Triple A.

Hits: 870

Dit schrijfseltje is een andere visie op het concept van een drie-eenheid. Voor ons is de door religie geprojecteerde drie-eenheid iets anders dan wat men ons in woord en beeld opdringt. Er is een overeenkomst met de almachtige, alwetende en alom aanwezige schepper. Simpel omschreven staat de drie-eenheid voor almacht, alwetendheid en alom aanwezigheid. De term Triple A die in dit artikel wordt gebruikt is mijn verzinsel.

Volgens het woordenboek is almacht een expressie van onbeperkte macht met synoniemen als alvermogen en omnipotentie. Alwetend is dan de kennis van alles bezittend, van alles op de hoogte zijnde, met het hyperoniem: machtig. Uit deze twee concepten vloeit automatisch de alom aanwezigheid voort. Daarop voortbordurend ontdek je dat almacht voortvloeit uit alwetendheid.

Dit vinden we terug in de bekende afspraak tussen kerk en staat: ‘Hou jij ze arm, dan houd ik ze dom’. Door de lagere echelons arm en dom te houden, kon de elite de macht behouden. Het is dus van belang alwetend te zijn in tijden van grote evolutionaire veranderingen. Dit betekent ook dat we ons blikveld mogen verruimen. Lichtwerkers zijn geneigd alleen te focussen op positieve energieën. Dat is dom omdat we nu eenmaal in dualiteit existeren.

Van een lichtwerker verwacht je geen artikelen over geavanceerde wapensystemen. Laat ik je herinneren aan een uitspraak van Carl Anheuser, de stafchef van het Witte Huis, in de rampenfilm 2012 van Roland Emmerich. Als hij aangesproken wordt op het feit dat alleen de elite gered zou worden, zegt hij woedend: ‘Had je dan verwacht dat wij allemaal aan boord gingen om elkaars hand vast te houden en Kumbaya zouden zingen?’

"Kum ba yah" (‘Kom hier’) is een Afro-Amerikaans spiritueel lied van betwiste afkomst. Het lied werd verspreid door de slaven in de zuidelijke staten van de VS. Het was oorspronkelijk een oproep aan Yah/god om te komen en mensen in nood te helpen. Het werd later een kampvuurlied in scouting- en zomerkampen en genoot een bredere populariteit tijdens de volksheropleving van de jaren 1950 en 1960.

We herinneren je eraan dat het mensdom niet in staat is de Triple A te herkennen.

Een oude man zat op het dak van zijn huis vanwege een overstroming. Er kwam een reddingsploeg in een roeiboot en de ploeg riep: ‘Kom op, spring in de boot!’ Maar de man riep terug: ‘Nee, nee! Ik heb gebeden en God zal me redden.’ De oude man klom steeds hoger het dak op. Het water stroomde woest om het huis heen en een grote sloep van de brandweer slaagde er uiteindelijk nog in om bij het huis van de oude man te komen. Weer smeekten ze hem om in de boot te springen en zichzelf te redden. Voor de tweede keer zei hij: ‘Nee, nee, nee. God zal me redden!’ Op het laatst was het water hem letterlijk tot de lippen gestegen, alleen zijn hoofd stak nog boven de golven uit.

Toen kwam er een helikopter. Die ging vlak boven hem hangen en ze riepen: ‘Kom op, dit is je laatste kans!’ Maar toch zei hij: ‘Nee, nee, nee... God zal me redden!’ En hij verdronk. In de hemel vroeg hij god: ‘Waarom heeft u mij niet gered?’ Yah/god zei tegen hem: "Ik heb een roeiboot gestuurd, een sloep en een helikopter. Maar je hebt er niets mee gedaan. Heb je niet geleerd om de zintuigen en je verstand die ik je gegeven heb te gebruiken?’

Mijn Triple A heeft me geleerd dat er zeer geavanceerd wapentuig is waarvan het bestaan door de machthebbers wordt ontkend. En weer herinneren we je eraan dat alles wat aan het mensdom wordt geopenbaard als minstens 80 jaar geleden is uitgevonden en misbruikt door het militaire industriële complex. H.A.A.R.P bestond al lang voor dat de magnetron werd geïntroduceerd.

Stealth.
Stealth is de verzamelnaam voor een reeks maatregelen die als doel hebben een voertuig zo nagenoeg onzichtbaar/onhoorbaar te maken. Op 2 mei 2011 tussen 1 en 2 uur lokale tijd werd Osama bin Laden doodgeschoten tijdens een operatie met Navy SEALs in het zwaarbeveiligde huis waar hij op dat moment verbleef. Hij werd verrast door een aanval met twee stealth choppers.

We maken een variant op een Cruijffiaans uitspraak: ‘Bin Laden ging het pas zien toen hij het door had’. Het VS Seals Team dat het ‘safehouse’ van Osama Bin Laden had overvallen, was niet ontdekt door de Pakistaanse radar. Seals Team Six beschikte over twee Sikorsky UH-60 Black Hawks, die sterk waren aangepast met stealth-technologie om minder zichtbaar te zijn voor radar.

Het bewijs hiervoor was afkomstig van foto’s van het wrak van een van de helikopters, die vertrekkende Seals vernietigden nadat het neerstortte op de compound. De staart van het topgeheime voertuig overleefde en bood een schat aan aanwijzingen voor luchtvaartexperts. De Amerikaanse belastingbetaler kende het bestaan van stealth choppers niet, totdat het wrak van een van die choppers op het dak van het safehouse wereldnieuws werd.

De Stealth choppers zijn intussen veel geavanceerder dan die aangepaste Black Hawks van 2011. Met wat surfen op Internet leerde ik dat het programma om stealth technologie op helikopters toe te passen al uit 1978 stamt, lang voordat de eerste RAH-66 Comanche choppers werden geproduceerd. Choppers zijn minder geschikt voor stealth-technologie vanwege het geluid van hun rotorbladen, die ook een sterke radarsignatuur afgeven.

Het is bekend dat spiritueel ontwaakte mensen weinig tot geen interesse hebben in geavanceerde oorlogstechnologie. Je kunt pas een einde aan elke vorm van oorlog maken als je je individuele Triple A op elke vorm van technologie focust. Dat impliceert ook het stealthy (stiekeme) ontwikkelen van Artificial Intelligence afgekort tot AI… Ai, ai dat zijn nog eens stiekeme wetenschappen.

Het zichtbare deel van de stealth chopper omvat onder andere een zilver metallic afwerking die moeilijker is te detecteren op radar en door infraroodsensoren. De staartgiek is gewijzigd en vergroot om radar te ontwijken. De staartrotor is bedekt door een soort wieldop die de extra bladen op de rotor verbergen en het typische choppergeluid verminderen. De hoofdrotor heeft meer anders vormgegeven bladen, en het landingsgestel is intrekbaar.

Het gebruik van composietmateriaal, kromlijnige oppervlakken, akoestische, thermische en andere aspecten van stealth technologie maken het bijna onmogelijk de voertuigen te ontdekken. Je hebt het pas door als je ze ziet, en dan is het te laat. Wat rest is doodse stilte omdat het collectief de ‘wat niet weet dat niet deert’ filosofie prefereert boven het Triple A bewustzijn.

In het Engels betekent stealthy heimelijk, tersluiks, ongemerkt, ongezien, onopvallend of sluipend en dat zijn beschrijvingen die met het kwaad resoneren. De film Tears of the Sun eindigt met: ‘Het kwaad kan alleen overwinnen als goede mensen niet ingrijpen’, een citaat van Edmund Burke (1729 – 1797). In het tijdperk waarin we thans leven zijn er ook stealthy voertuigen onder water.

SEAL Delivery Vehicle.
Het SEAL Delivery Vehicle (SDV) is een mini duikboot dat wordt ingezet om Navy SEAL's van de VS en hun uitrusting voor speciale operatiemissies te leveren. Het is geen voertuig voor mensen met claustrofobie. Je zit er met je duikpak opgesloten in een kleine onverlichte onderzeeër (6,7m x 1,8m) die vol water wordt gepompt voor het vertrekt.

De SDV wordt bestuurd door een piloot en een navigator, die schouder aan schouder zitten. Er hangen vier gevechtsduikers buiten aan het voertuig om geheime maritieme missies op land of op zee uit te voeren. De piloot en de navigator maken deel uit van het gevechtsteam. De SDV werkt op lithium-ion batterijen en is uitgerust met voortstuwings-, navigatie-, communicatie- en levens ondersteunende apparatuur.

De batterijen voeden rechtstreeks de elektromotor die het voertuig met enkele schroef aandrijft. Omdat ze allemaal elektrisch zijn, zijn SDV's extreem moeilijk te detecteren met behulp van passieve sonar, en hun kleine formaat maakt ze moeilijk te detecteren met behulp van andere middelen. Ze kunnen maximaal 11km/u varen en hebben inclusief het team een bereik van 30 km, of 67 km zonder team. De SDV kan tussen 8 - 12 uur ingezet worden op een diepte van 6 meter. Dit impliceert dat ze heel dicht bij hun doel moetenkomen zonder opgemerkt te worden. De ontwikkeling van deze mini-onderzeeërs begon al met de ‘onderwaterkano’ van de Italianen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De eerste SDV die operationeel werd ingezet, was de Mark VII, die in juni 1972 in dienst trad nadat hij tussen 1967 en 1972 was getest. Die SDV kon drie SEAL's plus een piloot in voor- en achter compartimenten vervoeren. Het had een romp gemaakt van glasvezel en non-ferrometalen om detectie te belemmeren en werd aangedreven door een zilverzinkbatterij die aan een elektromotor was bevestigd.

Aquarius.
Geavanceerde wapensystemen die nu in mainstream media worden genoemd, bestaan al veel langer dan je denkt. Wanneer het mensdom in het Waterman Tijdperk de struisvogel politiek verlaat en het Triple A bewustzijn benut, laten we een betere wereld achter voor hen die na ons komen. Met de A van Aquarius wordt een vierde A aan de Triple A toegevoegd. Pythagoras stelde al dat het getal 4 alles in zich heeft en als zodanig volmaakt is.

We kunnen in onze visualisaties en meditaties verordonneren dat alle geheimen, leugens en heimelijke zaken geopenbaard worden. Het is immers de tijd van Openbaringen. Projecteer regelmatig, bij voorkeur op Alfa niveau, dat de Disclosure nu manifest wordt. En daarmee bereiken we de vijfde A van Alfa. Besef wat het betekent als je zegt: ‘Geef me de vijf’. Besef dat dit getal resoneert met de Nationale Bevrijdingsdag.

De vijf is een mannelijk getal en daardoor op de buitenwereld gericht. Daardoor wordt er balans gebracht tussen binnen en buiten en zodoende kan de band met de buitenwereld worden gevormd via de 5 zintuigen, door het 'gevoel' als de zintuiglijke gewaarwording. Die geeft de mogelijkheid zich eerst met de buitenwereld te verbinden en daarna de buitenwereld in zich op te nemen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com