Smart.

Hits: 962

Volgens het Nederlandse woordenboek staat smart voor diep verdriet of voor vol ongeduld wachten op iets of iemand. In het Engels krijgt het woord ‘smart’ echter ook de betekenis van Intelligent, ad rem, knap, slim, gevat, vlug, sluw, geslepen en doortrapt.

Volgens Internet is een ‘smart city’ een slimme stad waarbij informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Hierbij gaat het zowel om de administratie als om de voorzieningen zoals bibliotheken, ziekenhuizen, het transportsysteem en de nutsvoorzieningen. Het doel is de levenskwaliteit te verhogen door de stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur te verkleinen.

Alle onderdelen van de stad zijn verbonden via een netwerk van sensoren, internet en hoogstaande technologische apparaten met als motor het internet der dingen. Dit maakt niet alleen een beter bestuur mogelijk, maar laat het bestuur ook toe om de inwoners in de gaten te houden, wat meteen de keerzijde is van de smart city. We hebben in 2015 al artikelen verspreid over de FEMA kampen en de operatie Jade Helm in de VS. We hebben al in 2017 geschreven over de Spooksteden in China.

Nu openbaren we de dubbele agenda achter de branden in Australië. Australië zet zich in voor het Agenda 2030-plan, dat pleit voor het invoeren van radicale veranderingen in de centrale rol van eigendomsrechten van land en natuurlijke hulpbronnen in het volgende decennium. Door dit plan te koppelen, ontwikkelen autoriteiten momenteel een aantal slimme stadsinitiatieven in directe respons, veelbelovende locaties vol met 'duurzame' programma's die een verscheidenheid aan menselijke activiteiten volgen.

Al meer dan vijf decennia in Australië is de studie van wolken, regen en de atmosfeer grotendeels verborgen voor het publiek, omdat een geheim netwerk van overheidsinstanties en particuliere zakelijke belangen het weer om ons heen blijven manipuleren in hun persoonlijk voordeel. Geoengineering is nu algemeen aanvaard als de opzettelijke interventie of grootschalige manipulatie van het klimaatsysteem van de aarde om 'global warming' tegen te gaan of het milieu te beïnvloeden.

In Australië werd ‘cloud seeding’ voor het eerst getest in Australië in 1947 toen de CSIRO vliegtuigen van de Royal Australian Air Force gebruikte om droogijs in de toppen van stapelwolken te laten vallen. Na het succes van de eerste proeven, bleven CSIRO-wetenschappers door met dit werk tot 1952, dat zich snel uitbreidde met theoretisch, laboratorium- en luchtonderzoek van wolkenstructuur.

De CSIRO is een onafhankelijke Australische overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste rol is het verbeteren van de economische en sociale prestaties van de industrie ten behoeve van de gemeenschap. Vergelijk dit met DARPA in de VS en je weet dat het een geheime agenda is ten nadele van de mensheid.

Voor degenen die het niet weten, heeft de Australische regering zich verbonden tot een nieuw ‘Smart Cities Plan’, waarin de visie van de regering op 'productieve en leefbare steden' in de nabije toekomst wordt uiteengezet. Het plan vormt een kader voor het stedenbeleid op federaal niveau en het zal richting geven aan acties in verschillende portefeuilles om 'duurzame' resultaten te leveren voor steden en de mensen die er wonen.

Het Smart Cities Plan beschrijft de visie van de Australische overheid op onze steden en omvat drie pijlers: Smart Investment, Smart Policy en Smart Technology. In feite komt dat plan neer op smart concentratie kampen zoals er over de hele wereld gebouwd worden. Ik zag twee beren, broodjes smeren. Ik stond erbij en keek ernaar.

Slimme stadsinitiatieven hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Draconische sociale kredietstelsel van China en we hebben onze bezorgdheid geuit dat een soortgelijk systeem binnenkort Australië zal bereiken. Uiteindelijk zullen deze projecten zich ontwikkelen en zich met elkaar verbinden om de slimme stadsvisie te vormen, en we zien al kleine voorbeelden hiervan aan het licht komen.

Ontsporing.
Wat heeft dit te maken met de huidige Australische bosbranden? De samenhang wordt duidelijk voor ogen die kunnen zien. Down Under is volledig ontspoord, en dat is een smart knipoog naar Consolidated Land and Rail Australia, beter bekend als CLARA, dat in 2017 de Australische overheid omkocht voor een hogesnelheidstrein van Brisbane naar Melbourne, inclusief een visie op nieuwe slimme steden langs de zuidelijke route van het plan.

CLARA heeft de Australische bureaucraten en ministers een visie op de mouw gespeld die zo groot is dat het bijna oogverblindend is: een hogesnelheidsspoornet dat de weg zou openen voor niet één, maar acht nieuwe steden, met elk tussen de 200.0000 en 600.000 inwoners, langs de route. Waarom doen spoorwegen en spoorwagons ons aan prikkeldraad en concentratiekampen herinneren?

Tot voor kort waren er ernstige twijfels dat het project van de grond zou komen, nadat werd voorspeld dat het $ 100 miljard zou kosten om land volledig te ontginnen en infrastructuur te ontwikkelen. In plaats van ontginnen kan je beter de grond onteigenen of het bezit ervan ontmoedigen door het in de as te leggen. Behalve concentratiekampen en prikkeldraad herinner ik me een Nazi die zei: "Hoe groter de leugen, des te meer mensen het geloven"

Een zeer grote leugen is dat veel van de huidige branden langs de oostkust toevallig overeenkomen met de voorgestelde route voor de hogesnelheidsspoorlijn en locaties die deel uitmaken van het CLARA-voorstel. Hoe erg moet het worden voordat het mensdom zelf smart wordt?

De financieringsbijdrage van de overheid aan het CLARA-voorstel is maximaal $ 8.000.000, zegt een informatieblad over hogesnelheidstreinen, en in de nasleep van het verlies van deze branden zullen beide een perfecte gelegenheid hebben om land te veroveren dat nu in brand staat om plaats te maken voor de spoorlijn.

Degenen die eigendom hebben verloren door branden langs de voorgestelde spoorroute zullen waarschijnlijk niet worden toegestaan ​​om op hun land opnieuw op te bouwen, maar in plaats daarvan worden aangemoedigd om opnieuw op te bouwen in de gebieden die zijn aangewezen voor nieuwe slimme steden.

Een ingenieur van printplaatjes heeft me ooit uitgelegd hoe mijn hersens werken. Het is te vergelijken met een printplaat waarop een metalen gereedschap op valt. Dan maken de circuits op de printplaat onvoorspelbare links. Mijn hersens zien in het woord SMART plotseling een afkorting voor de wrede kunst van SM of sadistische seks. Voor mij is dat een vorm van volkomen ontspoorde erotiek.

CLARA heeft zelfs al overeenkomsten getekend met landeigenaren langs de voorgestelde route voor de hogesnelheidstrein, die nu zijn verlopen en een bittere smaak achterlaten voor boeren in de gebieden. En nog steeds worden de mensen via mainstream media wijs gemaakt dat de branden met de klimaatcrises verband houden.

Broedermoord.
Het werkelijke verband hier is dat de regering volledig toegeeft dat slimme steden deel uitmaken van de belangrijke bijdrage van Australië aan het bereiken van Agenda 2030 'Duurzame ontwikkelingsdoelstelling' 11. In 2015 hebben 193 lidstaten van de Verenigde Nazi’s 17 ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld om de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te vormen. Die agenda zal onze economieën, onze omgeving en onze samenlevingen veranderen, terwijl oude denkrichtingen, gedragingen en levenspatronen voor altijd hervormd worden. Lees dat woord hervormd maar als hersenspoeling.

De branden die het land, de mensen en de dieren teisteren, worden gebruikt om de hysterie in klimaatverandering te verergeren, waarmee de Verenigde Nazi’s een trigger krijgen om de wereldhandelssystemen te herzien om de klimaatkwestie aan te pakken. Het is gewoon weer het aloude spel waarin een probleem wordt gecreëerd waarvan de oplossing het probleem groter maakt ten gunste van de elite.

In oktober 2019 verscheen er een zogeheten UFO wolk boven Tasmanië, een eiland staat op 240 km ten zuiden van het vasteland van Australië. Voor mensen die het vergeten zijn, dit eiland werd halverwege de 17e eeuw ontdekt door Abel Tasman een Nederlands ontdekkingsreiziger in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). De naam Abel herinnert mij aan de eerste broedermoord in de menselijke historie.

En de geschiedenis blijft zich maar herhalen. Nu wacht ik op het collectief ontwaken van het mensdom, met smart!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com