Abnormaal.

Het woordenboek vindt iemand normaal als hij/zij ‘volgens de regel’ of ‘gewoon’ is. Het woordenboek vindt iemand die zaken waarneemt zonder de normale zintuigen te gebruiken paranormaal. Het woordenboek vindt iemand abnormaal als die persoon ongewoon of afwijkend is.

Nu, geliefden, het zal voor jullie geen verrassing zijn dat ik behoorlijk afwijkend ben omdat ik een abnormaal persoon beschouw als iemand die volgens de Norm van de Vader (Ab of Abba) functioneert in een zeer verstoorde werkelijkheid. Jawel, ik speel met woorden… Dat deed Johannes immers ook.

Johannes 1:1
"In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen."

Laten we er verder geen woorden aan vuil maken: voor mij is alles wat men normaal vindt verstoord, en alles wat abnormaal is, vind ik gewoon. Het is gewoon om buitenzintuiglijke waarnemingen te doen, het is gewoon om te mogen communiceren (in commune te zijn) met hogere werkelijkheden. De machtselite heeft het ons met hun Verdeel en Heers doctrine doen geloven dat je abnormaal bent als je afwijkt van hun regels.

Raadgevers.
In april 2000 leerden we te functioneren op het Alfa bewustzijnsniveau. Er was een oefening om kennis te maken met je innerlijke raadgevers; het mannelijke en vrouwelijke aspect van je essentie. Het mannelijke aspect toonde zich aan mij als Alexander de Grote met het gezicht van mijn biologische vader. Het vrouwelijke aspect toonde zich aan mij als de Mona Lisa van Da Vinci met het gezicht van mijn biologische moeder.

Het vergde enige weken intense meditaties voordat ik de betekenis van deze aspecten kon doorgronden. Laat me je vertellen hoe dat tot stand kwam. Op Alfa niveau vroeg ik mijn overleden vader waarom hij zich in de uitrusting van Alexander had vertoond. Het antwoord was kort en duidelijk: “Je bent gekomen om knopen door te hakken, en ik help je daarbij.”

Dit antwoord was een duidelijke verwijzing naar de Gordiaanse knoop. Mijn vader wist dat ik als tiener de mythen en sagen van Griekenland al had gelezen en in mijn geheugen had opgeslagen. Het antwoord van mijn moeder was een cryptogram: “Mona Lisa is een anomalie”. Hier verkende mijn geest twee paden. Het spel met woorden is in mijn wezen verankerd.

  • Mona Lisa kan je ook lezen als Amon Alis. Amon was een godheid in het Oude Egypte, en je ziet dat het begrip Amen er in versleuteld ligt. Alis is de afwijking van Alyssa of sneeuwkleed, een eenjarige bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen.
  • Volgens het woordenboek is een anomalie een afwijking van een regel of wet.

Mijn raadgevers lieten me dus tijdens die oefening op Alfaniveau non-verbaal zien dat ik op een afwijkende manier in staat ben knopen door te hakken, beslissingen te nemen. In het Engels kan ik daar een mooie regel van maken: “Rule without rules.” In onze taal betekent dit: “Heersen zonder regels”.

Wie zich niet aan de regels houdt wordt door de machtselite onderdrukt of opgesloten. Rebellie is een wezenlijk aspect van mijn existentie in deze stoffelijke werkelijkheid. De aanleiding voor dit artikel is de SF film Divergent en de opvolger Insurgent. Divergent is Engels voor Afwijkend, en Insurgent is Engels voor rebel, opstandeling.

Divergent.
Divergent is een Amerikaanse SF film uit 2014, die gebaseerd is op de gelijknamige roman, van Veronica Roth. In een futuristisch Chicago is de maatschappij verdeeld in vijf facties: Zelfverloochening, Vriendschap, Oprechtheid, Onverschrokkenheid en Eruditie. Wie niet bij een factie hoort, heeft geen status of privileges. Wanneer kinderen 16 jaar oud worden moeten ze tijdens de jaarlijkse Kiesceremonie kiezen bij welke factie ze willen horen. Deze keuze staat voor hun leven vast.

Hieraan voorafgaand krijgen ze een psychologische test onder invloed van een psychoactief serum. De test wijst uit welke factie het best bij ze past. Ze moeten ook in de factie blijven eens ze die gekozen hebben. Beatrice Prior is geboren in de factie Zelfverloochening, die de regering vormt. Beatrice doet haar test onder begeleiding van een Onverschrokken vrouw genaamd Tory. Haar resultaten laten zien dat ze eigenschappen heeft van meerdere facties, wat betekent dat ze Afwijkend (Divergent) is.

Tori noteert de uitslag als Zelfverloochening en waarschuwt Beatrice dat ze de echte uitslag geheim moet houden; Afwijkenden denken onafhankelijk en kunnen niet door de regering onder controle gehouden worden, en worden daarom gezien als een bedreiging voor de gevestigde orde.

Reflectie.
Dit is een duidelijke reflectie van onze samenleving, waarbij alles en iedereen in hokjes geplaatst wordt. Wanneer je buiten de kaders treedt, hoor je er niet meer bij. Het menselijk collectief is tot een gehoorzame kudde verworden. Daarom spreken we van het dierenrijk en van het mensdom! Terwijl het woord Mens in het Latijn Geest betekent, wordt een ieder die voor het spirituele pad kiest als een afwijking beschouwd. Het grappige is dat wij van ‘zweverigheid’ worden beticht. Besef dan dat je, als je boven het maaiveld ‘zweeft’ in staat bent om het grotere plaatje waar te nemen.

Na de Harmonische Convergentie in augustus 1987 zijn er veel meer afwijkende kinderen geboren. Ze worden volgens de regels geëtiketteerd met labels als ADHD, Asperger, Autist, Borderline, PDD-NOS etc. Wij zien deze kinderen van het universum als Indigo’s of hyper sensitieve wezens. Indigo’s hebben een vier of vijf dimensionaal bewustzijn. Dit houdt in dat ze alle stimuli op een andere manier waarnemen en opslaan dan mensen van de Violette straal. Indigo’s zijn afwijkend gevoelig voor impulsen uit hun omgeving; ze zijn ongewoon intuïtief. Ze zijn in staat tot buitenzintuiglijke waarnemingen en worden als paranormaal of abnormaal gezien.

Mensen die onder de Violette straal geboren worden hebben een 2D of 3D bewustzijn. Zij werken dan ook vaak in platte vlakken/kaders, het maximum van hun imaginatie vermogen is drie dimensionaal.

Mensen die onder de Indigo straal zijn geboren, kennen hun missie in dit leven. Ze worden geboren met een gevoel van trots en zijn heel blij met zichzelf en deze wereld. De Indigo’s weten precies wat ze willen, en vragen zich af waarom de anderen dat niet weten. Ze voldoen liever aan hun innerlijke verwachtingen dan aan die van de buitenwereld. Ze vormen daarmee een bedreiging voor de machtselite en voor de ingeslapen, niet ontwaakte kudde.

Mensen van de Violette straal zijn vaak op zoek naar wat we willen zijn, wat ze willen doen wat ze willen bereiken. Ze hebben niet door dat ze daarmee voldoen aan de projecties en verwachtingspatronen van de buitenwereld. Ze zijn beter beheersbaar en denken, spreken en leven volgens de regels. Ze zijn normaal…

De Indigo’s zijn individualisten die een andere, afwijkende vorm van intelligentie hebben dan de normale mensen. Ze leren hierdoor sneller of ze besluiten dat ze het allemaal niet interessant vinden en besluiten buiten de kaders te leven. Ze lijken soms minder sociaal maar hebben een diepe aversie tegen onrecht.

Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom Vrouwe Justitia, het symbool van recht, wetten en regels van de normale samenleving geblinddoekt is? In het spel met woorden heb ik ooit een artikel geschreven waarin ik het begrip democratie omschreef als demoncratie… Dit artikel is geschreven na de uitslag van het EU referendum over de Oekraïne op woensdag 6 april 2016. Wij, de Afwijkenden, hebben een duidelijk NEE tegen de Eu en de Ruttezooi afgegeven.

IK BEN een soeverein wezen. Ik gebruik mijn Vrije wil om de spiraal van de Geest te beklimmen. Mijn intentie is dienstbaarheid aan het Hogere Doel. Opdat het Licht zegeviert. Zo zegevier ik als instrument van Licht. Over alles waar het Licht nog ontbreekt. IK BEN een soeverein Wezen van Licht!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com