Bezetenheid.

Hits: 1344

Mijn vader heeft mij, terwijl hij een shagje draaide, vaak verteld dat het verschil tussen ‘witte en zwarte magie’ zo dun was als het vloeipapier waar hij de tabak in rolde…Wanneer ons huis weer eens druk bezocht werd door Indische familie luisterde ik vaak naar hun verhalen. In alle ernst spraken de ouderen over ervaringen die met de Stille Kracht resoneerden.

Voor mij waren dat magische en vooral enge verhalen. Tante Julia, die absoluut elke vorm van spiritualiteit afwees, vertelde eens dat ze uit het niets een stel kleine figuren door haar huis zag lopen. Ze kwamen en gingen door de muur! Oom Richard waarschuwde ons nooit onder een Waringinboom in slaap te vallen, want dan kan je bezeten raken van een vrouw met een gat in haar rug, die je ziel kwam stelen.

In mijn kindertijd waren dit ongewone verhalen die smaak gaven aan het Indische samenzijn, onder het genot van koffie tubruk en pisang goreng. De koffie vond ik afschuwelijk en ik wilde nooit de pisang zijn. Het woordenboek geeft als definitie voor de pisang zijn: ‘slachtoffer zijn’. In mijn onnozelheid dacht ik dat de verhalen (net zo sterk als de koffie) een gevolg waren van tropenkolder.

Tropenkolder is een psychische stoornis die door eenzaamheid en eentonigheid kan ontstaan bij mensen die lang in de tropen verblijven. In mijn praktijk echter, werd ik meermaals gebeld door mensen die beweerden bezeten te zijn. Het is blijkbaar een psychisch fenomeen dat zich ook buiten Indonesië manifesteert. Daar moest ik even aan wennen.

Bezetenheid is een religieuze term waarmee wordt bedoeld dat iemand door de duivel, een demon of een paranormale entiteit in bezit zou zijn genomen. Als een persoon bezeten is, kan deze de controle over zichzelf verliezen en gedragsstoornissen vertonen. Een mildere vorm is gebondenheid, waarbij de persoon niet is bezeten maar een bepaalde aanhechting ondervindt van een negatieve entiteit.

Mijn vader zei vaak: ‘Neem het leven niet zo serieus’, om daaraan toe te voegen: ‘En je zelf nog minder…’ Dat klinkt allemaal zo serieus dat ik even een kwinkslag nodig heb om verder te schrijven. Als een weelderige vrouw op mijn schoot kwam zitten, zou ik dat ervaren als een prettige vorm van bezeten zijn.

Bezetenheid en aanhechting.
Laten we beginnen met het fenomeen aanhechting. Met aanhechting verwijs ik naar de psychische of energetische vuilnis die dagelijks over ons wordt uitgestort door onze omgeving en via de hi-tech sluipwegen van de elite. We zullen de directe omgeving als eerste bespreken. Omdat die energetische aanhechtingen gemakkelijker te bevatten zijn als je ze vergelijkt met een nietmachine die iets aan je aura hecht.

Stel dat je enige tijd doormaakt met iemand die een negatieve emotie uitzendt, als je niet gewend bent om je aura te beschermen of te vergrendelen, hecht die negatieve energie zich aan jouw aura. Dit is ook inherent aan spirituele groei; als je licht groter wordt, komen er grotere motten op af. Vooral in drukke centra of grote steden is er een hoog "pijnlichaam" om je heen. Dan is het erg lastig om energetische aanhechtingen te voorkomen.

We worden vatbaar voor die energetische aanhechtingen wanneer we ons kwetsbaar voelen of wanneer we spirituele - noch energetische bescherming handhaven. Die aanhechtingen kunnen ons moe, prikkelbaar, chagrijnig, zwaar (als een juk op nek en schouders), humeurig en lusteloos maken. Deze energie kan in intensiteit variëren, afhankelijk van onze frequentie en de mate van aanhechting. Het is belangrijk om een energetisch schild tegen aanhechtingen te bouwen.

Er zijn twee soorten bezetenheid.
Externe bezetenheid is wanneer een geest zich, meestal via je rug, aan je aura hecht.
Intern bezetenheid is wanneer een geest zich meester maakt van jouw geest, en zich voordoet als je innerlijke stem.

Geesten hechten zich aan onze aura of trachten, om bepaalde redenen, je geest over te nemen. Ze zijn op zoek naar energie. Wanneer iemand sterft verlaat de innerlijke geest het fysieke lichaam en reist door de befaamde tunnel van licht. Soms blijft die innerlijke geest op het planetaire vlak omdat er onafgemaakte zaken zijn of bang zijn te ascenderen. Zonder de energie van een fysiek lichaam zoekt zo’n geest andermans energie om te bestaan.

Ze willen nog steeds leven: als een geest niet in het reine is gekomen met de dood, kunnen ze in de buurt blijven en proberen door anderen te leven. Dit is meestal het geval bij verslaafden of mensen die een plotselinge dood of een trauma hebben meegemaakt. Ze proberen op een andere persoon mee te liften en die te manipuleren om gedragingen te vertonen die ze tijdens hun eigen leven leuk vonden.

Na een orgaan implantatie komen ook onverklaarbare gedragspatronen voor. Er worden nu ook cursussen in lichaamsuittreding gegeven. De mensen weten niet waar ze aan beginnen! Er zijn namelijk entiteiten die nooit in belichaming zijn gekomen. Dit kunnen demonen zijn die het lichaam en de ziel van een mens proberen over te nemen om een donkere of negatieve daad te manifesteren. Ze willen meestal schade en/of zelfs de dood bewerkstelligen.

Bezetenheid op elk niveau kan extreem gevaarlijk zijn. Sommige van de tekenen zijn psychische aandoeningen, verslavingen, abrupte persoonlijkheidsveranderingen, woede, woede-uitbarstingen of gedrag dat zich niet goed afspeelt. De ogen van de bezeten personen kunnen ook levenloos of saai van kleur lijken en ze kunnen hun eetlust verliezen of alleen maar willen slapen.

Bezetenheid kan iedereen overkomen, maar ze zijn zeldzaam. Meestal treden ze op wanneer er een soort kwetsbaarheid of blootstelling is. Experimenteren in het occulte of spelen met een ouijabord kan je ook vatbaar maken als je niet de juiste bescherming of ervaring hebt. Een ouijabord is een plankje op wieltjes en een speelvlak waarop letters en veelgebruikte woorden staan afgedrukt.

Wanneer de spelers gezamenlijk het plankje over de letters bewegen kunnen antwoorden ontstaan op vooraf gestelde vragen. Doordat iedereen tegelijkertijd aan het spel deelneemt, is nooit duidelijk bij wie de antwoorden precies vandaan komen. Belangrijker nog is dat niemand weet of het antwoord uit een andere bestaanswerkelijkheid komt. Het spel is net zo dubieus als het glaasje draaien om met overledenen in contact proberen te komen.

Bezetenheid genereert meestal ook andere paranormale activiteiten rond de leefomgeving of in het huis van de slachtoffers. Het goede nieuws is dat zelfs als je denkt dat je bezeten bent of aanhechtingen hebt, er altijd hoop is. Er zijn tal van professionele exorcisten, genezers en sjamanen die je kunnen begeleiden om vrij te zijn van deze energie. Het lastige is dat je nooit weet op welk bewustzijnsniveau deze professionele mensen werken.

Uitdrijven.
In het Nieuwe Testament lezen we dat Yeshua diverse malen heeft getoond mensen met een (demonische) bezetenheid te genezen. We nemen aan dat hij met zijn Licht quotiënt in staat was paranormale fenomenen te bestrijden. De genezing van een bezeten jongen werd uitvoerig beschreven door Mattheus, Marcus en Lucas. Lees zelf maar, want de taal van de evangelisten is niet mijn taal.

Het meest wonderlijke is de beschrijving van de zeven demonen die Yeshua bij een vrouw verdreef. In de Septuaginta staat bij de vrouwen die van entiteiten bevrijd werden dat zij genezen waren van boze geesten. Bij de Magdalena is er ineens sprake van demonen omdat het de kerkvaders beter uitkwam haar als zondares af te schilderen.

Paus Gregorius de Grote stelde in 591 dat Maria van Bethanië, de zondares uit Lucas 7:36, en de Magdalena één en dezelfde persoon waren. Bij de naam Gregorius moet ik denken aan de das uit Paulus de Boskabouter die altijd zei: ‘Vooruit, graven maan weer.’ Maria van Bethanië kwam niet uit Magdala en Miryam Migdal Eder kwam niet uit Bethanië. Daarom leg ik altijd de klemtoon op de laatste lettergreep van het woord christendom.

Pas in 1969 kwam de kerk daarop terug en nog een paar jaar later werd de Magdalena door paus Johannes Paulus II en Thomas Van Aquino erkend als ‘apostola apostoloum’ (apostel der apostelen). De zeven demonen resoneren in de taal van de kerk met de zeven hoofdzonden. Die hoofdzonden zijn woede, onmatigheid, wellust, nijd, luiheid, arrogantie en gierigheid. Het zijn juist deze fenomenen die bij schering en inslag binnen het Vaticaan hoogtij vierden. Kijk maar eens hoeveel pausen er werden vermoord of verzelfmoord. Lees maar waar de meeste pedo slachtoffers vallen.

Bezetenheid en aanhechtingen door machtsmisbruik en/of extreme seksuele satanische rituelen kenmerken de cultuur binnen het Vaticaan. Op Valentijnsdag 2019 las ik dat de Franse socioloog Frédéric Martel na vier jaar onderzoek tot de conclusie kwam dat een meerderheid van de kardinalen homo is. Dit zou onder andere het verdoezelen van misbruikschandalen binnen de kerk verklaren.

In de bisschopsmuts herken ik de vorm van een eikel, ook dat komt door het verhaal van Paulus de Boskabouter en de Eikelmannetjes dat ik vroeger aan mijn kinderen voorlas. Binnen het Vaticaan zijn ze bezeten van macht en misbruik, dat trekt negatieve entiteiten aan omdat het gelijke altijd het gelijke zoekt. Het maakt niet uit of er witte dan wel zwarte magie/rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel komt.

Het Vaticaan kent alle vijftig tinten grijs.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com