Alles.

Hits: 1010

Alles was er al, is er nog en zal er altijd zijn. Wanneer we dat onbepaalde voornaamwoord op 5D niveau lezen betekent het ‘Les in het Al’. Wanneer leert de mens die les?

Een tandtechnicus zei ooit tegen mij: ‘Deskundigen weten alles over één centimeter, jij weet één centimeter van alles.’ Een printplaat ontwerper gaf me ooit een prachtige omschrijving van creativiteit: ‘Jouw brein is als een elektronisch circuit waarop per ongeluk een schroefje is gevallen dat onlogische verbindingen in het circuit veroorzaakt.’ Die onlogische verbindingen noem ik lateraal denken.

We krijgen thans zoveel intel te verwerken dat je niet meer weet welk bericht je kunt vertrouwen en welke meteen in de prullenbak kan. Bij de uitbraak van de pandemie kwamen er talloze 3D deskundigen uit de doos van Pandora. Met mijn beperkte kennis ben ik op geen enkel gebied deskundig, toch wil ik met dit stukje iets van dat lateraal denken tonen.

In november 2016 publiceerde ik een schrijfseltje over Scylla en Charybdis. Wanneer je de klassiekers kent, weet je dat kiezen tussen Scylla en Charybdis betekent 'kiezen tussen twee kwaden'. De aanleiding tot dat schrijfseltje was de mysterieuze dood van een heel wijze en moedige vrouw wier uitspraak: ‘Draai al het nieuws om, om de waarheid te kennen’ op mijn netvlies is blijven hangen.

De technologie die niet in mainstream media wordt besproken is veel geavanceerder dan we denken. Sommigen beweren dat men 100 jaar vooruit loopt, sommigen zeggen zelfs 1.000 jaar vooruit. Algoritme, bijvoorbeeld, is sinds kort het nieuwe toverwoord op allerlei gebieden. Het algoritme is een concept van Mohammed ibn Musa al-Chwarizmi die van 780-845 AD leefde en de vader van de algebra en de grootvader van de computer wordt genoemd!

Dr. Rauni Kilde.
Tussen 2001 en 2016 zijn er 9 conferenties gehouden over Non-Lethal Weapons, dat zijn niet-dodelijke wapens. Om je een idee te geven wat daarmee bedoeld wordt; martelingen, mind control, verkrachtingen en etnische zuiveringen zijn zeer effectief geworden als niet-dodelijke wapens in een oorlog. In mei 2013 zei Dr. Rauni Kilde dat een VS militair op een van die conferenties haar had verteld dat mind control al in 1801 was uitgevonden!

Rauni Kilde stierf omdat ze de waarheid openbaarde. Rauni Kilde was een Finse arts die boeken schreef en lezingen gaf over parapsychologie, UFO’s en mind control. Dr. Kilde had een plotselinge uitbraak van kanker veroorzaakt door stralingstechnologie, mind control en scalaire golven. Dat zijn alles doordringende elektromagnetische golven, die alle cellen, spieren, weefsels, gewrichten, organen en ons brein op grote afstand beïnvloeden.

In een duale werkelijkheid zijn er ook alles doordringende energieën die de mensheid doen ontwaken. Energieën die ons ‘nudgen’ uit de comfortzone te komen. Nudgen is een gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een door de Cabal gewenste wijze te gedragen. Het nudgen uit de kosmos is een duwtje in de goede richting, zonder vrijheden in te perken of verplichtingen op te leggen.

De elite gebruikt het concept angst om het mensdom te nudgen een gehoorzame kudde te blijven. In de voorlichting over vaccins wordt dit succesvol toegepast: ‘Als je het niet doet, en je kind wordt ziek dan vergeef je het jezelf nooit.’ Dus bedenken ze een pandemie en een lockdown waardoor elke niet ontwaakte ziel de overheid smeekt om een oplossing die vele malen dodelijker is dan de pandemie zelf.

Op 20 mei 2017 publiceerde ik een schrijfseltje over Hegels filosofie. Hegel streefde naar de ontwikkeling van één totaalconcept waarin hij wetenschap, esthetica, godsdienst en filosofie wilde verenigen. De Cabal streeft naar één totaalconcept waarin de mensen getransmuteerd worden tot cyborgs. Een cyborg is de fysieke samensmelting van mens en machine. Het totaalconcept van de Cabal is de Nieuwe Wereld Orde.

Hegels filosofie triggerde de machtselite tot een totaalconcept om de mensheid te beheersen. Het concept bevat drie woorden die als dominostenen op elkaar en met elkaar resoneren: Probleem > Reactie > Oplossing. Dit concept is al heel oud en werkt als volgt; creëer een probleem waarop de massa reageert en biedt de massa een oplossing die alleen de bedenker van het probleem dient! De huidige crisis is een schoolvoorbeeld van het Probleem > Reactie > Oplossing concept.

Het is tevens een staaltje geavanceerde technologie om zonder zichtbare wapens de wereldbevolking te decimeren tot de door de Cabal gewenste 500 miljoen slaven. Het probleem is, volgens insiders, gecreëerd in een door Bill Gates gefinancierd laboratorium. De reactie van het mensdom is door propaganda gecreëerde emoties van angst.

Angst is besmettelijker dan enig ander door mensen bedacht wapen of virus. Het mensdom vertrouwt de door de elite gemanipuleerde mainstream berichten en de kudde gehoorzaamt aan de 1.5 meter sociale afstand. Dat die afstand een betere gezichtsherkenning faciliteert, beseft de kudde niet. De Cabal zit zo hoog in het zadel dat zij op hun beurt niet beseffen dat een kudde die op hol slaat alles op haar weg vermorzelt.

Wat het mensdom ook niet beseft is dat het gezegde: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst,’ en heel donkere keerzijde heeft. De kudde heeft nog nooit gehoord van Andrenochrome een geliefde drug dat wordt gezien als een verjongingselixer voor beroemdheden uit de entertainment industrie die een jeugdig uiterlijk willen houden. Je schrikt als je ziet hoe ze snel ze verouderen als ze die drug niet meer krijgen…

De Andrenochrome krijgen ze door het bloed af te tappen van kinderen die door angst een hoog adrenaline niveau hebben opgelopen. Heel veel Horrorwood sterren zijn zich terdege bewust van het misbruik en satanische offers die duizenden, en wellicht tienduizenden kinderen moeten ondergaan om de lusten van de elite te bevredigen. Hun lager ego wenslichaam maalt daar niet om, ze hebben geen geweten meer.

Probleem > Reactie > Oplossing.
Het is zo’n afschuwelijk probleem dat het mensdom reageert met ongeloof, en de oplossing die de elite heeft bedacht is het als complottheorie te ridiculiseren. Adolf Hitler verwoorde het zo: ‘Hoe groter de leugen, des te meer mensen het geloven.’ Joseph Goebbels zei het zo: ‘We zullen ons doel bereiken, als we de macht hebben te lachen over het vernietigen van alles wat heilig voor ons was.’

Goebbels refereerde in die uitspraak naar onze tradities, het onderwijs en menselijke affectie. Het is opmerkelijk dat toen de gele hesjes in affectie de straat op gingen, en de boeren en masse naar het Malieveld trokken en bewezen dat samen werken zinvol was, de elite de pandemie en de lockdown uit de doos van Pandora haalden. Een ontwaakte mensheid is een probleem voor de elite, en die reageert met een oplossing die al decennia geleden was voorbereid!

De lockdown ging zover dat onze tradities om feesten, verjaardagen, huwelijken, geboortes of afscheid nemen van dierbaren met elkaar te delen verboden werd. De ouderen die toch al weinig aandacht kregen, ontdekten dat hun verzorgingshuis een gevangenis werd. Affectie vertonen werd afstand houden… En zelfs dan heeft het mensdom niet door dat we in een politiestaat leven.

In 2006 bedacht en publiceerde ik het woord demoncratie!

Nu steeds meer mensen beginnen te ontwaken wordt het voor de elite moeilijker om kinderen te ontvoeren. Volgens mainstream berichten herbergt Nederland 71% van al het materiaal voor kindermisbruik, waaronder marteling en verkrachting. Budgethostingservices en zijn 'sterke internetinfrastructuur' hebben Nederland tot een ideaal doelwit gemaakt voor het gruwelijke materiaal van pedo’s.  Nederland wordt ook wel Holland genoemd!

Probleem.
Dat is een probleem voor de elite. Hun reactie is een oplossing binnen het onderwijs; een van de doelen die Goebbels wilde vernietigen. Op 4.4.2020 lazen we een bericht over nieuwe sekslessen op het lager onderwijs.

Reactie.
Deze corona crisis wordt zwaar misbruikt om de meest omstreden wetten er door te drukken. Als ouder hebben wij weinig meer te zeggen hoe ons kind wordt ingelicht over bijvoorbeeld seksualiteit. De EU bepaalt waar de verplichte sekslessen minimaal aan moeten voldoen. In Nederland leert minister Sigrid Kaag van D66 aan de scholieren wat rimmen, pijpen, beffen, scharen, darkroom en dominatrix is, via speciale folders voor de jeugd.

Oplossing.
De kinderen worden al voorbereid op het als normaal ervaren wat hun overkomt als ze in handen van de elite komen.

Wij blijven werken aan een betere wereld voor allen die na ons komen. Dat is de les van alles.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com