Lange Weg naar Thuis.

Hits: 1231

Op 20 juli 2010 kwam het album 100 Miles from Memphis van Sheryl Crow uit. Een van de songs was getiteld ‘Long Road Home’. Het is een zogeheten gospel-country song met een tekst die mij raakte. Na het schrijfseltje over het Lichtlichaamsproces kwam dit lied sterk in mijn geest op, en dat was de aanleiding tot nog een artikel over dat proces. We hebben er ongelooflijk lang over gedaan om de Lange Weg naar Thuis te ontdekken.

Het Lichtlichaamsproces is fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel een dusdanig uitputtend proces dat vele belichaamde zielen het laten afweten. In de wereld van vorm heeft de mens vele lange marsen ondernomen om de geschiedenis te herschrijven. In mijn denkpatroon is dat hetzelfde als uit het programma stappen. Het programma waar ik naar verwijs heeft ook namen als matrix, quarantaine of maximum security gevangenis. We geven enkele metaforen voor het uitputtende Lichtlichaamsproces om Thuis te komen.

Denk aan de uitputtende mars van Egypte naar het Beloofde Land. De Exodus duurde ongeveer 40 jaar. Het was uiteindelijk de 2e generatie, van het volk dat uit Egypte trok, die het Beloofde Land in mochten. Denk aan de Lange Mars van Mao Zedong waarin 130.000 communisten van het Rode Leger in 1934 meeliepen. Tienduizenden overleefden de tocht niet. De rest veranderde de loop van de geschiedenis.

Iets recenter, tegen het einde van WWII, dwongen de terugtrekkende Nazi’s 700.000 tot 800.000 merendeels Joodse personen tot de beruchte Dodenmarsen. Tijdens die marsen stierven ongeveer 250.000 personen door uitputting of bevriezing of doordat ze werden doodgeschoten door de SS'ers. De regel uit Mattheüs 22: ‘Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ gaat ook op voor het Lichtlichaamsproces.

Terwijl belichaamde zielen gedwongen zijn hun geloofspatronen voortdurend te veranderen om te overleven in een steeds veranderende wereld, is hun onvermogen om deze innerlijke energetische strijd tussen nieuwe en oude patronen binnen de psycho-mentale grenzen van de menselijke persoonlijkheid op te lossen, de meest duidelijke indicator voor de lage graad van spirituele evolutie van de huidige mensheid.

Dat onvermogen manifesteert zich uiteindelijk in externe eeuwige conflicten. Alle oorlogen, veldslagen en andere wreedheden op Aarde zijn externe projecties van deze innerlijke strijd van ideeën die niet kunnen worden opgelost binnen de mentale en emotionele lichamen van het individu. Dat komt tot expressie als sociale conflicten in de buitenwereld. Deze houding, die momenteel het sociale en politieke leven op deze planeet domineert, moet in de loop van de komende transitie ingrijpend veranderen.

Dat geldt ook voor alle concurrerende beter-weten discussies die lichtwerkers met elkaar voeren, en voor de bemoeienissen of zelfs interventies in het leven van anderen die nog niet ontwaakt zijn of niet willen zijn. Dit is niet het pad van spirituele evolutie. Denk maar aan de woorden van Yeshua: ‘Ogen die kunnen zien en oren die kunnen luisteren.’ Daarom streeft een spirituele leraar nooit naar talloze discipelen omdat hij er de voorkeur aan geeft hen allemaal meester te maken.

Een van mijn studenten vroeg me enkele woorden achterop zijn visitekaartje te schrijven. Hij kreeg van mij deze regel: ‘Als een leraar zich niet als leerling kan opstellen wordt hij nooit een meester!’ Een meester kan van de spirituele gesprekken met gelijkwaardige individuen genieten en iets nieuws leren. De bekrachtiging van anderen, is ook een aspect van onvoorwaardelijke liefde.

Dit zijn de valkuilen die elke ontwaakte ziel moet vermijden wanneer zij ervoor kiest het eenzame pad van individuele Ascentie en het Lichtlichaamsproces te volgen. Er zijn echter veel intellectuele concepten in de samenleving, die we niet kunnen afwijzen of overwinnen. We refereren aan de wetenschappelijke ideeën, die onze technologische samenleving domineren en in strijd zijn met Transcendentie.

Wijsheid versus kennis.
De huidige empirische wetenschap ontkent bijvoorbeeld botweg het bestaan van de ziel. Om de leidende rol van de ziel te accepteren, moet het individu daarom de huidige wetenschap verwerpen. Hier stuiten we op het fundamentele dilemma van het collectief bewustzijn en van alle Lichtwerkers in het bijzonder. Maar hoe moet de mens die wetenschap verwerpen als hij wetenschappelijk incompetent is? Laten we die vraag anders stellen: ‘Hoeveel diploma’s of certificaten heeft een ziel nodig?’

Geen enkele! Alle informatie uit alle tijd/ruimte van de Akasha staat de ziel ter beschikking. Het is dus beter de universele wijsheid van de ziel te integreren dan alle kennis te vergaren die welk onderwijs dan ook je opdringt. We geven je een metafoor; de drie Wijzen uit het Oosten worden niet de drie wetenschappers genoemd.

Van de weinige uitverkorenen zijn het vooral volwassen en oude zielen (indigo en kristallijne entiteiten) die zich op de een of andere manier al in het Lichtlichaamsproces bevinden. De meeste tegenwoordige channelings behandelen de beginfasen van dit proces vanuit veel verschillende invalshoeken. Dat de lezers van dit schrijfseltje geïnteresseerd zijn in het Lichtlichaamsproces kan een indicatie voor hun spirituele evolutie zijn.

Lang geleden op de gebruikelijke woensdagavond meditatie kreeg ik een allegorie van die spiritiele evolutie. In het visioen kreeg ik een zwaard te zien dat op een aambeeld werd gesmeed. De smid gaf het roodgloeiende staal enorme klappen, dompelde het in water, verhitte het weer en begon weer te hameren. Mijn Hoger Zelf gaf er een ondertiteling bij. Het zwaard is de belichaamde ziel, het aambeeld is de 3D werkelijkheid, de smid was de Schepper.

Met elke klap van die enorme hamer, met elke onderdompeling en elke verhitting werd het zwaard steeds sterker, rechter en scherper. Zo kunnen alle negatieve ervaringen gezien worden als de klappen om het aambeeld. Juist door die ervaringen kregen we de keus weer pad van spirituele evolutie te lopen. Omdat we de Vrije Keus hebben gekregen, zijn er talloze mensen die het pad van verlichting liever mijden.

Vrije Keus.
We maken (bewust of onbewust) onze keuzes vanuit het Sacraalchakra. Dat is het chakra van dualiteit en daarmee kunnen we de paradox van het menselijk leven begrijpen - die van sterfelijkheid en goddelijkheid. Het tweede chakra confronteert ons voortdurend met onze keuzes en het geeft ons de keus samen met de geest te creëren. Het Sacraalchakra is de plaats waar het fysieke lichaam en de ziel elkaar ontmoeten.

In december 2014 schreef ik iets over de chakra’s en hierna kopieer en plak ik enkele alinea’s die met het Sacraalchakra resoneren. Het Sacraalchakra kan ons iets leren over menselijke keuzes en goddelijke keuzes. Concentreer je op dit chakra, en laat alle energie van het ego-wenslichaam te voorschijn komen. Je seksuele energie, hartstocht, emoties en je opvattingen over geven en nemen.

Wij zijn geconditioneerd om die energieën naar buiten, naar de ander, te richten. We zoeken altijd naar liefde en genegenheid buiten onszelf. Ooit schreef ik een kort inzicht dat zo gaat: ‘IK BEN van niemand. Niemand is van mij. IK BEN vrij...’ Wanneer je erin slaagt van je zelf te houden straal je zoveel warmte en genegenheid uit dat je nooit meer alleen zult zijn. Je hebt niemand meer nodig, en tegelijk merk je dat je juist meer mensen aantrekt.

Het gaat om onafhankelijkheid, om verantwoordelijkheid uitsluitend voor je zelf. Voel hoe die emoties er mogen zijn, haal ze onder het tapijt vandaan. Erken ze en zeg tegen ze: ‘Ik laat jullie los in het zuivere Christuslicht, ik ontsla je van je diensten.’

In de evolutiefase waarin de mensheid zich nu bevindt speelt het Sacraalchakra een cruciale rol. Het merendeel van het menselijk collectief worstelt met de seksuele energie die vanuit het Universum de Aarde overspoelt. Dat is waarom er zoveel satanische rituelen zijn met kinderen en volwassen seksslaven. Er is geen onvoorwaardelijke liefde, er is veel meer nemen dan geven.

De dominantie van de lagere chakra’s bij het menselijk collectief zien we terug in het irrationele gedrag van de niet ontwaakte mensen, en die dominantie neemt steeds extremere vormen aan. Zelfs de mainstream media beginnen door te krijgen hoeveel beroemde en machtige figuren hun lagere lusten botvierden op kinderen en tieners op Little St James; een van de Maagdeneilanden dat eigendom is van Jeffrey Epstein.

Elk individu met een hoger onderscheidingsvermogen neemt waar welke mensen uitsluitend handelen en reageren vanuit hun lagere chakra's, omdat hun bovenste chakra's gesloten zijn, en welke mensen zich gedragen vanuit hun geopende verenigde chakra. Het is belangrijk dit waar te nemen en je er niet door omlaag te laten slepen. Het is belangrijk een waarnemer te zijn en geen deelnemer.

Nu maken we een sprong naar het zesde chakra of het derde oog. Als dit chakra zich volledig opent wordt alles wat ooit in een doofpot is belandt geopenbaard. Dat gebeurt omdat de sluier van vergetelheid verdwijnt en niets meer verborgen of geheim kan worden gehouden. Dit is in feite de verborgen boodschap in Griekse mythe over Jason en de Argonauten, maar door het mensdom werd het nooit zo begrepen.

Wat je gelooft is waar, maar wat zou je willen geloven? Aan het eind van de Lange Weg naar Thuis wacht ons het Licht dat we werkelijk zijn.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com