Pedofiel.

Hits: 1572

Volgens het woordenboek is een pedofiel iemand met voorkeur voor seksueel verkeer met jonge kinderen. Enkele verwante termen zijn pedoseksueel en pederast. Het is opmerkelijk dat de beginletter gelijk is aan woorden als politiek, psychopaat en potloodventer. De politieke psychopaten die dit land besturen hebben de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit goedgekeurd.

De PNVD is een voorstander van legalisering van bestialiteit, necrofilie, kinderpornografie en de legalisatie van seks met kinderen vanaf 12 jaar. Bestialiteit is seks met dieren, necrofilie is seks bedrijven op een lijk. Het lijkt wel een politieke pest pandemie. De Zwarte Dood, die vaak werd vergeleken en verward met de pest, was een pandemie die in de 14e eeuw kostte wereldwijd tussen de 75 en 200 miljoen mensen het leven.

Met de PNVD wordt het woordspel over Democratie versus Demoncratie een verbijsterende werkelijkheid. Het is niet zo verwonderlijk dat de lijst met pedofielen in Amerika werd vrijgemaakt voornamelijk democratische politici bevat. De ziel van de democratie is verkocht aan de duivel, zoals Grappenhaus zijn ziel aan de duivel verkocht. Hij wees het verzoek om onderzoek te verrichten naar satanisch misbruik af op de dag dat hij trouwde.

Zelfs als je geen verstand hebt van fysionomie, krijg je braakneigingen als je de foto´s van dit wezen bekijkt.

Laten we de betekenis van naastenliefde, vrijheid en diversiteit uit het programma van de PNVD in het kader van de intentie van die partij duiden. De naastenliefde van de partij resoneert eerder met seks met de minderjarige medemens dan met liefde. De partij veroorlooft zich de vrijheid van vrijheidsberoving van kinderen. Diversiteit staat voor de verscheidenheid aan het misbruik van zoogdieren; menselijk en dierlijk.

Die partij is ook een voorstander van het afschaffen van de leerplicht. Het is een oeroud gegeven en het komt terug in de term mensdom. Het gezegde: ‘Wat niet weet, wat niet deert’ reflecteert de intentie van de partij om seks met kinderen vanaf 12 jaar te legaliseren. Minister Sigrid Kaag van D66 vindt dat de scholieren moeten weten wat rimmen, pijpen, beffen, scharen, darkroom en dominatrix is via speciale folders voor de jeugd.

Enkele termen heb ik opgezocht omdat ik gelukkig onnozel volwassen ben geworden!

Voor deze minister is een leuter belangrijker dan een kleuter. Zo programmeert de elite de jeugd dat misbruik in het nieuwe normaal de nieuwe moraal is. Het wordt normaal dat jonge kinderen na de afgedwongen seks opgejaagd en vermoord worden om hun andrenochrome af te tappen en te drinken. Het is denkbaar dat je het bestaan van deze satanische drug al kent. Toch wil ik dit nog in het Licht brengen.

Adrenochrome is een drug gemaakt van geadrenaliseerd bloed. Wanneer een kind extreme pijn en angst ervaart doordat het geterroriseerd wordt, reageert het lichaam van het kind door een enorme hoeveelheid adrenaline te produceren voor de vecht - of vluchtreactie. Wanneer de adrenaline piek het hoogst is, wordt het bloed afgetapt uit de halsslagader of uit de hersenen.

Deze procedure kan meermalen herhaald worden, totdat het slachtoffer sterft aan de verwondingen of door uitputting. Hoe jonger de donor, hoe groter het verjongende effect is. Het bloed van jonge kinderen biedt de hoogste opbrengst. Als je niet op de hoogte bent van deze praktijken, volg dan White Rabbit uit Alice in Wonderland diep het konijnenhol in. Als je goed zoekt zie je zelfs een foto van Rutte met het witte konijn op de achtergrond.
Kijken, zien en waarnemen zijn totaal verschillende kwaliteiten.

Hoe groter geest, hoe groter beest.
‘Zalig zijn de armen van geest, voor hen is het Koninkrijk der hemelen.’ Deze regel komt uit het vijfde hoofdstuk van het Evangelie van Mattheüs. Het is de eerste van de zaligsprekingen in de Bergrede van Yeshua. In mijn visie gaat het niet om arm in de zin van platzak zijn. Mijn denkpatroon is gecomponeerd op meertaligheid. Arm is in het Engels ook een wapen en daarom zie ik de resonantie met de brief aan de Efeziërs 6:11-13 van Paulus.

‘Doet de volledige wapenrusting van God aan, opdat GIJ pal kunt staan tegen de kuiperijen van de Duivel; want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de regeringen, tegen de autoriteiten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de volledige wapenrusting van God op, opdat GIJ op de boze dag weerstand kunt bieden en, na alle dingen grondig gedaan te hebben, pal kunt staan.’

Deze brief werd in de jaren 40 van de eerste eeuw van onze jaartelling. Deze waarschuwing is meer dan ooit actueel. Wapen je geest tegen leugens van regeringen, autoriteiten en wereldheersers. Wapen je geest met een hoger onderscheidingsvermogen teneinde hun maskerades te doorzien zonder te oordelen. Wapen je geest met empathie, want gevoel of inlevingsvermogen maken geen denkfouten.

Hoe groter aanzien een geest geniet, hoe beestachtiger het genot wordt. Bestialiteit en necrofilie zijn niet meer bevredigend, de andrenochrome is de nieuwe boost voor de goddeloze elite, de Draconische koningshuizen en hun marionetten. Type de zoektermen Anne Marie van Blijenburgh en ITCCS in op Internet en houdt een emmer bij de hand als je maag zich plotseling omkeert.

De 3D uitleg van de uitspraak: ‘De zalig zijn de armen van geest’ neem je waar als het niet ontwaakte collectieve bewustzijn op specifieke dagen met oranje vlaggetjes gaat zwaaien. Een kenmerkende 3D dag is de derde dinsdag in september. De oneindige domheid van het volk kijkt naar de gouden koets, zonder waar te nemen welke symbolische symbolen van onderdrukking en uitbuiting op de koets zijn geschilderd.

Kinderen hebben nog de zuivere energie van Thuis in hun bloed, dat is de hoogste bron van voeding voor de wezens die boven de top van de wereld existeren. Als je de wandel en handel van de elite en hun trawanten waarlijk kent, denk je twee keer na voor je een pizza of een hotdog bestelt. Het zijn onsmakelijke codes zijn voor het geslacht van een meisje en een jongen. Voor niet ontwaakte zielen zal het worst wezen…

Lost & Found.
In Georgia, USA zijn onlangs circa 40 vermiste kinderen van 3 tot 17 jaar terug gevonden door politieteams in woningen, bedrijfspanden en hotels. Van de teruggevonden kinderen moesten er 26 gered worden uit een benarde situatie. Sommige kinderen waren sinds 2 weken spoorloos, andere kinderen waren al 2 jaar vermist. De kinderen waren slachtoffer van mensenhandel, uitbuiting, seksueel misbruik en hadden mentale of fysieke problemen.

De ergste criminelen op Aarde vind je in het Vaticaan, de Reptiliaanse Royalty, de overheden, de VN, de EU, de NAVO, de Inlichtingendiensten en in de entertainment industrie. Deze criminelen hebben hun ziel verkocht in ruil voor macht en rijkdom en staan in dienst van de 13 satanische bloedlijnen. Die bloedlijnen zijn echter weer onderhorig aan de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten. (Efeziërs 6:11-13)

Conform de Hermetische Wet zo boven, zo beneden heerst er in de hemelse gewesten ook hiërarchie. De hoogste rang wordt bekleed door Yaldabaoth. Volgens gnostische stromen is dat de schepper van de materiële wereld en daarmee gelijk aan de Bijbelse JHWH die in Sumerië Enlil en in het Platonisme Demiurg werd genoemd.

In de Semitische taal betekent Yaldabaoth zoiets als: ‘Kind, kom!’ Dit wezen was een androgyn kind van de vrouwelijke eon Sofia (Wijsheid). Wanneer haar kind denkt dat hij alleen is roept zij: ‘Yaldabaoth / kind kom’, zo ontstond zijn naam. Als het kind niet antwoordt, noemt zij hem 'Samaël', die naam betekent in het Hebreeuws ‘Gif van God’ en volgens gnostici betekent de naam ‘blinde god’.

Samaël is een belangrijke aartsengel in het judaïsme, waar hij vorst van de demonen is, een beschuldiger/satan, verleider en verwoester en wordt beschouwd als zowel goed als slecht. Die ogenschijnlijk tegenstelling is inherent aan onze duale werkelijkheid. De concepten goed en slecht zijn slechts etiketten die ontstonden toen Adam en Eva die appel va de Boom van Kennis van goed en slecht snoepten.

Tijd is circulair en we komen op het punt waar begin en einde in elkaar overvloeien. Lang voor het Bijbelse ‘In den Beginne’ riep de eon Sofia: ‘Kind, kom!’ Toen het Ram tijdperk overging in het Vissen tijdperk, riep Yeshua de dochter van Jaïrus terug in het leven met de woorden: ‘Talitha Cumi’, wat vertaald mag worden als ‘Meisje, sta op/kom’. Nu we het Vissen tijdperk inruilen voor het Waterman tijdperk worden wij geroepen op te staan. Op staan tegen de wereldheersers van deze duisternis, de elite en hun marionetten die kinderen ontvoeren en misbruiken op de meest walgelijke manieren.

Morgen op de Volle Maan in Vissen van 2 september 2020 verwelkomen we in onze wekelijkse woensdagavond meditatie het grote Kosmische Levensvuur. Dit Licht is de ontsteking van een complete reset van alles wat vanzelfsprekend leek. Het is het signaal om op te staan en de Jacobsladder naar hogere frequenties te beklimmen. Het is de start van de HUMAN, een concept dat ik vertaal als Higher Universal Man.

Laten we massaal op staan en onze vleugels van Licht & Liefde vouwen om allen die na ons komen. Wij schrijven onze nieuwe bestemming met een scherpe pen, voor de pedofielen en potloodventers is er een puntenslijper. En de rest is Stilte.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com