Gedachten.

Hits: 1238

Ongeveer 60 jaar geleden zag ik mensen in het weekend bij ons thuis komen in een bedrukte gemoedstoestand. Mijn vader ging dan met ze praten of gaf ze een behandeling waardoor ze met een goed gemoed weer vertrokken. Ik weet niet wat hij ze vertelde of wat hij deed. Hij was archivaris of zoiets bij de SVB, een nederig baantje voor een groot healer, hoewel dat woord toen nog niet in onze vocabulaire voorkwam. Ik vroeg hem vaak waarom hij mijn moeder, die hartpatiënt was, niet kon genezen, en hij gaf me altijd hetzelfde antwoord: ‘Ik kan haar gedachten niet veranderen, jongen!’

Er zijn op mijn site al 11 schrijfseltjes gewijd aan gedachtenkracht, toch wil ik er nog een artikeltje aan toe voegen. Dit stukje gaat over het fenomeen van de selffulfilling prophecy; een voorspelling die direct of indirect leidt tot het uitkomen van die voorspelling. Laten we een prachtig voorbeeld geven. Jaren geleden kwam iemand in de praktijk die beweerde dat hij altijd achter de verkeerde kassa in de rij staat.

Omdat ik daar om moest lachen daagde hij me uit de volgende dag met hem mee te gaan naar de lokale supermarkt. Met een grote grijns op mijn gezicht wimpelde ik dat voorstel af en zei dat het gebeurt omdat hij het gelooft. Het Nulpuntveld bevat een enorme hoeveelheid scheppingspotentieel, moderne wetenschappers zouden het kwantum energie noemen. Die energie krijgt vorm door onze gedachten.

Gedachten creëren magnetische trillingen die vanuit het centrum van de hersenen langs de zenuwen door het hele fysieke voertuig rimpelen. Ze vormen een kracht die de mens ten goed of ten kwade komt. Gedachten ontspruiten uit een gemoedstoestand en het is daarom enorm belangrijk om je emoties en je gedachten te beheersen. Er zijn twee energieën die onze gemoedstoestand bepalen; liefde en angst ofwel het ontbreken van liefde.

Magdalena Festival.
Op zondag 17 september 2006 in Zutphen tijdens het Eerste Maria Magdalena Festival der Lage Landen kreeg ik een duwtje van dat Nulpuntveld. Na de aankondiging dat we vooral de boekenstands in de hal moesten bezoeken ging in de zaal een gordijn uiteen, waardoor een tafereel zichtbaar werd. Ik voelde dat het de tafel van Het Laatste Avondmaal moest voostellen.

Ik schrijf ‘voelde’ omdat wij te ver achter in de zaal zaten om het goed te kunnen zien. Lacherig zei ik tegen Nora: “Wedden dat ik aan het eind van de dag aan die tafel zit?” En Nora zei alleen maar: ‘Dat zou me niets verwonderen!’ Er waren zeker 200 à 300 mensen, en er konden maar 13 mensen aan die tafel zitten. Toch zat ik er aan het eind van de dag! Mijn gedachte werd door het Nulpuntveld in de fysieke wereld gemanifesteerd.

Daarna heb ik met dat scheppingspotentieel geoefend tot het een spel werd. In de tijd dat Weert nog een groot postkantoor had, werkte er een aantrekkelijke dame. Het is me met gedachte projecties een paar keer gelukt door haar geholpen te worden. Als ze daar een opmerking over maakte zei ik lachend dat ik haar besteld had. Weer later heb ik dat potentieel benut om onze healing missies over vier continenten te manifesteren.

Synchroniciteit.
Een van de mooiste, meest beangstigende en de meest ongeloofwaardige mogelijkheden die in alternatieve kringen worden gesuggereerd is dat de mens in staat is merkbare invloed uit te oefenen op de fysieke wereld door simpele, hetzij bewuste dan wel onbewuste, gedachtekracht. In sommige tradities wordt die invloed mede bepaald met de hulp van spirituele intelligenties, of door een principe dat synchroniciteit wordt genoemd.

Een interessant inzicht over de psychologische dynamica van paranormale gebeurtenissen komt van Carl Jung, die een concept over synchroniciteit ontwikkelde als een oorzakelijk verklarend principe. Laten we voorop stellen dat het collectieve bewustzijn synchroniciteit nog altijd afdoet als toeval! Het boek De Celestijnse Belofte (Prophecy) uit 1993 leerde ons echter dat toeval niet bestaat!

Tijdens een bezoek aan Sigmund Freud vroeg Carl Jung hoe Freud dacht over occulte fenomenen. Hoewel Freud zijn mening later herzag, antwoordde hij destijds dat hij het onwaarschijnlijk achtte dat dergelijke zaken zich konden voordoen. Jung beschreef een incident dat zich voordeed tijdens hun gesprek:

‘Terwijl Freud zich distantieerde van occulte gebeurtenissen had ik een vreemde gewaarwording. Het leek wel of mijn middenrif van ijzer was gemaakt en roodgloeiend werd. Tegelijkertijd klonk er zo’n luide knal in de boekenkast dat we beiden geschrokken opstonden omdat we dachten dat de kast op ons zou vallen. Ik riep: ‘Daar zal je het hebben, dat is zo’n occulte gebeurtenis!’

Freud antwoordde dat het lariekoek was. Ik ging daar tegen in en zei: ‘Je vergist je, en om mijn standpunt te bewijzen voorspel ik nu dat er elk moment nog zo’n knal te horen zal zijn. Ik was nog niet uitgesproken of er klonk weer een luide knal in de boekenkast. Ik weet niet waar ik de zekerheid vandaan haalde, maar ik wist gewoon dat de tweede knal zou komen. Freud keek me verbijsterd aan’.

Dit waren beroemde psychologen die hetzelfde meemaakten en ieder hun eigen perceptie op de gebeurtenis hadden. Volgens mij was Jung gewoon erg sensitief voor de energie die we nu kennen als het Zero Point Field of Nulpuntveld.

Knallen.
Op 20 juni 2011 hielden we de gebruikelijke WoMed; de woensdagavond meditatie. Mijn stem werd die avond gebruikt door Miryam Migdal Eder. In de eerste 2 minuten van de meditatie was mijn bewustzijn al via het Nulpuntveld afgestemd op die krachtige en prachtige Magdalena energie. Wanneer ik het audio bestand terug luister, staat de teller van mijn PC op 1:44 (!) als haar/mijn stem zegt: "Alles zal omver knallen!"

Twee dagen later, op vrijdag 22.07.2011 knalt Anders Behring Breivik 68 mensen dood in Noorwegen. Het is dan de naamdag van de Magdalena. We krijgen zoveel signalen dat alles er al is, er altijd al was en er zal zijn. We hoeven alleen maar het scheppingspotentieel in het Nulpuntveld te begrijpen en te benutten om de wereld van vorm naar een hogere dimensie te brengen. Onze gedachtekracht wordt nog steeds onderschat, tegelijkertijd houdt die zelfde kracht ons gevangen in een driedimensionale werkelijkheid. We hoeven alleen maar onze mentale macht aan te wenden om de Vrede en het Licht die in ons aanwezig is te reflecteren, opdat de fysieke wereld transformeert van polariteit en/of afgescheidenheid naar harmonie.

Polariteit.
De 3D machthebbers gebruiken die mentale macht juist om het collectieve bewustzijn in afgescheidenheid te houden met hun verdeel en heers techniek die sinds de dageraad van wat we beschaving noemen erg succesvol bleek. De aanleiding tot dit schrijfseltje is de voorspelde pandemie die het collectieve bewustzijn in haar griepgreep gevangen houdt.

Tegelijk is het een trigger om het scheppingspotentieel te benutten en te ontwaken voor onze werkelijke macht. We kunnen een einde maken aan onderdrukking, drugshandel, pedofilie en kinderhandel dankzij het Grote Ontwaken dat ons naar de vijfde dimensie zal brengen. We hebben slechts 6% van de wereldpopulatie nodig om die omslag te verwerkelijken.

Selffulfilling Prophecy.
Uit liefde wordt vreugde geboren, uit angst komt slechts nog meer angst of chaos voort. Wanneer we vreugde ervaren, zal ons individuele magnetisme een weldadige, voedende energie in de hersenen opwekken die door het hele lichaam stroomt. Ik noem dit de Levenslicht Rivier anderen noemen het Prana. Daar tegenover staat dat een ervaring die op angst is gebaseerd een enorm verlies van persoonlijk magnetisme zal genereren zodat we met een leeg gevoel blijven zitten.

Dat lege gevoel waart nu door het collectieve bewustzijn. Het is zichtbaar in verlaten straten, lege restaurants, lege scholen en lege schappen. Het lege gevoel moet worden opgevuld door een ongekende hamsterwoede. De resonantie met de wereld van het diertje waar deze term aan ontleend is, is opmerkelijk. Het diertje blijft rennen in het hamstermolentje, zoals mensen in dezelfde negatieve gedachten blijven rondrennen.

De schatting dat er 20.000 mensen in Nederland kans maken geïnfecteerd te worden met Covid-19 is voor mij een selffulfilling prophecy. Deze media-shit zorgde ook voor een stormloop op toiletpapier. Volgens de Groningse massapsycholoog Hans van de Sande heeft het hamsteren van toiletpapier geen resonantie met het virus maar met het menselijke instinct. Het mensdom is er dus ingestonken!

Herinner je het Avatar gezegde: ‘Wat je gelooft, is waar, maar wat wil je geloven?’

Laten we jullie ook herinneren aan een oeroude Soefi wijsheid: ‘Ook dit gaat voorbij!’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com