M.U.L.O.

Hits: 908

Verder dan het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, kwam ik niet in mijn educatie. Daarom waren de drie pagina’s over Elementalen niet uitgebreid genoeg. We gaan vurig verder met ‘Meer Universele Levens Openbaringen’ om lucht te geven aan de waterval van kennis en die kennis te aarden. Er is namelijk nog veel meer te verklaren over de elementen en hun inwonende Elementalen.

Paracelsus was ervan overtuigd dat de klassieke primaire elementen een compositie waren van een subtiel/vluchtige energie en een dichte fysieke substantie. Lucht is een compositie van tastbare atmosfeer en een vluchtige spirituele energie. Pneumatische instrumenten werken op luchtdruk, dat is de tastbare versie, maar als we ergens lucht van krijgen worden we spiritueel geïnformeerd.

Vuur kan met onze zintuigen worden waargenomen, maar een vurige hartstocht is een etherische energie die ons hart doet ontvlammen. Water is opgebouwd uit een dichte vloeistof en een potentiële essentie van vloeibare aard zoals waterstofgas. Aarde kent ook twee componenten; een lager frequente onbeweeglijke materie en een hogere, virtuele aard zoals bij seksuele geaardheid.

Het eerste element is Ether.
Dan hebben we nog ether, de oorspronkelijke essentie van de Bron. Het etherische lichaam, net buiten ons biologische voertuig, bevat die essentie. Het element ether symboliseert het centrum van waaruit we functioneren. Zijn we volgers of leiders, doen we wat we zeggen of beloven we luchtkastelen? Zijn we een rolmodel voor niet ontwaakte zielen of zien we andere lichtwerkers als concurrenten?

De elementen zijn instrumenten die ons helpen in balans te komen, om heel en vol zelfvertrouwen te zijn. Angst is een zelf gecreëerde Elementaal die je naar lucht doet happen, en als je angst loslaat voel jij je opgelucht. Het element Lucht staat voor visie en verlangen. Vanuit welk perspectief benader je je leven en vanuit welk verlangen? Welke droom heb je? Lucht staat ook voor de geest, je denken en je IQ.

Het element Vuur vertegenwoordigt passie en dadendrang. Vuur geeft voeding aan je handelingen, je ondernemerschap, en aan de wil en de motivatie om iets te bereiken. Vuur doet je hart sneller kloppen. In een onderneming vertalen we dit element als missie en op leiderschapsniveau als effectief handelen. Het Elementaal Vuur is een inwoner van het element vuur; een vuurgeest.

Het duale karakter van de Elementalen uit zich ook in de passie en de dadendrang van de elite om de mensheid te onderdrukken met gigantische bosbranden in Californië en Australië. Iedere ontwaakte ziel weet inmiddels dat het geen natuurlijke branden zijn. Het is het vuur van de hebzucht die manifest wordt als Geo-engineering en weermanipulatie. De elite speelt letterlijk met vuur, en wij wachten gewoon tot de wind draait.

Het element Water symboliseert de verbinding met jezelf en de ander. Dit is het gebied van emoties, vertrouwen en respect. Dit element draagt bij aan de informatie, communicatie en samenwerking. Denk maar aan de les van de communicerende vaten. In elke relatie, zowel op het werk als privé, is communicatie de hoogste verbindingsfactor.

In de tweede alinea van dit schrijfseltje lezen we dat elementen een compositie zijn van een subtiel/vluchtige energie en een dichte fysieke substantie. Wellicht begrijpen we nu eindelijk wat Genesis 1 ons wilde zeggen met: ‘God maakte een scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn’. God voelde aan zijn water dat hij op dat moment de les van dualiteit creëerde.

Het vijfde element is Aarde.
Aarde is het fysieke element. In het Latijn staat Mater voor Moeder. Moeder Aarde is zowel een etherisch begrip als een fysiek hemellichaam. Het element Aarde vertegenwoordigt het fundament van ons fysieke bestaan, het zorgt voor een solide basis. Daarnaast staat het getal 5 voor bevrijding en vrijheid. Als we goed geaard zijn, kunnen we ons bevrijden van onze aardse beperkingen.

Mineralen, planten, dieren en mensen leven in een wereld die is samengesteld uit het verdichte aspect van deze vier elementen, en waaruit verschillende combinaties ervan hun levende organismen samenstellen. Wanneer de elementen evenveel aandacht krijgen, ontstaat er balans. Dan gaan ze elkaar versterken en ontstaat er synergie. Als die balans wordt verstoord door ons mentale lichaam, staan de Elementalen op om ons hoe dan ook wakker te schudden.

Het idee dat de onzichtbare elementen, die onze planeet omringen en doordringen, bevolkt zijn met levende, intelligente wezens, kan belachelijk lijken voor het collectieve bewustzijn. In september 1998 had ik het geluk enkele van deze natuurgeesten of Elementalen ook waar te nemen. Hoewel ze vorm aannamen tijdens de Vipasana waarbij ik ze kon zien, was die vorm niet vast. Ze kwamen mij voor als de rook die je uit een sigaret blaast, vluchtig en fluïde.

Composita.
Hoewel we ze voor het gemak natuurgeesten noemen zijn Elementalen geen geesten. Volgens Paracelsus zijn het wezens die een plaats innemen tussen mensen en geesten. Ze lijken op mensen in hun organisatie en uiterlijke vorm en ze lijken qua snelheid in beweging op geesten. Paracelsus verklaarde dat er net zoveel verschil is tussen de lichamen van mensen en de lichamen van de natuurgeesten als tussen materie en geest.   

Later noemde hij ze ‘Composita’ omdat de substantie waaruit ze zijn samengesteld een composiet lijkt te zijn van geest en materie. Het is net als het mengen van kleuren, een vermenging van rood en blauw wordt paars. De nieuwe kleur is geen beide, maar bestaat uit beide kleuren. Zo kunnen we de Elementalen ook beschouwen, het zijn geen spirituele wezens noch materiële wezens. Toch zijn ze samen gesteld uit de substantie die we spirituele materie of ether kunnen noemen

Composita kunnen niet worden vernietigd door de verdichte aspecten van vuur, aarde, lucht of water, aangezien ze op een hogere frequentie werken dan die 3D aspecten. Omdat ze zijn gevormd uit slechts één element of principe (de ether waarin ze functioneren), hebben ze geen onsterfelijke geest. Ze vallen terug in het element waaruit ze voortkwamen. Als wij ons fysieke jasje afleggen gaat onze essentie ook terug naar de Bron.

Onze aura bevat vier subpersoonlijkheden. De innerlijke Verzorger resoneert met het element Aarde en Aardechakra, het innerlijke Kind resoneert met het element Water en het Sacraalchakra. De innerlijke Strijder resoneert met het element Lucht en met het Keelchakra. De innerlijke Geest resoneert met het element Vuur en het Hartchakra. Je kunt die subpersoonlijkheden beschouwen als inherente Elementalen.

De vier subpersoonlijkheden zijn als het ware de inwoners van jouw aura/essentie zoals Elementalen inwoners zijn van hun respectievelijke elementen. Zo ontdekken we dat de ook mens een composiet is. De samenstelling van lichaam ziel en geest bevat veel meer componenten dan wij ons kunnen voorstellen. Daarom kunnen de Elementalen en de vier primaire elementen onze kleine helpers zijn als wij ze in balans brengen en houden.

Omdat Elementalen uit één substantie bestaan is er geen interne wrijving die slijtage of afbraak van hun lichaamsfuncties veroorzaakt, daarom bereiken ze hoge leeftijden. De Elementalen die uit het element Aarde voortkomen leven het kortst. Elementalen uit het element Lucht leven het langst. De gemiddelde levensduur is driehonderd tot duizend jaar. Paracelsus beweerde dat ze in omstandigheden leven die vergelijkbaar zijn met onze aardse omgeving, en enigszins onderhevig zijn aan ziekten. Van deze wezens wordt gedacht dat ze niet in staat zijn tot spirituele ontwikkeling, maar de meeste hebben een hoog moreel karakter.

Als we die levensduur vergelijken met die van de mens dan kijkt dat vergezocht. We vergeten dan dat Henoch slechts 365 jaar oud, terwijl zijn zoon Methusalem volgens de Hebreeuwse Bijbel 969 jaar werd en zijn kleinzoon Lamech 777 jaar op de teller kreeg. Dat waren leeftijden van vóór de Zondvloed. Na die grote schoonmaak van het element Water kreeg de mens hooguit 120 jaar toegemeten.

Na de Zondvloed bedacht een buitenaardse entiteit dat zijn levensgeest niet voor altijd in de mens mag blijven. De mens is niets meer dan vlees, daarom mag hij niet langer dan 120 jaar leven. (Genesis 6:3)

Dat veel mensen die leeftijd niet meer bereiken is logisch. De mens vergiftigt de lucht met chemtrails, het water met chemicaliën, de aarde met pesticiden en het vuur wordt misbruikt om land te onteigenen. Het enige element waar de mens nog geen controle over heeft is de ether. Wellicht is dat de reden waarom de mensheid ontwaakt en weer aansluiting vindt op de Bron.

Er is nog hoop en ook nog een hoop te doen om weer in balans te komen met de vier elementen en hun Elementalen. Laten we het Waterman Tijdperk benutten om zelf een Grote Schoonmaak te houden.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com