Fogou.

Hits: 914

Als ik het woord ‘tunnels’ als zoekopdracht op mijn PC in type, krijg ik 280 items. Het is blijkbaar een onderwerp dat mij fascineert. In 2003 kreeg ik van de Lichtwezens tijdens een AngelView een mijnwerkershelm met lamp, een houweel en een vergrootglas. Het waren attributen om dieper te graven en andere waarheden uit te vergroten. Op de dag dat Engeland uit de EU stapte, vond ik een artikel over tunnels in Cornwall.

Er werden meer dan een dozijn tunnels gevonden onder het platteland van Cornwall die ongeveer 2.400 jaar oud moeten zijn, en niemand weet wat het doel daarvan was. Deze ondergrondse structuren worden in het lokale dialect ‘Fogou’ genoemd. Een Fogou is een ondergrondse ‘dry-stone’ structuur uit de IJzertijd die voornamelijk werden aangetroffen in de veel latere Romeins-Britse nederzettingen in Cornwall.

Dry-stone structuren werden opgetrokken door zonder metselspecie stenen op elkaar te stapelen. Deze structuur heeft overeenkomsten met de souterrains of aardehuizen van Noord-Europa en Schotland. Een Fogou werd gemaakt door een hellende greppel te graven, die te bekleden met draagstenen die naar boven meer naar elkaar toe helden. De taps toelopende bovenkant door stenen platen werd afgedekt.

Omdat het artikel in 2016 werd gepubliceerd, ga ik terug naar 400 BC om de mogelijke bouwers en het doel van die Fogous te ontdekken. Wie dieper graaft vindt meer! In 400 BC kwamen de Parisii Kelten naar Engeland. Dit volk woonde vanaf het midden van de 3e eeuw voor Christus tot het Romeinse tijdperk aan de oevers van de Seine in Gallië. Nu maken we een kwantumsprong.

Wie waren de Kelten?
Op mijn vorige website heb ik al 9 schrijfseltjes gewijd an de Kelten. Hierna kopieer en plak ik enkele relevante alinea’s aangevuld met nieuwe inzichten. De naam Kelt is afgeleid van het Griekse ‘Keltoi’; een verzamelnaam voor stammen die zich over Europa en het Iberisch schiereiland hebben verspreid. Voor ogen die kunnen zien is de connectie tussen Iberisch en Ibri duidelijk.

De etymologie van Ibri stamt van het Hebreeuwse werkwoord ‘abar’ dat ‘oversteken’ betekent. De naam Ibri wordt net zo uitgesproken en gespeld als het woord Hebreeër in het Ivriet. Volgens wetenschappers waren de Kelten zwervende stammen die van de Zwarte Zee zich over Europa tot aan de Atlantische Oceaan verspreidden, en van Denemarken tot aan Iberia aan de Middellandse Zee.

De naam Denemarken zou afkomstig kunnen zijn van de stam van Dan, een van de twaalf zonen van Jacob/Israël. Op hun zwerftochten moeten deze stammen toch heel wat rivieren hebben overgestoken (Abar is oversteken). De Kelten vormden een groep verwante stammen uit circa 800 BC. Dat was dus 200 jaar voor het Babylonische Ballingschap. De stam van Dan kreeg een vrij klein deel van Canaän toebedeeld, de strook die nu Gaza heet.

Babylon roofde alleen de regio van de Noordelijke koninkrijkjes leeg, de strook kust tussen Gaza en Joppa bleef onberoerd. De Kelten kenden drie onderscheidende sociale lagen, de koning, de aristocratische krijgers en de vrije boeren. De stammen introduceerden het gebruik van ijzer in Noord- Europa. Hun uitvindingen en introducties waren talrijk: maliënkolder, zeep, hoefijzers, ijzer velgen voor wielen, beitels, bestanden, en handzagen.

We steken nu de Noordzee weer over, terug naar Cornwall zoals de Parisii Kelten dat ook deden in 400 BC. We zullen ontdekken dat ze waarschijnlijk de bouwers waren van de Fogou. De Keltische stammen waren spiritueel ontwaakte volken, ze verzamelden zich vaak op afgelegen plaatsen om hun spirituele diensten te beoefenen. De Keltoi gebruikten de Fogou als hun spirituele centrum voor ceremonie, initiatie en onderwijs.

Geboorte- en doodsrituelen werden erin uitgevoerd omdat het werd beschouwd als een overgangszone (oversteek) tussen deze wereld en de volgende. Er zijn ook geleerden die veronderstellen dat de Fogou structuren werden gebruikt voor inwijdingen die op een begrafenis leken, waarbij de ingewijden enige tijd werden verzegeld om de onderwereld te trotseren om zo angst te overwinnen en 'herboren' te worden.

De Fogou werd nooit gebruikt als graf, het was een ceremoniële ruimte die wellicht eerder diende om bepaalde krachten binnen te houden dan indringers buiten te houden. Ingewijden die daar heen en terug zijn gereisd, beweren dat het een aparte ervaring was. Vergelijk dit maar met de rivier de Styx uit de Griekse mythologie. De Styx is de rivier die de bovenwereld of aarde scheidt van de onderwereld of Hades.

Intermezzo.
Deze initiaties werden ook gedaan in de Koningskamer van de Grote Piramide op het Giza plateau. De stenen sarcofaag in de Koningskamer is dus geen tombe, zoals men beweert.

In maart 2002 maakte een soldaat het me mogelijk om even in de sarcofaag te liggen, waar Meester Yeshua als tiener zijn eerste inwijding kreeg. Met de handen voor mijn hartchakra ging ik liggen; het was het gebaar waarmee de Essenen elkaar groetten, en waarmee Osiris altijd wordt afgebeeld.

Vervolgens vroeg ik in stilte wat dit voor mij betekende en het antwoord kwam snel en duidelijk: “Dit keer ben je er door!” Na enige tijd boog de soldaat zich over me heen op het moment dat ik mijn ogen opende. Het leek wel alsof we als één mens handelden; ik wist wanneer hij zich over me heen zou buigen en hij wist wanneer ik klaar was. Daarna wenkte de soldaat Nora om in de sarcofaag te liggen, de groep medereizigers werd onrustig en begon naar de uitgang te schuifelen.

Druïden.
Druïden vertegenwoordigden de priesterstand in de oude Keltische beschavingen die eerst door de Romeinen en later door het christendom uit Europa en op de Britse Eilanden werden verdrongen. De druïden namen een zeer belangrijke plaats in binnen de Keltische samenleving. Het waren meer dan priesters: zij traden ook op als rechters en als raadsheren van de Keltische koningen.

Zij waren zeer nauw verbonden met de natuur en baseerden hun raadgevingen en voorspellingen voornamelijk op voortekenen uit de natuur. Ze fungeerden eveneens als het 'geheugen' van de stam en hadden bijvoorbeeld een enorme kennis van de sterren. Zij bepaalden de kalender en de 'gunstige' en 'ongunstige' dagen. Vergelijk hun kenmerken maar met de Magi (Wijzen) uit het Oosten…

De meest bekende druïde is Merlijn, de tovenaar die volgens de sage een rol heeft gespeeld bij de opvoeding en in het leven van koning Arthur, de zoon van de Engelse koning Uther Pendragon. Merlijn was een van de vele incarnaties van St. Germain de hoeder van het transformerende Violette Vuur.

Chartres.
De grond onder de kathedraal van Chartres, was al in de prehistorie een heilige plek. De bouwers van megalietkringen, zoals die van Stonehenge, bouwden hier een "dolmen". Dit waren door een aarden wal omgeven verticale stenen met daarboven een platte deksteen. Zo ontstond in de heuvel, naast een bron, een overdekte ruimte die als onuitputtelijke bron van energie werd gezien. Deze beschrijving past ook op een Fogou!

Later stichtten de Kelten hier een mysterieschool die het centrum van de Druïdische leer werd. Via een profetisch visioen kwamen de Druïden te weten dat een maagd een kind zou baren. Zij sneden uit de stam van een perenboom het beeld van deze maagd met kind en plaatsten dit in de dolmen. In de 3e eeuw ontdekten de eerste christenen het intussen zwart van ouderdom geworden beeld in Chartres, ze noemden het de Zwarte Madonna. Zij waren verbijsterd dat de vroegere heidenen al voor hun komst een Mariabeeld hadden gemaakt en aanbeden, maar zagen dit als bevestiging van hun eigen gelijk.

De dolmen kreeg de naam Grot van de Druïden en een crypte werd eromheen gebouwd. De bron werd Bron van Kracht genoemd. Deze heilige bron was het doel van een missie die wij met een groep Essenen in juli 2009 ondernamen. Tijdens die missie had onze groep twee bijzondere ontmoetingen.

Een reisgenote schreef daarover: ‘We zaten een tijdje te genieten van de energie rond het labyrint. Ineens staat er een eenvoudig mannetje met een geruit petje op, met een bosje enigszins verlepte bloemen in zijn handen, tussen ons in te zingen. Het leek me dat hij in het Hebreeuws aan het zingen was op dat moment. Iets in mij werd aangeraakt in ieder geval en ik was helemaal onder de indruk en innerlijk voelde ik vreugde en verwondering’.

Van mijn Hoger Zelf kreeg ik ingefluisterd dat deze man die later met een Sint Jakobsschelp en de lavendeltakjes bij ons kwam zitten, een aspect is van Saint Germain. De reisgenote had ik enkele dagen daarvoor, op de Quatorze Juillet, mogen inwijden in het Violette Vuur!

Violet versus paars.
De ontmoeting met het paarse hemd was de regenpool van de ‘lavendelman’. We stonden in de crypte bij de put die verbonden is met de Bron van Kracht. Paars kwam ineens gehaast aanlopen toen ik me weer bij de Bron ophield. Hij mompelde iets dat de crypte gesloten werd, omdat er een dienst werd gehouden. Hij liet me voor zich uitgaan en sloot met een verbeten gebaar en gezicht het hekwerk.

Hij vroeg me of ik verantwoordelijk was voor deze groep en toen ik dat bevestigde ging hij over op Engels. Hij zei dat hij sinds we er waren moeilijkheden met ons had. Hij ging niet in op mijn vraag wat voor problemen maar riep dat we weg moesten gaan. Ik vond de aantijging zo belachelijk dat ik bleef staan, en ik vroeg namens wiens autoriteit hij handelde.

Hij kon zich amper beheersen toen hij zei dat hij het priesterschap vertegenwoordigde, en hij wilde me bij mijn schouders wegduwen. Ik hief mijn rechterarm op en zei kalm dat hij me niet mocht aanraken. Daarop zei ik grijnzend dat we door god gezonden waren, wij waren op die plek namens god. Toen hij merkte dat niemand van plan was een stap te verzetten, wilde hij me weer wegduwen, weg van het altaar.

Ik hief weer mijn rechterarm op en voor weer zei ik dat hij me niet mocht aanraken. Op dat moment zag ik dat zijn handen van woede trilden, en zijn benen ook. Nora gaf me een signaal dat we de energie uit de Bron hadden bevrijd, en daarop gaf ik de groep het sein om te vetrekken. Naderhand kreeg ik van mijn Hoger Zelf ingefluisterd dat Paars een aspect was van Kardinaal Richelieu. De Samenhang was ineens duidelijk!

Ooit werden Fogous gebruikt om bepaalde krachten binnen te houden, de positieve energie onder de crypte werd al eeuwen gevangen gehouden, en die hebben we bevrijd. Het is geen toeval dat dit schrijfseltje tot stand kwam op de eerste dag van de bevrijding van de Britten uit de Europese Matrix…

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com