Tuig.

Hits: 937

We hebben een Nederlands spreekwoord dat in eerste instantie erg positief klinkt. ‘Doe wel en zie niet om.’ De uitleg was dat je weldaad moest verrichten zonder op de gevolgen van uwe daad te letten, zonder lof of dank daarvoor af te wachten. De bejubelde zeeheld Piet Hein had deze woorden ook tot lijfspreuk genomen. Voor mij is deze held de Zwarte Piet of de Magere Hein.

Doe wel en zie niet om is voor mij een geweldig psychologisch instrument om te voorkomen dat het collectieve bewustzijn ook maar iets zou kunnen leren van het verleden. Zelfs in de Bijbel wordt het erg positief gebracht. In Mattheus 6:1-3 lezen we dat Yeshua tegen zijn leerlingen gezegd zou hebben: ‘Als je een bedelaar iets geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. Als je een bedelaar iets geeft, zorg er dan voor dat je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet’.

In meerdere schrijfseltjes maakte ik de opmerking dat van alle zoogdieren de mens het grootste beest is. Laten we een in de doofpot geraakt stukje historie uitlichten. De aanleiding tot dit schrijfseltje was dat mijn kleindochter als huiswerk een familiestamboom moest maken. Dan kom je zaken tegen die lang onder het tapijt waren geschoven. Mijn opa aan moeders kant(1855-1930) vocht onder generaal van Heutsz in Atjeh.

KNIL: Koninklijk Nederlands Indisch Leger.
Het KNIL was van 1830-1950 actief in Indonesië. De eerste wapenfeiten van dit onderdeel vonden plaats in de Atjehoorlog die van 1873-1914 duurde. Dat was een koloniale oorlog die het Koninkrijk der Nederlanden voerde met de smoes de zeevaart door Straat van Malakka te beveiligen tegen zeeroverij uit Atjeh.

Omdat de sultan en het merendeel der Atjeeërs weigerden zich aan de Nederlanders te onderwerpen werd het doel het eeuwenlang bestaande onafhankelijke sultanaat Atjeh onder Nederlands gezag te brengen en te houden. En het mensdom slikte de smoes, net zoals in 2008 toen een Europese vloot de Bab el Mandeb (Poort der Tranen) tegen Somatische piraten moest beschermen.

In het KNIL dienden zowel Europese als inheemse beroepssoldaten. Hun bijnaam was Jan Fuselier. Deze soldaten werden aangeworven en getraind in Harderwijk, een stad die de nickname ‘Rioolgat van Europa’ kreeg. Dat kwam omdat het KNIL voornamelijk desperado's, mislukkelingen, deserteurs en wanhopige, landloze boerenzoons uit Nederland, België, Duitsland en Zwitserland aantrok. Het waren jonge mannen die sociaal aan de grond zaten of iets op de kerfstok hadden.

Herhaling.
Er is niets veranderd omdat we wel doen en niet om zien. Er is geen grens aan menselijke domheid. Sinds 2013 werd Europa overspoeld door ‘rekruten van de elite’ die aan bepaalde voorwaarden moesten voldoen. Ze moesten de 20 - 30 jaar oud zijn en zich kunnen voortplanten, een laag IQ van gemiddelde 90 hebben, zo ongeschoold mogelijk zijn, waardoor ze gemakkelijk aan te sporen zijn tot gewelddadig gedrag.

KNIL BILL.
De officieren beschouwden manschappen als imbeciele analfabeten, schorriemorrie, tuig. Helemaal ongelijk hadden de officieren niet; de fysieke conditie en de moraal van dit tuig was niet iets om trots op te zijn. Ze vormden gewoon kanonnenvoer, en het sterftecijfer was zo hoog dat er constant vraag was naar nieuw tuig. Voor een premie van 200 gulden werden ze moordenaars en huurlingen. Een gewone arbeider verdiende toen 1 gulden per dag. Geld stinkt altijd naar bloed!

Belanda Hitam.
Tot 1872 was Ghana een Nederlandse kolonie, die een voorname functie vervulde als ronselplaats voor KNIL-soldaten. Meer dan drieduizend Belanda Hitam (zwarte Hollanders) vochten in Indië. Van hen bleven er 450 na hun diensttijd in Indië en vormden Indo-Afrikaanse families, die in diverse steden in eigen wijkjes woonden. De militaire traditie werd hooggehouden en de loyaliteit aan Nederland was groot.

In het boek: ‘Vergeten Krijgers’ van Griselda Molemans krijgen we inzicht in Afrikaanse KNIL-soldaten en hun Indo-Afrikaanse nazaten, die onvoorwaardelijk trouw waren aan 'Koningin, volk en vaderland.' De rode draad is het levensverhaal van de drie broers Jan, Jozef en Daniël Cordus die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië als krijgsgevangenen tewerkgesteld werden aan de beruchte Birma-Thailandspoorweg.

Inlandse soldaten.
Op Java, Timor, Menado, Ambon en Madoera werden de inlandse soldaten geronseld. Deze soldaten kregen de collectieve bijnaam: ‘Kromo’. Dat was omdat erg veel Javaanse familie namen met Kromo beginnen. Denk maar aan Ranomi Kromowidjojo; drievoudig Olympisch kampioene, meervoudig Europees kampioene en meervoudig wereldkampioene zwemmen.

In de hele KNIL historie vormden de Javaanse soldaten de meerderheid van het inheemse deel van het leger. Een hardnekkige mythe associeert het KNIL met Ambonezen. Dit is onjuist. In de negentiende eeuw was lange tijd de lust tot dienstneming in het koloniale leger op Ambon gering.

Ook de Kromo soldaten waren tuig van de richel. Vaak waren het jongemannen die zich in de desa onmogelijk hadden gemaakt of speelschulden hadden. In 1896 publiceerde een officier in het militaire vakblad uitvoerig over het gebrek aan kwaliteiten. Het werd een lange opsomming van morele gebreken: drinkebroers, gifmengers, dieven, dobbelaars, ruziezoekers, messentrekkers, lafaards enzovoort.

Vergelijk dat met de jonge mannen die thans de asielzoekerscentra onveilig maken. Haal nu even de nieuwsbeelden in je geest waarin grote groepen van het mensdom ze met bloemen welkom heetten. De ongemakkelijke waarheid dat de meerderheid van dat tuig hier is om de samenleving te ontwrichten. Maar het mensdom is nu eenmaal erg gehecht aan de struisvogelpolitiek.

Laat ik je herinneren aan enkele uitspraken van Albert Einstein:
‘Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker.’
‘Als je de toekomst wilt kennen, kijk je naar het verleden.’

‘Doe wel en zie niet om’, is pure mind-control om te voorkomen dat het mensdom iets zou leren uit het verleden. Met dat spreekwoord houdt het elite tuig het mensdom in het gareel, en daarmee spannen ze de niet ontwaakte mens voor hun karretje.

Repatrianten.
Het is mogelijk dat voornoemd spreekwoord in het bewustzijn van alle repatrianten is geprojecteerd. Ze moesten dankbaar zijn dat ze in hun tweede vaderland werden: ‘Opgevangen in Andijvielucht’. Dit is ook de titel van een boek waarin wordt geopenbaard hoe Indische mensen in contractpensions werden gehuisvest, waarvoor ze later 60% van hun salaris aan de staat terug moesten betalen!

Nu krijgen asielzoekers (politiek correct zijn het immigranten) gemeubileerde huizen en gratis ziektekostenverzekeringen. De meubels worden meteen verkocht en met dat geld vertrekken er velen met de Noorderzon. Er zijn echter ook honderden kwetsbare minderjarigen uit azc’s verdwenen, die in handen van mensensmokkelaars of pedonetwerken vallen. Tuig ziet immers in alles winstbejag.

Vorig jaar werd in de mainstream media al bekend dat de afgelopen vijf jaar honderden kinderen uit de azc’s ‘verdwenen’. De nieuwe cijfers laten gedetailleerd zien uit welke centra ze vertrekken en dat bijna 140 kinderen verdwenen tijdens hun verhuizing naar het volgende azc. Van de meeste vertrokken kinderen is hun huidige verblijfplaats onbekend. Die laatste opmerking is ook pijnlijk correct als je weet dat op die verdwenen minderjarigen jacht wordt gemaakt door de Draconische elite van Europa. De details zal ik jullie besparen.

Nu komen we aan het tuig dat mondiaal aan de touwtjes trekt: de Draconische Royalty. Die bloedlijn is oneindig veel ouder dan het tuig van de KNIL. Die bloedlijn gaat terug tot circa 300.000 BC toen er arbeider/slaven nodig waren om het zware werk in de goudmijnen van Zuid Afrika te doen. Met de uitspraak: ‘laat ons wezens creëren naar ons evenbeeld’, kwam ook een duistere religie tot stand die nu nog vele onbewuste zielen aanhangen. De opperste leiders van elke religie op deze blauwe knikker hanteren ook het spreekwoord: ‘Doe wel en zien niet om’.

Volgens het woordenboek is tuig ook het geheel van riemen en koorden tussen trekdier en wagen. Wanneer ontdoet het mensdom zich van dat tuig?

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com