Allegorie.

Hits: 856

Een allegorie is de symbolische voorstelling van een idee of een ander abstract begrip. Hoewel het geen alledaags woord is, doet een allegorie zich dagelijks voor. Bijvoorbeeld een koelbloedige moord in withete woede plegen, zegt niets over temperatuur maar alles over temperament. In elke allegorie schuilt een addertje onder het gras. Die uitdrukking heeft niets met een slang te maken, dit schrijfseltje wil de slang juist in een ander daglicht stellen.

Friedrich Nietzsche was een beroemde en invloedrijke filosoof, dichter en taalkundige. Hij is bekend geworden vanwege zijn gedachtegoed over goed en kwaad. Een van zijn meest opmerkelijke uitspraken was: ‘Slangen die niet van huid kunnen verwisselen, gaan te gronde. Net als de geesten die men verhindert van mening te veranderen’. De eerste allegorie over de slang was het dier dat Adam en Eva een update wilde geven over Goed & Kwaad.

Israel Yaoz, gezegend is zijn geest, onze gids en broeder op vele missies in Israël stelde ooit de vraag wat er gebeurd zou zijn als Adam en Eva Chinezen waren. Als we elkaar dan schaapachtig aankeken, gaf hij als antwoord: ‘Dan hadden ze de slang opgegeten!’ Slangen zijn namelijk een delicatesse in China. Op markten zijn vaak levende slangen te koop, of je eet ze gefrituurd bij een stalletje, ook dat is een keus!

De slang is dankzij de doctrine van een dubieuze religie het symbool geworden van al het kwade in de wereld. Een Indisch spreekwoord werpt een ander licht op het kwaad: ‘Het gif der slangen steekt in de tand; het gif der steekvliegen in de kop; het gif der schorpioenen in de staart. Maar een kwaad mens is over zijn ganse lichaam gif.’ De slang van Adam en Eva was in mijn optiek een allegorie voor het maken van keuzes.

De farao die weigerde de Kinderen Israëls te laten gaan moest ook keuzes maken. Op een van de audiënties van Mozes en Aäron bij de farao gooide Aäron zijn staf op de grond en de staf veranderde in een slang. De magiërs van de farao bewezen het zelfde trucje te beheersen. Ze gooiden hun staf op de grond en de vloer wemelde van de slangen. De slang van Aäron echter verslond al die Egyptische slangen. (Exodus 7:10)

Deze episode van vóór de Exodus leeft nog voort in de negrospirituals met de tekst ‘Go down Moses. Way down in Egypt land, tell all pharaohs to let my people go!’ Maar de farao was niet van plan het Volk te laten gaan, en daarmee riep hij als het ware de Tien Plagen over zijn land af. Het is en blijft een kwestie van keuzes maken, anders krijg je het voor je kiezen.

Exact 10 dagen geleden, op 3 februari 2020, mailde ik een vergelijking tussen de Tien Plagen uit Egypte en tien rampen in 2019 en 2020. Je kunt ze naadloos op elkaar plakken. We hebben als collectief kennelijk nog niets geleerd uit de geschiedenis. Als je de toekomst wilt kennen, kijk je naar het verleden - Albert Einstein.

Mozes had iets met slangen. In Numeri 21 lezen we dat de stammen zich tegen Mozes en YHVH/Enlil keerden. Ze werden onmiddellijk gestraft door giftige slangen. Mozes had op instigatie van YHVH/Enlil een koperen slang op een paal gemonteerd, en allen die na de giftige beet naar die koperen slang opkeken zouden niet sterven. In de Hebreeuwse tekst wordt die koperen slang Nehushtan genoemd.

Etymologisch is de naam Nehushtan verbonden met het woord ‘Nahash’, wat zowel koper als slang betekent. Dit woord is een verwijzing naar de slang, het serpent uit het verhaal van Adam en Eva. We weten dat koper resoneert met het derde oog, we weten dat koper een goede geleiding geeft in elektrisch draad. Adam en Eva kregen in feite de keus om hun intuïtie te verhogen.

Het is ook denkbaar dat het consumeren van de appel hun Kundalini deed ontwaken.

Kundalini.
Het is opmerkelijk dat het Hebreeuwse ‘Nahash’ erg veel lijkt op Naga, een Sanskriet woord voor een klasse van bovennatuurlijke wezens in het Boeddhisme en het Hindoeïsme die vaak de verschijning van een slang of draak aannemen. Kundalini komt ook uit het Sanskriet dat letterlijk 'de opgerolde' betekent. Het begrip resoneert met een opgerolde energie in het Sacraalchakra, het energetische centrum van keuzes maken.

De concepten van Goed & Kwaad zijn niet meer dan mentale etiketten die uit onze keuzes voortkomen. Je ziet dit terug in het duale karakter van de slang, het dier vertegenwoordigt in vele mythen zowel goed en kwaad als leven en dood. In culturen die veel dichter bij de natuur staan, is de slang een vruchtbaarheidssymbool. Denk maar aan de regenboogslang van de Aborigines.

Wanneer een slang de oude huid afwerpt, is de nieuwe huidskleur feller en contrastrijker waarna oude littekens verdwenen zijn. Egyptenaren beschouwden de slang dan ook als een symbool van transformatie en wedergeboorte. Het concept van genezing zien we terug in de esculaap, het symbool van de medische wereld. Ooit werd het afwerpen van de huid gezien als symbool voor verjonging en het streven naar eeuwig leven.

Vele eeuwen na het jongleren met slangen voor de farao in Egypte, nam St. Patrick in circa 420 AD uit Egypte de techniek van distilleren mee. Aan deze monnik danken we thans de uitstekende Ierse whisky. De gedachtensprong van spiritualiën naar spiritualiteit kan worden gefacilieerd door een dubbele Jameson. Je krijgt dan zomaar het inzicht dat de legende over St. Patrick die slangen uit Ierland verdreef een allegorisch verhaal is.

Het National Museum of Ireland heeft de fossiele archieven van het land doorzocht en geen aanwijzingen gevonden voor slangen die ooit op het eiland hebben gewoond. Er moet dus een andere oorzaak zijn voor die legende. Lang voordat St. Patrick met zijn staf de slangen in zee kon drijven, vond er in Europa een ijstijd plaats, waardoor Ierland te koud was voor reptielen om te bewonen.

Het opmerkelijke is dat er sprake is van een staf en slangen, waardoor we weer moeten denken aan de staf van Aäron die aan het hof van de farao in een slang transformeerde.

In de tijd van St. Patrick waren er andere religies die door christenen als heidense religies werden beschouwd. Die religies vereerden de slang als cultussymbool. De allegorie is dat St. Patrick de religie van de slangenvereerders van het eiland verbannen had.

Wanneer je een Griekse Metaxa prefereert boven een Ierse whisky, kunnen we een gedachtesprong maken naar Ouroboros, de Oudgriekse naam van de slang die in zijn eigen staart bijt. Het is een alchemistisch symbool en een van de oudste mythische symbolen ter wereld. We herinneren je er aan dat Khemet, de oudste naam van Egypte, sterk resoneert met alchemie. Harry Potter weet er alles van!

In overdrachtelijke zin is Ouroboros, voor mij althans, een symbolische voorstelling van het abstracte begrip tijd. Ontwaakte zielen weten inmiddels dat tijd niet lineair is, maar circulair. De slang die in zijn eigen staart bijt is dan de circulaire tijd die begin en einde in elkaar doet overvloeien. Elk einde is gewoon een nieuw begin, dan is het concept van de slang die zijn oude huid aflegt ineens veel begrijpelijker.

Dan wordt ook de ontdekking van de naaktheid van Adam en Eva na het eten van de appel een allegorie. Gelukkig was het toevallig herfst in het paradijs, en de vijgenbladen verhulden het terugtrekken of afleggen van de voorhuid bij Adam. Hij kreeg na de appel ineens zin in een beschuitje eten met Eva, en daarna werden hun zonen geboren. Er zat wel degelijk een addertje onder het gras, want YHVH/Enlil zette hun meteen buiten.

Ophiuchus.
Als laatste willen we de allegorie van de Slangendrager met jullie delen. Mozes was een Slangendrager, en ik heb in zijn voetsporen gelopen met zilveren armbanden in de vorm van een slang met echte robijnen als ogen. Ophiuchus, de Slangendrager, is een recent door de NASA erkend sterrenbeeld. Deze figuur behoort niet tot de Zodiak, hoewel het in de Vedische astrologie wel wordt erkend als het dertiende sterrenbeeld.

Numerologisch staat het getal 13 voor heilige huisjes omver schoppen. Dit schrijfseltje wil slechts heilige huisjes omver schoppen. Daarom geven we jullie iets als afsluiting. De naam van het meest (schijn) heilige huisje is gebaseerd op twee woorden. Vatis is de wiggelroede van profeten of voorspellers en Can is serpent. Een roede is ook een ander woord voor een stijve penis. Daarom is het St. Pieterplein gebouwd in de vorm van een castreertang.

Het is een symbolische voorstelling van het celibaat!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com