Maskerades.

Hits: 981

Herinner je de toekomst, een lezing uit 2006, heb ik slechts drie keer gehouden vanwege een gebrek aan belangstelling. Vandaag kwam ik een citaat tegen die me een enorme grijns bezorgde: ‘Als je de toekomst wilt kennen, kijk je naar het verleden’. (Albert Einstein)

Laat ik eerst voorop stellen dat dé toekomst niet bestaat, er zijn meerdere mogelijkheden en waarschijnlijkheden die de potentie hebben een toekomst te creëren. Niets staat vast, alles is een creatie, en wij zijn de scheppers. We zullen een verhaal uit het verleden bekijken om een mogelijke toekomst te kennen. We zullen eerst de spelers aan je voorstellen.

Esther.
Het boek Esther is een boek in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) en de naam van de hoofdpersoon. ‘One night with the king’ is een film uit 2006 over Esther. Het verhaal volgt het mooie Hebreeuwse meisje Hadassa. Wanneer haar ouders vermoord worden, gaat ze bij haar oom wonen die een bondgenoot is van de Perzische Koning. Als Perzische soldaten bij haar oom binnenvallen en de boel plunderen, wordt Hadassa meegenomen. Op een dag wordt ze in een kar het paleis van koning Xerxes binnengesmokkeld.

Esther klinkt als Ishtar, dat betekende in Babylon ‘ik ben verborgen’. Babylon werd Assyrië en Assyrië werd Perzië totdat het op 21 maart 1935 Iran ging heten. Het verhaal van Esther speelt zich af in circa 500 BC. Haar oorspronkelijke Hebreeuwse naam moest ook verborgen blijven vanwege de antisemietische toestanden in die tijd/ruimte. Esther was de favoriet van de Perzische koning Ahasverus, die door de Grieken echter Xerxes werd genoemd in de dagen van het Achaemenidische rijk. Dat rijk floreerde tussen 559 – 330 BC. Esthers geschiedenis is de basis voor de viering van het Poerim feest in Israël.

Ahasverus.
Koning Ahasverus, met iets teveel wijn op, vroeg zijn vrouw Vasthi tijdens een feest haar schoonheid te tonen aan de gasten. Dat moet wel een ‘stoot’ van een vrouw zijn geweest. Maar Vasthi stak haar middelvinger op en weigerde, waarop ze door Ahasverus werd verstoten. Zo ging dat in die tijd. Er kwam een soort missverkiezing waaruit Hadassa, de nicht van Mordechai, als de nieuwe koningin werd gekozen. Voorwaar een kwestie van mooi, mooier en mooist,

Mordechai.
Mordechai speelde een belangrijke rol in het boek Ester. Hij was een Hebreeër uit de stam Benjamin. Met Esther, zijn nicht en geadopteerde dochter, woonde hij in Susa, in Perzië. Men neemt aan dat zij nakomelingen waren van de onvrijwillige gastarbeiders uit Palestina die in Babylonische ballingschap werden gevoerd. In Perzië werkte Mordechai aan het hof en bewaakte de poort van het koninklijk paleis.

Haman.
Haman is de grootvizier van Perzië. Zijn ego eist dat iedereen voor hem buigt en hij wordt kwaad als de Hebreeër Mordechai dat niet doet (Hebreeërs zien buigen voor mensen als een vorm van afgoderij). Haman laat een wet uitvaardigen waarin staat dat het Hebreeuwse volk uitgeroeid moet worden, en wel op een door het lot (Poer) bepaalde datum. Haman realiseert zich echter niet dat Esther ook tot dit volk behoort.

Haman zei tegen de koning: "Er is een volk dat door uw hele rijk verspreid leeft onder de andere volken in uw koninkrijk. Dat volk heeft zijn eigen wetten. Die zijn anders dan de wetten van de andere volken. Dat volk houdt zich ook niet aan úw wetten. Daarom is het niet goed als u dat volk in leven laat. Wilt u mij toestemming geven om in het hele land bevel te geven dat volk te vernietigen.

De koning deed zijn zegelring af en gaf hem aan Haman, de vijand van de Hebreeërs. En hij zei: "Dat zilver mag je houden. Ik geef je dat volk. Je mag ermee doen wat je wil."

Op aandringen van Mordechai verscheen Esther ongevraagd op een vergadering van de koning. Hiermee Liep ze het risico ter dood veroordeeld te worden. Dit is bekend geworden als een daad van ultieme ongehoorzaamheid. Het woord feminisme moest nog bedacht worden, en al ben je favoriet, je blijft een haremdame. In de film komt ze doorweekt van de regen in de vergadering.

De ragfijne kledij plakte als een tweede huid op haar welvingen waardoor haar schoonheid extra opvalt. Ondanks de verontwaardiging (en de opwinding) van de mannen, luisterde Ahasverus naar haar. Ze zegt dat ze iets van staatbelang met hem en de grootvizier wil bespreken in haar vertrekken en nodigt hen uit voor een diner.

Haman is daarna dag in een vrolijke stemming. Hij heeft een belangrijke functie en hij is zelfs door de koningin te eten gevraagd! Hij blijft zich echter ergeren aan de Hebreeër Mordechai, die niet voor hem wil buigen. Hoewel hij al geregeld heeft dat er genocide wordt gepleegd op het hele Hebreeuwse volk, besluit hij een galg gereed te maken om Mordechai op te hangen. Hij zal de koning de volgende ochtend vragen om het vonnis te bekrachtigen.

Die nacht wordt de koning eraan herinnerd hoe Mordechai enige tijd geleden een aanslag had verijdeld, en dat hij daarvoor nooit beloond is. De koning vindt dat dit verzuim moet worden goedgemaakt. 's Morgens komt Haman bij de koning, want hij wil deze de goedkeuring vragen voor het doodvonnis van Mordechai, maar voordat Haman aan het woord komt spreekt de koning zelf tot hem.

Galgenmaal.
Ahasverus zegt dat hij iemand wil huldigen en vraagt Haman hoe hij dat zou kunnen doen. Haman denkt dat het eerbetoon hem ten deel zal vallen en zegt wat hij zelf het liefste wil: een zegetocht door de stad. Daarop geeft de koning hem opdracht een zegetocht aan Mordechai te geven. Het is niet duidelijk of Haman weet waarvoor Mordechai gehuldigd wordt, maar het spreekt vanzelf dat hij zijn plannen verborgen houdt.

Als de Ahasverus en Haman die middag weer bij Esther de maaltijd gebruiken, vertelt Esther over de plannen van Haman om alle Hebreeërs uit te roeien. Ze zegt dat zij dan ook moet sterven en openbaart daarmee haar ware afkomst. De koning laat Haman ophangen aan de galg die hij voor Mordechai had bedoeld, en hij stelt Mordechai aan als grootvizier in plaats van Haman.

De Ring.
In de vijfde eeuw voor onze jaartelling kreeg Haman een verre nakomeling van Esau, de tweelingbroer van Jacob/Israël de zegelring van de koning. Dit gebeurde om Haman de autoriteit te geven alle Hebreeërs in Perzië te vermoorden. Perzië werd op 21 maart 1935 Iran. Op 3 januari 2020 kwam de Iraanse generaal Soleimani om het leven door een drone aanval op de Internationale Luchthaven Bagdad.

Een Amerikaanse MQ9 Reaper-drone vuurde 4 Hellfire-raketten af op het voertuig met Generaal Soleimani en liet een stapel brandend schroot achter. Tien mensen werden gedood in de explosie en Soleimani werd in stukken gescheurd, waardoor er weinig achterbleef om vast te stellen dat het beoogde doelwit daadwerkelijk was gedood. Met slechts stukjes lichaam om mee te werken, werd de dood van Soleimani bevestigd door de overblijfselen van zijn hand, met om een vinger een zilveren ring met een rode steen die hij nooit afdeed.

De Islam verbiedt mannen gouden ringen te dragen. Mohammad droeg een zilveren ring met een Carneool aan zijn rechterhand als een herdenking van de verwijdering van idolen of afgodsbeelden uit de Grote Moskee in Mekka in 630 CE. Tot op de dag van vandaag doen veel moslims hetzelfde.

In Esther 3:10 staat: ‘Dus nam de koning zijn zegelring ‘van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedatha de Agagiet, de vijand van de Hebreeërs’. Vierentwintig honderd jaar geleden verscheen de bloedlijn van Esau in Perzië, het hedendaagse Iran. De eerste koning van Israël, Saul, had expliciete instructies gekregen om alle Amalekieten te doden om de bloedlijn van Amalek, kleinzoon van Esau, uit te roeien.

In Samuël 15:17 probeerde koning David, de tweede koning van Israël, alle Amalekieten uit te roeien, maar 400 ontsnapten. Het is denkbaar dat de ring van Haman die hem autoriteit gaf alle Hebreeërs uit te roeien zich tegen hem keerde. Het is denkbaar dat die ring door een van die 400 ontsnapte nazaten van Esau werd gedragen. Esau had alle redenen om het nageslacht van Jacob/Israël te haten.

De ware reden achter de aanval op Soleimani die je niet in de mainstream media leest of hoort, is dat Soleimani een discipel was van de Red Dragons. Dat is een geheime militaire broederschap uit de Ming dynastie (1368-1644) die bijna drie eeuwen over China heerste. Het is, net zoals met alle Draconische broederschappen, niet te definiëren of ze een positieve dan wel een negatieve rol spelen in de bevrijding van de Aarde uit de Matrix.

Het is opmerkelijk hoe China al decennia lang goud aan het vergaren/verdonkeremanen is. Het goud dat thans op de Filippijnen overblijft, is op dit moment voor geen enkele factie toegankelijk. Als je dat combineert met de uitbarsting van de vulkaan Taal op de Filippijnen van 12 januari (Aquarius Meditatie) zou je bijna vermoeden dat het geen natuurlijke uitbarsting was, maar een middel om dat goud alsnog te verwerven.

De Filippijnen liggen op de Ring van Vuur, een gebied waar veel vulkanisme en aardbevingen plaatsvinden. De Taal is naar Filipijnse begrippen een van de minst actieve vulkanen. Alle overheidsgebouwen zijn gesloten en scholen in nabijgelegen dorpen en steden, waaronder de hoofdstad Manila, gaan vooralsnog niet open. Het is een ideale toestand om de goudvoorraad in die chaos te verduisteren.

Op dinsdag 10 maart 2020 wordt in Israël weer het Poerim feest gevierd, ik hoop dat de elite en hun Draconische trawanten voorgoed ontmaskerd worden. Het is opmerkelijk dat een artikel van november 2014 stelt dat alle Europese koningshuizen afstammen van Esau, de roodharige tweelingbroer van Jacob/Israël. ‘Als je de toekomst wilt kennen, kijk je naar het verleden’. (Albert Einstein)

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com