Geostorm.

Hits: 1531

Mayer Amschel Bauer (1744 -1812) de ‘Godfather’ van het Rothschild banken kartel zei ooit: ‘Als ik de controle heb over het geld, lap ik de wetten aan mijn laars’. Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,00 van de Rothschilds onder de wereldbevolking verdeeld wordt, zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen.

In 1962 zei vice president Lyndon B. Johnson tijdens een lezing aan de Southwest Texas State University: ‘Hij die het weer controleert, controleert de wereld.’ Een week voor 22 november 1963 zei John F. Kennedy: ‘Er is een complot in dit land om elke man, vrouw en kind tot slaaf te onderwerpen, voordat ik deze hoge en nobele positie verlaat, wil ik dat complot openbaar maken.’

In Geostorm, een film uit 2017, zegt de president van de USA: ‘Dankzij een satellietsysteem zijn natuurrampen verleden tijd. We kunnen het weer beheersen.’ Het scenario speelt zich af in het NU waarin de federale overheid met succes de grillen van het weer onder de knie heeft met behulp van geavanceerde satelliettechnologie.

Geo-engineering is het opzettelijk grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen van de Aarde, met als doel klimaatverandering, en in het specifiek de opwarming van de Aarde tegen te gaan. Dit wordt ook wel klimaatengineering genoemd, omdat deze term duidelijker maakt dat de bedoelde technologieën ingrijpen in het klimaatsysteem. Het betreft ingrijpende maatregelen die direct effect hebben op grootschalige systemen.

De trailers van de film tonen beelden waarin het wereldwijde netwerk van satellieten op mysterieuze wijze defect raakt. Catastrofale rampen bedreigen het voortbestaan van de mensheid, tornado’s in formatie scheuren het landschap, tsunami’s razen door steden, massieve hagelstenen crashen door autoramen en instant bevroren vogels vallen uit de lucht.

We zien een leger patrouille in de woestijn van Afghanistan. Het is wel 50° Celsius. Ineens staan de voertuigen in de sneeuw, en de commando’s zien een dorp dat instant diepgevroren. De dorpelingen bevroren in de houding waarin ze stonden. Als een soldaat een vinger van een van de bevroren mensen aanraakt, valt die op de grond. L.B. Johnson voorspelde het in 1962 al: ‘Hij die het weer controleert, controleert de wereld.’

In 2004 publiceerde ik een schrijfseltje over H.A.A.R.P. De laatste alinea bevat de volgende woorden. De hardnekkige kliek die de mensheid in slavernij wil houden heeft een machtig concept dat al eeuwen perfect werkt. ‘De gevaarlijkste vijand is die waarvoor niemand bang is’. Het is allemaal heel eenvoudig, geliefden, die vijand is geld, en dat is wat de elite in overvloed heeft!

De visie op een toekomst met klimaatbeheersing, is niet nieuw. Wetenschappelijke inspanningen om de regen te beheersen begonnen ergens in de late 19e eeuw in de USA, toen een reeks droge periodes grote delen van de VS uitdroogde. Maar het idee kwam echt tot stand tijdens de Koude Oorlog, toen de zorgen over klimaatcontrole als wapen de kop opstaken.

James Fleming, onderzoeker aan Colby College van Waterville in de staat Maine en auteur van het boek ‘Fixing the Sky’, zei het zo: ‘Er was eerder een race om het klimaat met de Russen dan een race om als eerste de ruimte in te gaan’.

In 1953 werd het Raadgevend Comité voor weersbeheersing ingesteld, een tweejarige studie van de haalbaarheid van klimaatbeheersing om te bepalen hoeveel de overheid zou moeten investeren in onderzoek. De studie leidde tot diverse projecten die probeerden dergelijke capaciteiten te verfijnen.

Technieken voor klimaatbeheersing worden al meer dan een halve eeuw toegepast door het Amerikaanse leger. De Amerikaanse wiskundige John von Neumann, in samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Defensie, begon zijn onderzoek naar weersaanpassingen in de late jaren 1940 op het hoogtepunt van de Koude Oorlog.

Tijdens de oorlog in Vietnam werd Project Popeye, een wolken-zaaien techniek, gebruikt met het doel het moessonseizoen te verlengen en vijandelijke bevoorradingsroutes langs de Ho Chi Minh Trail te blokkeren. In feite was dit een gestolen idee van Nicola Tesla die regenrijke wolken naar gebieden kon sturen waar grote droogte heerste.

Technieken voor milieumodificatie (ENMOD) voor militair gebruik vormen in de huidige context van wereldwijde oorlogvoering het ultieme massavernietigingswapen. In het debat over de wereldwijde klimaatverandering wordt verzwegen dat het klimaat in de wereld nu kan worden gemodificeerd als onderdeel van een generatie geavanceerde elektromagnetische wapens.

Zowel de Verenigde Staten als Rusland hebben de mogelijkheden ontwikkeld om het klimaat voor militair gebruik te manipuleren. Het VS leger heeft geavanceerde mogelijkheden ontwikkeld waarmee het selectief weerpatronen kan wijzigen.

De technologie, die in de jaren ‘90 van de vorige eeuw werd ontwikkeld onder het High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP), was een aanhangsel van het Strategic Defense Initiative of 'Star Wars' programma. Vanuit militair oogpunt is HAARP, dat in 2014 zogenaamd werd afgeschaft, een massavernietigingswapen, dat vanuit de atmosfeer in staat was agrarische en ecologische systemen over de hele wereld te destabiliseren.

Volgens het Amerikaanse luchtmacht document AF 2025 biedt klimaatbeheersing de agressor een breed scala aan mogelijke opties om een ‚Äč‚Äčtegenstander te verslaan of te onderdrukken met overstromingen, orkanen, droogte en aardbevingen.

Weermodificatie is een onderdeel van de binnenlandse en internationale veiligheid en kan eenzijdig worden uitgevoerd! Het kan offensieve en defensieve toepassingen hebben en zelfs worden gebruikt voor afschrikking. De mogelijkheid om neerslag, mist en stormen op Aarde te genereren of ruimteweer te wijzigen en de productie van kunstmatig klimaat maken deel uit van een geïntegreerde militaire technologieën.

Golfballen.
Op 11 juni werd Duitsland getroffen door hagelstenen zo groot als golfballen. Huizen werden verwoest en de straten kwamen blank te staan. In Deventer vielen op 19 juni hagelstenen met de doorsnee van een euro. Hevige regen- of sneeuwval, ijzel, een hittegolf of ijzige kou, zwaar onweer, een zware storm, dichte mist. Vaak zie je het aankomen, maar extreem weer komt ook onverwachts en zeer lokaal alsof het gestuurd wordt… alsof?

Op basis van de trailer blijft het onduidelijk hoe de satellieten in de film Geostorm precies het weer besturen. Smithsonian.com nam contact op met Warner Brothers om met consulting-wetenschappers te spreken, maar die waren niet beschikbaar. Het Smithsonian is een Amerikaans onderwijs- en onderzoeksinstituut met bijbehorend museumcomplex. Het grootste deel is gevestigd in Washington D.C., en wordt gefinancierd en beheerd door de Amerikaanse overheid.

Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is een instituut van het Amerikaanse ministerie van defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie. De voornaamste taak van DARPA is het beheer van onderzoeksgelden.

DARPA werd opgericht als het Advanced Research Projects Agency (ARPA) in 1958 in reactie op de Spoetnikcrisis, die veroorzaakt werd door de onverwachte lancering van de Sovjet-Unie van de Spoetnik-satelliet in 1957. ARPA was deel van het programma van de Amerikaanse regering dat diende te voorkomen dat de Verenigde Staten achter zouden raken op de Sovjet-Unie op het gebied van de militaire technologie.

In 1968 begon DARPA (toen nog ARPA) met de ontwikkeling van de voorloper van het latere internet. DARPA heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Op 19 mei 2018 nam DARPA deel aan de Military Invention Day in het Smithsonian National Museum of American History. Het evenement toonde geavanceerde militaire uitvindingen naast historische technologieën uit de collecties van het museum.

Stel dat dat Smithsonian employees, die contact met Warner Bros opnamen om de consulting wetenschappers te spreken, ontdekten dat het Smithsonian wetenschappers waren. Men zou het complot denken noemen, ik noem het inzicht in de Samenhang der Dingen. Als het mensdom niet wil ontwaken, is de hele planeet straks een museum voor de elite!

Dan komen wezens uit het Omniversum zich vergapen aan een moderne versie van de Nachtwacht. Ze zien 7 miljard zielen die bleven wachten met ontwaken. De musketten en lansen zijn vervangen door tablets en mobieltjes die instant aan de oren werden bevroren. De kapitein en zijn luitenant zijn transgenders geworden en het meisje met de kip aan haar gordel is met de Lolita Expres ontvoerd en nooit terug gevonden…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com