Eden.

Hits: 931

Eden in een andere visie. Laten we eerst kijken naar de betekenis van de naam Eden. Er zijn twee verklaringen die elkaar overlappen. In de oude talen van Mesopotamië vinden we gelijkluidende woorden. E.DIN in het Sumerisch en Edinnu in het Akkadisch betekenen steppe, grasland. In de heilige teksten van Oegarit (nu Ras Shamra, Syrië) betekent eden zowel plezier als paradijs!

Dat is veelzeggend omdat Oegarit teksten uit 1200 BC niet alleen verwant zijn aan de Bijbel in motief en taalgebruik, maar beschouwd kunnen worden als prototypen van de Schrift. Het Bijbelse concept van de Hof van Eden kan beïnvloed zijn door zowel Mesopotamische als Syrische tradities. In mijn schrijfseltjes heb ik vaker gewag gemaakt van de kopieer en plak kunst waaruit het Oude Testament is ontstaan. We willen met dit artikel dieper ingaan op de passages over de vier rivieren die de Hof omzoomden. ‘Een rivier stroomde uit Eden en voorzag de Tuin van water, en vandaar uit verdeelde de rivier zich in vier stromen’.

De naam van de eerste is de Pison, die door het land Havilah vloeit, waar zuiver goud is en gomhars en onyx. De tweede rivier, de Gihon, stroomt door het land Kush. De derde rivier is de Tigris die ten Oosten van Assyrië stroomt, en de vierde is de Eufraat. (Genesis 2:10-14). Geleerden zoeken gewoonlijk naar vier rivieren, maar er staat geschreven dat alle vier uit dezelfde bron komen. Wat is die oorspronkelijke rivier die de Tuin van water voorzag?

Omdat de Tigris en de Eufraat duidelijk zijn benoemd, richten we onze aandacht op de twee andere rivieren. De Gihon in het land Kush (de Hoorn van Afrika) is ooit door een Bijbel wetenschapper geïdentificeerd als de Nijl. Daarnaast heeft de Griekse historicus Diodoros van Sicilië de Nijl naam Okeane en/of Ogen gegeven; qua klankkleur gelijk aan Gihon.

Wat de Pison betreft die door het land van goud vloeit, in de eerste eeuw toen de Bijbel werd samengesteld, was dat het land Colchis in het Westen van de Kaukasus aan de kusten van de Zwarte Zee. In dat land was het delven van goud vrij gemakkelijk. De Bijbelse Pison zou wel eens de Phasis rivier uit de klassieke Griekse literatuur kunnen zijn. Thans is het de Rioni Rivier, de voornaamste rivier in West-Georgië. Herodotus zag de Phasis als de grens tussen Europa en Azië en de Nijl als de grens tussen Afrika en Azië.

Welnu, wat is de rivier dan waaruit zowel Eufraat en Tigris als Nijl En Phasis voortkomen. De rivier die uit Eden stroomde, de Tuin van water voorzag, en zich in vier stromen verdeelde. Dat kan alleen de kosmologische Oceanus zijn die in de klassieke Griekse traditie de wereld omzoomde en in oude Babylonische wereldkaarten werd afgebeeld. Voor een meester in de Samenhang der Dingen is dat een verwijzing naar een onbegrepen tekst uit Genesis.

God sprak: Er zij een uitspansel midden in het water, om water van water te scheiden! Alzo geschiedde het. God maakte het uitspansel en scheidde het water onder het uitspansel van het water daarboven.

Jason.
Nu wil ik even een zijtak bevaren. In de mythe van Jason en de Argonauten wordt Jason door de onrechtmatige heerser van Thessalië op een Mission Impossible gezonden. Jason moet in het verafgelegen land Colchis het Gulden Vlies, dat bewaakt door onoverwinnelijke monsters bewaakt wordt heroveren. Het Gulden Vlies in een land waar goud voor het oprapen ligt…

In esoterisch opzicht komt die ‘Mission Impossible’ neer op het loslaten van de Sluier van Vergetelheid. De onoverwinnelijke monsters symboliseren de menselijke angsten, hun tekortkomingen en de illusionaire onmacht. De mythe wil dat het schip 50 vrijwilligers telde; het getal 5 staat symbool voor vrijheid en bevrijding. De oversteek naar de Zwarte Zee is de uitdaging om spiritueel naar de Bron (‘het water daarboven’) te reizen.

Het astronomische equivalent van de Oceanus Rivier is de Melkweg!

Wanneer we astronomische denkbeelden in het Bijbelse ‘Paradijs Verhaal’ vergelijken met de Sumerische constellatie E.DIN dan komen we uit op een hemelkwadrant waarin zich de sterrenclusters Virgo (Maagd) en Coma Berenices bevinden. Coma Berenices of het Haar van Berenice, is een onopvallend sterrenbeeld aan de noordelijke hemelkoepel, dat is vernoemd naar de Egyptische koningin Berenice II.

Dit is het centrum van de Melkweg en de Twee Bomen in de Hof van Eden komen overeen met de twee takken van de Melkweg. Daarom zou Eden een kosmologisch concept kunnenzijn van de Wereld Rivier, waaruit de vier voornoemde rivieren stromen. In esoterisch opzicht is dit concept een reflectie van de Hermetische Wet: “Zo Boven Zo Beneden.’

In de Griekse sacrale geografie ontspringen alle rivieren op Aarde uit de Oceanus Rivier, en Oceanus wordt geassocieerd met het Elysium, of Verblijfplaats der Gelukzaligen.

De Cherubijnen die de Hof bewaakten volgens Genesis 3:24 kunnen binnen deze visie Canis Major en Canis Minor of zelfs Leo en Leo Minor symboliseren. Dit zijn immers constellaties die de grens tussen ‘Goed & Kwaad’ bewaken. Overdrachtelijk gezien is dat de grens tussen de lente/zomer (licht) en de herfst/winter (donker) seizoenen.

Cain & Abel.
Als we ons waarnemingsvermogen op zielsniveau brengen, kunnen we de goede en kwade karakteristieken van Cain en Abel vergelijken met de ethische kenmerken van de sterren.

Laten we kijken naar Antares, de helderste ster in het sterrenbeeld Schorpioen en Aldebaran de helderste ster in het sterrenbeeld Stier. Vele millennia voor onze jaartelling markeerden deze sterren de equinoxen of de lente - en herfstevening.

Antares had een slechte reputatie omdat de naam doet denken aan Ares/Mars de planeet van oorlog en tweedracht. Bovendien zijn zowel Antares als Mars rode planeten. Volgens Genesis was Cain boer en Abel een herder en hun symbolen kunnen gemakkelijk herkend worden in het firmament. Antares maakt deel uit van de sikkelvormige constellatie Schorpioen. Een sikkel is de kleine zeis van de boer. Aldebaran maakt deel uit van het sterrenbeeld Stier, die bij de herder hoort.

Die sterren staan in oppositie; als de ene ster opkomt, gaat de ander net onder. Aldebaran, Regulus, Antares en Fomalhaut werden in het oude Perzië Koninklijke Sterren genoemd, omdat ze geassocieerd werden met de equinoxen en de soltices. We willen er op wijzen dat de oude Assyrische/Perzische astronomie grote invloed had op het Oude Testament. Een van de Drie Wijzen kwam immers uit Perzië.

Dit schrijfseltje is in eerste instantie bedoeld als trigger om het 3D denken dat het onderwijs, de kerk en de staat ons hebben opgedrongen los te laten. Onlangs zag ik een quote op Internet die dit concept versterkt: ‘Denken is als een oceaan. Het is altijd in beweging en je kunt er geen hek omheen zetten’. In mijn vorige beroep moest ik me vaak afvragen wat de doelgroep van de (reclame)boodschap zou vinden: ‘What’s in it for me?’

Naast de 5D perceptie op de Hof van Eden is het van belang in te zien dat de astronomische concepten uit Perzië kwamen. In de 3D optiek lag het Paradijs tussen de Eufraat en de Tigris. De broedermoord tussen Cain en Abel vond dus plaats in de regio waar nu de bloedigste onlusten voorkomen. Die regio werd en wordt ook wel de Vruchtbare Halve Maan genoemd. De Halve Maan of de Sikkel is ook een religieus symbool en komt voor op veel vlaggen in de Islamitische wereld.

De halve maan is volgens de Kabbala tevens het symbool van het ego!

Aldebaran opnieuw bekeken.
De Vril Society was een groep vrouwelijke mediums onder leiding van Maria Orsic uit Zagreb die nauwe banden had met het Thule Genootschap, een geheim occult genootschap dat de voorloper van de Nazipartij was. De jonge vrouwen ontvingen boodschappen van Arische buitenaardsen op Alpha Centauri in het Aldebaran stelsel. Er staat geschreven dat deze buitenaardse Ariërs ooit Sumerië op Aarde hadden bezocht.

Eind november 1924 channelde Maria Orsic in gezelschap van de oprichter van het Thule Genootschap, een wezen dat zich voorstelde als Sumi van een ster die om Aldebaran cirkelde. Het wezen zei dat zijn volk 500 miljoen jaar geleden de Aarde had gekoloniseerd. De ruïnes van Larsa, Shuruppak en Nippur in Mesopotamië waren ooit door hun gebouwd. De namen van die steden komen ook in de Anunnaki verhalen voor!

De orakels van de Vril Society gaven zulke gedetailleerde boodschappen door dat het Derde Rijk al snel over uiterst geavanceerde jagers beschikte die zelfs door dimensietunnels of zogenaamde “Wormholes’ vlogen. Maria Orsic stuurde op 11 maart 1945 een intern memo naar de leden van de Vril Society dat eindigde met de woorden: “Niemand blijft hier!” Daarna heeft niemand de blonde, blauwogige orakels nog gezien; ze waren in het niets opgelost. Het gerucht gaat dat de ‘Vrilerinnen’ naar Aldebaran zijn ontsnapt.

Sterrenzaad.
Zolang het mensdom het ware verleden niet kent, blijft de broedermoord tussen Cain en Abel zich herhalen. Die twist zal dan met nucleaire wapens uitgevochten worden. Het is dus aan de ontwaakte zielen op deze blauwe knikker om de Sluier van Vergetelheid af te werpen en te ontdekken wie wij werkelijk zijn.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com