Fotonen.

Hits: 1577

Een Foton of lichtkwantum, vertegenwoordigt de kleinst mogelijke hoeveelheid energie van een elektromagnetisch veld. Einstein ontdekte in 1905 dat elektromagnetische straling uit fotonen bestaat, die zich met de snelheid van het licht voortplanten. Om de 10.700 jaar reist ons zonnestelsel door een deel van de kosmos dat in ons tijdsbesef 2100 jaar breed is, en uit zeer hoog frequente partikels bestaat; de Fotonengordel.

Om een idee te krijgen van die gordel visualiseer je een ouderwetse stationsklok. Visualiseer nu het sterrenbeeld Leeuw op het 6 uur en het teken Waterman op 12 uur. Als we van de Leeuw, tegen de wijzers van de klok in reizen, passeren we Kreeft, Tweelingen, Stier, Ram en Vissen om bij de Waterman te komen. De bandbreedte tussen Leeuw en Waterman is de Fotonengordel.

Alles daarbuiten wordt de Galactische Nacht genoemd. In overdrachtelijke zin is dat een lange periode van een lager bewustzijn. Het zonnestelsel doet er ongeveer 2000 tot 2200 jaar over om één Sterrenbeeld te passeren. De laatste keer dat ons zonnestelsel in de Fotonen Gordel reisde was in het teken Leeuw, circa 13.200 jaar geleden. Dit is opmerkelijk, als je beseft dat het ongeveer overeenkomt met de Ondergang van Atlantis!

De aanleiding tot dit schrijfseltje was de drang om in begrijpelijke taal de illusie van tijd en ruimte uit te leggen. Het zijn handvatten die we nuttig vinden in de wereld van vorm. In de hogere dimensies hebben ze geen bestaansrecht. Onlangs kwam ik een uitspraak op Internet tegen van dr. Pamela Gay; een jonge astronoom, schrijfster en podcaster die zich richt op het gebruik van nieuwe media om mensen te betrekken bij wetenschap en technologie.

Omdat ik geen notie had van wat een podcast is heb ik het even opgezocht. Een podcast is een serie audioprogramma's die luisteraars kunnen downloaden en beluisteren. Het doel van de meeste podcasts is informatief en lijkt op een radio-uitzending waarbij de luisteraar zelf bepaalt wanneer hij/zij een podcast wil luisteren. Dr. Pamela Gay liet zich ontvallen dat fotonen geen tijd ervaren.

Voor een foton bestaat er niet zoiets als tijd. Het wordt uitgezonden en bestaat misschien honderden triljoenen jaren, maar voor het foton is er geen tijd verstreken tussen wanneer het wordt uitgezonden en wanneer het weer wordt geabsorbeerd. Fotonen kunnen eonen nodig hebben om vanuit de kern van de zon naar de oppervlakte te reizen totdat ze en de ruimte in vliegen. En toch was die laatste reis, die miljarden lichtjaren door de ruimte zou kunnen duren, niet anders dan springen van atoom naar atoom.

Conclusie: des te sneller je door ruimte reist, des te langzamer reis je door tijd! Stel je een astronaut voor die even oud is als zijn partner en een ruimtereis maakt met een extreem hoge snelheid en naderhand weer op Aarde terugkeert. Experimenten in het ruimteschip tijdens versnelling en vertraging laten zien dat er iets verandert. Wanneer het ruimteschip weer op aarde landt, zal de astronaut echt jonger zijn dan zijn partner.

De effecten zijn pas merkbaar als ze echt, heel snel reizen, maar het is nog steeds zo dat wanneer de astronauten en jachtpiloten van vandaag terugkeren van een snelle missie, ze een ietsepietsie minder oud zijn geworden dan wij gedurende hun opdracht. Dit zou een verklaring kunnen zijn van de gedachte dat zielen na de transitie ‘eeuwig jeugdig en gezond’ zijn. Waar zij dan verblijven is geen tijd.

Wow, een energie dat geen tijd en/of ruimte kent! Mensen met een BDE hadden op hun korte reis ‘daarheen en weer terug’ ook geen besef van tijd en ruimte! Hun fysieke lichaam was nog op de planeet, terwijl hun Lichtlichaam door de ruimte reisde. Nu komen we aan de kern van dit schrijfseltje.

Het Lichtlichaam.
Het Lichtlichaam is het voertuig dat ons fysieke lichaam in staat stelt zich voor te bereiden op de terugreis naar de Bron. Aangezien elke ziel de intentie heeft weer op te gaan in de Bron is de activering van het Lichtlichaam de startsleutel voor die reis. Die activering noemen we het Lichtlichaamsproces of LLP. Vergun het ons je een idee geven van wat er kan gebeuren als je contact maakt en de startsleutel omdraait.

Contact maken, is in psychisch en mentaal opzicht het moeilijkst, omdat het twee processen in gang zet die in de geschiedenis van de mensheid en slechts door enkele ingewijden zijn ervaren. Het is thans usance onder ‘lichtwerkers; dat is het nieuwe aspect van de eindtijd. Dit proces wordt ondersteund door hoogfrequente energie die de Aarde in de afgelopen decennia overstroomde om de verschuiving naar de 5e dimensie voor te bereiden.

Contact maken met het Hoger Zelf en het lager ego-bewustzijn verheffen naar hogere frequenties is de grootste uitdaging die een individu op aarde kan aangaan, omdat het de hele menselijke ervaring tot nu toe tegenspreekt. Gelukkig is het collectieve bewustzijn in deze kwestie de afgelopen jaren geëvolueerd en kan men nu meer begrip uit zijn omgeving tegenkomen. Dit maakt het proces iets eenvoudiger.

In feite moet het individu alle triviale activiteiten opgeven en de innerlijke stem van de ziel volgen. De reden hiervoor is dat elke poging om te voldoen aan de verwachtingen van de samenleving een proces van aanpassing mogelijk maakt aan de laagfrequente, psycho-mentale, op angst gebaseerde collectieve overlevingspatronen die de huidige samenleving regeren, en dit is in tegenstelling tot waar het Lichtlichaamsproces om draait.

Door het ego aan het Hogere Zelf over te geven, moet men een onbeperkt geloof in zijn ziel hebben en haar toestaan haar persoonlijke plan te regelen, hoewel mens misschien niet altijd de vooruitziende beslissingen van de ziel begrijpt. Als je weerstand biedt aan de keuzes van de ziel, zal je vele negatieve situaties ervaren. Als je de innerlijke leiding volgt, zal het dagelijkse leven meer met Ease & Grace verlopen

Besef dat negatieve omstandigheden gewoon eigen creaties zijn omdat we niet naar de innerlijke stem luisteren. Zodra je dat herkent en erkent geven jouw psychische en mentale energievelden zich over aan het Hoger Zelf. Dan hoef je alleen nog maar de sleutel in het contactslot te plaatsen om het Lichtlichaamsproces op te starten. Je merkt dan dat oude kwesties uit de kinderjaren opdagen om ze onder het tapijt uit te vegen en los te laten.

Er zijn ook mensen die in die kwesties blijven hangen omdat ze zo aandacht van anderen kunnen krijgen. Deze personen zwelgen in de slachtofferrol, terwijl ze niet begrijpen dat het slechts een rol is. Ze vergeten dan dat ze zelf de schepper van die rol zijn en het script voor die rol in een nieuwe regie kunnen spelen. Verandering is blijkbaar iets wat angst genereert. Ontwaakte zielen weten dat angst een zelf gecreëerde Elementaal is.

De overgave van het lager ego-bewustzijn is een langdurig proces. Het vergt tijd en focus om laagfrequente, op angst gebaseerde overlevingspatronen te elimineren en ze te vervangen door verlichte gedachtepatronen. Het vergt tijd en focus om de 40 - tot 60.000 gedachten die we dagelijks verwerken terug te brengen tot creaties die ons faciliteren de kwantumsprong te maken. Dim je verstand en volg je gevoel want dat maakt geen denkfouten.

Hieruit concluderen we dat de overgave van het ego aan de ziel de hoogste horde is die we moeten nemen voordat het individuele Lichtlichaamsproces van start kan gaan. Nu hoor ik in gedachten ineens de woorden: ‘What goes up, must come down’, uit een song van Blood Sweat & Tears van 1968. Dat wat we Ascensie noemen is in feite een afdaling van het hoger Zelf in onze fysieke, etherische, emotionele en mentale lichamen

Energetische storingen.
De tweede horde die elke belichaamde ziel moet overwinnen zijn de energetische storingen van de fysieke, etherische, emotionele en mentale lichamen. Het eerste en belangrijkste is het openen van het Hartchakra. Dit chakra is in de meeste individuen geblokkeerd en dat is de reden waarom ze niet in staat onvoorwaardelijke liefde te ervaren. De meeste uitdagingen die ontwaakte zielen thans hebben, kunnen worden toegeschreven aan deze horde en de geleidelijke opening van het Hartchakra.

Het merendeel van het menselijk collectief kent deze uitdagingen niet omdat hun Hartchakra gesloten is en zal blijven. Om deze reden zullen ze niet ascenderen. Het voordeel van een gesloten hartchakra is dat je niet te maken hebt met de vele psycho-emotionele uitdagingen die de meeste lichtwerkers momenteel ervaren, terwijl ze hun persoonlijke afval uit het verleden en dat van de mensheid opruimen.

Het verwerken van oud zeer start in de thymusklier. Het Engelse woord voor de thymus is Rejuvenation Gland. (Verjongingsklier). Ik refereer hieraan vanwege een uitspraak van Yeshua: ‘Laat de kinderen tot mij komen!’ We kunnen, door alle aardse ervaringen te verwerken, weer als Kinderen van de Schepping zijn. Kijk bewust (of onbewust) naar wat je onder het tapijt hebt geveegd, en laat dat in vreugde en vrede los.

De groei van de thymus gaat gepaard met pijn op de borst, asfyxie en symptomen die door de meeste artsen ten onrechte worden gediagnosticeerd als griep of longontsteking. Vergeef het hen, ze weten niet beter en hebben nog nooit gehoord van het Lichtlichaamsproces. Het meest verontrustende symptoom is thans hartritmestoornis. Dat komt door de aanpassing van de hartregulatie aan de krachtige foton energieën, die onbeperkt in het fysieke lichaam stromen nadat het Hartchakra is geopend.

Als je eenmaal uit de startblokken bent gekomen, wil je nooit meer terug naar de slavernij waarin kerk en staat gans de mensheid gevangen hield in opdracht van de duistere elite. Dan weet je pas wat Janis Joplin bedoelde in Me and Bobby McGee: ‘Vrijheid is een ander woord voor niets meer kunnen verliezen’. De vrijheid om met de snelheid van Licht te reizen naar dat wat we Thuis noemen. De vrijheid om weer een Wezen van Licht te zijn!

Een Wezen van Licht kent, net zomin als een Foton, geen tijd. We zijn oneindige zielen in een eindig voertuig. Dat voertuig ervaart heden, verleden en toekomst als werkelijkheid, de ziel kent alleen het nu. Schrijf dat woordje ‘nu’ eens op een blanco stukje papier, draai dat papier daarna ondersteboven en je leest nog steeds nu! Glimlach en blijf glimlachen als het leven je ervaringen geeft waar je ondersteboven van raakt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com