Vergelden.

Hits: 941

Vergeet alles wat je op catechismus hebt geleerd voor je verder gaat lezen. Mijn ‘reis’ voor dit artikel begon lang geleden geleden in Efeze op 23 juni 1989 en eindigde op 4 juni 2015 in Antalya waar ik Paulus weer ontmoette.

De berg der zaligsprekingen is een heuvel in het noorden van Israël, op het Korazim plateau. Dat plateau ligt aan de noordwest kust van het Meer van Galilea, tussen Kapernaüm en Gennesaret, op de zuidelijke hellingen van het Korazim-plateau. De negatieve hoogte (ongeveer 25 meter onder zeeniveau, bijna 200 meter boven het Meer van Galilea) maakt het een van de laagste toppen van de wereld.

Yeshua zag een grote groep mensen komen, hij klom de heuvel op, ging er met zijn leerlingen zitten en stak van wal. (Mattheus 5:38-39) ‘Jullie hebben gehoord dat er in de Boeken is gezegd: 'Oog om oog en tand om tand.' Maar Ik zeg jullie dat je je niet moet verzetten tegen iemand die jou slecht behandelt. Maar als hij je op je rechterwang slaat, draai dan ook je andere wang naar hem toe’.

Hieruit zou je kunnen concluderen dat we geen kwaad met kwaad mogen vergelden. Zowel Lucas als Mattheus worden genoemd als de schrijvers van de Bergrede. Het is opmerkelijk dat de evangeliën pas in de laatste 30 jaar van de eerste eeuw zijn verschenen, terwijl men beweert dat de vier evangelisten in de dagen van Yeshua geleefd hebben. Wellicht waren ze zo dement dat ze zijn vergeten hoe Yeshua zelf kwaad met kwaad heeft vergolden.

Laten we jullie herinneren aan de Tempelreiniging. Yeshua hield in de week voor Pesach grote schoonmaak in de tempel. Dat deed hij niet met groene zeep en schoonmaakazijn, hoewel de handelaren het moesten bezuren. Yeshua maakte een gesel, ging de tempel binnen en sloeg daarmee iedere standhouder naar buiten. Hij smeet de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver.

Dat is hem niet kwalijk te nemen, hij had kennelijk een ‘aardje naar zijn vaartje’. De appel valt toch niet ver van de boom. Laten we terug gaan naar het wezen dat door het mensdom god wordt genoemd. Deze figuur, een belichaming van Enlil die in die dagen Jehova werd genoemd, had de Tien Geboden met zijn vinger in steen gesneden. Misschien was het wel zijn middelvinger.

Dronken van bloed.
De Tien Geboden bevatten een aantal regels, dat in vele landen en culturen als basisnormen worden erkend. Deze normen hebben ook hun weg gevonden naar de moderne rechtspraak. Een van die regels luidde: ‘Gij zult niet doden’. Nu komen we aan die middelvinger. Jehova heeft, door kwaad met kwaad te vergelden, in zowel het Oude - als het Nieuwe Testament 24.994.828 moorden op zijn geweten. Je kunt het op deze link checken!

http://www.exminister.org/Wells-how-many-has-god-killed.html

Het is opvallend dat de ‘kinderen van god’ nu nog een aard naar de Vader hebben. Je zou de tekst van ‘With god on our side’ van Bob Dylan eens kunnen lezen. Je zou het boek van Steve Wells: ‘Drunk With Blood’ kunnen lezen. Deze verhalen vullen de pagina's van de Bijbel, maar ze worden zelden in de kerk gelezen en worden door de meeste bijbel gelovigen genegeerd, wat jammer is omdat God zo trots is op zijn moorden.

In Deuteronomium 32: 39-42 staat geschreven: ‘Ik dood. Ik verwond. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees verslinden.’ In Exodus 32:29 lezen we dat Mozes zei: "Vandaag is te zien of jullie werkelijk de Heer willen dienen. Want je zult zelfs je zoon of je broer moeten doden. De Heer zal jullie hiervoor belonen." Die dag werden 3.000 mensen gedood in naam van god.

In Efeziërs 6:12 staat geschreven: “Neem de volledige wapenrusting van God, opdat jullie stand zullen houden tegen de snode plannen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de wereldkrachten van duisternis, tegen de spirituele krachten van verdorvenheid in de hemelen.” Deze Brief van Paulus aan de Efeziërs werd in het jaar 49 AD geschreven!

De Hypostase van de Archons.
De leider van de Archons is blind omdat hij alleen op macht is belust, en hij is dom en arrogant. Hij zegt dingen als: “Ik alleen ben god, niemand bestaat buiten mij.” Hiermee deed hij inbreuk op de Pleroma. Zijn stem werd gehoord in het Rijk van Perfectie en een Stem riep terug: “Je bent gek, Samael, God der Blinden!” (Vertaald uit de Nag Hammadi Geschriften!)

Het kwaad kan alleen overwinnen als goede mensen niet ingrijpen.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com