Verschil

Hits: 1042

Het woordenboek geeft twee definities van het woord verschil. De eerste definitie is ongelijkheid of onderscheid. De tweede definitie is de uitkomst van een aftreksom. Het verschil tussen de ziel die we zijn en de mens die we spelen, is dat de mens een aftreksom of een flauwe weergave is van de Bron. We willen hierna onderscheid maken in het verschil tussen de Engelse woorden Mind en Spirit, die beide Geest betekenen.

Met de Mind/Geest bedoelen we het intellect of de intelligentie. Het deel van een persoon dat verstand en logica gebruikt en niet wordt gedreven door emoties. Het aspect dat dingen verwerkt en onthoudt. Met Spirit/Geest bedoelen we het gedrag van een persoon. Het beschrijft emotionele dingen zoals motivatie, moed, enthousiasme. We gaan daar nog iets dieper op in.

Baha’i.
Het bahaigeloof is een monotheïstische religie die de geestelijke eenheid van de mensheid benadrukt. Dit in tegenstelling tot de meeste wereldreligies die eerder de verschillen dan de overeenkomsten tussen de mensen benadrukken. We hadden tijdens onze 9.9.9 missie met een groep van 24 Essenen vanaf Mt. Carmel een prachtig uitzicht op de prachtige heilige tuinen van de Baha´i in Haifa.

Volgens het Baha’i-geloof kent de geest vijf categorieën: de plantaardige geest, de dierlijke geest, de menselijke geest, de geest van geloof en de Heilige Geest. De plantaardige geest is de kracht van groei die in het zaad tot stand wordt gebracht door de invloed van andere bestaansvormen.
De dierlijke geest is de kracht van alle zintuigen, die wordt gerealiseerd door een mix en samenstelling van elementen; wanneer het biologische voertuig uiteenvalt, vergaat de kracht ook en wordt vernietigd.

Het kan worden vergeleken met een lamp. Als olie, lont en vuur worden gecombineerd, wordt de lamp verlicht. Wanneer olie, lont en vuur van elkaar worden gescheiden, gaat de lamp ook uit.

De menselijke geest die de mens van het dier onderscheidt, is de rationele ziel, en deze twee namen, de menselijke geest en de rationele ziel, duiden één ding aan. Deze geest, die in de filosofie de rationele ziel is, omvat alle wezens en ontdekt, afhankelijk van het menselijk vermogen, de realiteit van dingen en wordt zich bewust van hun eigenaardigheden en effecten, en van de kwaliteiten en eigenschappen van wezens.

Maar de menselijke geest, zonder de geest van het geloof, maakt geen kennis met de goddelijke geheimen en de hemelse werkelijkheden. Het is als een spiegel die, hoewel helder, gepolijst en briljant, nog steeds licht nodig heeft. Totdat een zonnestraal erop reflecteert, kan het de hemelse geheimen niet ontdekken.

Vergelijk dit met Genesis 3: ‘God zei er zij Licht en daar was Licht’.

Maar de geest is de kracht van de menselijke geest. Geest is de lamp; de geest is het licht dat uit de lamp schijnt. Geest is de boom en de geest is de vrucht. Geest is de perfectie van de geest en is de essentiële kwaliteit ervan, omdat de stralen van de zon de essentiële noodzaak van de zon zijn.

We hebben in het schrijfseltje over klonen en zielen al inzicht gegeven in het concept van de ziel. We frissen het geheugen nog even op in andere bewoordingen. De ziel is het aspect in ons dat het hoogst mogelijke niveau van bewustzijn behoudt en het dichtst bij de Bron staat. De ziel is vormloos en wordt niet beïnvloed door fysieke ervaringen, maar leert er wel van. De mens is wat dat betreft erg hardleers en mag daarom telkens weer incarneren.

Spirit/Geest.
De Spirit/Geest is het intermediair tussen de ziel en de fysieke mens. Het is gemaakt van energie, maar het heeft ook interesses en verlangens met betrekking tot fysieke materie. Terwijl de Ziel niet gehecht is aan, en nauwelijks betrokken is bij je omgang met materie, met behoud van haar pure bewustzijnsniveau, zou je kunnen zeggen dat je Spirit/Geest de echte 'jij' is, die materie onderzoekt en je leven leidt.

De Spirit/Geest is niet onpartijdig of afstandelijk. Het is het deel van ons dat het meest waarheidsgetrouw is, in relatie tot het omgaan met dingen uit ons leven en persoonlijke omstandigheden.

Mind/Geest.
De Mind/Geest is een projectie vanuit je Spirit/Geest die oorspronkelijk bedoeld was te leren omgaan met de ontwikkeling van de focus van het individuele zelf. Het assisteert je in je belichaming door je focus te verankeren op je eigen individueel perspectief in plaats van de realiteit de hele tijd te ervaren vanuit het perspectief van anderen.

Voldoe aan je eigen verwachtingen in plaats van aan andermans verwachtingen te voldoen!

De Mind/Geest kan worden vergeleken met een computer. Het is programmeerbaar door onder andere stimuli en herhaling en heeft de mogelijkheid om relatief autonoom te werken. Dat wil zeggen, zonder direct commando of richting. Als je gaat zitten en je gedachten gaat observeren, is wat je waarneemt het autonome functioneren van de Mind/Geest.

Onder normale omstandigheden kunnen we onze Mind/Geest niet op de lange termijn beheersen. Zodra we de Stilte voorbij de stilte binnengaan, dwalen onze gedachten al na enkele seconden af.. Voor mensen met hoog ontwikkelde intuïtieve vermogens kan het afdwalen juist interessante informatie aanboren. Het is een kwestie van discipline en het wordt gemakkelijker als we onze hersenfuncties naar het Alfa bewustzijn brengen.

De Mind/Geest, of het onderbewustzijn, is verantwoordelijk voor het omgaan met al onze automatische biologische lichaamsfuncties, zoals het metabolisme of de spijsvertering. Het is zo ontworpen dat we op een bepaalde manier tijdelijk de leiding kunnen nemen over sommige van die biologische functies, zoals het ademen, maar wanneer je die controle verlaat of vergeet, keren ze terug naar hun 'automatische' werking.

Wanneer onze cursisten de instructie krijgen diep adem te halen en op de uitademing het fysieke lichaam een mentaal commando geven te ontspannen, beheersen we even de biologische functie van onze longen. Tussen de instructies door om naar het Alfa bewustzijn te gaan, gaan de longen vanzelf op de automatische piloot over. Het Alfa bewustzijn genereert de mogelijkheid met de Mind/Geest buitenzintuigelijke waarnemingen te doen.

De Mind/Geest, het intellect verwerpt het concept van buitenzintuigelijke waarnemingen.

De Mind/Geest in haar huidige staat is nog niet volledig ontwikkeld in haar ware potentieel. Als dat zo was, zouden we technisch volledige controle kunnen krijgen en direct onze lichaamsfuncties, metabolisme, immuunsysteem, reproductie en zelfs beëindiging kunnen beïnvloeden. Denk maar aan yogi’s die hun lichaam zo volkomen beheersen dat ze naakt in de besneeuwde Himalaya kunnen mediteren zonder kou te lijden.

Ver Schillen.
We kunnen zelf het verschil maken tussen onbewust zijn en Bewust Zijn. Daartoe moeten we alle aangeleerde overtuigingen als schillen van ons af werpen. We dienen ons bewust te zijn van de negen intrinsieke bewustzijnslagen. Het getal 9 staat voor Voltooiing.

Het Boeddhisme kent negen bewustzijnslagen.
De eerste vijf bewustzijnslagen zijn onze primaire zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en voelen. De zesde laag is het verstand dat de informatie van de eerste vijf integreert. De zevende laag is het, onbewuste, oordelende zelf. De achtste laag is de opslagruimte van karma en de negende laag is het fundamenteel zuivere bewustzijn of Boeddha-schap.

De functie van de zesde laag of de geest zoals we die doorgaans ervaren, is alles wat via de zintuigen tot ons komt, te onderscheiden en te begrijpen. Door de wisselwerking tussen de eerste zes bewustzijnslagen kunnen wij onze dagelijkse bezigheden uitvoeren.

De zevende laag, het geest-bewustzijn, houdt verband met de onzichtbare abstracte wereld, en is gericht op de innerlijke, de spirituele wereld. Hierin wordt opgeslagen wat we in de loop van ons leven hebben aangeleerd. Door middel van deze laag gaan we in de wereld van vorm begrijpen wie wij zijn, wat onze sekse is, onze nationale identiteit enz.

Maar de illusie dat de zevende laag ons ware Zelf is, is pure onwetendheid en het ontkennen van de onderlinge verbondenheid van alle wezens. Het feit dat we onszelf zien als een afzonderlijke entiteit, leidt tot discriminatie, tot destructieve arrogantie en het verwerven van materiële bezittingen en rijkdom die ver uitstijgen boven de primaire behoeftes van een mens. Dat zijn typische kenmerken van het lager ego-bewustzijn.

De achtste laag is een pakhuis met alle oorzaken en gevolgen die invloed hebben op de manier waarop wij de wereld ervaren. Hier stapelt ons karma zich op, zowel het positieve als het negatieve karma. Het vormt ons uiterlijk, onze omstandigheden, reacties, voorspoed en tegenslag, ons werk, onze relaties en gezondheid.. Wanneer er oorzaken worden gecreëerd door gedachten, woorden en daden, worden de latente gevolgen hiervan opgeslagen in dit bewustzijnsniveau.

Het concept van een negende bewustzijnslaag (de fundamentele werking van het leven zelf) die doordringt tot in het gehele Universum, maakt nog geen deel uit van de Westerse cultuur. Deze laag wordt de Boeddha natuur genoemd, het vormt de basis van alle levensfuncties en is bekend als het ‘fundamenteel zuivere’ bewustzijn dat op het diepste niveau verbonden is met Al dat Is.

Op dit niveau ziet de ingewijde, ontwaakte ziel, eerder de overeenkomsten tussen alle mensen dan enig verschil.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com