Zwart.

Hits: 926

Abraham wordt zowel door het Jodendom, christendom als de Islam beschouwd als hun aartsvader, en een toonbeeld voor gehoorzaamheid aan een buitenaards wezen. In die religies wordt dat wezen YHVH, God en Allah genoemd, maar wij weten dat het Enlil was. Abraham werd geboren in Ur, dat toen in de buurt van de huidige stad Nasiriyah in Irak lag. Abraham was een Hebreeër, een term die afstamt van het woord Eber of Ibri.

De betekenis van het woord 'Eber' is: iemand die een rivier of weg oversteekt of door een land trekt. De Septuagint geeft voor 'Eber' normaal 'Ebraion', maar in Genesis 14:13 staat: 'Abram to peratè' en dat is een letterlijke vertaling van Ibri (de overkant). Abraham is dus de man van de overkant van de rivier de Eufraat, aldus de vertalers van de Septuagint. Ook in Genesis 50:10 en Jozua 24:2, 3 en 24 staat 'eber' voor de overkant van de Jordaan en/of de Eufraat.

Als je naar de huidige bevolking van Irak kijkt, zie je veel mensen met een roodbruine, donkerbruine en zelfs zwarte huidskleur. We willen in dit schrijfseltje aantonen dat er geen blanke Hebreeërs of Kinderen Israëls waren. We willen aantonen dat Yeshua daarom geen blanke huid, blauwe ogen en donkerblond haar had. De bekende voorstelling van zijn uiterlijk kwam pas na 300 AD tot stand.

De vraag of de oorspronkelijke Hebreeën een donkere huid hadden, kan verduidelijkt worden aan de hand van het Oude Testament en geschiedenis. Er zijn in het Oude Testament veel teksten die ons een indicatie geven van hoe de oorspronkelijke Hebreeën eruit zagen, voordat ze zich mengden met de binnenvallende Europese naties.

Job was van een rijke vent vervallen tot de man waarvan we zeggen zo arm als Job. In het boek Job 30:30 lezen we dat Job, die erg veel moest lijden om zijn geloof aan die buitenaardse figuur te bewijzen, klaagt: Mijn huid is zwart op mij en mijn beenderen worden verbrand met hitte.’ Nu zijn er slimme jongens die zeggen dat Job, omdat hij rouwde zich met as bestrooide en daarom zwart was.

Het is bekend dat Hebreeën zich in ellende met as bestrooiden, maar omdat de lijdensweg van Job vrij lang duurde suggereren de slimme jongens dat deze super gelovige man zich niet baadde en met as bedekt bleef. Baden en zuiver blijven was en is nog steeds een must voor alle mensen uit de Oriënt. We gaan er dus vanuit dat Job een heel donkere huid had. In de Hebreeuwse tekst staat: ‘Shachar’, met de betekenis van donkerte voor de dageraad.

Hooglied.
In het Hooglied 1: 5-6 lezen we: ‘Ik ben zwart, maar knap, o dochters van Yerushalaim, als de tenten van Kedar, als de gordijnen van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik zwart ben, omdat de zon op mij heeft geschenen.’ Het is de Koningin van Sheba, Salomo ’s minnares, die twee zegt dat ze zwart is. Ze vergelijkt haar huid zelfs met de tenten van Kedar en de gordijnen van Salomo, omdat de zon op haar heeft geschenen.

Kedar was de zoon van Ishmaël, Abrahams eerstgeboren zoon. Kedar stichtte een stad naar zijn naam in wat nu Saoedi Arabië is. Het begrip stad is niet te vergelijken met de stenen gevangenissen waar wij nu in leven. Kedar ’s volk woonde in zwarte tenten (Psalmen 120:5), ze waren boogschutters zoals Ishmaël (Jesaja 21:7), en werden geregeerd door prinsen (Ezechiël 27:21).

Koningin van Sheba wordt meestal geassocieerd met Ethiopië. In Handelingen 8:27 wordt de koningin van Ethiopië ‘Kandake’ genoemd, een titel uit Koesj, het huidige Nubië. Kijk je nu naar foto’s of films uit Ethiopië en Nubië, dan ziet het er zwart van de mensen. Of ze zo knap was als het Hooglied suggereert weten we niet. Als je naar haar afbeeldingen op Internet kijkt, kan ik me voorstellen dat Salomo vaker een beschuitje met haar at.

Klaaglied.
Klaagliederen is een boek in de Bijbel, dat de profeet Jeremia schreef de naar aanleiding van de val van Yerushalaim in 586 BC. Ze geven Jeremia's emoties weer bij verschillende gebeurtenissen. Hij wordt dan ook wel de wenende profeet genoemd. Het woord 'jeremiëren' is ontleend aan de klaagliederen van Jeremia en betekent dan ook 'klagen of jammeren'.

In Klaaglied 4:7 lezen we: ‘Yerushalaim ’s Nazarieten waren reiner dan sneeuw, blanker dan melk. Ze waren donkerder dan robijnen.’ De termen reiner dan sneeuw en blanker dan melk betroffen hun belofte aan YHVH om geen alcohol te drinken, gezond te eten en zich heel vaak te baden. Het was geen verwijzing naar hun huidskleur, die kwam pas in de frase dat ze donkerder waren dan robijnen.

In het volgende vers 4:8 lezen we: ‘Hun gezicht is zwarter dan een steenkool. Zij zijn niet bekend in de straten. Hun huid kleeft aan hun beenderen; het is verdord, het is geworden als een stok.’ In Oudtestamentische taal is het ‘gezicht’ een verwijzing is naar hun gedrag of emotionele toestand. De rest van de regels geeft aan dat ze zich niet meer ritueel kunnen reinigen of baden en dat ze stok mager zijn van de honger.

Wanneer we dit vers in samenhang bekijken met Klaagliederen 4:7, kunnen we zien dat Jeremia ons duidelijk maakte dat de Hebreeën een volk met een donkere huid waren. De Falasja (banneling, vreemdeling in Oud-Ethiopische taal) of Ethiopische ‘joden’ die massaal naar Israël emigreerden zijn echte Hebreeërs en geen joden zoals de blanke bevolking van Israël in onze tijd worden genoemd.

De Falasja, ook bekend als ‘Beta Israël’ (Huis van Israël), zijn afstammelingen van Hebreeërs die met Menelik I naar Ethiopië kwamen. Volgens de traditie zou Menelik I de zoon zijn van Salomo en de koningin van Sheba. Wat het eten van een beschuitje allemaal teweeg kan brengen! Ze worden thans heel erg gediscrimineerd door de blanke joden. Het lijkt op de voorspellingen uit Mattheus 24.

Toen Yeshua op de Olijfberg zat, vroegen de discipelen hem: ‘Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?’

En Yeshua antwoordde: ‘Pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen beweren de Christus te zijn. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Het ene volk zal tegen het andere opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere en er zal hongersnood zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen op verscheidene plaatsen.‘

Hippie.
Deze voorspellingen werden en worden toegeschreven aan een blanke man, met blauwe ogen en lang donkerblond haar. Joseph en Miryam Anna werden vlak na de geboorte van hun kind (dat absoluut niet op 25 december plaatsvond) gewaarschuwd zich onder de Egyptenaren te verbergen tot de dood van Herodes. Het zou geen zin hebben gehad om een blank kind te verbergen tussen mensen met een donkere huid.

Het blanke hippie imago van Yeshua dat in het begin van de vierde eeuw na Christus ontstond, werd sterk beïnvloed door voorstellingen van Griekse en Romeinse goden, vooral van de Griekse god Zeus (klinkt als Jezus). Na het jaar 400 AD werd Yeshua afgebeeld in een lang gewaad, zittend op een troon (zoals in het mozaïek op het altaar van de kerk Santa Pudenziana in Rome), en soms met een halo rond zijn hoofd.

In westerse culturen is het meest voorkomende beeld van Yeshua al eeuwenlang dat van een baardige blanke man met lang, golvend, lichtbruin of blond haar en (vaak) blauwe ogen. Maar de Bijbel beschrijft Jezus niet fysiek, en al het bewijs dat we hebben, geeft aan dat hij er waarschijnlijk heel anders uitzag dan hoe hij eeuwenlang is afgebeeld. Volgens de evangeliën was Yeshua als jood geboren in Bethlehem en opgegroeid in de stad Nazareth, in Galilea.

We maken even een zijsprong voor ogen die kunnen zien. In het Sumerisch spel je Galilea als GAL.IL.EA wat Groot, God, Water betekent. In Sumerië werd de Eridu Genesis geschreven, voor zover wij weten was dat het vroegste scheppingsverhaal. Daarin staat geschreven dat ENKI (Sumerisch) of EA (Babylonisch) de Anunnaki beloofde een wezen te klonen naar hun evenbeeld.

Voor veel geleerden biedt Openbaring 1:14-15 een aanwijzing dat Yeshua 's huid een donkere tint had en dat zijn haar wollig van textuur was. De haren van zijn hoofd, zo staat er, ‘waren wit als witte wol, wit als sneeuw. Zijn ogen waren als een vlam van vuur, zijn voeten waren als glanzend brons, verfijnd als in een oven.’ Een bronzen huid omdat factor 10 nog niet was uitgevonden of omdat hij niet als blanke werd geboren.

Uiteraard zijn niet alle afbeeldingen van Yeshua in conform het dominante beeld uit de westerse cultuur. In feite hebben vele verschillende culturen over de hele wereld hem, althans visueel, afgeschilderd als een van hun eigen volk. Culturen portretteren hun prominente religieuze figuren als hun eigen dominante raciale identiteit.

In 2001 leidde de gepensioneerde medische kunstenaar Richard Neave een team van Israëlische en Britse forensische antropologen en computerprogrammeurs bij het creëren van een nieuwe voorstelling van Yeshua. Het nieuwe imago werd gebaseerd op een Israëlische schedel uit de eerste eeuw, computermodellen en kennis van het uiterlijk van de toenmalige Palestijnen. Hoewel niemand beweert dat het een exacte reconstructie is van hoe Yeshua er uitzag, vinden wetenschappers dit beeld (vijf voet lang, donkere huid, donkere ogen en kort, krullerig haar) waarheidsgetrouwer dan de artistieke interpretaties van westerse kunstenaars.

Egypte.
Joan Taylor concludeerde in haar boek: ‘Hoe zag Jezus eruit?’ via archeologische vondsten, historische teksten en oude Egyptische grafkunst dat Yeshua bruine ogen, donkerbruin tot zwart haar en olijfbruine huid had, zoals de meeste mensen in Judah en Egypte in die tijd.

Kort nadat de Drie Wijzen koning Herodes om de tuin hadden geleid, kreeg Joseph de boodschap: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar je kind op zoek en wil het doden.’ Joseph pakte zijn backpack en vluchtte met het kind en zijn moeder naar Egypte. En zo ging in vervulling wat in Hosea 1:11werd voorspeld: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

Nu komen we terug op GAL.IL.EA In een regressie met een vrouw die angst had voor alles wat met Anunnaki samenhing kwam ze (op Alfa niveau) tot de verbijsterende vaststelling dat Yeshua de zoon was van EN.KI. Egypte werd na de Zondvloed het domein van Enki… Wij hebben op onze 11.11.11 missie de locaties in Egypte waar Joseph, Miryam en hun kind ooit verbleven bezocht. Dit schrijfseltje is een oefening in verder kijken dan zwart en wit.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com