Klei.

Hits: 1836

De naam van de eerste mens op Aarde is een verwijzing naar de materie waaruit hij is gevormd. In Genesis 2 staat geschreven dat de mens werd gemaakt van klei en de adem van een buitenaards wezen. Ook de Koran leert ons dat de eerste mens door een buitenaards wezen uit klei gemaakt is, een mengsel van water en aarde. Dat wezen wekte die bonk klei tot leven door hem zijn geest of 'ziel' in te blazen.

Er zijn ook overleveringen waarin de engelen Djibril en Mikha'il naar de Aarde werden gestuurd om de klei te verzamelen voor de schepping van de Adam. De Aarde weigert echter medewerking, waarop deze taak aan Izra'il, de onverschrokken Engel des Doods, wordt opgedragen. Deze komt terug met rode, witte en zwarte klei, een verwijzing naar de mensenrassen.

Volgens de in 1655 verschenen eerste Bijbelkritiek van La Peyrère, Praeadamitae geheten, waren er ook vóór de schepping van Adam al mensen geweest. Deze mensen werden de Praeadamitae genoemd. Deze Praeadamitae waren nodig om te verklaren waar de vrouwen van de zonen van Adam werden gevonden. Het hele scheppingsverhaal is een appel die niet ver van de boom valt.

In een artikel uit MSNBC News, van oktober 2003 stond geschreven dat wetenschappers die scheppingsverhalen ondersteunen in een studie die suggereert dat het leven uit klei is voortgekomen. Een team van het Howard Hughes Medical Institute en het Massachusetts General Hospital in Boston had aangetoond dat materialen in klei processen ondersteunen die vergelijkbaar zijn met die welke mogelijk tot leven hebben geleid.

Montmorilloniet, een mineraal in klei, helpt niet alleen kleine zakjes vet en vloeistof te vormen, maar helpt cellen ook het genetisch materiaal RNA te gebruiken; dat is op zijn beurt een van de belangrijkste processen van het leven. Montmorilloniet is genoemd naar de Franse gemeente Montmorillon, waar het voor het eerst beschreven werd. Montmorilloniet is een van de meest voorkomende mineralen en komt voor in klei-houdende sedimentaire gesteenten.

Anunnaki.
Voordat de Hebreeërs in Babylonische Ballingschap de Enuma Elish, het Babylonische scheppingsverhaal, kopieerden om er de Genesis van te bakken, hadden de Babyloniërs het al gekopieerd van de Sumerische Eridu Genesis. Er was dus al enkele millennia vóór het Bijbelverhaal een scheppingsverhaal die uit de klei was getrokken.

Het is overigens, voor ogen die kunnen zien, veelzeggend dat die verhalen voortkwamen uit het gebied dat nu Irak heet. Het begin en het einde liggen altijd gebroederlijk tegen elkaar aan op de circulaire tijdlijn. Waar het ooit begon, kan het ook eindigen. Dit gebied tussen de Eufraat en de Tigris is waar het DNA/RNA van de goden zich mengde met dat van uit de klei getrokken aardezielen.

300.000 BC.
De Anunnaki uit de lagere echelons kwamen in opstand tegen het werk in de goudmijnen van Zuid Afrika. Enki, na Anu en Enlil de belangrijkste godheid, was een briljant wetenschapper op het gebied van genetische manipulatie. Hij beloofde een primitieve arbeider te scheppen naar het evenbeeld van de goden dat Adamu genoemd werd. Dat wezen moest niet intelligent zijn en niet vruchtbaar.

In Sitchins boeken worden Sumerische teksten, die duizenden jaren vóór Genesis waren geschreven, aangehaald over het gebruik van klei om dat wezen te creëren. Na diverse mislukkingen om een goede kloon te produceren realiseerde Enki zich iets dat op een Sumerisch kleitablet bewaard is gebleven.

“Het ligt niet aan het DNA/RNA mengsel
Noch aan het ovum van de aardse primaat
Noch in de essenties is er belemmering.
Dat wat de Aarde zelf heeft gevormd,
Is wellicht de ontbrekende schakel.”

Het succes om een perfect model van de Adamu te creëren kwam nadat Ninmah zijn instructie had gevolgd en in plaats van de genen in een kristallen vat te combineren, werd het gedaan in een vat gemaakt van de klei van de Aarde. Bewust of intuïtief had Enki het mineraal Montmorilloniet op zijn waarde weten te schatten. De moderne wetenschap heeft dat in oktober 2003 ook ontdekt.

Maar na de succesvolle productie van de mannelijke Adamu, mislukten de pogingen om een ​​vrouwelijke tegenhanger te vormen. Enki besefte dat het lag aan het her-implantanteren van het bevruchte ei in de baarmoeder van een aardse primaat. Enki bedacht dat de baarmoeder van een vrouwelijke Anunnaki nodig was om een tegenhanger van de Adamu te vormen.

Nadat een van de echtgenotes van Enki zich opgaf om het gerecombineerde ei in haar baarmoeder te laten implanteren werd de eerste ‘Eva’ geboren. De verandering was dat de bron van het mitochondriaal DNA die van een Anunnaki-vrouw was, en niet van een aardse primaat. In feite mogen we veronderstellen dat aardse klei de befaamde missing link is geweest. Ti-Amat (de Bijbelse Eva) had dus het DNA van drie ouders.

Spareribs.
Wat het mensdom niet weet is dat er zeven adams en zeven eva’s werden gekloond uit erfelijk materiaal en/of eicellen van de primaten en Anunnaki DNA en zaadcellen. De Genesis versie van de creatie van een vrouw uit een rib van Adam is een broodjeaapverhaal. Dat is de term voor een vreemd verhaal dat als waargebeurd wordt gepresenteerd maar eigenlijk klinkklare onzin is. Geef mij maar spareribs van de Sushi bar.

Huidige wetenschappers herhalen slechts wat Enki en Ninmah in 300.000 BC hadden uitgedokterd. In de New Scientist van 18 oktober 2003, stond een artikel over een vrouw die zwanger werd door een procedure die een controversiële IVF-methode combineerde met een van de technieken die worden gebruikt voor het klonen.

Deze ‘schepping’ werd uitgevoerd door een Amerikaanse wetenschappelijke team aan de Chinese Medical Science University. Het overkwam een vrouw die niet zwanger kon worden omdat haar embryo's zich na twee dagen niet meer ontwikkelden.

In de nieuwe procedure, met behulp van IVF, verwijderde men eerst de eicel van de vrouw, en bevruchtte het buiten de baarmoeder met het sperma van haar man. Daarna werden de eicellen van een donorvrouw ontdaan van hun genetische kernen en geïnjecteerd met het bevruchte materiaal van de vrouw om de aldus gemanipuleerde eieren opnieuw in haar baarmoeder te implanteren.

De belangrijkste verandering in eerdere procedures was dat door donor eicel zonder het normale DNA te gebruiken, het mitochondriaal DNA behouden bleef in de genetisch gemanipuleerde eicel. Door het mitochondriaal DNA van de donor kwamen conceptie en zwangerschap tot stand. De foetus had genetisch in feite drie ouders: de vrouw, de mannelijke partner en de vrouwelijke donor.

Enki presteerde dit in 300.000 BC met een eicel van een aardse primaat, Anunnaki sperma en een Anunnaki draagmoeder. Er is niets nieuws onder de Zon. Pas nadat Enki in de huid van de slang kroop en zijn creatie op de Boom van Kennis van Goed & Kwaad wees, was de mens in staat tot voortplanting.

De termen waarmee de Sumeriërs en Akkadiërs ‘de mens’ benoemden, maakten zijn status en doel duidelijk: hij was een Lulu Amelu (primitieve werker), een Awihim (arbeider). Dat de mens werd geproduceerd om een arbeider/slaaf van de goden te zijn, kwam bij de Ouden niet als vreemd over. In archaïsche tijden werd elk buitenaards wezen beschouwd als heerser, soeverein, koning, meester.

Het Hebreeuwse woord ‘avod’ werd abusievelijk vertaald als ‘aanbidden’ terwijl het eigenlijk ‘werken’ betekende. De eerste Bijbelse mens heeft god niet ‘aanbeden’; hij werkte voor hem! En, in onze onmetelijke domheid, dat doen we nog steeds. De Anunnaki astronaut/goden gaven na de Zondvloed het koningschap aan halfgoden en die bloedlijn heerst nog steeds over de uit de klei getrokken mens.

Je zult je in het zweet moeten werken om eten te hebben, totdat je teruggaat naar de klei waaruit je bent ontstaan. (Genesis 3:19)

Nu heb ik me in het zweet gewerkt om dit schrijfseltje af te ronden. Het doel is de mens in te laten zien dat ‘spiritualiteit’ niet meer gaat om het kennen, erkennen of herkennen van Verrezen Meesters, Engelen of welwillende buitenaardse wezens. Spiritueel bewustzijn in 5D vergt een dieper innerlijk weten. De term Magi voor de Drie Wijzen uit het Oosten duidde op hun dieper weten. En zo is het.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com