Hybride.

Hits: 834

De aanleiding tot dit epistel is het hybridisatie programma van de schaduwregering. Volgens het woordenboek is een hybride een bastaard of een kruising. Bij het woord bastaard kwam een herinnering uit een mistig verleden in mijn geest.

We stonden ergens in het buitenland een tijd op de voorste rij op de bus te wachten. Ellis was zwanger en moe. De bus kwam eraan en een dikke toerist drong naar voren, hij duwde Ellis ruw opzij en stond al op de eerste trede van de bus. Hij kwam nier ver, mijn hand had zijn vette nek in een ijzeren greep. Op mijn vraag of hij altijd voordrong antwoordde hij venijnig: ‘Laat los, bastaard!’

Ellis zag dat de astrologische Ram in mij op exploderen stond, en trok aan mijn armen. ‘Laat hem gaan, ik vind wel een plaatsje in de bus.’ Nu ben ik opgevoed met: ‘De vijand slaapt nooit’, en ik had deze vent graag in slaap geslagen. Mijn fysieke jasje was voor 2014 in een zeer goede en krachtige conditie. Het maakte niet uit hoe groot of hoe zwaar de vijand was, ik was sneller en veel gemener als het erop aan kwam.

In het hybridisatie programma komen er steeds meer letters in de afkorting voor mensen met afwijkende seksuele voorkeuren. De afkorting LGBT is al uitgebreid tot LGBTQIAP. Je kunt door de bomen het Lesbos niet meer zien. Het programma is een aanvulling op het plan van de schaduwregering om de wereldbevolking te decimeren. Als de vergiftiging van onze fysieke, emotionele en mentale energie niet vlot, grijpen ze andere middelen aan.

We hebben al eerder geschreven over ontvoeringen door buitenaardse wezens. We hebben ook duidelijk gemaakt dat er ontvoeringen plaatsvinden door black-op diensten als MKDELTA en MKULTRA. Ze maken gebruik van het wissen van geheugen, hypnotische weerstand tegen foltering, post hypnotische suggestie, elektronische stimulatie van de hersenen, niet-joderende straling, microgolfinductie van intracerebrale 'stemmen' en een groot aantal nog duistere technologieën.

We geven de artikelen die we hierover lazen het voordeel van de twijfel. Als iemand gelooft dat hij/zij door buitenaardse is ontvoerd en/of misbruikt kan die overtuiging evenwel door voornoemde technologie tot stand zijn gebracht. We maken kennis met vrouwen die geloven dat ze 'hybride buitenaardse kinderen' hebben die op enorme ruimteschepen leven. Ze werden ontvoerd omdat ze jong en vruchtbaar zijn met sterke genen.

Bridget Nielson en Aluna Verse beweren dat hun kinderen op gigantische ruimteschepen wonen, maar zeggen dat ze er geen spijt van hebben gekozen te worden omdat de seks de 'beste was die ze ooit hebben gehad'. Dit kan ook een post hypnotische suggestie zijn. Ze maken deel uit van de 'Hybrid Baby Community', een groep die gelooft dat aliens hun DNA hebben geoogst om een soort te creëren met de beste buitenaardse en menselijke eigenschappen.

Oogsten.
Het ‘oogsten’ van DNA is overigens zo oud als de wereld. Het staat gecodeerd in de tekst: ‘Laat ons wezens creëren naar ons evenbeeld.’ Oogsten is het werkwoord voor genetische manipulatie. We hebben er op onze site al 13 artikelen aan gewijd, en we blijven er over schrijven om de niet ontwaakte massa wakker te schudden. Of dat lukt, hangt af van het collectieve bewustzijn, het hele leven bestaat immers uit keuzes maken.

Bridget, van 27 jaar uit Arizona, beweert in totaal tien hybride kinderen te hebben en zegt dat ze regelmatig contact met hen heeft. Aluna, van 23 jaar uit Los Angeles, beweert dat ze drie buitenaardse kinderen heeft, en zegt dat haar eerste ontmoeting was met een groene, reptielachtige alien. Het is voor mij onvoorstelbaar dat iemand uit Vrije Wil met een groen reptielachtig wezen seks wil hebben.

Aluna vertelde over haar eerste ervaring: 'Ik zat in een klaslokaal met andere mensen. Ik zat ineens naast dat groene reptielachtige wezen en ik werd meteen seksueel opgewonden en dat verbaasde mij. We bedreven de liefde in dat klaslokaal waar iedereen zijn aandacht op ons richtte. Het klinkt gek en mensen hebben gevraagd of ik onder de medicijnen zat… Maar dit gebeurde echt.’

Het is ondenkbaar dat in het seksueel hypocriete en schijnheilige Amerika iemand in het bijzijn van een hele klas met een groen reptielachtige alien coïtus bedrijft. Deze vrouw moet vooraf gedrogeerd zijn en met post hypnotische suggesties zijn geprogrammeerd. Het klaslokaal was waarschijnlijk een DUMB (Deep Underground Military Base), en de klasgenoten waren militaire wetenschappers.

Weet je, de black-op diensten hebben onvoorstelbaar geavanceerde technologieën om mensen te laten geloven wat die diensten in hun bewustzijn hebben geprojecteerd. Ze hebben ook ondergrondse militaire bases die ze kunnen inrichten als een ruimteschip om de post hypnotische suggestie te versterken. De ontvoerde persoon is ervan overtuigd dat hij/zij in een ruimteschip ‘geweldige seks’ heeft ervaren.

Bridget en Aluna zijn echter niet de enige die dergelijke ervaringen hadden. In de jaren ’80 werd Jane Murphy uit West Yorkshire in England wakker omdat er buitenaardse wezens in haar slaapkamer kwamen. Ze kreeg een injectie waardoor ze bewusteloos raakte. Toen ze weer bij bewustzijn kwam lag ze op een tafel in iets dat voor haar op een ruimteschip leek. Er was een humanoïde entiteit die haar verleidde seks met hem te hebben.

Deze beweringen staan opgetekend in een boek uit 1994 van Carl Nagaitis and Philip Mantle getiteld: ‘Zonder Toestemming’ met de ondertitel: ‘Een onderzoek naar ontbrekende tijd en ontvoerings verschijnselen'. Het is kenmerkend voor veel verhalen van door aliens ontvoerde mensen dat ze met ontbrekende tijd te maken hadden. Ze hebben blijkbaar gaten in hun tijdsbesef wat, voor mij althans, veroorzaakt is door psychotronische programmering.

 ehalve de vergiftiging van onze fysieke, emotionele en mentale energie wordt door dergelijke technologie ook ons spirituele veld sterk beïnvloedt. Onze epifyse verkalkt door de chemicaliën die aan voedsel en drank worden toegevoegd en in de lucht worden verspreid. Daarnaast komen steeds meer natuurlijke en gemodificeerde drugs in de handel die de mensheid belet door de mainstream leugens heen te kijken.

Dat is de reden waarom ik de ervaringen die ontvoerde mensen hebben het voordeel van de twijfel gunnen. Als ze gedrogeerd werden, zijn die ervaringen voor hen ook echt beleefd. Jane Murphy ‘herinnert’ zich dat ze in de grote zwarte ogen van de humanoïde entiteit keek en ‘wist’ wat er ging gebeuren. Volgens haar had de entiteit een vreemde, niet menselijke geur.

De seks die ze hadden verliep zonder emotie, hoewel ze de ontmoeting later omschreef als ‘de beste seks die ik ooit heb gehad!’ In de dagen daarna begon Murphy te twijfelen aan haar ervaring, ze dacht dat het een intense droom moet zijn geweest, totdat ze een litteken in haar nek zag waar ze was geïnjecteerd. De foto daarvan is te vinden in het bovengenoemde boek.

Lynda Jones, uit Manchester, Engeland, sprak over een vergelijkbare ervaring in hetzelfde boek. Ze was in 1979 bloemen aan het plukken met haar twee kinderen. Een kind riep: ‘Mama, de maan komt naar ons toe’. Ze keek op en zag een glanzend schijfvormig voertuig vlak bij hen landen. Vervolgens werd alles zwart. De volgende dag merkte haar man dat ze rode vlekken rond haar ogen had en ze realiseerde zich dat ze bijna 90 minuten van de vorige avond niet kon verklaren.

Lynda wilde zich via regressietherapie herinneren wat er was gebeurd. Ze herinnerde zich dat ze in het veld stond toen het vaartuig landde, voordat een zwevend gevoel haar overviel. Daarna bevond ze zich in een kamer met drie lange figuren met donker haar en grote, zwarte, amandelvormige ogen.

In de weken na het incident begon Lynda afwijkingen in haar menstruatiecyclus te ervaren, zozeer dat ze medisch advies zocht. Bij onderzoek bleek dat ze zwanger was en zeer recent een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft gehad. Afgezien van de kinderen die ze al had, zei ze dat ze niet zwanger was geweest: ‘Ik heb nog nooit een buitenbaarmoederlijke zwangerschap gehad, ik zou het geweten hebben!’

China, Brazilië en Australië.
Het zijn niet alleen vrouwen waar deze buitenaardse entiteiten in geïnteresseerd zijn. Meng Zhaoguo, een Chinese houthakker beweerde dat hij in 1994 gedwongen werd te copuleren met een lange buitenaardse vrouw met zes vingers. Antonio Vilas Boas, een Braziliaanse boer, had in 1957 seks met een buitenaardse vrouw van het Nordic type. Peter Khoury uit Australië die in juli 1992 ontdekte dat een blond vrouwtje met grote ogen en een puntig gezicht op hem zat en hem dwong haar te penetreren.

De meeste ontvoeringen van de vrouwen beschouw ik als black ops experimenten met zeer geavanceerde technologieën. De ervaringen van de mannen kunnen werkelijk door aliens zijn gemanifesteerd. Het verschil tussen ontvoeringen en ervaringen zegt heel veel. De ontvoeringen veroorzaken vaak een lacune in het geheugen of tijdsbesef. Bij de ervaringen kom ik dat zelden of nooit tegen.

We hebben wie, wat, waar, wanneer en hoe kort en bondig beschreven. Nu komt het waarom van het hybridisatie programma. Diverse bronnen die zich met dit fenomeen bezighielden, zijn het er unaniem over eens dat de buitenaardse bezoekers hier komen voor een of alle van de volgende redenen:
Trans-genetische manipulatie. Dat vinden we terug in Genesis 6:4-14.
Materiele of organische dingen; aardse mineralen, metalen, planten en dieren.

Galactische diplomatie.
De trans-genetische manipulatie is zeer succesvol, gezien de uitbreiding van afwijkende seksuele voorkeuren. We zullen de afkorting LGBTQIAP nu verklaren. De eerste vier letters staan voor Lesbisch, Gay, Biseksueel en Transgender. De Q van Queer staat voor mensen die zich tegen 'hokjes-denken' afzetten. Het Engelse woord queer staat voor alles wat raar, zonderling en excentriek is, en het wordt gebruikt als scheldwoord.

De I van Intersekse staat voor mensen met mannelijke en vrouwelijke lichaamskenmerken. De A van Aseksueel staat voor mensen zonder behoefte aan seks, en de P van Panseksueel staat mensen die niet vallen op geslacht, maar op karakter of persoonlijkheid. Als iemand mij nog eens bastaard zou noemen, hoop ik dat de astrologische Ram in mij slaapt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com