Ascensie Symptomen.

Soms schiet ik echt in de paniek en twijfel ik of ik me überhaupt nog ooit gelukkig zal voelen, echte levensvreugde kan beleven voor wie IK BEN. Ik werd bijna “gek” van ongelukkig zijn. Nooit eerder zo heftig ervaren. Ik wilde je er nier mee lastig vallen, maar ik heb het moeilijk. Ik merk een bepaalde boosheid naar mezelf en mijn begeleiding toe.

Zomaar een greep uit enkele opmerkingen die ik in mijn praktijk te horen krijg. Is hier een zwangere vrouw aan het woord? Raakt ze in paniek bij de gedachten aan wat haar baby kan mankeren? Welke mentale en emotionele projecties zijn hier debet aan? Blijven we rollen spelen in het zich ontvouwende drama, of worden we waarnemers vanuit een hoger perspectief?

De zwangere vrouw is een metafoor voor Gaia, Moeder Aarde. Gaia wordt ongeduldig omdat de geboorte van de Nieuwe Mens op zich laat wachten. Die geboorte wordt als heel heftig ervaren, net zoals een baby die door het geboortekanaal wordt geperst. De mensheid is (als ze eerlijk is en realiteitsbesef heeft) boos op zichzelf en op de hogere leiding waar de mensheid haar macht aan heeft weg gegeven… Toch zijn de eerste cursieve regels typerend voor Ascensie Symptomen. In de eerste opmaak van onze site heb ik er meerdere artikelen aan gewijd. In dit artikel vind je Ascensie symptomen die meer bij het Hier & Nu passen. Om de parallel met een geboorte nog even aan te halen. Het is niet alleen een fysiek proces.

Er vinden enorme transformaties plaats bij de fysieke verdichting van een onstoffelijke, oneindige entiteit. De ziel en de geest die geen fysieke beperkingen kenden, en niet gebonden waren aan tijd/ruimte ervaren het voertuig waar ze indalen als een gevangenis. Ascensie is niet alleen een spiritueel proces. Het heeft enorme invloed op het mentale, emotionele en fysieke lichaam. De poort naar hoger bewustzijnsniveaus heeft, voor het lager ego-bewustzijn, veel weg van de beknelling in het geboortekanaal. Het ego verzet zich met hand en tand tegen elke vorm van verandering. Sommige ego’s plegen dat verzet met bomgordels en Kalasjnikovs.

Besef dat we allemaal reflecties zijn van elkaar. Wat de gemaskerde ego’s tonen is hun eigen angst om te veranderen, en daarom verspreiden ze die angst. Het grappige is dat het woord gemaskerd ook op gaat voor de geheime regering die hun marionetten opdracht geven tot valse vlag operaties. Het vervelende is dat de mainstream media dat gebruiken om oplagecijfers te verhogen. Het is triest dat niet ontwaakte zielen zich laten meeslepen in het drama.

Lichamelijk Ongemak.
Dat kan op alle energievelden van ons systeem slaan. Fysieke pijnen die zomaar opduiken en weer verdwijnen. Emotionele pijnen die plotselinge en onverklaarbare huilbuien creëren. Mentale pijnen die zich uiten met een kort lontje, omdat we ons niet bewust zijn van boosheid op het Zelf. Die boosheid richt veelal naar buiten toe.

Nu we de volgende trede van de evolutieladder bereiken is al dat ongemak een duidelijk signaal dat onze energievelden in onbalans zijn. Ons fysieke lichaam transformeert van een aan koolstof gerelateerde energie naar een lichtere kristallijnen energie. Het fysieke lichaam is de meest verdichte vorm van energie, en dat verzet zich tegen de transformatie met nek en schouderpijnen, spierpijnen, darmstoornissen, zware benen en dergelijke.

We hebben de vrije keus om dat met chemische of natuurlijke middelen te bestrijden, en we hebben de keus om dat met geestkracht tot op celniveau in balans te brengen. Bestrijden kost uiteraard meer energie.

Hoofdpijn.
Wanneer we vaker hoofdpijn ervaren, is dat een signaal dat we nog geen onderscheid maken tussen de eigen gedachten en/of gevoelens en die van de buitenwereld. De verhoogde sensitiviteit vergt een hoger onderscheidingsvermogen. Dat wordt echter bemoeilijkt door alle stimuli die we dagelijks binnenkrijgen, en door het gebrek aan focus omdat onze aandacht voortdurend wordt afgeleid van het Zelf. Waarom kijk je nog steeds naar de nieuwsberichten? Wat je gelooft, is waar maar wat zou je willen geloven? Je onthechten is een goede remedie. Onthechten van energetisch koorden die je hebt met andere mensen. Onthechten van mentale en emotionele projecties die andere mensen je opdringen. Onthechten van de verwachtingspatronen van anderen .

“Niet uw wil geschiedde, maar mijn Goddelijke Wil…” Wil je daar even op mediteren?

Buitengewone energie.
We hebben de laatste jaren buitengewone zonneactiviteit ervaren. Zonnevlammen, coronale massa uitstoot, zonnestormen en geladen deeltjes beïnvloeden niet alleen extreme weersomstandigheden, maar generen ook buitengewone energie in ons systeem. We zijn elektromagnetische wezens en reageren op het magnetische veld van de Zon.

Wanneer we ons openstellen voor de hogere niveaus van licht en spirituele energie, kan dat ervaren worden alsof er elektrische stroompjes door je lichaam dansen. Hoe vaak heb je de afgelopen periode last gehad van elektrische apparatuur die het af liet weten? Dat komt door de buitengewone energie die je ontvangt en uitstraalt.

Wellicht voel je soms tintelen in je hoofd of in je handen, dat is een manifestatie van het Licht uit de Bron die in, om en door je heen vloeit. Heb je vaker het gevoel dat je accu leeg is, dat je eerder moe bent, dat je energie verliest? Ontwaakte zielen die in staat zijn blokkades te herkennen en te neutraliseren zullen grotere kwanta Licht integreren waarmee hun fysieke, emotionele, mentale en spirituele energievelden weer opgeladen worden.

Die grotere instroom van Licht zorgt er ook voor dat we ons heel vreemd, onwezenlijk kunnen voelen, en dat we sneller gedesoriënteerd raken. Dat is niet vreemd, want als je letterlijk je vingers in het stopcontact zou steken om meer energie te ontvangen, krijg je dezelfde gewaarwordingen. Om die instroom van buitengewone energie te beheersen, is het raadzaam je vaker te aarden zoals een bliksemafleider dat ook doet.

Snelle stemmingswisselingen.
Wanneer je snelle stemmingswisselingen ervaart, die je tussen vreugde, verdriet, wanhoop en hoop heen en weer slingeren zonder te weten waarom je ze doormaakt, is het zeer waarschijnlijk dat ze niet een van je Zelf zijn. Juist deze week, tussen Palmpasen en Goede Vrijdag, loopt elke ontwaakte ziel opnieuw de Via Dolorosa, beter bekend als de Kruisweg.

Het is een teken van collectief ontwaken in Christusbewustzijn, en je zult merken dat je sensitiviteit alleen maar toeneemt. Het is een toegenomen empathie die je ervaart en het genereert eindelijk het besef dat we allen één zijn.

Het is zelfs mogelijk dat alle pijnlijke ervaringen uit vorige incarnaties weer herbeleeft worden. Stop ze niet weg, haal ze onder het tapijt vandaan en dank ze voor hun dienstbaarheid. Dankbaarheid is, hoe gek het ook klinkt, de beste manier om ze los te laten. Alle weggestopte emoties kunnen nu los gelaten worden als je ze toelaat. Het keelchakra is er een geschikt medium voor. Huil, schreeuw en laat ze los in de wereld van vorm.

Tranen van verdriet, frustratie of machteloosheid transformeren in tranen van vreugde en ontroering omdat je eindelijk ontdekt dat je niet boos of verdrietig bent. Je ervaart die emoties, maar je bent ze niet! Je bent een verdicht wezen van Licht.

Heimwee.
In werkelijkheid zijn wij hoog frequente spirituele wezens, wij zijn niet dit lichaam, we dragen het alleen maar. Er schuilen herinneringen in je cellulaire geheugen aan je ware aard, herinneringen aan de grootsheid en de schittering van je spirituele Licht; je Heilige Geest.

Omdat je steeds meer spirituele ervaringen krijgt die sterk afsteken tegen de dichtheid van de stoffelijke werkelijkheid waarin je nog verblijft, groeit er ook een stil heimwee, een diep verlangen naar Thuis. Het wakkert je wens aan om alleen nog maar in de Rijken van Licht te vertoeven en alle chaos achter je te laten.

Zodra je inziet dat die chaos een noodzakelijk instrument is om de meest weerspannige zielen de kans te geven tot hogere inzichten te komen, merk je dat de chaos je niets meer doet. Dit bedoelen we met het grotere plaatje zien. Door het drama te ontstijgen kan je een rolmodel, een wegwijzer zijn voor de nog zoekende mens.

Veranderende verhoudingen.
Hier is de Hermetische Wet ‘Zo Binnen zo Buiten’ manifest. Omdat je van binnen verandert, veranderen ook je externe relaties. Oude vriendschappen vervagen of veranderen van vorm en intensiteit. Wanneer je de deur naar het verleden sluit, gaan er tien deuren naar dat wat je toekomt open. Houd je niet krampachtig vast aan wat je verloren hebt, en je ontdekt dat je jezelf hebt terug gevonden.

Verhoogde sensitiviteit.
Dit is een algemeen symptoom. Aangezien je spirituele sensitiviteit toeneemt, gaan je fysieke en emotionele gevoeligheid ook omhoog. Je uiterlijke zintuigen worden eerder getriggerd en plotseling kunnen geluiden, kleuren en geuren, proeven en voelen irritant worden. Je krijgt ineens een intolerantie tegen drankjes en voedsel waar je eerder dol op was. Al deze transformatie signalen, of Ascensie symptomen zijn een teken dat je weer op je oorspronkelijke pad loopt. Geniet van de reis.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com