Reptielen humanoïde.

Hits: 1890

In India werd op 17 augustus de onafhankelijkheid van de Britten in 1947 gevierd. De viering komt op het moment dat de overwegend islamitische deelstaat Kashmir de autonomie is kwijtgeraakt en door de Indiase regering van de buitenwereld is afgesloten. Het lijkt weer op politieke schermutselingen tussen India en Pakistan. Voor insiders is er veel meer aan de hand.

De conflicten in Kashmir hebben niet alleen te maken met de papavervelden tussen Kashmir en Pakistan, die een vorm van inkomsten vormen voor de zwarte projecten. Er bevindt zich daar ook een basis met buitenaardse, reptiliaanse wezens. Men probeert deze zone vrij te houden zodat ze er vrij in en uit kunnen gaan. Aan de voet van de berg is een dubbele poort die bemand wordt door Chinese militairen. Geen Indiaas of Pakistaans leger, maar Chinees.

Voor we verder gaan wil ik de mensen die niet in buitenaardse wezens geloven de ogen openen. Als je niet binnen de Aarde leeft, woon je er buiten. Een buitenaards wezen hoeft dus niet noodzakelijkerwijs van buiten de planetaire atmosfeer te komen. In Genesis wordt een pratende slang vermeldt die Eva verleidt van de appel te eten. Je zou dat wezen een reptielenhumanoïde kunnen noemen.

Reptielenhumanoïden zijn een terugkerend thema in de mythologie, fictie en vooral science fiction, randtheorieën en complottheorieën. Ze worden beschreven als intelligente en sterk ontwikkelde reptielachtige wezens. In het Sanskriet vormen Naga’s een klasse van bovennatuurlijke wezens die vaak de verschijning van een slang of draak aannemen. Naga's zijn afkomstig uit India en werden door het boeddhisme meegebracht naar China en het Verre Oosten, zo beïnvloedde de naga de Chinese draak.

Soms zijn naga's half mens en half slang. De natuurlijke vorm van Naga's is die van een grote oerslang. Ze hebben echter de kracht om hun lichaam (tijdelijk) een andere vorm aan te laten nemen, en kunnen daardoor in verschillende gedaanten voorkomen: Draak, waterdraak, als veelkoppige draak, mens, half slang en half mens of mens met slangen die uit het hoofd groeien.

Omdat er geen empirisch bewijs is van hun bestaan worden ze door de conventionele wetenschap meestal verbannen naar randwetenschap of pseudowetenschap. Er is evenmin empirisch bewijs van het bestaan van god, en toch gelooft het mensdom in dat wezen. Desondanks zijn er verschillende theorieën over de reptielenhumanoïde wezens, over hun aard, waar ze vandaan komen en wat hun bedoelingen zijn.

Diverse oude volkeren over de hele wereld hebben reptielenwezens beschreven. Er zijn historische verslagen over reptielen die menselijke kinderen verslinden, en ook verhalen over slangen van wijsheid die de mensheid verlichten. In de Popol Vuh, de Maya variant op het boek Genesis, werd Gucumatz voorgesteld als de gevederde slangengod die de mensheid creëerde. Gucumatz is het equivalent van de Azteekse god, Quetzalcoatl en is gerelateerd aan Kukulkan van de Yucatec Maya’s.

India kent ​​uitgebreide geschiedenissen met betrekking tot de Naga’s waarvan wordt gezegd dat ze ondergronds leven en met koningen en anderen aan de oppervlakte communiceren. Deze wezens zouden op een continent in de Stille Oceaan hebben geleefd voordat het zonk.

Er zijn meer gezonken continenten dan Atlantis en Lemurië. We zijn ook herinneringen aan de Minoïsche uitbarsting van Thera, met de verhalen over Hyperborea en Thule. Dan is er nog Zealandia, een wetenschappelijk geaccepteerd continent dat voor 94% ondergedompeld is in de Stille Oceaan, rondom de gebieden van Nieuw-Zeeland en Nieuw-Caledonië. Het zijn slechts mythes zolang je niet beseft dat de tektonische platen altijd verschuiven en het aanzien van de wereld voortdurend transformeren.

Indiase geschiedenissen verwijzen ook naar het Reptielen ras genaamd de 'Sarpa' die de beschaving heeft gesticht, de kannibalistische Dravidianen heeft gecreëerd. Dat is de bron van het hindoeïstische kastenstelsel (gebaseerd op Draconische hiërarchie), en menselijk offers eiste.

De buitenaardse Nordics zou de Ariërs hebben gecreëerd, en toen de twee volkeren mengden, vormden ze het begin van de Indiase beschaving. Oude Sanskrietteksten verwijzen ook naar ruimtevaartuigen en vliegtuigen genaamd Vimana. Nucleair afval is gevonden in gebieden waarvan wordt gezegd dat ze zijn vernietigd door 'de goden' in Kashmir en andere locaties op het Indiase schiereiland.

De Hopi verwijzen naar een ras van Reptielen genaamd de Sheti, of Snake-Brothers, die ondergronds leven. De Cherokee en andere Indiaanse volkeren verwijzen ook naar Reptielenrassen, evenals hun oorsprong in Atlantis. Chinezen, Japanners en Europeanen spreken uitgebreid in hun geschiedenis van wezens zoals Draken in zowel fysieke als niet-fysieke vormen daarvan. Van Draak naar Dracula is een kleine gedachtesprong.

De befaamde koning Arthur was de zoon van Uther Pendragon! Het kasteel Drakensteyn, in de gemeente Baarn, is net als het jacht de Groene Draeck privébezit van prinses Beatrix. Van de eerste keizer van China, Huang-Ti, werd gezegd dat hij deel uitmaakte van Dragon, en dat hij eruit zag als een reptiel. Zijn moeder zou zijn bevrucht door een lichtstraal van Alpha Draconis; de thuiswereld van de Draco Reptiliaanse soort.

De Maya's spreken van een reptielachtige soort, vaak "Iguana-Men" genoemd, die uit de lucht neerdaalde om de controle over hun beschaving over te nemen, hen de kunst van het bouwen van een piramide leerde en ook mensenoffers eiste. Over de hele wereld, in schijnbaar niet-verbonden samenlevingen, dringt het geloof door dat een Reptielen ras onder de aarde leeft en met het oppervlak in wisselwerking staat. In de meeste gevallen wordt een ander ras, lang en "Noords" in uiterlijk, beschreven.

De Reptielen werden vaak beschreven als een kastehiërarchie, waarin de hoogste kaste was gevleugeld. Dit correleert met informatie van huidige ontvoerden, contactpersonen en voormalige overheidsmedewerkers die informatie hebben onthuld met betrekking tot buitenaardse bemoeienis in aardse regeringen. Zelfs de naam van koningin Elizabeth is een code voor het Engelse woord voor hagedis!

Hybride slaven.
In Afrika hebben de Zoeloesjamanen esoterische kennis van een ras van reptielen waarvan ze zeggen dat ze de Aarde beheersen - de Chitahuri genoemd. Ze hebben ook verhalen van een Reptielen ras dat zwarten creëerde en gebruikte om hun goudmijnen te bewerken. In Sumerië zijn tienduizend tabletten gevonden en vertaald die verwijzen naar een buitenaards ras dat een ras van mensen heeft gecreëerd om als slaven in de mijnen in Afrika te werken.

De Aboriginals spreken over een reptielen ras dat onder de aarde leeft en over mensen regeert. De Aboriginal leiders beweren de Aarde in te zijn gegaan naar deze wezens, waar ze ontdekten dat die wezens over geavanceerde technologie beschikten. De Aboriginals zeggen dat ze afstammen van een ras van drakenmensen dat ooit op een continent in de Stille Oceaan leefde voordat het zonk, en dat Australië er een restant van is.

In het leven van Pythagoras zijn er gebeurtenissen in verband met slangen geweest, vooral gevleugelde en sprekende slangen, evenals een enorm beest genaamd Python, een gigantische slang waarnaar hij mogelijk is genoemd. In het Midden-Oosten wordt al sinds de oudheid over reptielen gesproken, variërend van djinns tot draken en slangenmensen.

Een djinn is een bovennatuurlijk onzichtbaar wezen, dat volgens sommige islamitische geleerden bezit kan nemen van mensen en ze van hun vrije wil kan ontdoen.

In de Bijbel wordt van de Nephilim gezegd dat ze Reptielen zijn, en in het boek van Jasher wordt het slangen ras beschreven. Koning Og van Bashan, een gereputeerde Repha (reus) wordt een ‘slang’ genoemd, terwijl Bashan in het Oud-Hebreeuws vruchtbaar land betekent. De Hof van Eden is een vertaling van het Sumerische E.DIN dat letterlijk grazige weiden of vruchtbaar land betekende.

Dit zou kunnen verwijzen naar de door Sumerië beïnvloedde aanbidding van slangen en draakachtige schepsels die het Kanaänitische volk doordrong voordat de Israëlieten die regio binnengingen. De Israëlieten noteerden dat de vroegere inwoners van Kanaän ‘Slangen’, ‘Rephaim, ’Nephilim’ en ‘Anakim’ waren.

Veel oude volkeren aanbaden een slanggodin genaamd El of Hel, die werd beschouwd als de godheid van de onderwereld, de Maan en Venus. Deze drie locaties worden allemaal beschreven door ontvoerden en voormalige geheime agenten, als belangrijke bases voor een reptielachtige soort uit het Draco-sterrenstelsel die al minstens twee miljoen jaar op deze planeet dominant zijn geweest.

Hedendaagse claims.
Erich von Daniken theoretiseert dat buitenaardse wezens millennia lang de menselijke geschiedenis, en de menselijke evolutie hebben beïnvloed. De werkelijke historie leer je niet in het onderwijs. Christine Fitzgerald, een vertrouweling van prinses Diana, beweert dat Diana had ontdekt dat de koninklijke familie een band had met Reptielen buitenaardse wezens, en dat ze van vorm konden veranderen.

Zecharia Sitchin, een archeoloog en taalkundige die gespecialiseerd was in de Sumerische en Hebreeuwse talen, beweert dat een oud ras van buitenaardse wezens, de Anunnaki, de oorspronkelijke mensen genetisch hebben gemanipuleerd, en dat ze waarschijnlijk nog steeds in een of andere vorm bestaan. Volgens Sitchin zijn deze wezens gespecificeerd als reptielen, quasi-reptielen of amfibisch.

De geheime diensten van de machtigste naties op Aarde waren al lang geïnformeerd over positieve en negatieve buitenaardse wezens die al eonen lang interstellaire oorlogen voerden om deze kleine blauwe knikker. Paul Hellyer, oud-minister van defensie uit Canada zei in 2014 op een Russisch TV kanaal dat er al duizenden jaren buitenaardse wezens op Aarde zijn. Hij sprak over wel 80 verschillende typen aliens.

Dit schrijfseltje is een kleine oefening in onderscheidingsvermogen. De politiek/religieuze controverse tussen India en Pakistan dateert al sinds Ishtar/Inanna na de Zondvloed de Indus Vallei als domein kreeg toegewezen. De door nucleaire fall out verwoeste steden Harappa en Mohenjodaro zijn daar stille getuigen van. Als je de ware historie van de Aarde kent, is het mogelijk je de toekomst te herinneren!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com