Geest.

Hits: 895

Het woordenboek definieert ‘geest’ als datgene in de mens wat denkt, voelt en wil. Het is ook de scheppende, bezielende kracht die van iemand of iets uit gaat of een onstoffelijk wezen. Als je geest naar het Engels vertaalt, krijg je bewustzijn, bezielende kracht of verschijning. Dan is er nog het spreekwoord: ‘De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Hiermee hebben we de benodigde ingrediënten vergaard voor het volgende schrijfseltje.

Een geest is de energie van overleden mensen of dieren die hun rust nog niet hebben gevonden of zich niet bewust zijn dat het fysieke leven voorbij is. De mogelijke oorzaken zijn dat een persoon, zonder iets af te maken, is heengegaan of dat iemand op gruwelijke wijze van het leven is beroofd of dat de overledene het licht niet vindt of niet naar het licht wil gaan. Dit thema zien we terug in de film Ghost met Patrick Swayze en Demi Moore.

We geven aan dat geest puur energie is, en we weten dat energie elke denkbare en ondenkbare vorm kan manifesteren in de stoffelijke werkelijkheid. De vorm die de energie aanneemt wordt bepaald door het individuele bewustzijnsniveau. Met andere woorden ons bewustzijn, onze Geest, schept dat wat je waarneemt. Onze eigen emotionele en mentale energieën geven vorm aan energie.

Worden onze emoties en gedachten beheerst door negatieve energie, dan zullen we ook negatieve energie opwekken. In het vorige artikel werden zeven demonen gelijkgesteld met zeven hoofdzonden. Woede, onmatigheid, wellust, nijd, luiheid, arrogantie en gierigheid creëren dezelfde expressies in de wereld van vorm. Vaak zijn dat angstwekkende vormen die we onbewust oproepen.

Het woord verschijning vind ik de meest toepasselijke term voor een fenomeen dat zich sinds de komst van digitale fotografie voordoet. Die verschijningsvorm noemen we Orbs die zich manifesteren als sferische objecten. Voor we verder gaan dienen we eerst te beseffen dat energie en bewustzijn een Siamese tweeling zijn. De ganse Schepping is ontstaan uit energie-bewustzijn. Dus Orbs hebben een bewustzijn.

Geest in het Engels staat voor bewustzijn, bezielende kracht of verschijning. Dat impliceert dat een Orb een geest of geestelijke verschijning/projectie is. Tijdens een PowerPoint presentatie toonde ik een Orb, en iemand uit het publiek zei net iets te luid dat ik voor ik de foto had genomen wel op de lens geniesd zal hebben. Die opmerking kan alleen uit een lager bewustzijn ontstaan, dus ik vond het wel komisch.

Orbs tonen ook ieder hun eigen kleur maar meestal zijn ze wit of doorzichtig wit. De kleur heeft veel met het soort energie te maken. Er zijn ook Orbs met een ‘staartje’ dat fenomeen doet zich voor als ze in beweging waren op het moment dat de camera klikte. Dan zijn er nog Orbs waarin mensen gezichten zien. Deze Orbs beschikken over meer energie-bewustzijn waarmee ze een vorm (gezicht) scheppen.

De doorzichtige witte kleur die een Orb kenmerkt wordt ook waargenomen als een soort mist. Als natuurverschijnsel is mist tamelijk inert; niet of nauwelijks in beweging. Wanneer je een mistige beweging waarneemt is dat een verschijning. Als een energie-bewustzijn of geest zich als zodanig manifesteert krijg je kippenvel of een koude rilling die door je lichaam trekt. Dat is een signaal dat die verschijning niet vriendelijk gezind is.

Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs een reflectie te zijn van je eigen emoties of gedachten. Dat kan te maken hebben met de locatie zelf. Er kan daar iets ergs gebeurd zijn waardoor de geest aard-gebonden is. Als je zelf op een hogere frequentie functioneert, kan je de geest zelfs helpen de weg naar het Licht te vinden. De meeste mensen lopen daar voor weg en dat is prima omdat je nooit weet hoe krachtig de verschijning is.

Natuurgeesten.
In september 1998 liep ik, tijdens een inwijding, een Vipasana op de grens van Nederland en Duistland ergens in de buurt van Nijmegen. Dat was mijn eerste contact met onzichtbare, fijnstoffelijke entiteiten. Door in uiterste concentratie in stilte door het natte bos te bewegen, kreeg ik energieën te zien van de deva’s van het bos. Mijn ogen namen ze waar als vluchtige slierten ochtendnevel die heel even een vorm aannamen en dan weer verdwenen zodra ik me er op ging focussen.

Dat was een ontmoeting met natuurgeesten die mijn vredevolle energie-bewustzijn reflecteerden. Aangezien we hadden afgesproken dat we niet zouden spreken tot na de inwijding, viel het wachten me zwaar tot ik die ervaring kon delen met de groep. Het was zo grappig dat ik ze meende te herkennen als mensachtige mistwezentjes.

Hoe een natuurwezen zich laat zien aan mensen, kan al even verschillend zijn. Ze zijn niet zo ‘vast' als mensen of dieren en misschien mede door hun geringere energie-bewustzijn tonen ze zich vaak zodanig, dat ze voldoen aan de verwachtingen van de waarnemer. Als iemand een kabouter tekent, heeft die wellicht een menselijker voorkomen dan wanneer een ander een kabouter tekent. Het is een kwestie van perceptie.

Behalve bewegende mistfiguren zijn er ook verschijningen die wat donkerder voorkomen. Dat hoeft net per se een duistere energie te zijn. Nora en ik zagen lang geleden tijdens het avondeten een antracietgrijze verschijning langs de keuken schuiven. We waren eerder verbaasd dan bang. Voor ons was het blijkbaar een welwillende verschijning. Er kunnen ook verschijningen zijn die niet zichtbaar zijn.

Die aanwezigheden nemen we alleen waar met onze innerlijke zintuigen! En ook dat is weer afhankelijk van ieders individuele frequentie. Wanneer de vijf innerlijke zintuigen op dezelfde ´golflengte´ functioneren, ontstaat een innerlijk weten. We weten dan gewoon dat er een aanwezigheid is, en we weten gelijk van welke zijde van het dualiteitsspectrum die aanwezigheid afkomt. Ook zonder kippenvel of koude rillingen!

Dan zijn er ook manifestaties van energie-bewustzijn die je niet ziet maar voelt. Na mijn scheiding lag ik alleen in het grote waterbed in het vorige huis. Ineens voelde ik dat er iets of iemand op mijn onderbenen sprong. De aanwezigheid had het gewicht van een kind of een kleine hond, en het waterbed reageerde op dat drukverschil. Mijn reactie was nogal curieus, ik riep heel boos: “Wie is hier de baas in huis, wie betaalt hier de hypotheek?’

Nu ik dit schrijf, met mijn huidige bewustzijnsfrequentie, krijg ik het inzicht dat het gewicht wel eens de zwaarte van mijn verdriet en eenzaamheid weerspiegeld kan hebben. Dat was dus een ontmoeting met mijn eigen emotionele en mentale onbalans van die tijd. Het was blijkbaar een goede les in verantwoordelijkheid nemen voor je eigen creaties, ook al zijn ze niet zichtbaar.

Kan energie wel gewicht kan hebben? Volgens de gangbare overtuigingen treedt de immateriële ziel uit het stoffelijke lichaam als zodra iemand sterft. Op 10 april 1901 werd een experiment gedaan door Duncan Mac Dougall. Hij en enkele artsen keken enkele uren naar een stervende patiënt die op een weegschaal lag. Op het moment dat de dood intrad, gaf de wijzer van de weegschaal 21 gram minder gewicht aan.

Een geest kan kennelijk een volledige gedaante vertonen, wat erg veel energie kost. De hoeveelheid energie die hiervoor nodig is kan slechts kort behouden worden, daarom duren deze verschijningen niet zo lang. De dichtheid van onze werkelijkheid vergt heel veel energie om een vorm te handhaven. De tijd waarin een volledige verschijning zich voordoet is te kort om er een foto van te maken. Ga er maar van uit dat zogenaamde bewijzen altijd met Photoshop gemanipuleerd zijn.

Geest volgens Internet.
Op Internet vond ik de volgende informatie. Negatieve geesten zijn geesten van overledenen die op een verschrikkelijke manier zijn omgekomen. Denk bijvoorbeeld aan moord, ophanging, doodgeschoten, in woede gestorven en zo verder. Ook kunnen dit geesten zijn van moordenaars, verkrachters, kortom criminele personen. Een kwade of negatieve geest kunnen ook demonen zijn die je maar al te graag bang maken en daar nog plezier hebben.

Dat is een visie die ik mentaal waardeer, maar gevoelsmatig in contradictie is met mijn ervaringen. Minouque, een zeer dierbare vriendin, en ik waren in WWII broertjes die in Auschwitz op een verschrikkelijke manier zijn omgekomen. In onze huidige incarnatie zijn we, ieder op de eigen merites, dienstbaar aan de Ascensie van de mens. Onze geest is teruggekomen om te tonen dat negatieve ervaringen ook positieve lessen kunnen zijn.

We krijgen op onze meditatie avonden ook ervaringen te horen van ‘geesten’ die in bed kwamen liggen, ernaast of ervoor bleven staan. Merk op dat dit meestal gebeurt als je slaapt! Die ervaringen voelden voor de vertellers juist warm en positief aan. Ze wisten dat het een overleden dierbare ziel was die hen kwam steunen in uitdagende tijden. Het is dan de bezielende kracht van een dierbare ziel die je laat weten dat je nooit alleen voor staat.

Het laatste, nog niet vermeldde ingrediënt voor dit schrijfseltje was een glas Jack Daniels, want spiritualiteit en spiritualiën gaan bij mij goed samen. Proost!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com