Smart.

Hits: 1413

Smart is een ultieme uiting van dualiteit. In het Nederlands betekent het diep verdriet of vol verlangen en ongeduld als je met smart op iets of iemand wacht. In het Engels lopen de betekenissen nog verder uiteen. Het kan lijden of scherpe pijn betekenen, maar ook slim, gevat, vlug, sluw, geslepen en doortrapt. Daartegenover staat het woord ook voor knap, verzorgd, fris, fleurig, mooi of toonaangevend en chic.

Dat is net zo verwarrend als de Babylonische Spraakverwarring. Laten we daarmee beginnen. In Genesis 11:1 lezen we dat nazaten van Noach zich na de Zondvloed op een laagvlakte in het land Sinear, niet ver van de Eufraat vestigden. Zij spraken één taal en vormden één gemeenschap. En zij zeiden: ‘Laten we een toren bouwen die tot in de hemel reikt, en laat ons een naam maken, opdat wij niet over de ganse Aarde verstrooid worden!’

Het land Sinear was uiteraard Mesopotamië, het land tussen de Eufraat en de Tigris. Dit is een regio in de Vruchtbare Halve Maan, dat dat delen van het huidige Egypte, Israël, Palestina, Jordanië, Koeweit, Libanon, Syrië, Irak, Iran en Turkije omvat. Die naam is ook toepasselijk omdat Sin de Babylonische god van de maan was.

De toren die ze wilden bouwen was een Ziggoerat, een tempel toren in de vorm van een terrasvormige piramide met steeds kleinere verdiepingen. Dan slaat bij ons de verwarring al toe als je leest dat ze een naam willen maken om niet, zoals in de Zondvloed, over de Aarde weggespoeld te worden. Er zijn deskundigen die deze uitdrukking vertalen als laten we net zo’n grote faam en naam krijgen als god.

In het Oude Testament staat laat ons een ‘Shem’ maken. Het woord 'Shem' in Genesis heeft niet de symbolische betekenis die door alle vertalers wordt gegeven, dat wil zeggen 'naam' of 'roem'. In het Hebreeuws wordt de tetragrammaton YHVH meestal uitgesproken als Adonai of HaShem (wat letterlijk de Naam betekent). Het is inderdaad verwarrend dat het verlangen om een naam te maken ertoe heeft geleid dat god de Babyloniërs over de Aarde heeft verspreid.

Waarom werd god zo kwaad dat hij hen strafte met de spraakverwarring? Omdat YHVH, een alias van EN.LIL niet wilde dat ze op zijn niveau zouden geraken. Omdat EN.LIL tijdens de Zondvloed als een bange haas in zijn shuttle in orbit om de Aarde zweefde. EN.LIL had de Zondvloed gebruikt om zich van de zich snel vermeerderende mensheid te ontdoen. EN.LIL werd woedend dat de mensen in de hemel wilden komen via die toren, en zorgde ervoor dat de bouwvakkers elkaar niet meer konden verstaan.

De toren was slechts het archaïsche equivalent van een ruimtevaartplatform. De Shem was de raket die de mensen in staat zou stellen de goden in hun moederschip ter verantwoording te roepen. En YHVH/EN.LIL sprak vertoornd (mooie woordspeling): ‘Als ze weten hoe ze raketten moeten bouwen, worden ze ons gelijkwaardig. Dat mag nooit gebeuren!’ Hij was inderdaad een na-ijverige god.

Smartphones.
In overdrachtelijke zin is dit verhaal een waarschuwing dat als mensen technologieën gebruiken die op kunstmatige intelligentie berusten en Transhumanisme faciliteren er een wereldwijde catastrofe zal plaatsvinden. We leven in het Waterman Tijdperk en overal stijgen de zeeën en de temperaturen. Als het zo doorgaat worden we gekookt. Als dat niet lukt, zorgt het 5G netwerk er wel voor dat we in een mondiale magnetron het loodje leggen.

De introductie van smartphones maakte deel uit van het plan van de Chimera om de mensheid van elkaar te vervreemden en ze vast te zetten in het duistere spinnenweb van kunstmatige intelligentie. Samsung en Apple zijn de meest verkochte smartphones, In den Beginne zaaide een appel ook al tweedracht.

De sabbat is de wekelijkse rustdag in het Jodendom. Sabbat vindt plaats op zaterdag en dient volgens de Tenach in de eerste plaats te worden gevierd door een onthouding van alle arbeid. In 2012 logeerden we in het Agamin Isrotel in Eilat. Op de Sabbat werden de tafels in de eetzaal aan elkaar geschoven omdat complete families kwamen eten. De patriarch las dan iets stichtelijks voor of reciteerde een gebed en alle gezinsleden luisterden vroom…

Het kwam heel smart (chic) over, maar zodra het gebed was beëindigd, verdwenen de keppeltjes en kwamen de Smartphones op tafel. Vanaf dat moment trok iedereen zich in zijn eigen werkelijkheid terug. Het gezin zat aan één tafel, sprak één taal, maar door de Smartphone zat elk individu in een toren van Balal. ‘Balal’ is het Hebreeuwse woord voor verwarren… J

Smart Drones.
De opkomst van moordende robots is nu niet meer te stoppen en een nieuwe digitale conventie van Genève is volgens de president van 's werelds grootste technologiebedrijf van essentieel belang om de wereld te beschermen tegen de groeiende dreiging die ze vormen.

Brad Smith, president van Microsoft, zei dat de geavanceerde technologie, waarbij vliegende, zwemmende of lopende drones kunnen worden uitgerust met dodelijke wapensystemen die geprogrammeerd kunnen worden om autonoom (kunstmatige intelligentie) te functioneren. Hij vond dat moordende robots niet zelf mogen beslissen om te vechten en wie te doden.

De VS, China, Israël, Zuid-Korea, Rusland en Engeland ontwikkelen wapensystemen met een aanzienlijke mate van autonomie in de kritieke functies van het selecteren en aanvallen van doelen. De technologie is een groeiende focus voor veel militairen omdat het vervangen van troepen door machines de beslissing om oorlog te voeren kan vergemakkelijken.

Smart Cyborgs.
Een cyborg (cybernetisch organisme) is de fysieke samensmelting van mens en machine. Het woord cybernetica is afgeleid van het Griekse kubernetes, wat stuurman betekent. Een cyberneticus ziet de wereld als een web van systemen, ongeacht haar bouwstenen. Een cel is een biologisch minisysteem, een familie-eenheid een sociaal systeem, een universiteit een educatief systeem en een land een politiek-economisch systeem.

Dit impliceert dat de cyberwetenschap alle systemen kan besturen via chips implantaten.

Dit houdt tevens het einde van de Vrije Wil in! Cybernetica kan er eens voor zorgen dat blinden en doven nieuwe ’bedrading’ krijgen om hun defecte zintuigen te vervangen door kunstmatige zintuigen. Of dat geamputeerde ledematen vervangen worden door robotarmen die door een chip in het neurale systeem bestuurd worden.

Fijn voor de medische wereld, nog beter voor de militairen die dan super soldaten kunnen besturen. Verouderde typen cyborgs (of bionische mensen)in tv series zijn de Borg uit Star Trek, De Man van Zes Miljoen en De Vrouw van Zes Miljoen, televisieseries. In de SF reeks The Terminator is de hoofdrol gebaseerd op een cyborg. Bijna onmogelijk om die de dood in te sturen…

Donna Haraway, een Amerikaanse feministische bioloog, filosoof en socioloog pleit voor de afschaffing van de starre rigide grenzen tussen mensen en dieren, organismen en machines, mannen en vrouwen. Weet je dat dit zo oud is als de wereld? De grenzen tussen mens en dier waren bij de Minotaurus, bij Centaurs of zeemeerminnen ook vervaagt. Een man met een stierenkop, een mannentorso op een paardenlijf, vrouwen met een vissenstaart.

Waren dat mythologische wezens of hybriden uit de laboratoria van EN.KI? Laten we er bij stil staan dat de geschiedenis zich herhaalt.

In de Matrix trilogie wordt de wereld gedomineerd door menselijke machines. Als we niet ontwaken en onze geestelijke vermogens herstellen is het mensonterende concept van Transhumanisme weldra een feit.

Smart Mengele.
Josef Mengele werd berucht door de misdaden die hij als kamparts pleegde in Auschwitz. Hij voerde er gruwelijke medische experimenten uit op gevangenen en stuurde vele Joden en zigeuners naar de gaskamer. Zijn bijzondere belangstelling ging uit naar mensen met een opvallende lichamelijke afwijking, zoals dwerggroei, en tweelingen. Hij wilde een bijdrage leveren aan de superioriteit van het Arische ras. Hitler had super soldaten nodig!

Corey Goode de klokkenluider van het Secret Space Program, heeft ijzingwekkende details onthuld met betrekking tot geclassificeerde activiteiten op Mars en de maan. Het meest verontrustend zijn de onthullingen over de invloed van een afgescheiden geheime Nazi groep die met succes het Amerikaanse nationale veiligheidssysteem infiltreerde.

Er zijn cybernetische (Nazi) laboratoria op de Mars Planetaire Corporaties-bases die semi-menselijke cyborg-soldaten en verkenners creëert om ze te verkopen aan geavanceerde buitenaardse beschavingen. Hiermee vergeleken is Star Wars een fröbel experiment! De PLC-laboratoria gebruiken zowel levende als dode lichaamsdelen voor oogstdoeleinden om cybernetische technologie samen te voegen met de menselijke lichaamscomponent.

Smart Soul.
Toen de Cyborgs geproduceerd moesten worden, waren er allerlei menselijke lichaamsdelen nodig die in biologische machines geïntegreerd moeste worden. Daarvoor hadden de cybernetici op Mars de oorspronkelijke genetische blauwdruk nodig van iemands ziel die dan als DNA in de cyborg werd geïmplanteerd om de zielsfrequentie in de cyborg te plaatsen. Het gaat om de genetische blauwdruk van de ziel en niet om de essentie van de ziel zelf!

Die essentie is niet te kopiëren noch cybernetisch te vervangen! Misschien begrijp je nu wat het zeggen wil dat wij zijn geschapen naar gods evenbeeld als je weet dat de eerste Adam en Eva hybride wezens waren uit Anunnaki zaad en het Ovum van een Aardse primaat. Daarom waarom waren ze aanvankelijk niet reproductief, ze mochten geen nageslacht verwekken. Dat gebeurde pas na het snoepen van die appel en Adam kreeg zin om met Eva een beschuitje te eten. Dat bedoelt men nu met het huwelijk consumeren!

Het donkerste uur is altijd vlak voor de dageraad. We leven in smartelijke tijden, en toch blijven we vertrouwen houden dat het Licht overwint!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com