Equinox.

Hits: 985

Als de blaadjes vallen… Met de herfst komen de klimatologische en psychische depressies. Laten we eens anders kijken naar het stormachtige seizoen dat we herfst noemen. In de natuur begint de herfst als de Zon recht boven de evenaar staat en verder naar het Zuiden reist. Het is opmerkelijk dat de herfstequinox samenvalt met het begin van het sterrenbeeld Weegschaal.

De Weegschaal is warm en gevoelig en verkeert graag in het gezelschap van mensen. Hij houdt er totaal niet van om ongeacht welke reden dan ook buiten de groep te vallen. Hij kan bogen op een vrij sterke wilskracht, en blijkt dan ook vaak degene in de groep die de dingen in gang zet. Zeer vaak vindt hij het echter moeilijk een besluit te nemen. De Weegschaal heeft moeite om in balans te blijven.

Op de herfstequinox duren dag en nacht, licht en donker precies even lang. De term equinox komt uit het Latijn en betekent ‘gelijke nacht’. We spreken vaker van de dag- of nachtevening in plaats van de equinoxen. In het woord ‘evening’ voel je bijna het evenwicht, de balans. Als de blaadjes van de bomen vallen, raken veel mensen hun psychische evenwicht kwijt. Ze raken in een depressie omdat ze vergeten zijn wat ze daarvoor hebben geoogst!

Mensen zijn eerder geneigd hun zegeningen (oogst) te vergeten dan ze te tellen. Laten we eens kijken naar de mogelijke oorzaak hiervan. Het is namelijk altijd beter naar de oorzaak te kijken dan de symptomen te bestrijden. Dat laatste is helaas zeer gebruikelijk in de medische wereld omdat het miljarden aan pecunia oplevert. Om die mogelijke oorzaak te kennen, moeten we terug naar het begin.

In Genesis 2:9 lezen we dat YVHV/EN.LIL (Heer van de Lucht) allerlei bomen uit de aardbodem liet opkomen. In het centrum van de Hof stond de boom des Levens en daarnaast stond de boom der kennis van Goed en Kwaad. De eerste mensen mochten vrijelijk van alle bomen eten, dus ook van de levensboom, alleen niet van de boom der kennis van Goed en Kwaad. Het is opvallend dat die boom net buiten het centrum stond.

Wanneer we die oude tekst letterlijk nemen, mocht de mens wel leven maar niet in balans met zijn biologische zelf en het Universele Zelf komen. De mens werd in den beginne al geprogrammeerd om het evenwicht tussen het eindige lichaam en het oneindige Lichtlichaam te vergeten. Laten we je er aan herinneren dat Rauni Kilde ooit zei dat je al het nieuws om moet draaien.

Door die appel toch te eten creëerde de mens de etiketten van goed en kwaad en vergat de balans tussen die concepten te overwegen. Wat een prachtige woordspeling… Een etiket is een stukje materie dat op of aan een voorwerp bevestigd wordt om bepaalde informatie te verschaffen. In onze duale werkelijkheid vergeten we dat er voornamelijk desinformatie is om ons juist uit balans te houden.

In de geneeskunde staat het woord equilibrium voor evenwicht, je herkent daarin misschien het woord Libra voor Weegschaal in de astrologie. Als de etiketten van goed en kwaad in de weegschaal liggen, dienen ze het evenwicht te bewaren. Maar de farmaceuten schudden liever aan de pecunia boom omdat geld zwaarder weegt dan gezondheid. Misschien begrijp je nu waarom ze er ziekenhuizen zijn in plaats van geneeshuizen.

Herfst.
Het Germaanse woord ‘harbista’ veranderde in het Oudhoogduits in herbist en in het Middelhoogduits in herbest, waarna het in het Oud-Fries weer veranderde in hervest. Dit woord en die klank transformeerde in Engeland tot harvest. Dan begrijp je waarom de farmaceuten winsten oogsten als blaadjes gaan vallen. Met het kwijnen van het Zonlicht in Weegschaal raken veel mensen hun emotionele en mentale balans kwijt.

Om te voorkomen dat de depressie met het lengen der dagen weer verdwijnt, gebruikt de elite Geoengineering en klimaat manipulatie om de mens langer uit balans te houden. Dit schrijfseltje komt tot stand tijdens het derde achtereenvolgende stormachtige weekend. Het KNMI waarschuwde opnieuw voor zware windstoten en geeft code geel af. In vele steden werden de Carnavalsoptochten afgelast.

Lente.
Op ons erf ontluiken de krokussen en de hortensia maakt nieuwe knoppen aan. De natuur maakt zich op om de lente te verwelkomen. Op 21 maart vieren we de dag- en nachtevening, het evenwicht tussen licht en donker. Een reden dus om je weer vrolijk te voelen en weer naar buiten te gaan waar de wind al je depressieve gedachten en emoties wegblaast.

Maar, als de mens weer in balans komt met zich zelf en het Universum raken de Reptilian Royalty en hun elite trawanten het monopolie over het aardse slijk kwijt. Het zal hun dus geen windeieren leggen als ze met orkanen de mensheid fysiek, emotioneel en mentaal uit balans kunnen houden. In 2005 schreef ik al over door mensen veroorzaakte orkanen, vulkaan erupties, aardverschuivingen en tsunami’s.

In 2005 veroorzaakte de orkaan Katrina 1.833 doden en ruim 153 miljard dollar schade. De stad New Orleans werd zwaar getroffen. In 2017 was het de beurt aan Harvey die de stad Houston volkomen uit evenwicht bracht. Tienduizenden inwoners van deze stad moesten op zoek naar een veilig onderkomen. Het was opmerkelijk dat in beide steden juist de wijken met minder bedeelde, niet blanke mensen werden ontwricht.

Als het niet met water lukt, speelt de elite met vuur in gebieden waar juist welgestelde blanken wonen om het land voor eigen dubieuze bedoelingen in te palmen. Het mensdom speelt soms monopoly, de elite speelt uitsluitend money-poly. In de astrologie staat Libra voor de Weegschaal, in de dertiende eeuw was de Libra een Nederlandse munteenheid die 240 penningen waard was.

Zo ontdekken we dat de elite en hun farmaceutische marionetten munt slaan uit fysieke, emotionele en mentale onbalans van de werkende mens. We keren terug naar het moment waarop de blaadjes vallen. Nadat de eerste mensen van de boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten, kwam YHVH/EN.LIL een appeltje met ze schillen en zei hun de huur van het paradijs op. Dat was de eerste depressie.

De volgende depressies kondigden zich meteen daarna aan. Die na-ijverige buitenaardse entiteit gaf ze de wind van voren. Tegen de vrouw zei hij: ‘Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.’ Daarom wordt de Hof van Eden ook paradijs genoemd en niet maradijs… Tegen de man zei hij: ‘In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert’.

YHVH had geen aanbidders nodig maar arbeiders. Geliefden, nu begrijpen we dat de term ´als de blaadjes vallen´ in het collectieve bewustzijn is geprogrammeerd om te zwoegen en te zweten voor het naakte bestaan. Gelukkig bestaat er in Nederland een winkelketen in nieuwe en tweedehandse kleding met de naam Appel & Ei. Het kan toeval zijn dat de eerste letters resoneren met de namen Adam & Eva; er zijn geen vijgenbladen meer nodig.

De term Zondeval stamt in mijn optiek af van de vallende blaadjes. De eerste mensen ontdekten dat ze naakt waren nadat ze dat duvelse appeltje hadden verorberd. YHVH naaide ze een oor aan en maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van dierenhuiden. Dat staat letterlijk in Genesis 3:21te lezen, maar om dierenhuiden te verkrijgen moet je ze eerst doden. Is dat nu een voorbeeld van goddelijke liefde?

Je zou er zowaar een depressie van krijgen!

Het grappige is dat dit schrijfseltje tijdens het Carnaval is gemaakt, zoals al jaren het geval is. Dit buitengewone fenomeen van maskerades is voor mij een reden om de Samenhang der Dingen te openbaren. De huidige door mensen veroorzaakte stormen was een mooie kans om het vallen van de blaadjes in een ander licht te zetten. Vluchten uit de sleur van alledag met schmink en kleurige kleding voor een appel en een ei is niets voor mij.

Coat of Many Colors.
In de laatste WoMed voor het Carnaval werd onze meditatie groep opgeroepen elke dag een veelkleurige jas aan te trekken. Een verwijzing naar Joseph de zoon van Jacob/Israël die het tot onderkoning van Egypte bracht. Joseph droomde dat de korenschoven voor hem bogen en dat de zon, de maan en de sterren een buiging voor hem maakten. Dit waren in feite Roepingsdromen vanuit het Innerlijke koninkrijk.

Elke belichaamde ziel op deze planeet wordt nu opgeroepen het Koninkrijk in zijn of haar Hartchakra te vinden. De Levensboom van de Kabbala bestaat uit tien Sefiroth, de onderste van die Sefiroth heet Malkuth of Koninkrijk. Laten we nu naar ons centrum gaan en de Boom des Levens integreren. Dan creëren wij een nieuwe Hof van Eden, dan ontmaskeren we de elite zodra de blaadjes weer gaan vallen. Wie wind zaait, zal storm oogsten.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com