimensie. Numerologisch dient de 6 te leren anderen in hun anders-zijn te accepteren.

Op een gegeven moment stonden die bloedlijnfamilies, als groepsziel, op het punt van Ascensie in de zevende dimensie. Op dit niveau kregen ze de keuze hoger te komen, of om terug te keren en anderen van lagere dimensies te helpen met hun evolutie. Nadat ze het besluit hadden genomen om te blijven en te helpen, kregen ze een uitdagende taak van de Council of Elders, die optreden als de hoeders van deze Melkweg.

De menselijke evolutie kwam maar niet op gang omdat Yahweh/Jehova/Enlil weigerde de zielen die op Aarde in belichaming kwamen de vrije wil te geven zich zelf te leren kennen. Als er geen vrije wil is kan er geen polariteit zijn en daarom niets om uit te kiezen. Deze blauwe knikker was een paradijs, een Hof van Eden, maar de wezens die hier incarneerden hadden geen trigger (agitator/onruststoker) om voorbij 3D te evolueren.

Daarom werd de groepsziel Lucifer gestuurd om onrust te stoken. Die ‘gevallen engelen’ daalden weer af naar 3D op bevel van de Raad van Ouderen. Yahweh/Jehova/Enlil was het ermee eens dat ze het concept van vrije wil zouden introduceren bij de aardbewoners door hen een keuze te bieden. Dat werd het verhaal van de appel van de boom van de kennis van goed en kwaad, of wat we nu als positief en negatief etiketteren.

Als je over een goed taalgevoel beschikt zie je in de namen van Adam en Eva een code. Ad (I) Am betekent: ‘toegevoegd ben ik’, en Eva staat voor ‘Een Vrouwelijke Ander’.

Yahweh neemt zijn toevoeging en de vrouwelijke ander mee naar een nieuwe "tuin". Hij vertelt hen dat ze alles kunnen doen wat ze willen, behalve eten van de Boom van Kennis. Hierdoor wordt het verlangen getriggerd om juist dat te doen wat hen verboden is. Er was zowaar een keuze. De Lucifer groep triggert hen door ze de voordelen te vertellen van het verkrijgen van kennis. Hun keus is bekend en de rest is historie.

Yahweh dacht dat zijn onderdanen er voor zouden kiezen hem te gehoorzamen. Toen hij ontdekte dat ze dat niet deden, werd hij kwaad. Zoals in de geschriften wordt beschreven, is hij een na-ijverige God. Een sub-sub-sub manager die zijn dominantie verliest is niet te pruimen, en het ging om één appel. De groepsziel Lucifer was al toegewijd om de trigger te spelen. Net zoals Yehuda Iskariot de keus had gemaakt om de verradersrol te spelen.

Zonder negatieve triggers zouden we nooit op het idee komen met positieve energie de weg terug naar de Bron te wandelen. Zijn immense druk en intense hitte negatief als ze ervoor zorgen dat pure koolstof een diamant wordt? Zijn stress en burn-out een negatieve trigger als ze ons fysieke lichaam transformeren in een kristallijn voertuig? Het is een kwestie van perceptie en uiteindelijk van keuze.

Onthoud dat dit uiteindelijk een spel is dat we hier allemaal spelen. Tussen incarnaties door weet je dit heel goed. Maar volgens de regels van het spel vergeet wie je echt bent, zodra je incarneert. Daardoor geloof je dat het echt is terwijl je het spel van het leven speelt. Vergeten is cruciale voorwaarde om de keuzes te maken die je helpen evolueren. Anders zou het spel te gemakkelijk zijn.

De zielengroep Lucifer wordt niet met dezelfde sluier van vergetelheid geboren als jij. De sluier is nog steeds in functie. Ze zien de onzichtbare verbindingen van het leven die voor ons verborgen zijn, omdat ze vanuit perspectieven voorbij 3D schouwen. Dit komt omdat jullie je omhoog werken, terwijl zij ervoor hebben gekozen af te dalen om je te helpen. Ze zouden dit niet zo succesvol kunnen doen als ze ook alles wat ze hebben geleerd moeten vergeten.

Om succesvol te zijn in het spel, moeten ze zo negatief mogelijk gepolariseerd zijn; extreme service aan zichzelf. Geweld, oorlog, haat, hebzucht, slavernij, genocide, marteling, morele degradatie, prostitutie, drugs; al deze dingen en meer dienen hun doel in het spel. In al deze negatieve dingen voorzien ze ons van hulpmiddelen. Maar je ziet het niet. Niet wat ze doen, maar hoe wij erop reageren, is belangrijk. Zij geven ons de keuzes. Wij hebben de vrije wil hoe we ze willengebruiken. Het is een zaak van verantwoordelijkheid leren nemen.

Om voorbij de grenzen van dualiteit te evolueren dienen we de concepten van goed en kwaad als etiketten te leren zien, niet als werkelijkheid. We wensen je een goede reis op de ladder van spirituele evolutie.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com