Aquarius Meditatie.

Hits: 915

Op de Nederlandse site van de Event werd de ontwaakte mensheid enige tijd geleden opgeroepen op zondag 12 januari te participeren in een wereldwijde meditatie. Age of Aquarius Activatie. Voor wie nog twijfelt om mee te doen aan de meditatie op 12 januari 2020 om 07.11 uur.

We herhalen de punten welke op die website werden opgesomd om het belang van die meditatie te benadrukken.

We zullen een echte kans hebben om een doorbraak te creëren, en de samenleving op het oppervlak van deze planeet radicaal te veranderen. Wat er zal gebeuren als we de kritieke massa bereiken, is dat we de tijdlijn zullen verschuiven.
Maar als we de kritieke massa niet bereiken, zullen we die fundamentele verschuiving van tijdlijnen niet hebben. We zullen niet die enorme transformatie hebben waar we op hopen.

Wetenschappelijk is bewezen dat er een bepaald aantal mensen moet worden bereikt om de planetaire situatie te beïnvloeden. Het is belangrijk om te begrijpen dat we dit op precies hetzelfde moment moeten doen als je een fysieke verandering wilt hebben.

Dit is de reden waarom de timing van deze meditatie zo belangrijk is. Als we op dat moment een laserachtig signaal hebben, wordt het vele malen vergroot. Dan kan deze Saturnus-Pluto-conjunctie veel blootleggen. Het kunnen de belangrijkste 15 of 20 minuten van je leven zijn! Daarom is dit het einde van het lange wachten energetisch gesproken.
Dit is misschien een van de meest impactvolle dingen die we ooit hebben gedaan.

Er werd gevraagd de meditatie op zondagochtend 12 januari om 07:11 lokale tijd te doen. Er was ook een pagina met instructies voor die meditatie, maar ik ben geen volger en heb het op mijn eigen wijze gedaan. Op een of andere manier werd ik door mijn innerlijke wekker om 07:15 uur gewekt. Eerlijk gezegd was ik die meditatie glad vergeten omdat ik plotseling contact kreeg met tot nu toe onbekende familie in Texas.

Alfaniveau.
Als je je hersengolven terug kan brengen naar Alfaniveau, mediteer je buiten tijd en ruimte. We hebben een fauteuil die erg comfortabel is als je lang in de kleermakerszit wilt blijven. Met het beeld van de Volle Maan op vrijdag/zaterdag nog op mijn netvlies ging ik zitten. We zullen nu enige tips geven om je hersens naar het Alfaniveau te brengen. Besef echter dat het enige oefening en discipline vergt om dat niveau te behouden.

Neem een gemakkelijke houding aan en sluit je ogen om de illusie van de 3D werkelijkheid buiten te sluiten. Haal diep adem en til rustig je schouders lichtjes op. Het meest ideale is als je je adem tot in je Sacraalchakra kunt brengen. Op de uitademing laat je de schouders rustig zakken en je visualiseert en herhaalt in gedachten het getal 3 drie keer. Na enige oefening zal je merken dat het laten zakken van de schouders een fysieke ontspanning van hoofd tot voetzolen teweeg brengt.

Daarna haal je opnieuw diep adem, tot in het Sacraalchakra zonder de schouders op te tillen. Op de uitademing visualiseer en herhaal je in gedachten het getal 2 drie keer. Na enige oefening zal je merken dat dit een complete mentale ontspanning schept, waarbij je menselijke gedachten verdrongen worden door Bron energie. Dan haal je weer diep adem tot in het Sacraalchakra en je visualiseert en herhaal in gedachten het getal 1 drie keer. Wees je bewust dat je met het visualiseren en in gedachten herhalen de energie van de getallen 9, 6 en 3 hebt opgeroepen.

Sleutel van het Universum.
Dit is van belang omdat Nicola Tesla ooit heft gezegd: ‘ Als je de schittering van de 3, de 6 en de 9 waarlijk kent, heb je ook de sleutel tot het Universum’. Dat citaat heeft me erg lang bezig gehouden totdat ik Markus 15:25 - 33 las: ‘ En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. Toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de Aarde, tot het negende uur toe’.

De evangelisten, Mattheüs, Markus en Lukas, gebruikten altijd het Joodse systeem om de tijd aan te duiden. Volgens dat systeem begint de dag bij zonsopkomst rond 06:00 uur. We leren hieruit dat de lijdensweg begon op het derde uur na zonsopgang, dat moet dan rond 09:00 AM zijn geweest. En op het negende uur riep Yeshua met luide stem: ‘ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI’.

Het getal 3 is het symbool van groei, expansie, dynamiek, jovialiteit, manifestatie, initiatief en zelfontplooiing. Het getal 6 is het teken van de persoonlijke liefde ten dienste van de naaste omgeving. Het getal 9 is het symbool van opoffering, mededogen, verdraagzaamheid en onzelfzuchtig dienen. En het is bij uitstek het getal van voltooiing.

Meditatie.
Eerst verbond ik mijn bewustzijn met de vortexen en poorten boven en onder mijn aura met behulp van de Lemniscaat ademhaling die Aartsengel Michael ons leerde. Daarna citeerde ik enige tijd op het Alfa bewustzijn enkele Sanskriet mantra’s totdat er zich woorden in mijn geest vormden. Vrede, vreugde en verdraagzaamheid, heelheid, harmonie en welzijn.

Het is niet zo dat ik die woorden hoorde, ze borrelden gewoon uit de Bron in mijn geest op. Met die woorden kon ik een affirmatie componeren. Die affirmatie projecteerde ik naar het Universum. Met die affirmatie creëerde ik dat de mensheid de energieën van die woorden kon integreren. Terwijl ik dat deed, kwam het inzicht dat de som van de getallen van deze datum het getal 7 was.

De 7 is een mystiek getal welke probeert door te dringen in het mysterie achter het bestaan. Alleen in stilte kan het antwoord gevonden worden en begrepen worden. Daarom zal de 7 veel tijd in bespiegeling doorbrengen. Zij heeft een sterke intuïtieve en spirituele inslag. Het getal 7 helpt ons bovendien alles los te laten wat ons niet meer dient. In dit geval waren het de tegenhangers van vrede, vreugde en verdraagzaamheid, heelheid, harmonie en welzijn!

Tijdens de meditatie kreeg ik ook inzicht in de hoge synchroniciteit van deze tijdlijn. Door het plotselinge contact met een onbekende tak van onze familie, kon ik loslaten wat die familie tijdens de Tweede Wereldoorlog in Indonesië heeft ervaren. Alle fysieke, emotionele en mentale pijn, plus alle herinneringen aan de oorzaak van dat lijden kon nu bevrijd worden. Vervolgens verordonneerde ik dat de verwarring en de chaos die we kunnen verwachten met het openbaren van hogere waarheden, die door het mensdom als complot theorie worden afgedaan, met Ease & Grace verwerkt mogen worden.

Terwijl ik dit op zondagmorgen 12 januari schrijf, komt er een email binnen van Academia, een site uit Californië, met een bericht over het chronologische, historische en archeologische bewijs van de Slag van de Vijf Legers uit circa 1954 BC. Die veldslag is ook bekend als de Slag van Chedarlaomer. Het is opmerkelijk dat die naam ‘toevallig’ ook vijf keer in de Schrift voorkomt. Je kunt het verhaal terug vinden in Genesis 14:1-17.

In het kort komt het er op neer dat Abraham, de Hebreeër, met slechts 318 mannen uit zijn gevolg het enorme leger van Chedarlaomer versloeg. Het is ook opmerkelijk dat de som van het getal 318 gelijk is aan de 12 van vandaag. De mens krijgt signalen uit het Universum, maar de interpretatie van die signalen is niet voor iedereen duidelijk.

Mijn interpretatie van de synchroniciteit tussen de meditatie, het schrijfseltje daarover en de email over de Slag van de Vijf Legers is dat een ontwaakte minderheid die gehoor gaf aan de meditatie inderdaad het mensdom kan helpen een doorbraak te creëren om de Vijfde Dimensie te bereiken.

Vijf.
Ik heb al eens een schrijfseltje gewijd aan de herhaling van fictieve en non-fictieve gebeurtenissen uit diverse tijd/ruimte continua. De Slag van Vijf Legers is ook een fictieve veldslag uit het boek De Hobbit van J.R.R. Tolkien. Die slag draagt deze naam, omdat er vijf verschillende legers vochten, die aanvankelijk geen gemeenschappelijk doel hadden. Pas toen ze inzagen dat ze een gemeenschappelijk vijand hadden, sloegen ze de handen ineen.

De slag van vijf legers zou zich in onze dagen kunnen herhalen na de liquidatie van Qassem Soleimani, de commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde op 3 januari 2020. Gaan we op herhaling of gebruiken we onze gedachtenkracht om alles te neutraliseren?

De vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tsunami’s en extreme weersomstandigheden die we thans meemaken zijn weer signalen van Moeder Aarde. We leven in de Vijfde Wereld Aarde, we willen geen herhaling van mens tegen mens. De hoogste technologie waarover we beschikken is nog steeds onze spirituele en mentale kracht. Het enige wat we nodig hebben, is tevens de grote uitdaging: elkaar de vijf geven.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com