Aspecten

Hits: 1624

Volgens het woordenboek is een aspect het perspectief van waaruit iets wordt beschouwd. Een aspect is ook een deel, facet of vergelijkingspunt van wat wordt waargenomen. In astrologie wordt het woord gebruikt om de configuratie van hemellichamen te duiden.

De aanleiding tot deze lastige start van dit schrijfseltje is een artikel van 13 mei 2020 over de mogelijkheid dat JFK nog leeft. Hierna kopieer en plak ik enkele opmerkelijke alinea’s uit deze link: http://newdimension2012.blogspot.com/2020/

De Galactische Federatie sprak enkele dagen voor zijn vermeende moord in Texas met JFK over wat hem zal overkomen tijdens zijn reis naar Texas. In plaats van dat hij slachtoffer werd, gaven ze hem de kans om eraan te ontsnappen door hem te vervangen door een kloon. De kloon werd die dag vermoordt, terwijl JFK zelf enige tijd werd bewaakt en beschermd totdat het veilig was om hem terug naar de Aarde te brengen.

Dit impliceert een geweldige samenwerking tussen de Pleiadians, JFK Sr. en JFK Jr. De Pleiadians kunnen door diverse tijd/ruimte continua reizen omdat hun ruimteschepen de toekomst en het verleden voor een korte periode kunnen bezoeken. Hetzelfde scenario herhaalde zich met John-John (JFK junior).

Toen de Pleiadians ontdekten dat er een complot was om JFK junior te vermoorden, troffen ze voorbereidingen voor een vliegtuigcrash waarbij de inzittenden konden ontsnappen en door reddingswerkers werden ontvangen. De moord op JFK en de crash van John-John zijn bedoeld om de cabal te laten denken dat ze allebei dood waren.

Tot zover de kopieer en plak modus. Een merkwaardig aspect van dit bericht is dat JFK, als hij niet is vermoord, 103 zou zijn geworden op 29 mei 2020. Dat moet dan wel een heel krasse veteraan zijn! Een ander aspect van dit verhaal is de mogelijkheid dat de Pleiadians de mogelijkheid kennen het 3D verouderingsproces te vertragen.

Op 23 maart 2017 publiceerde de Daily Mail een artikel over een pil die de NASA aan astronauten op Mars wil geven. Wetenschappers hebben een ontdekking gedaan die zou kunnen leiden tot een revolutionair medicijn dat veroudering daadwerkelijk tegengaat. Dat medicijn kan beschadigd DNA helpen om op wonderbaarlijke wijze NASA-astronauten op Mars te genezen en zelfs te beschermen door ze tegen zonnestraling te behoeden.

Dat lijkt mij wel iets, ik heb er drie dagen over gedaan om de ligusterheg van 34 meter lang en circa 100 cm breed met een motor-heggenschaar in het gareel te krijgen! Al mijn botten en spieren protesteren heftig, ondanks mijn affirmatie: ‘Ik ben eeuwig jeugdig en gezond’.

Tot zover een schrijfseltje in 3D patronen, het wordt tijd de aspecten in een ander perspectief te beschouwen. In oktober 2006 vertaalde ik een boodschap van Steve en de Groep over aspecten van de ziel. Ik kopieer en plak hierna enkele alinea’s van mijn vertaling.

Twaalf aspecten.
We hebben jullie voorbereid op een van de veranderingen die jullie zullen ervaren. Multidimensionaliteit is een van de interessante zaken die jullie gaan gebruiken als deel van je magie in de praktijk. Wij zeggen jullie dat er hier veel magie is.

Jullie denken dat je op deze planeet leeft als een individu, jullie geloven althans dat het alles is wat jullie zijn. In feite zal de wetenschap je vertellen dat jullie nog in elf andere dimensies van tijd/ruimte bestaan. We zeggen twaalf omdat er eigenlijk een punt van perceptie is dat wij als één dimensie tellen

Dus er zijn 12 verschillende aspecten op deze planeet die als één ziel lichtelijk verschillende ervaringen hebben. Stel dat je deze rij stoelen neemt en zegt: ‘Dat is een van mijn aspecten en je neemt die andere rij stoelen daar die een andere jij vertegenwoordigt, dan heb je een andere expressie van dezelfde ziel op deze planeet op verschillende tijdlijnen.

Die ervaringen/expressies vinden alle simultaan plaats, want lineaire tijd is een illusie; het is een concept van de linkerhersenhelft en het brengt jullie het Speelbord om op te spelen. Hoe zou het voor een ziel in deze dimensie zijn om elders inzichten te verwerven, ideeën op te doen en de oplossing van een probleem naar deze dimensie te halen?

Dat is multi-dimensionaliteit, en jullie staan op het punt er meer dan ooit van te proeven… Zou het niet fantastisch zijn als jullie een zeer moeilijke periode in je leven zouden vinden waarin je geen antwoorden had, en waarvoor jullie je nu kunnen verontschuldigen omdat je een geheel ander perspectief van je ziel hebt ontvangen en terugkomen in dit leven met hernieuwde vitaliteit en visie over Multi dimensionaliteit?

Dat geliefden, staat op het punt te gebeuren. Het interessante hiervan is dat wat jullie waarnemen als menselijke problemen, geen problemen zijn. Ze maken deel uit van het pad dat jullie zelf gekozen hebben. Het zijn processen waarbij jullie je zelf op een zijweg hebben geplaatst. Het is allemaal een kwestie van instelling, het aanpassen van gedachtepatronen. Tot zover het Baken van Licht uit 2006.

Er wordt wel in spiritueel ontwaakte kringen gesproken over Multi dimensionaliteit, doch het besef dat aspecten van ons Wezen in diverse ruimte/tijd continua verschillende ervaringen opdoen is nog niet tot ons doorgedrongen. Vergun het mij dat op mijn eigen wijze wat duidelijker te maken.

Een aspect van mijn ziel koos ervoor een motorongeluk te overleven en na een coma van drie weken weer in het hier en nu te ontwaken. Een ander aspect kan ervoor gekozen hebben tijdens die coma in transitie te gaan, terwijl weer een ander aspect nooit een motor rijbewijs heeft gehaald. Zo is het denkbaar dat het aspect dat nu deze woorden schrijft tijdens die coma een nieuwe zielentaak heeft gekregen.

De belofte aan mijn papa om als gekleurde jongen het tot eigenaar/directeur van een reclamebureau te schoppen was immers vervuld. Het creatieve werk dat vooral op uiterlijk vertoon was gebaseerd, maakte plaats voor innerlijk healing werk. Die transformatie heeft wel enige impact op de 11 andere aspecten van mijn wezen, in die zin dat ook zij andere ervaringen op een andere tijdlijn kunnen kiezen.

Hert is zelfs denkbaar dat een meer spiritueel gevorderd aspect van mijn wezen in mijn fysieke vorm kwam en de motormuis op diens tijdlijn zich verder mocht bekwamen in geestelijke vermogens. Dit is een van de mogelijkheden waarom een belichaamde ziel op Aarde een deja-vu kan hebben, die niet van zich zelf is. Ik voelde altijd grote weerstand tegen vliegen op 7 december, terwijl ik lang na Pearl Harbor werd geboren!
Dat is inherent aan de Hermetische Wet: ‘Zo boven, zo beneden’.

Nu het collectief ontwaken in een sneller tempo verloopt, is het idee van een JFK kloon die op 22.11.1963 in Dallas werd vermoord niet eens onvoorstelbaar. De ontwaakte zielen zijn inmiddels gewend aan theorieën over dubbelgangers, klonen of hologrammen van politici en/of bekende figuren uit de entertainment industrie. Voor mij zijn het geen theorieën meer, onze werkelijkheid is vaak een reflectie van science fiction.

In juli 2015 publiceerde ik een schrijfseltje waarin een opmerkelijke alinea was te lezen.
Als waarnemers zijn wij allemaal persoonlijk betrokken bij de creatie van onze eigen werkelijkheid. Dit verklaart onze favoriete uitdrukking: “Wat je geloofd is waar, maar wat zou je willen geloven?” Sinds mijn motorongeluk en de daaruit voortkomende coma ben ik ervan overtuigd dat de gebeurtenis op de Golgotha een hologram is. Er zijn zelfs Bijbelgeleerden die de mogelijkheid van een plaatsvervanger veronderstellen.

De vervanging - of tweeling hypothese stelt dat de waarnemingen van een verrezen Yeshua niet verklaard worden door lichamelijke opstanding, maar door het bestaan van een andere persoon, een tweeling of een lookalike die Yeshua zou hebben geïmiteerd na zijn dood, of in de plaats van Yeshua op het kruis stierf. Dan is er ook nog het boek van Hans Stolp over Twee Jezuskinderen, die in mijn visie aspecten van één ziel belichaamden.

Onlangs vroeg ik Gaia of ze ons wilde helpen de crisis te overwinnen en haar wedervraag was: ‘Hebben jullie ooit één poot naar mij uitgestoken?’

Wanneer je het concept van aspecten kunt accepteren, is het ook mogelijk je zelf als een aspect van het Christusbewustzijn te beschouwen. Met dat aspect zijn we in staat een deel, facet of vergelijkingspunt van de Hof van Eden opnieuw te manifesteren. Gaia wacht al eonen op dat nieuwe aspect van haar essentie. Je kunt de strekking van dit schrijfseltje accepteren of verwerpen op elk niveau van bewustzijn.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com