Touwtjes.

Hits: 864

We krijgen steeds vaker de vraag of we alleen maar aan touwtjes hangen. De Draco-elite en hun trawanten beschouwen en behandelen ons als marionet/slaven. De enige reden dat ze dat tot nu toe ongestraft konden doen is het ontbreken van ons Zelf bewustzijn. Ze hebben ons zo geprogrammeerd en geconditioneerd dat we hen toestonden de mensheid met hun verdeel en heers principe te manipuleren.

Albert Einstein: “Het verschil tussen genialiteit en stommiteit is dat genialiteit grenzen kent’. In grenzeloze stommiteit hebben wij onze Innerlijke Autoriteit weg gegeven aan koningen en priesters. In de Civitate Dei IV van St. Augustinus staat geschreven: ‘Wat zijn koninkrijken anders dan grote roversbenden? En wat is een roversbende anders dan zo’n koninkrijk in het klein?’

Wat het priesterschap betreft dien je te weten dat het woord Vaticaan een samentrekking is van ‘Vatis’ en ‘Can’. Deze Latijnse woorden betekenen ‘profetie’ en ‘slang’. Vaticaan Stad en de St. Pieter basiliek zijn gebouwd op oude heidense locatie die vaticanus mons werd genoemd. Dat betekent berg van de profetie/voorspelling. Het Vaticaan is dus het domein van de voorspelde en vereerde slang. Rare jongens die Romeinen.

De mens is tot nu toe een marionet van roversbenden en slangenvereerders! Het is de hoogste tijd dat we uit het programma, de matrix stappen. Bewust ZIJN is het enige wat daarvoor nodig is. Alle externe stimuli die we dagelijks via de elektronische sluipwegen absorberen, beletten ons onze aura te beschermen terwijl er voldoende energie is om je er voldoende voor af te sluiten.

Herinner je de woorden van Yeshua in Johannes 10:30: ‘De Vader en Ik zijn één’. Yeshua zegt eigenlijk dat er geen verschil is tussen de Schepper en dat wat geschapen is. Herinner je hoe Yeshua koningen en priesters op hun plaats zette. In plaats van aan hun touwtjes te hangen trok hij Zelf aan de touwtjes! Om te voorkomen dat de teneur van dit schrijfseltje al te ernstig wordt dwaal ik even af.

Yeshua staat aan de hemelpoort. In plaats van de obligate verschijning van Petrus komt een oude man op een wolkje aanzweven met een aureool om zijn hoofd. Yeshua reageert verbaasd: ’Wie bent u?’ De oude man zegt: ‘Raad eens, ik heb mijn zoon zelf geschapen en daar zijn miljoenen boeken over geschreven en die worden over de hele wereld gelezen.’ Yeshua roept vol ontzag: "Hoi Vader." De man zegt heel blij: "Hoi Pinoccio!"

Dit denkbeeld haal ik aan om de uitspraak: ‘De vader en ik zijn één’, in een andere context te duiden. Yeshua vertelde ons in code dat wij alles zijn; zowel de pop als de poppenspeler, het kruishout en de touwtjes. Marionetten hangen aan negen touwtjes die aan een kruishout (het woord alleen al!) zijn bevestigd, dat door de poppenspeler met de handen bewogen. Wij zijn zelf de scheppers van onze gedachten en handelingen, maar dat zijn we vergeten.

Dat komt door de Sluier van Vergetelheid die we zelf hebben ontworpen. Zonder die Sluier zouden we nooit de grenzeloze stommiteit ervaren die we in dit stoffelijke lichaam beleven. Voor de Draco-elite is die Sluier koren op hun molen, terwijl ook die wezens vergeten zijn wie ze werkelijk zijn. Het hoort allemaal bij het spel aan de touwtjes, aan de energetische bedrading van een op dualiteit gebaseerde werkelijkheid.

Ook de Draco-elite hangt aan touwtjes, maar arrogantie belet hen zich dat bewust te zijn. Nu we het eind van het spel naderen, is de vraag wie trekt wie over de streep, wie trekt aan het langste eind? De macht van de Draco-elite komt uit de materiële wereld, de macht van ontwaakte zielen komt van de geestelijke wereld. De geest heeft de materie gecreëerd, dus de winnaar mag zich NU bekend maken.

Schaakspel.
Het schaakspel is een goed voorbeeld van wie er aan de touwtjes trekt. Met een goede taalbeheersing (erg lastig voor de oppervlakkige mens) herkennen we in het woord ‘schaak’ het Oud-Perzische woord ‘Sjah’ dat koning betekent. De term schaakmat (Sjah + Perzisch maata, 'versteld raken') betekent bijvoorbeeld letterlijk: de koning is hulpeloos, of de koning is dood (mart, mort).

Aanvankelijk werd het spel uitsluitend door koningen gespeeld, het gewone volk mocht het niet spelen. Slechts enkele mensen weten dat het eerste koningschap in 3.760 BC door de Anunnaki aan de mensheid werd toegestaan. Dat was circa 7200 jaar na de Zondvloed. Het koningschap werd pas na de Zondvloed aan de hybride nazaten van de Anunnaki met de dochters der mensen verleend.

Dit geeft al aan dat alle entiteiten die het koningschap genetisch hebben geërfd nog steeds uit de Draco bloedlijnen voortkomen. Over die bloedlijnen hebben we al talloze schrijfseltjes op de site staan. Daarom gaan we dieper op het schaakspel in. Heb je er wel eens bij stil gestaan waarom het speelbord uit 8x8 vlakken in een vierkant vlak? Het is een spel om de macht of in eigentijdse spelling: ‘M8’. Het vierkant is een geometrisch symbool voor de Aarde.

Het vierkant bestaat uit lijnen die volledig recht en stijf zijn. Rechtlijnigheid is gebrek aan flexibiliteit. Vierkanten kunnen mensen het gevoel geven dat ze een sterke basis in hun leven hebben. Het vierkant is het fundament waarop mensen kunnen aarden en stabieler en betrouwbaarder kan maken. Het Fundament (Yesod) vertegenwoordigt in de Kabbala ook het lager ego-wenslichaam.

Het Fundament/Yesod symboliseert de Maan die licht slechts reflecteert en geen licht is. Dit geeft stof tot nadenken over het symbool van de Halve Maan bij culturen die nog spiritueel mogen ontwaken! Kortom, de honger naar macht komt voort uit het ego en egoïstische drijfveren, terwijl Innerlijke Autoriteit het goddelijke erfdeel is van de Bron waaruit elke Ziel is ontstaan. De ziel is geen marionet, de mens heeft de keus om een marionet te spelen.

Neem de regie weer in eigen hand, dat wat we het Lot of Lotsbestemming noemen is een menselijk gedachtepatroon, geen Universele Waarheid. Het Spel, ook wel de Derde Evolutie genoemd loopt ten einde. Het is hoog tijd de touwtjes in eigen handen te nemen. Dat faciliteert de Transitie naar een hogere frequentie en een hoger Bewust ZIJN. Sinds augustus van dit jaar geven cliënten en cursisten aan tegen een ‘plafond’ te zitten.

Dat is een gevoel dat resoneert met de Leeuwenpoort die zich in augustus manifesteert. Dit jaar bereikte de Leeuwenpoort zijn hoogtepunt op 8 augustus (8.8). De leeuw wordt wel de koning der dieren genoemd, het is dus een periode waarin de mens door een plafond kan gaan om hun Innerlijke Autoriteit tot expressie te brengen. De Leeuwenpoort is een fase waarin er forse transformaties plaatsvinden die de toon zetten voor het komende jaar.

Voordat je in belichaming kwam heb je op zielsniveau alle zetten van het schaakspel al uitgezet. Je ziel bepaalde welke ervaringen geleerd moesten en mochten worden om de volgende evolutiefase te vergemakkelijken. Je ziel bepaalde wie, wanneer en waarom aan de touwtjes mocht trekken en wanneer jij Zelf de regie mocht overnemen. Dat vergt een enorme verantwoordelijkheid, want Vrijheid is een onbegrepen en misbruikt concept.

De tegenstanders van onze Innerlijke Autoriteit zijn voorstanders van de Artificiële Intelligentie. Zie hoe de Draco-elite alles omdraait verdraait: I.A wordt A.I. Je hebt alleen ogen nodig die kunnen zien. Mediteer, affirmeer en verordonneer dat de Sluier van Vergetelheid in het Hier & Nu oplost. Het dundoek heeft dienst gedaan en mag terug naar de Bron.

Touwtrekken.
Nu wordt het pas leuk. Mensen zijn gewend een tijdlijn op papier te tekenen. Helemaal links op die horizontale 2D lijn vertegenwoordigt het NU. Helemaal rechts, aan het ‘einde’ van die horizontale 2D lijn ligt een toekomst. Nu plak ik denkbeeldig een touwtje op het woord NU, en terwijl ik de rechterkant (de toekomst) van het papier met een vinger vasthoud, trek ik het touwtje naar rechts.

Het papier wordt dan lichtelijk dubbelgevouwen omdat het touwtje de ruimte tussen linker - en rechterkant niet plat drukt. Het NU komt tenslotte boven de ‘toekomst’ te hangen. Het leuke is dat het woord nu in onderkast ook ondersteboven als nu wordt weergegeven!

In wetenschappelijke kringen wordt dat dubbelgevouwen papier met die 2D tijdlijn een Einstein Rosen Brug genoemd.

Afgezien van mijn simpele MULO opleiding had ik het geluk 3 weken in coma te zijn na een motorongeluk. Mijn tijdlijn werd als het ware in die coma dubbel gevouwen. Mijn bewustzijn gleed tijdens de coma over die tijdlijn naar een mogelijke toekomst. Daarna, in 2014, kreeg ik tijdens een open hart operatie in Antalya les van Einstein en Tesla. Vijf jaar geleden begreep ik er geen jota van.

Met dit schrijfseltje wil ik jullie bewust maken dat je geen marionet bent. Je kunt zelf aan de touwtjes trekken en de tijdlijn zo verschuiven dat de ‘Event’ waar we al zo lang op wachten zich in het Hier & Nu manifesteert. Pak een papiertje, teken die horizontale lijn van links (verstand) naar rechts (gevoel). Schrijf op de linkerkant van die lijn het woord ‘nu’ en aan de rechterkant het woord ‘toekomst’.

Ga, als je kunt, naar het Alfa bewustzijnsniveau. Vouw het papier zachtjes dubbel totdat het nu boven de toekomst hangt. Verordonneer dat de Event in het Hier & Nu gebeurt. Je was een Schepper, je bent het nu nog en je zult het altijd blijven. De keus voor een positieve of een negatieve creatie ligt helemaal bij jou!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com