Propaganda

Hits: 1314

Propaganda staat synoniem voor bedrog, leugens en manipulatie. De elite besluit vooraf welke informatie wel en welke niet geschikt is om het mensdom te overheersen. Het woord propaganda herbergt, voor ogen die kunnen zien, een code waarmee het mensdom aan de heidenen wordt overgeleverd. Dit is een zegswijze om aan te duiden, dat men in handen gevallen is van onmeedogende, onbarmhartige mensen. (Matth. 20:19 en Luc. 18:32) Heidendom en paganisme zijn synoniemen!

Propaganda is geen reclame. Reclame heeft een duidelijk commerciële boodschap en moet altijd als zodanig aangeduid worden. Terwijl het venijnige van propaganda is dat het niet altijd als propaganda te onderscheiden is. In de Eerste Wereldoorlog werd propaganda onderdeel van het regeringsbeleid, in de Tweede Wereldoorlog was het zo belangrijk geworden dat Duitsland er een apart ministerie voor had.

Pro-Pagan-Da.
Het propagandabeleid van de Nazi’s hield stevig vast aan een aantal basisideeën. Een daarvan was dat de boodschap vooral duidelijk moest zijn. Effectieve propaganda betekende voor de NSDAP dat de boodschap tot een paar speerpunten teruggebracht moest kunnen worden. De bedoeling was dat de Duitse bevolking zoveel met de propagandaboodschap geconfronteerd moest worden, dat die de boodschap zich eigen ging maken.

Om dit te bewerkstelligen werd er veel aandacht besteed aan stijl. Dit hield in dat bij posters enkel kleuren werden gebruikt die direct de aandacht trokken. De slogans moesten kort en bondig zijn. De boodschap moest in een oogopslag begrepen kunnen worden: wit en vredig stond voor de ideale Duitse familie, terwijl donker en bedreigend stond voor de Joden.

In 1920 had Hitler dit concept al doorgevoerd toen hij de krant Der Völkischer Beobachter kocht. Geen ellenlange academische artikelen of discussies maar korte populistische stukken over het kwaad van het Jodendom en het gevaar van het communisme. En steeds met dezelfde boodschap: Er mocht nooit een glimp van twijfel doorschemeren of toegegeven worden aan de mogelijke juistheid van beweringen van de tegenpartij.

De propaganda moest rechtlijnig en eenduidig zijn. De eenvoud en helderheid resoneerden met de minachting die de nazi’s hadden voor de bevolking. De ontvankelijkheid van de massa werd gezien als beperkt en hun intelligentie als erg klein, terwijl het vermogen om te vergeten als enorm werd ervaren. Het intellectuele niveau van de boodschap hoefde daarom ook niet hoger te zijn dan dat van de domste personen onder de bevolking.

De vuistregel van de Nazi propaganda was hoe groter de groep die men wilde bereiken hoe lager het intellectuele niveau hoefde te zijn. Dit gegeven onderstreept mijn stelregel dat onbegrip (domheid) angst creëert en angst weer agressie schept. De historicus Peter Godman (Nomen est Omen) kreeg als enige toegang tot de geheime archieven van het Vaticaan.

Zijn ontdekkingen werpen een nieuw licht op de houding van de rooms-katholieke kerk ten aanzien van nazi-Duitsland. Paus Pius XI en zijn minister van Buitenlandse Zaken (de latere paus Pius XII) wisten goed wat Hitler uitspookte. Ze deden een oogje dicht bij de ontvoering van miljoenen joden in WWII. Het Vaticaan had alleen oog voor rook uit eigen schoorsteen, maar sloot de ogen voor de rook uit de verbrandingsovens van de concentratiekampen!

In onze tijd/ruimte worden concentratiekampen ‘Smart Cities’ genoemd. Dat is een eenvoudige en heldere propaganda waar het mensdom massaal in trapt. In september 2019 en januari 2020 heb ik er al schrijfseltjes over gepubliceerd. Maar het menselijke vermogen om te vergeten is nog steeds enorm!

Pagan Agenda.
Het mensdom werd in een snel tempo geïndoctrineerd met de boodschap dat er teveel van mensen zijn en dat we het milieu teveel vervuilen! Agenda 21 heeft (ondanks de vele tegenwerpingen van door Soros betaalde ego’s) hoe dan ook de wereldwijde controle over alle menselijke activiteiten.178 Landen, inclusief Nederland, hebben inderdaad hun handtekening gezet onder het Agenda 21

Agenda 21 is een programma van de Verenigde Nazi’s voor duurzame ontwikkeling. Het is een actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de VN, de overheden en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden, moet worden nageleefd. Met een beetje taalgevoel zie je in het woord milieu de code voor MIJN PLEK! Je gaat het pas zien als je het door hebt - Johan Cruyff.

De Verenigde Nazi’s, de marionetten van de NWO, willen gewoon deze blauwe knikker voor zichzelf houden. Daarom maken ze propaganda vóór het milieu en tegen het mensdom. Als het met milieu propaganda niet lukt, verzinnen ze weer een virus. Virussen bestaan niet. Het woord ‘virus’ is afkomstig van het Latijnse woord voor gif, wat weer verwant is aan het woord ‘visha’ uit het Sanskriet, dat eveneens gif betekent.

Er is nog nooit aangetoond dat een virus bestaat. Om dit te doen is het wetenschappelijke protocol dat het virus moet kunnen worden geïsoleerd. Het enige wat men tot dusver heeft weten te isoleren is verziekt en verzwakt DNA en RNA, waarvan men ervan uitgaat dat het een virus betreft. Deze aanname is volkomen onwetenschappelijk! Dr. Lanka, een moedige viroloog, durft te zeggen dat virussen niet bestaan en ziekteverwekkers evenmin.

Dit betekent dat een ‘virus’ in feite niets meer is dan een gifstof en dat we onze kinderen op zeer jonge leeftijd vergiftigen door ze in te laten enten tegen een virus dat niet bestaat! Hoe kan je iemand d.m.v. een vaccin immuun maken voor een gifstof? Dit maakt alle vaccins tot niets meer dan een propaganda instrument voor volkerenmoord.

Dr. Lanka geeft een voorbeeld van hoe verziekt onze werkelijkheid is. Volgens hem is de reguliere geneeskunde de belangrijkste steunpilaar voor alle dictaturen en regeringen die grondrechten en mensenrechten aan hun laars lappen. Dat verklaart ook waarom de meeste medici alles maar kunnen doen en waarom ze nooit terug gefloten worden. Als we daar niet iets aan doen gaan we allemaal ten gronde aan die vorm van geneeskunde.

Judi Wilyman uit Australië is gepromoveerd op een proefschrift waarmee ze de farmamaffia en de vaccinatie-industrie ontmaskert. In dat proefschrift komt ze met uitgebreide bewijzen van verregaande malversaties in het vaccinatieprogramma en de farmaceutische industrie. Tot schrik van het establishment heeft de universiteit haar scriptie ook goedgekeurd en Judi heeft nu haar PhD (doctorstitel).

De elite en hun trawanten vergiftigen onze geest met propaganda en ons fysieke voertuig met chemtrails, gemodificeerd voedsel en - drinkwater. Zorg ervoor dat je ergste vijand nooit tussen je oren zit, en de ergste vijand is die waar niemand bang voor is… Van nature zijn we broeders, door propaganda worden we vijanden. Besef dat ook elke vorm van religie niets anders is dan propaganda. Voor mij is religie een ander woord voor bijgeloof!

Ramiel Nagel ziet angst voor bacteriën en virussen als weinig meer dan een moderne vorm van bijgeloof. In zijn boek: ‘Genees tandbederf’ schrijft hij: In vroegere tijden gaven mensen maar al te vaak boze geesten de schuld voor verschillende klachten en kwalen. Ze waren ervan overtuigd dat boze geesten bezit hadden genomen van het lichaam van de persoon en het ziek hadden gemaakt.

Als men deze geesten gunstig kon stemmen en hen kon bewegen het lichaam te verlaten, genas men van de ziekte. Overal ter wereld hangt het mensdom dezelfde overtuiging nog steeds aan, maar nu deskundigen deze boze geesten weten te identificeren. Deskundigen hebben besloten dat ziekmakende ‘boze geesten’ nu echt zijn, in de vorm van virussen, bacteriën, etc.

Laboratoria.
Deskundigen bedenken in andere tijd/ruimte gewoon andere namen voor bestaande ziekten. Polio heet nu meningitis, en nog een andere benaming voor hetzelfde is nu ‘multiple sclerose’. We hebben al geschreven dat het woord virus oorspronkelijk gif betekende. Het woord virus is een duiding voor beschadigd DNA/RNA waarvan de oorzaak gevonden kan worden in de moedwillige beschadiging van het milieu.

De oorzaak van AIDS heeft niets te maken met het Hiv-virus, deze ziekte duidt eerder op een instorting van het immuunsysteem, en dat geldt ook voor kanker. In 2008 bedacht de elite het HPV-virus zodat er duizenden vaccins verkocht konden worden. Er zijn dan ook duizenden jonge meiden ernstig blijvend ziek van geworden en enkele tientallen zijn er zelfs aan gestorven.

Wat AIDS zo dodelijk maakt, is de medicatie. AZT, de ‘Aidsremmer’, was eigenlijk een zeer agressieve en zeer dodelijke vorm van chemo. Dit is waarom Aidspatiënten wegkwijnen en uiteindelijk sterven. Het is bekend dat kankerpatiënten die zich regulier laten behandelen gemiddeld 3 jaar leven, terwijl kankerpatiënten die zich helemaal niet laten behandelen gemiddeld 12,5 jaar leven!

Wij weten toch dat AIDS een uitvinding was van de WHO! Als je dat nog niet wist check dan eens het Strecker Memorandum op Internet. Bijna alle moderne ziektes komen uit een laboratorium, ze zijn een middel om ons met medische propaganda uit de wereld te helpen.

Het hele leven is gebaseerd op aannames. Een van de ernstigste aannames is dat we ervan uitgaan dat allopathische medicijnen gezondheid bevorderen…

Voor elk chemisch samengesteld medicijn is er een gezond en natuurlijk alternatief, maar daar valt weinig winst uit te halen. Misschien maken we het nog mee dat het woord ziekenhuis (ziekte is winst) mondiaal vervangen wordt door geneeshuis…

Laborar is een Spaans werkwoord dat zich inspannen of werken betekent. Er is werk aan de winkel, veel collectief werk, om een eind aan de agressie, onderdrukking, hebzucht, misbruik en verdeeldheid te maken. Nelson Mandela maakte het in zijn inauguratierede duidelijk: ‘Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis waar we bang voor zijn.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com