Hermetica.

Hits: 1378

In gesprekken met cliënten die al geruime tijd het pad van bewustzijn bewandelen, merk ik vaak dat ze het bestaan buitenaardse entiteiten ontkennen of negeren. Het gevolg daarvan is dat ze zich ook niet bewust zijn van galactische oorlogen die om de hegemonie van de Aarde gevoerd worden.

Hermes Trismegistus heeft vele belangrijke rollen op Aarde gespeeld. Wellicht de bekendste en algemeen geaccepteerde incarnatie was die van de Boeddha, de huidige planetaire logo's van de Aarde. Dit wezen heeft veel incarnaties op aarde gehad. We zullen hieronder de meest bekende belichamingen noemen.

Thoth van Rigelian bloed van Orion en Hoge Priester op Atlantis. Koning van Atlantis (Thule) 52.000 jaar lang. Ningishzida, zoon van de god van water Enki/Ea/Adonai. Quetzalcoatl de ‘gevederde slangengod’ van de Azteken. Als Tehuti in Egypte was hij de god van magie en wijsheid die er 16.000 jaar koning was. Mercurius de god van de handel voor de Romeinen.

Zarathustra, Avatar van de Perzische religie en zoon van Zend, een incarnatie van Yeshua!

Voorwaar, geliefden, met zo’n curriculum vitae mag je wel recht van spreken hebben. Een van zijn bekendste uitspraken is het axioma: ‘Zo boven, zo beneden’. Dat was een verwijzing naar de gelijkstelling van hemel en aarde, van de microkosmos en de macrokosmos. Aangezien er op Aarde altijd wel een oorlog wordt gevoerd, is het volgens de Hermetica logisch dat er buiten de Aardse atmosfeer ook strijd wordt gevoerd.

Geschiedenis.
De mensheid is niet de enige intelligente soort in deze Melkweg, en wij zijn ook niet de enige mensachtige beschaving. Zelfs in ons directe galactische buurt zijn er verschillende mensachtige wezens. De meeste zijn fysiek; sommige zijn dat niet. De meeste van deze wezens hebben de Aarde bezocht. Sommigen van hen doen dat nog steeds, en hebben zelfs bases op Aarde.

Sommige buitenaardse entiteiten speelden ook een belangrijke rol in de geschiedenis van de Aarde en van de mensheid. In feite is de mensheid niet eens hier op planeet Aarde ontstaan. Wij zijn afstammelingen van deze andere humanoïde soorten die eonen geleden de Aarde hebben gekoloniseerd. Daarom, als we onze geschiedenis en onze aard als soort willen begrijpen, moeten we miljoenen jaren geleden teruggaan in de tijd naar die werelden waar de mensheid is ontstaan.

Volgens een overlevering, begonnen circa 22 miljoen jaar geleden in de constellatie van Lyra, de eerste humanoïden andere stelsels in hun galactische omgeving te verkennen, en snel daarna waagden ze zich aan migratie en kolonisatie van naburige planeten. Het duurde niet lang voordat ze andere humanoïde soorten tegenkwamen. Niet lang daarna hadden ze hun eerste ontmoetingen met niet-mensachtige soorten.

De eerste werelden die ze koloniseerden waren Vega, die zelf al werd bewoond door een mensachtige soort, en Apex. Met die ontmoetingen kwamen conflicten over territorium en invloedssferen. Binnen het sterrenbeeld Lyra deden de eerste conflicten zich voor tussen de Lyranen en de bewoners van Vega de helderste ster in het sterrenbeeld Lyra. Het werd erger toen de Lyranen en de Veganen reptielachtige culturen tegenkwamen in wat die reptielen als hun territorium beschouwden.

De Apex-planeet was een van de eerste ontwikkelde samenlevingen in het Lyra stelsel, en een van de eerste planeten die ooit een humanoïde beschaving kende. Verscheurd door dualiteit en conflicten, vernietigde de Apex-planeet bijna zichzelf in een nucleaire oorlog. Bijna niemand heeft het overleefd, en de overlevenden moesten meerdere generaties onder de grond leven. Zo kregen ze een grijze huidskleur en hun ogen werden aanzienlijk groter om in het donker te kunnen zien. Deze wezens werden wat nu de Grijzen/Greys noemen. Na de planetaire catastrofe werd de Apex-planeet dimensionaal verplaatst naar een andere Tijd/Ruimte. De Apexianen transmuteerden geleidelijk in Zeta Reticuli entiteiten van het Draconische Rijk.

Ongeveer 4.6 biljoen jaar geleden omvatte ons zonnestelsel Mercurius, Venus, Mars, een vierde planeet groter dan de Aarde met vele manen. Dan waren er nog Jupiter, Saturnus (zonder ringen), Uranus, Neptunus en Pluto. Pluto was een satelliet van Saturnus. De planeet Nibiru drong 4 biljoen jaren geleden met een groot aantal manen dit zonnestelsel binnen. Die planeet scheerde vlak langs Maldek de vierde planeet. De impact van die bijna botsing verbrijzelde Maldek, en zo ontstond de asteroïdengordel.

De brokstukken van die impact koelden af, klonterden samen in een omloop dichter bij de Zon en vormden zo de Aarde met een, ten opzicht van de Aarde, te grote satelliet die de Maan werd. We hebben meerdere schrijfseltjes gewijd aan de anomalieën van de Maan. En heel langzaam druppelt er ware intel over die exotisch planeet binnen. Armstrong en Aldrin zagen wel degelijk andere ruimteschepen op de rand van de krater waarin ze waren geland!

Galactische oorlogen.
De ruimte rond wat nu de Ringnevel in Lyra is, was een van de eerste zwaar betwiste conflictgebieden. Toen de strijdende partijen ideologieën bij het conflict begonnen te betrekken, ontstonden twee hoofdgroepen; de Federatie versus het Draconische/Orion-rijk. Het hele sterrenbeeld Orion zou het belangrijkste strijdtoneel worden waar ze hun geschillen uit zouden vechten.

Daarom worden de Galactische oorlogen wel de Orion oorlogen genoemd. Nu maken we een zijsprong naar Stephen Hawking. De relativiteitstheorie stelt dat alle materie die opgeslokt worden door de enorme zwaartekracht van een zwart gat in eindeloos gekromde ruimte verloren gaat. Hawking stelde echter dat de informatie die de materie bevatte aan de waarnemingshorizon van het zwarte gat opgeslagen wordt. Informatie is energie en energie kan niet verloren gaan.

De informatie die de Galactische Oorlogen omvatte vinden we onder andere terug in films als Star Wars. Die serie is gefundeerd op het galactische collectieve bewustzijn. Ze halen herinneringen op aan de Galactische Oorlogen die ooit miljoenen delen van ons melkwegstelsel teisterden. In begrijpelijke taal is de Star Wars Saga een deja-vu van gebeurtenissen die heel lang geleden in een ver verwijderd sterrenstelsel plaatsvonden.

Het Draconische rijk is ontstaan ​​op Thuban (Alpha Draconis) en bestaat voornamelijk uit verschillende groepen van reptielen en dinosauriërs, maar ook humanoïde werelden hebben zich (soms gedwongen, soms gewillig) aangesloten. De belangrijkste leden zijn gevestigd in Alpha Draconis, Epsilon Bootes, Zeta II Reticuli, Polaris, Rigel (Orion), Bellatrix (Orion), Betelgeuse (Orion) Capella (Alpha Auriga), Ursa Major en Ursa Minor. Het Rijk werkt nauw samen met het Orion-rijk, met wie het een gemeenschappelijke agenda deelt.

We begrijpen nu waarom de schachten van de Grote Piramide in het Zuiden naar Alnitak en Sirius wijzen, en de schachten op het Noorden naar Thuban (Alpha Draconis) en Kocab wijzen. De Zuidpool is de vrouwelijke pool van Gaia en vertegenwoordigt gevoel, en het Aardechakra. In de zuidelijke schachten overschaduwt de mannelijke Alnitak het vrouwelijke Sirius.

De Noordpool is de mannelijke pool van Gaia en vertegenwoordigt daadkracht/dominantie, in actie komen. De tunnels aan de noordzijde wijzen naar Thuban en Kocab, de helderste ster in de Kleine Beer. Zowel Thuban als Kocab zijn kolonies van het Draconische Rijk.

Alnitak is een van de drie sterren in de Gordel van Orion en Sirius was in het Oude Egypte bekend onder de naam Sopdet (wat volgens Plutarchus zwangere vrouw betekende) maar in Griekenland Sothis werd genoemd.

Tijdens de Hondsdagen, van 23 juli tot 24 augustus, markeerde Sirius/Sopdet als ze gelijktijdig met de Zon opkwam het begin aan van de jaarlijkse overstroming van de Nijl. Die overstroming zorgde voor een zeer vruchtbare zwarte aarde. Het land werd als het ware zwanger van een goede oogst.

Thuban (Alpha Draconis) is een ster in het stelsel Draco. De ster staat ook bekend als Adib en "Staart van de Draak". Je kunt je nu afvragen waarom het koningshuis bezittingen heeft (de Groene Draeck en Drakensteyn) die verwijzen naar het Draconische Rijk. De Reptilian Royalty geeft het mensdom signalen, maar het volk ziet geen beren (Ursa Major/Ursa Minor) op de weg.

Het Orion-rijk is een van de twee beroemde (of beruchte) rijken in ons deel van de Melkweg, terwijl het Draconische rijk de andere is. Het Orion-rijk is recenter dan het Draconische rijk. Het werd opgericht kort nadat de Veganen zich bezighielden met ruimteverkenning, en reptielachtige beschavingen ontmoetten met wie zij een gemeenschappelijke agenda van kolonisatie, imperialisme en dienstbaarheid aan zichzelf deelden.

Thomas Williams onthult in zijn THI-show dat buitenaardsen in gesprekken te kennen gaven ons niet als intelligent leven te beschouwen. We naderen gezamenlijk een ontknoping en dat vraagt collectief om ons gedrag bij te stellen. Voor degene die wel klaar zijn voor de nieuwe wereld met een hogere frequentie, kunnen zich verheugen op de naderende transitie naar een nieuw tijdperk.

We zijn pas klaar voor de nieuwe werkelijkheid als we de geschiedenis die het onderwijs ons opdrong in de prullenbak gooien en de ware historie accepteren. We zijn pas klaar als we de Hermetische Wet: ‘Zo Boven Zo beneden’ waarlijk begrijpen. Hermes werd in de Griekse mythologie ook wel de boodschapper der goden genoemd…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com