Elementalen.

Hits: 1517

In een van mijn lessen schreef ik ooit dat verdriet een zelf gecreëerde Elementaal is. Onze IK BEN Aanwezigheid kent alleen maar Onvoorwaardelijke Liefde. Ons lager ego bewustzijn voelt verdriet, maar IS geen verdriet. Het is dan ook beter om te zeggen: ‘Ik voel me verdrietig’, in plaats van: ‘Ik ben verdrietig’. In mijn visie zijn alle emoties zelf gecreëerde Elementalen. (Geen Emmenthalers, daar heb ik geen kaas van gegeten.)

Vanmorgen gaf ik die stelling over zelf gecreëerde Elementalen aan een nieuwe cursist en mijn geest gaf mijn mentale lichaam de opdracht het begrip in een schrijfseltje te verklaren. Mijn verstand, voor zover ik dat heb, protesteerde, maar mijn geest zei slechts dat ik de vingers heb om te typen en dat zij me de woorden zou geven. Welnu, daar vertrouw ik dan maar op.

Het eerste inzicht was dat de bekende elementen het begin van deze opdracht zouden vormen. En zo begon mijn reis door de elementen. Elementalen zijn de nakomelingen van de kosmische elementen water, vuur, lucht en aarde. Het zijn de fysieke fenomenen van onstoffelijke kosmische wezens die (als goden) werden vereerd door de onwetenden en erkend door hen die iets wijzer waren.

Nu voel ik aan mijn water dat dit een pittig stukje wordt, toch ik wil het voor iedereen begrijpelijk maken. Paracelsus was wellicht de eerste wijze die Elementalen als bestaande wezens erkende. Een niet ontwaakte ziel zou opmerken dat alleen aanhangers van natuurreligies het bestaan van die wezens erkennen. Wicca’s en Sjamanen hebben een geloof dat gebaseerd is op verschijnselen, zoals donder en bliksem, regen, wind en vuur.

Paracelsus was een beroemde/controversiële arts en theoloog die zich bezighield met alchemie en astrologie. Hij wordt beschouwd als de eerste systematische botanicus en gaf eveneens het element zink zijn naam. Een ontwaakte en wijze ziel die al 500 jaar voor Harry Potter op zoek was naar de ‘Steen der Wijzen’. Dat was/is een alchemistische substantie waarvan men dacht dat het gewone metalen in edelmetalen kon veranderen.

Voor mij is het dezelfde alchemie waarmee wij gewone (beperkende) menselijke gedachten kunnen transformeren in oorspronkelijke (onbeperkte) Brongedachten. Als we deze stelling vereenvoudigen komen we op het motto van mijn lessen: ‘Gevoel maakt geen denkfouten’. Daarmee komen we terug op het uitgangspunt. Je kunt verdriet voelen, maar je kan geen verdriet zijn!

Natuurgeesten.
Laten we nu kijken naar de Elementalen, de fysieke fenomenen van onstoffelijke kosmische wezens; water, aarde, vuur en lucht zijn tastbaar, zichtbaar, hoorbaar. Dus ze kunnen met onze zintuigen worden waargenomen. Deze elementen creëerden of fragmenteerden zich in lagere frequenties die bekend zijn als natuurgeesten. We volgen de verdeling zoals Proclus (412 - 485), een Griekse neoplatonische filosoof en wiskundige, het beschreven.

Watergeesten zijn volgens hem wreed, gepassioneerd en bedrieglijk, meestal voorkomend in vrouwelijke vorm. Zij zijn volgens Proclus verantwoordelijk voor schipbreuken en het verdrinken van mensen. Het element water, ook wel Ondine genoemd, resoneert met de Platonische Icosaëder, met de Zodiaktekens Kreeft, Schorpioen en Vissen, met het Westen en Aartsengel Gabriël. Het temperament is flegmatisch.

Vuurgeesten worden door 17e- en 18e-eeuwse auteurs gewoonlijk beschreven als bewoners van de bovenste hemelen, die geen contact hebben met mensen. Het element vuur wordt door Paracelsus Salamander genoemd. Het resoneert met het Platonische Viervlak, met de Zodiaktekens Ram, Leeuw en Boogschutter, met het Zuiden en Aartsengel Michaël. Het temperament is vergelijkbaar met een Bordeliner.

Luchtgeesten of Sylfen zijn woest en gewelddadig; zij haten menselijke wezens, veroorzaken stormen en hebben het vermogen een zichtbaar lichaam te maken uit lucht. Ze resoneren met de Platonische Octaëder, met de Zodiaktekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman, met het Oosten en met Aartsengel Raphaël. Het temperament is sanguinisch; zwakke en snel opgewekte gemoedsaandoeningen.

Aardgeesten of Gnomen leven in de wouden. Sommige zijn vriendelijk tegenover mensen, maar andere zetten vallen uit of laten reizigers verdwalen. De ondergrondse geesten zijn ongemeen slecht. Zij vallen mijnwerkers en schatgravers aan, veroorzaken aardbevingen en uitbarstingen. Ze resoneren met de Platonische Kubus, met de Zodiaktekens Stier, Maagd en Steenbok, met het Noorden en Aartsengel Uriël. Het temperament is melancholisch.

Let wel, dit zijn de bevindingen van Paracelsus en zijn concepten zijn overgenomen in andere tradities, zoals folklore, esoterie en occultisme, en op een heel andere manier ten slotte ook in de fantasy cultuur. Het grappige is dat niet ontwaakte zielen het fantasy genre als kinderlijk of kinderachtig beschouwen. Wanneer je beseft dat dit genre voornamelijk uit de rechterhersenhelft komt, kan fantasy als scheppingskracht gezien worden.

Gedachtenkracht.
Ook in de antroposofie is sprake van elementalen. Soms wordt met de term naar alle natuurgeesten verwezen. In het huidige occultisme is een Elementaal een inwoner van een element, een entiteit met een bewustzijn. Ze kunnen een natuurlijk karakter hebben (de geest van een groep bomen bijvoorbeeld) of gevormd door magiërs of tovenaars om een taak voor hen uit te voeren.

Als ik dit lees, zie ik ogenblikkelijk Arwen de dochter van Elrond, die het water waarin ze staat de opdracht geeft haar achtervolgers te verzwelgen als een op hol geslagen kudde paarden. Dat is fantasy, en dat is de scheppingskracht van gedachten. Arwen transformeert haar angst (water) om Frodo te verliezen in kracht om datzelfde element op te roepen en haar angst en de achtervolgers te overwinnen.

In deze vorige alinea lees je in feite dat alles in een duale werkelijkheid omgekeerd kan worden. Verdriet, een zelf gecreëerde Elementaal, creëert waterlanders of tranen. Je kunt met gedachtenkracht dat verdriet ook transformeren in vreugde. Dan schep je vreugdetranen en je voelt je weer helemaal in je element! Wij zijn dus de scheppers van onze emoties omdat we onze gedachten niet of nauwelijks beheersen.

Water en vuur creëren stoom, en als je stoom wilt afblazen omdat je emoties jou dreigen te overweldigen, haal je een paar keer diep adem (lucht) om weer te aarden. In deze simpele regel merk je dat alle elementen verbonden zijn met je emoties. Gebruik je gedachtenkracht om je emoties te beheersen, besef wat de oorzaak is van de emoties en geef lucht aan die emoties om te aarden.

Woede is ook een zelf gecreëerde Elementaal. Als we onze emoties en gedachten waarlijk beheersen, beseffen we dat we hebben toegestaan woede te voelen. Als we dat ontdekken, zijn we ook in staat toe te staan het gevoel van woede los te laten. Het kan helpen als je deze gedachte overweegt: ‘Ik vergeef een ieder die me woedend maakte en ik vergeef mij zelf dat ik me woedend liet maken’. Dan dooft het vuur dat je van binnen verteert.

Het effect is wel afhankelijk van je temperament, van je karakter en van je mentale kracht. Woede en machteloosheid zijn een Siamese tweeling, ze voeden elkaar en ze creëren elkaar. Het helpt wellicht als je diep ademhaalt en op de uitademing de gedachte projecteert: ‘Niets is machtiger dan ik ben!’ Het helpt zeker als je ook voelt wat je zegt! Kijk op Internet naar het Ka symbool van het Oude Egypte en maak met je armen dit symbool terwijl je deze oefening doet.

Dualiteit.
Het duale karakter van Elementalen zien we terug in het fenomeen van de chemtrails die door de mainstream media hardnekkig contrails (condens sporen) worden genoemd. In de beschrijving van luchtgeesten of Sylfen worden ze door Paracelsus afgeschilderd als woeste, gewelddadige wezens. Er zijn thans sites waarop de Sylfen worden beschreven als de schoonmakers van de chemtrails.

In 1858 AD werden Sylfen echter al omschreven als verdichte luchtgeesten van het mannelijke en vrouwelijke geslacht, die de mens in de vervulling zijn wensen, zouden bijstaan. Ook hier geldt het Avatar adagium: ‘Wat je gelooft, is waar maar wat zou je willen geloven?’

We hebben gezien dat de vier elementen een belangrijke rol spelen bij de Elementalen die tegenwoordig varianten hebben gekregen binnen en buiten de vier elementen. Zo worden ook ijs, lava, elektriciteit en dergelijke als elementen of combinaties van elementen beschouwd. Volgens Aleister Crowley, in mijn perceptie een duistere entiteit, wordt ook de geest of bezielende kracht als element beschouwd.

Hiermee wordt een brug geslagen naar wezens als zombies en golems. Denk maar aan het spel met glaasje draaien om met overledenen in contact proberen te komen. Wij kunnen dit alleen maar becommentariëren als het gelijke dat het gelijke aantrekt. Er zijn nu eenmaal mensen die zich in hun element voelen als ze in duisternis veroorzaken en gelukkig zijn er ook ontwaakte zielen die licht brengen.

We leven in het Tijdperk Waterman, en in de Musical Hair uit 1979 zongen de hippies al over: ‘Harmonie en begrip. Sympathie en vertrouwen in overvloed. Geen leugens of bespotting meer. Gouden dromen van levende visioenen. Heldere openbaringen van mystiek. En de ware bevrijding van de geest.’

Wij kiezen voor een Nieuwe Dageraad, we hebben er lang genoeg op gewacht.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com