Pinksteren

Hits: 1918

Een dag vóór Pinksteren ontving ik onderstaande e-mail van een oud cursist;

Broeder, Ik zou je graag willen wijzen op een gesprek bij Café Weltschmerz, met de wetenschapper Willem Engel (What’s in the name) deze man weet echt wat er gaande is, zonder oordelen of verwijten. Puur op wetenschappelijke basis, ik denk dat jij hier van kan genieten. Als dit niet meer opgemerkt word door de media of de slapende meerderheid, weet ik het ook niet meer. Licht & Liefde, Harry

Het is bijna niet mogelijk me afzijdig te houden van de ‘bedreiging’ die al decennia geleden zorgvuldig is voorbereid. Met dit schrijfseltje onthoud ik me van commentaar op de veronderstelde ziekte, maar ik antwoord op de laatste regel van Harry: ‘Als dit niet meer opgemerkt word door de media of de slapende meerderheid, weet ik het ook niet meer’.

Laten we een paar zaken in de Samenhang der Dingen bespreken. Met Pinksteren wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het woord komt uit het Oudgrieks Pentèkostè, wat in onze taal vijftig betekent. Het is dan de vijftigste dag ván Pasen. De 5 staat voor vrijheid/bevrijding; de bevrijding van de menselijke beperking na de wederopstanding. Tweeduizend jaar later is het collectief bewustzijn nog niet bevrijd.

Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?
De oorsprong van Pinksteren ligt in de Mozaïsche wetten die aan het volk Israël werden gegeven na hun uittocht uit Egypte. In Leviticus 23:15-22 staat dat op de vijftigste dag, na de zevende sabbat vanaf Pesach nieuwe offers voor YHVH moeten worden gebracht, als een soort afsluiting van Pesach. Het feest wordt ook wel het 'Feest van de Eerstelingen' of Sjavoeot genoemd. De 'eerstelingen' van de graanoogst en het vee werden dan geofferd.

Die offers vonden hun oorsprong in het verhaal van Kaïn en Abel. YHVH gaf toen al de voorkeur aan een lamsbout boven een vegaburger en veroorzaakte daarmee in feite de eerste broedermoord.

De elite beschouwt de mensheid als vee. De naam Covid is een combinatie van de ‘C’ van collectief en ‘Ovid’ dat schaap betekent in het Latijn. Ovidius behoort met Vergilius, Horatius en Tibullus tot de grote dichters uit de Augusteïsche periode; dat is het hele leven van Caesar Augustus. Ovidius (Schaap) werd op 20 maart 43 BC geboren. Op 20 maart 33 AD werd het hologram van de kruisiging van het Lam Gods op het collectief werd geprojecteerd

Met deze summiere uitleg is het wie, wat, waar, wanneer en waarom wel duidelijk. Hoe het mogelijk is dat de slapende meerderheid niet bevrijd is van haar geestelijke beperkingen is vrij complex, doch ik zal het zo simpel mogelijk duiden. De op het collectief bewustzijn geprojecteerde geschiedenis op Golgotha was een hologram. Er zijn ook Bijbelgeleerden die de mogelijkheid van een plaatsvervanger veronderstellen.

Laat me je herinneren aan een uitspraak van Goebbels, minister van voorlichting en propaganda in Nazi-Duitsland: ‘Een leugen die je één keer verteld blijf een leugen, maar een leugen die je 1000 keer verteld wordt de waarheid.’ Nu is het duidelijk dat een leugen die miljoenen of miljarden via de media huiskamers insluipt, door het collectief beschouwd wordt als een ‘waarheid als een koe’ en een koe heeft een omvang waar je niet omheen kunt!

Dit is slechts één van de oorzaken die het mogelijk maken dat het collectief niet kan, wil of durft te ontwaken uit de droom die men het leven noemt. Een andere oorzaak vinden we in een bekende uitspraak van de Romeinse dichter Juvenalis: ‘ Geef het volk brood en spelen, opdat het maar van revolutionaire ideeën wordt afgehouden.’ Welnu, dat is wat we thans de comfortzone noemen.

In je comfortabele fauteuil krijg je brood en spelen via de mainstream media. John Lennon zei ooit dat het leven veel gemakkelijker is als je de ogen gesloten houdt. Mark Twain zei het nog grappiger: ‘Het is gemakkelijker om mensen voor de gek te houden, dan ze te overtuigen dat ze voor de gek gehouden zijn!’ Dan is er nog het spreekwoord: ‘In het land der blinden is éénoog koning!’

Hebben jullie je wel eens afgevraagd wie die koning is? Het alziend oog op het biljet van één dollar is het symbool van de onderdrukkers. Met geld kunnen ze zelfs een menselijk geweten kopen. Zo simpel is het. Het is overigens goed te beseffen dat het alziend oog op de top van de politiek/religieuze piramide staat. Het is de kleinste en lichtste steen van een piramide. Het menselijk collectief vormt de basis van die piramide.

Wanneer die basis in bewustzijn verschuift, kantelt de hele structuur. Dat bewustzijn wordt kunstmatig laag gehouden, en dat ligt weer aan de oude afspraak tussen politiek en religie: ‘Als je ze dom houdt, houd ik ze arm.’ Het schoolsysteem kwam voort uit de religieuze pressie om onderwijzers, pedagogen, methodeschrijvers, uitgevers en illustratoren voor te schrijven wat ze wel en wat ze vooral niet mochten onderwijzen.

De eerste scholen waren kloosterscholen, waarin jongens werden opgeleid tot monnik of priester. Daarmee voorkwam de clerus in onze tijd dat niemand wist wat een deken onder de lakens uitspookte. Charlemagne (742-814) was een goed voorbeeld van een koning in het land der blinden. Voor het besturen van zijn immense rijk stelde hij monniken, priesters en edellieden (elite) die konden lezen en schrijven. De rest van het volk bleef analfabeet.

Om te voorkomen dat het bewustzijn van het collectief dreigt te verschuiven, en de top van de piramide zou wankelen, heeft de elite mainstream media als marionet bedacht. Laat ik je herinneren aan een andere quote van Joseph Goebbels: ‘Geef me de media en ik heb het volk!’ Op 8 maart van dit jaar heb ik het schrijfseltje ‘Propaganda’ op onze site gepubliceerd, om het collectief te helpen ontwaken.

Enkele dagen later werd de intelligente lockdown in Nederland manifest. Intelligent was het absoluut, het was tevens de kroon op de eeuwenoude verdeel en heers politiek. De eersten die geofferd werden, waren ouderen van 80 jaar en ouder die toch al gezondheidsproblemen hadden. Het is zo oud als de weg naar Rome (wat is er toch met die Romeinen?); de elite vindt dat 50- 80 % van het plebs van de Aarde moet verdwijnen.

Al in 2012 had Nick Pope, minister van Defensie in Engeland, opgeroepen tot waakzaamheid tijdens de Olympische Spelen: ‘We moeten voorbereid zijn op het meest onwaarschijnlijke scenario’. Mainstream maakte ons wijs dat het scenario verband hield met het verschijnen van UFO’s… Het was een feit dat het leger op daken van flats rondom het Olympische stadion raketafweersystemen had geplaatst.

Het was een geweldige truc om uit verdediging tegen een buitenaardse invasie de massa in het binnenland kwijt te raken met afweersystemen. Vlak voor de Olympische spelen van 2012 was er een stemming over een wet die het mogelijk maakte de Engelse populatie, koste wat het kost, tot de 50% grens te decimeren. In juni 2012 heb ik er een kort schrijfseltje aan gewijd, het voelde aan als een roepende in de woestijn. 

Een ander antwoord op hoe het mogelijk is dat de slapende meerderheid niet ontwaakt, vind ik in een quote van Mark Twain (1835 - 1910): ‘Als je geen krant leest ben je niet geïnformeerd, als je de krant leest krijg je misinformatie.’ Dat komt omdat de elite bepaalt wat mainstream schrijft. Onafhankelijke journalisten zijn als de speld in de hooiberg. Zodra ze iets openbaren, krijgen we meteen de ‘fact check’ code onder hun artikel te zien.

De sociale media (wat een misleidende term) bepalen wat de lezers van voornamelijk alternatieve sites als feit of fictie moeten waarnemen. De vrije wil en de vrije pers zijn in de demoncratie gestorven. En, nee dat is geen typefout, er is immers geen democratie meer, ook dat concept is door de satanische elite onderdrukt en in de doofpot gestopt.

Juist door die onderdrukking is er, voornamelijk op de alternatieve kanalen, een groots ontwaken waar te nemen. Om te voorkomen dat het een mondiaal ontwaken wordt, is de mainstream media nog steeds in staat slapende meerderheid met pertinente leugens, halve waarheden en misleidende propaganda in slaap te houden. Er komt een dag waarop ze oogsten wat ze zaaien.

Broeder Harry,
We lezen en horen steeds weer dat de pandemie vergeleken wordt met Orwelliaanse tijden. Welnu, George Orwell zei ooit: ‘In tijden van universeel bedrog, wordt het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.’ Dat is nu precies waar het de media en de slapende meerderheid aan ontbreekt. Juvenalis zei het al in de eerste eeuw van onze tijdtelling: ‘ Geef het volk brood en spelen, opdat het van revolutionaire ideeën wordt afgehouden.’

Dit schrijfseltje kwam tot stand op de eerste Pinksterdag 2020. Je kunt de tekst aannemen of verwerpen op elk niveau van bewustzijn.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com