Verbeelding.

Hits: 958

En God zei: ‘Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. Laat hen heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.’ En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. (Genesis 1:26-27)

Ondanks dat het er duidelijk in meervoud staat geschreven, bidt het mensdom alleen tot Onze Vader. We kunnen wachten tot we een ons wegen voor we hier duidelijkheid over krijgen. Dan komt er een regel die bol staat van de tegenstrijdigheden: ‘Naar het beeld van god schiep hij hem: man en vrouw schiep hij ze’.

Eerst schiep hij HEM, prima hoor want mannen zijn altijd al haantje de voorste. Deze regel zal wel de aanleiding zijn geweest om alleen tot Onze Vader te bidden. Maar dan komt god alsnog uit de kast: man en vrouw naar zijn beeld. Deze buitenaardse figuur moet een Siamese tweeling zijn geweest of een transgender. Dat zou het meervoud van: ‘Ons beeld, onze gelijkenis’’ kunnen verklaren.

Vervolgens neemt god een atv dag. Dat moet een heel lange dag zijn geweest, want we lezen in 2 Petrus 3:8: ‘Voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.’ Een duizelingwekkende tijd later schrijft hij de Decaloog, beter bekend als de Tien Geboden.

De meest opvallende woorden zijn: Maak geen godenbeelden van iets wat in de lucht, op de aarde of in het water onder de aarde is. Ga niet zulke beelden aanbidden en dienen. Want Ik, jullie Heer God, ben een jaloers God en Ik wil niet dat jullie andere goden aanbidden’.

Deze twee tafelen waren niet alleen door God gemaakt, maar ook: ‘beschreven door Gods vinger’. Dat moet een krachtige vinger zijn geweest of hij beschikte toen al over een IPad, omdat er ooit een akkefietje was met een Apple in de Hof van Eden. Volgens het woordenboek is een tafel, behalve een potig meubel, ook een plaat van vaste materie met inscriptie. De vaste materie hoeft niet steen te zijn, dus die IPad blijft een optie.

Het is denkbaar dat god jaloers is als er beelden worden gesneden die absoluut niet op zijn evenbeeld lijken. Laten we wel wezen; er is nog altijd zo iets als copyright, privacywet en fraude, want Mozes komt met die Stenen Tafelen omlaag geklauterd en ziet het Gouden Kalf. Hij ontsteekt in woede en smijt de tafelen aan gruzelementen en vernietigt het Gouden Kalf. Voor zover ik weet was dat de vroegste voorloper van de Beeldenstorm.

Voor ik met de Beeldenstorm verder ga, wil ik nog een passage uit Exodus 33 aanhalen. Als Mozes vraagt of hij god mag zien, zegt god: ‘Mijn gezicht zal je niet zien. Want niemand kan mij zien en in leven blijven.’ Dan gaat god verder: ‘Als mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik je ogen bedekken, en als ik mijn hand wegneem zal je mijn achterste delen zien’. Zou hij dan toch een transgender zijn? Dan slaat mijn verbeelding op hol.

Beeldenstorm.
De geschiedenis herhaalt zich. In 1566 was de religieuze tweedracht tussen katholieken en protestanten zo geëscaleerd dat de laatstgenoemde groep op grote schaal heiligenbeelden, diverse katholieke objecten, kerken en kerkinterieurs aan gruzelementen sloeg. Deze vernielingen waren aanleiding tot de Tachtigjarige Oorlog. We zullen zien dat religie en oorlog ook een Siamese tweeling zijn.

Net zoals bekende figuren uit de showbusiness hun oorspronkelijke naam veranderen omdat de nieuwe naam beter in de markt ligt, veranderde Enlil zijn naam in YHVH en daarna weer in Allah. In de Kabbala is er zelfs sprake van 72 namen van god!

Die naam ligt goed in de markt, want volgens het Amerikaanse Pew Research Center zullen er over amper 20 jaar meer Moslims zijn dan Christenen. Bovendien heb je met meer vrouwen ook meer kinderen; tel uit je winst.

Afgodsbeelden.
Nebukadnezar regeerde van 605 - 562 BC over het Babylonische Rijk Wij gaan soms op Alfaniveau in tijd/ruimte terug naar de Leeuwenpoort van Babylon. Mijn vraag aan de cursisten is dan welke emoties ze voelen en hoe hun kleding eruit ziet. Het merendeel voelt zich ellendig, boos en verdrietig en gaan in lompen gekleed. Dat is geen wonder als je beseft dat er na de verovering van Judah vele gijzelaars zijn meegenomen naar Babylon.

Het boek Daniel beschrijft de ballingschap in Babel, en de lotgevallen van Daniël en zijn drie vrienden. De gijzelaars werden over 878 kilometer van Judah naar Babel voortgejaagd, dus je kunt je voorstellen hoe hun kleding er dan uitzag en hoe ze zich voelden. Overigens geef ik die informatie pas vrij als de cursisten hun ervaring op Alfaniveau hebben gedeeld. Als je binnen of buiten de Leeuwenpoort staat, geeft een enorm verschil in ervaringen.

De drie vrienden van Daniël worden, omdat ze weigeren het afgodsbeeld van Nebukadnezar te aan bidden, in een vurige oven geworpen. Het BBQ feestje wordt echter verpest omdat een buitenaards wezen voorkomt dat ze levend verbranden. In dit verhaal komt Daniel zelf niet voor. In een ander hoofdstuk verklaart hij een droom van de keizer waarin vier wereldrijken worden voorspeld.

Na het gouden Babylonische rijk zal er een zilveren rijk komen, daarna een bronzen rijk en daarna een ijzeren rijk. Dit lijkt als twee druppels wijwater op de Yuga’s uit de hindoe-filosofie die een gouden, zilveren, bronzen en ijzeren tijdperk voorspellen. Het verval van het Gouden Babylon wordt al aangekondigd als er een teken aan de wand verschijnt op een feest van Belsazar, de nieuwe heerser.

Een hand schrijft op de muur: ‘Mene, mene tekel ufarsin’. Dat is Aramees en in de vertaling zou het gelezen worden als: 'Geteld, geteld, gewogen, en gebroken'. In begrijpelijke taal lees je dan: ‘Uw dagen zijn geteld, u bent gewogen en te licht bevonden. Uw macht zal gebroken worden’. Het is, voor ogen die kunnen zien, opmerkelijk dat het woord ufarsin klinkt als Farsi, de inheemse naam voor de Perzische taal.

Beeldenstormers.
Perzië is nu Iran, dat nog steeds het grootste deel van het Oude Babylonië bezet en nog steeds de hele regio wil overheersen. Het lijkt wel een teken aan de wand dat er in onze tijd nog steeds beeldenstormers zijn. In maart 2001 werden in Bamiyan, Afghanistan een paar eeuwenoude Boeddha beelden door de Taliban opgeblazen. Het waren de hoogste zandstenen beelden ter wereld, die daar al 1700 jaar model stonden voor rust, eenvoud en tevredenheid.

Eerst schoot de Taliban met tanks en artilleriegranaten op de Boeddha's, maar dat had weinig effect. De soennitische Taliban gaf daarna een groep sjiitische gijzelaars de opdracht explosieven te plaatsen, met het risico dat ze zich zelf ook opbliezen. De Taliban had verwacht dat de hele rotswand zou instorten, maar de explosie blies alleen de benen van de grotere Boeddha af. Religie en oorlog zijn nog steeds een Siamese tweeling.

Tegen het einde van de 4de eeuw was het christendom de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk. Christelijke fundamentalisten vernietigden niet-christelijke heiligdommen. In de 8ste en 9de eeuw woedde er in het Oost Romeinse Rijk tweemaal een Beeldenstorm waarin christelijke voor- en tegenstanders religieuze beelden en elkaar af maakten. Bob Dylan zong vele eeuwen later dat iedere partij god aan hun zijde had…

Mensdom.
Mijn taalgebruik is doorspekt van woordspel en sarcasme. Bij het uitspreken van de woorden mensdom, christendom, jodendom leg ik de nadruk op de laatste lettergreep, maar dat doe ik ook bij mijn uitdrukking: ‘Het denken islam’.

De terroristen van de Islamitische Staat hebben het 2000 jaar oude Palmyra in Syrië in 2015 met de grond gelijk gemaakt. De stad was een van de mooiste archeologische locaties van het Midden-Oosten. In hun godsdienstige na-ijver (YHVH was ook jaloers) verwoesten ze de reusachtige tempels, een imposant theater, de hoofdstraat van meer dan een kilometer lang en de tempel van de Babylonische god Baäl uit de eerste eeuw.

Dit tijdperk waarin we leven is ook de tijd van Openbaringen. In dat boek staat geschreven: ‘Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn, nu hier en dan daar. Ze zullen jullie uitleveren, onderdrukken en ter dood brengen. Velen zullen hun geloof verliezen, elkaar verraden en haten. Er zullen vele valse profeten komen en ze zullen velen op een dwaalspoor brengen’.

We leven in een tijd waarin Geo-engineering en klimaat manipulatie brandhaarden, tsunami’s, vulkaan erupties, orkanen, botsende tektonische platen en zelfs sneeuwstormen in de Sahara woestijn creëren. Als we blijven slapen gaat deze blauwe knikker aan de enorme verbeelding van heel grote ego’s ten onder. Visualiseer en mediteer dat er een einde komt aan die door mensen gecreëerde verwoestingen.

Gedachtenkracht is ons grootste wapen tegen de terreur van verbeelding!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com