Lange Adem

Hits: 1253

Haal diep adem en maak je veiligheidsgordel vast. De huidige crisis op Aarde en in de andere lagen van de matrix, die het corona virus wordt genoemd, was al 50 jaar geleden georkestreerd. Het mainstream verhaal dat dit ‘virus’ werd overgebracht door een vleermuis kan gemakkelijk als leugen afgedaan worden omdat kleine vleermuizen 10 tot 15 jaar leven en grote vleermuizen maximaal 20 jaar worden. Covid-19 is 50 jaar geleden bedacht!

Ooit heb ik een introductiecursus journalistiek gevolgd omdat ik zo naïef was te denken dat journalisten waarheid brengen. Maar Mark Twain (1835 - 1910) schreef lang geleden al: ‘Als je geen krant leest ben je niet geïnformeerd, als je de krant leest krijg je misinformatie.’ Journalisten als Bob Woodward en Carl Bernstein, die het Watergate schandaal onthulden, zijn niet te vinden in de mainstream media. Het enige wat ik van die cursus heb onthouden waren de letters W.W.W.W.W & H waar een journalist zich aan moet houden. Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?

Wie de pandemie heeft bedacht is gemakkelijk te traceren als je de stelregel: ‘Volg het geld’ hanteert. Je komt dan uit bij het World Economic Forum. Op hun website vind je een pagina met de titel: ‘COVID Action Platform’. Als partner van de WHO heeft het World Economic Forum al zijn aandeelhouders gemobiliseerd om hun levens en middelen van bestaan te beschermen.

Wat ze hebben bedacht om eigen hachje te beschermen is een lang voorbereidde crisis met een kunstmatig virus. De naam van dat virus is goed gekozen, want het zou de kroon op het werk zijn van 50 jaar manipulaties. In 1971, bijna 50 jaar geleden werden de eerste chemtrails waargenomen! Twee jaar daarvoor verschenen de eerste pakjes sigaretten met de waarschuwing dat roken dodelijk zou zijn.

Op 23 april 2020 verscheen in Newsweek echter een opmerkelijk bericht. Rokers blijken zowel in Frankrijk als China flink ondervertegenwoordigd in corona-cijfers en dat zou kunnen komen door nicotine. Blijkbaar zijn mensen die roken minder vatbaar zijn om erg ziek te worden van Covid-19. In Frankrijk willen ze beginnen met een test waarbij nicotinepleisters gebruikt worden bij corona-patiënten.

We willen hier benadrukken dat iedereen die verkouden is een corona virus heeft. Een virus is het gif dat gezonde lichaamscellen afscheiden. De coronatesten zijn uiteraard positief, maar dat betekent niet dat geteste mensen werkelijk Covid-19 hebben. Ook dit is een bewijs dat de naam van de crisis erg goed is gekozen. De Cabal gaat er gewoon vanuit dat angst alle mentale vermogens verlamt.

Er zijn hardnekkige geruchten dat ziekenhuizen 13.000 euro voor een positieve test ontvangen en dat ze zelfs 39.000 euro krijgen voor elke corona dode. Zelfs als de patiënt overleed aan kanker, hartfalen of een verkeersongeluk moeten artsen Corona als doodsoorzaak opgeven. Familieleden van vrienden in België stierven aan een hartinfarct en aan kanker, maar Corona werd als doodsoorzaak genoteerd. Tel uit je winst!

Waar heeft Covid-19 het eerst en het meest toegeslagen? Met 10.000 recent geïnstalleerde 5G-antennes is Wuhan een van de meest 5G-elektro verontreinigde steden ter wereld. Wetenschappers, onderzoekers, artsen en activisten waarschuwden ons, al meer dan 40 jaar, voor de gevaren van draadloze straling en elektromagnetische velden. Toch blijft de kudde geloven dat 5G de toekomst is.

Onderzoeker en bouwbioloog Paul Doyon heeft 18 maanden in China doorgebracht. Hij heeft een schitterend artikel geschreven waarin hij het bewijsmateriaal uiteenzet. Het is intussen bekend dat mensen die ziek worden en een falend immuunsysteem hebben geen idee hadden dat het leven in de buurt van GSM torens de ziekte veroorzaakten. Paul Doyon heeft het gevoel dat hij niet met een gerust geweten kan zwijgen en vermoed dat China en de rest van de wereld onder de verkeerde steen zoeken naar wat hier eigenlijk het probleem is.

Dr. Leif Stafford, Zweedse neuro-oncoloog, noemde deze draadloze uitrol het grootste biologische experiment ooit. Dr. Robert O. Becker schreef in 1985: ‘De gevaren van elektrofluoratie zijn reëel en goed gedocumenteerd. Het verandert, vaak pathologisch, elk biologisch systeem. Wat we niet weten, is precies hoe ernstig deze veranderingen zijn, voor hoeveel mensen.

Hoe langer we als samenleving de zoektocht naar die kennis uitstellen, hoe groter de schade zal zijn en hoe moeilijker het zal zijn om te corrigeren. Dr. Martin Pall, PhD en emeritus hoogleraar biochemie en medische basiswetenschappen aan de Washington State University hebben onlangs verklaard dat het inbrengen van tientallen miljoenen 5G-antennes zonder een enkele biologische veiligheidstest het domste idee is dat iemand in de geschiedenis heeft gehad.

Het uitrollen van het wereldwijde 5G netwerk is een voorbereiding op de transformatie van mensen in cyborg slaven. In combinatie met de verplichte vaccinaties van Gates worden we cybernetische organismen. Cybernetica is de leer van de automatische regelings- en communicatie mechanismen. In gewone taal is dat ‘stuurkunde’, en dat is de kroon op het werk om de mensheid op Aarde weer te knechten.

Wanneer is dat werk begonnen?
Een van mijn stokpaardjes is de hybride mens die in circa 300.00 BC werd geschapen naar het evenbeeld van de Anunnaki om voor de Reptiliaanse Royalty te werken. Ze waren in feite de vroegste cyborg-slaven op Aarde! God/YHVH schiep de mens naar zijn gelijkenis en plaatste ze in het Oosten in de Hof van Eden.

Laten we die regel verduidelijken. God/Enki schiep een volk van knechten dat het zware werk van de Anunnaki in Zuid Afrika over moest nemen. God/Enlil kwam en zag dat het goed was. Hij nam een stel cyborg-slaven mee naar de Hof van Eden in het Oosten. Een land dat omzoomd werd door de Eufraat en de Tigris. God/Enlil/JHVH was daarmee de eerste slavenhandelaar op Aarde. Die geschiedenis herhaalt zich met deze crisis.

Waarom deze pandemie is ontworpen is in het ‘waar en wanneer’ wel duidelijk geworden. God heet nu Gates en trekt aan de touwtjes bij het World Economic Forum en de WHO. Het begon met het stelen van goud om de atmosfeer van Nibiru te beschermen. Nu gaat het om het beschermen van de eigen levens en middelen van bestaan van de elite. De Cabal die genoeg macht had om de grootste genocide uit de geschiedenis te implementeren; Het COVID Action Platform.

Hoe willen ze dat manifesteren? In de video over het World Economic Forum zien we op 11:36 minuten de kopregel: ‘Ways to change the world’. Daaronder zien we een vrouw met een beker waarop een verwijzing is afgebeeld naar het Alziend Oog van de New World Order op het 1 dollar biljet. De mensheid zal de beker tot het bittere einde moeten drinken en Covid-19 is een probaat middel.

Het World Economic Forum en hun marionetten zijn misschien 50 jaar geleden gestart met het bedenken en uitvoeren van de huidige pandemie, maar hun werkelijke meesters zijn al eonen bezig om deze blauwe knikker in eigendom te nemen en de mensheid opnieuw in slavernij te brengen. Hun symboliek is duidelijk en occult, maar het vergt ogen die kunnen zien en oren die kunnen horen.

Rooster 4

Dit is een still uit de YouTube video van Rooster’s House. In het centrum zie je de bron van de pandemie. Daaromheen zie je de impact die het heeft op financiële markten, op reizen, op handel, regeringen, arbeidspotentieel etc.  Daaromheen als zonnestraling de impact die de 7 kleine cirkels hebben op al het leven op Aarde.

Onze Zon heeft de afgelopen decennia onvoorstelbare activiteiten getoond. Er zijn gigantische CME’s waargenomen. De afkorting staat voor Coronal Mass Ejection; een massale uitbarsting van zonnewind, plasma en magnetische velden die boven de corona van de zon uitkomen of de ruimte worden in geslingerd. Voor ogen die kunnen zien is de Cabal bezig met een Corona Massa Executie (CME) van mensen die niet aan hun eisen voldoen.

De Cabal en hun trawanten zijn aanbidders van de Zwarte Zon, als je die naam in het Duits spelt, krijg je SS. Maar zoals alles in een duale werkelijkheid is onlangs gebleken dat zuiver zonlicht de Covid-19 manipulatie binnen één dag teniet doet. Snap je nu waarom iedereen binnen moet blijven? We ontberen nog zelfvertrouwen in onze eigen almacht, alwetendheid en alom aanwezigheid. Maar de kritieke massa wordt bereikt.

Het enige wat we hier & Nu nodig hebben is een lange adem!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com