Semantiek.

Hits: 1511

Semantiek is de leer van de betekenis van de woorden en woordgroepen. Het is een van mijn stokpaardjes omdat het interessant is dat veel mensen niet beseffen wat ze zeggen als ze, vaak met stemverheffing, het woord bullshit uiten. Laten we deze ingeburgerde vulgaire Amerikaanse krachtterm eens vanuit de semantiek verklaren.

Volgens het woordenboek Engels-Nederlands heeft het woord bullshit de betekenis van gelul, geouwehoer, gezeik of geëmmer. Deze uitdrukking heeft in deze context geen enkele resonantie met een stier en dat wat het dier uitscheidt. De tweede lettergreep shit heeft meerdere betekenissen. De eerste verrassende betekenis is zeikerd, lul of zak, de tweede betekenis is stront, kak, poep, schijt, drol en de derde betekenis is rommel of rotzooi.

In de 15e eeuw werd de eerste lettergreep in het Middelengels gebruikt voor vals praten. Er is een link met een oud Frans woord voor bedrog, fraude, truc, gekonkel en intrige. In een oude Middelengels vertaling van het Nieuwe Testament komen we een uitspraak die Yeshua tegen hypocriete priesters gebruikte: ‘Jullie zijn vol boosheden, verraad en stier… Het werkwoord ‘stier’ betekende bespotten of bedriegen.

En zo sloop de ’stierenstront’ vanuit een vertaling van de Bijbel in onze communicatie. Dit is een interessant gegeven omdat we thans weten dat elke religie op Aarde door buitenaardse wezens is opgedrongen. Religie was een Oorlog in Bewustzijn die nu nog thans op, boven en binnen de Aarde uitgevochten wordt. De Archonten en hun marionetten doen alles om te voorkomen dat de mens naar een hoger bewustzijn evolueert.

Uit de Nag Hammadi Geschriften komen we te weten dat de leider van de Archons blind is omdat hij alleen op macht is belust, en hij is dom en arrogant. Hij zegt dingen als: “Ik alleen ben god, niemand bestaat buiten mij.” Hiermee deed hij inbreuk op de Pleroma. Zijn stem werd gehoord in het Rijk van Perfectie en een Stem riep terug: “Je bent gek, Samael, God der Blinden! Samael en Yaldabaoth zijn hetzelfde wezen.

Vóór de Oerknal was er het Volmaakte Niets. Gnostici noemen dat Niets de Pleroma als duiding voor de volheid, de structuur en verblijfplaats van het goddelijke rijk. In de Pleroma vinden we een Vader, een Moeder en een Zoon, terwijl de kerk ons wijsmaakt dat er geen vrouwelijk aspect is in haar Heilige Drie-Eenheid. Je leest dus dat de kerk van meet af aan al bullshit verkocht.

Yaldabaoth is de schepper van de Matrix die we onze werkelijkheid noemen. Hij is de ‘Vader’ van de aardse Adam en Eva uit de Hof van Eden. Omdat de eerste Adam een schepping is van Enki, zou je denken dat Enki de Yaldabaoth is. Enki heeft de eerste hybride slaven In Zuid Afrika gekloond, maar het was Enlil die hen in de Hof van Eden plaatste. Niet om hem te vereren, maar om voor hem te werken!

De na-ijverige god uit de Tien Geboden en Enlil/Jehova/Jahweh zijn dezelfde entiteit als de Yaldabaoth. Dit wezen wordt ook wel de Heer der Archonten genoemd, dat zijn de bestuurders van het aardse noodlot. Hun doel is de menselijke ziel gevangen te houden tijdens haar aardse verblijf. Zij worden in de gnostische literatuur vaak voorgesteld als de slaven/dienaren van de Yaldabaoth, of de demiurg.

Met de bullshit over Adam en Eva is het mensdom gigantisch om de tuin geleid. In het boek Genesis lezen we dat de Hof van Eden was ontworpen als een lustoord voor de eerste mensen op Aarde. Yaldabaoth/YHVH had echter de mens gecreëerd om de Anunnaki goden te dienen. Een godheid werd op de Sumerische kleitabletten geduid als Heer, Soeverein, Koning, Heerser en Meester.

Deze titels suggereren eerder dat de mensen de godheid dienden dan vereerden. Het Hebreeuwse ‘avod’ werd ten onrechte vertaald als aanbidden, terwijl het gaat om het werkwoord werken. In de semantiek is een godheid niet hetzelfde wezen als de Schepper. Dus, dat de mens werd geschapen naar zijn gelijkenis is ook je reinste bullshit. De Schepper van Al Dat Is, heeft namelijk geen vorm!

Enlil, de Heer van de Tuin van Eden, was volgens sommige tradities een afstammeling van de oudere oppergod Anu, de Hemelstier. Volgens andere geschriften was Enlil zelf de Stier van de Hemel. In deze tijd van Openbaringen komen we er steeds meer achter dat de shit in de betekenis van zeikerd, lul of zak er letterlijk een bullshit van de Bijbel heeft gemaakt. De ganse geschiedenis zoals wij die kennen is een compilatie van bullshit.

De schrijver Aldous Huxley zei ooit: ‘Er zijn dingen die bekend zijn en dingen die onbekend zijn. Daar tussen ligt de Poort van Perceptie.’ Voor mij is het opmerkelijk dat het onbekende als belachelijk dan wel als beangstigend wordt ervaren door mensen die nog niet ontwaakt zijn. Het is opmerkelijker dat de ziel van die mensen telkens een incarnatie aangaan in de grote onbekende dat Aarde heet.

Perceptie.
Tussen oren die kunnen luisteren en tussen ogen die kunnen zien staat de Poort van Perceptie altijd wijd open. Je weet nog wel hoe het mensdom dacht over de boeken van Jules Verne of die van Erich von Däniken. Het mensdom weet echter niet dat wij in de perceptie van sommige buitenaardse wezens domme dieren zijn. Laten we een tamelijk onbekend boek van een tamelijk onbekende schrijfster bespreken.

Lana Cantrell heeft een Ph.D. op het gebied van Klinische Voeding, Biochemie, Paleopathologie, Fysieke antropologie, Egyptologie, Holistische geneeskunde. Acht jaar van diepgaand onderzoek heeft de onbekende geschiedenis van de mensheid onthuld, verborgen in de oude teksten van de Egyptische, Sumerische, Indiase en Hebreeuwse volkeren.

Het is opvallend dat de Ouden meer wisten dan de moderne consumenten.
Cantrell ’s boek: ‘The Greatest Story Never Told’ vertelt zorgvuldig hoe de mensheid hier in de eerste plaats is gekomen. Het resoneert met de tien boeken van Zecharia Sitchin die ik alle heb gelezen en geabsorbeerd heb. Lana Cantrell schreef - bijvoorbeeld - dat een bepaald Egyptische hiëroglief geassocieerd met "gevaarlijke" artefacten van de Goden precies hetzelfde symbool is dat tegenwoordig wordt gebruikt door kerncentrales om gevaarlijke stoffen te labelen.

Alles was er al, is er al en zal er altijd zijn. In Johannes1:1,3 lezen we: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Alle dingen zijn door het Woord geworden.’ Johannes geloofde kennelijk in het concept god zoals dat in de perceptie van het mensdom is ingebakken. Deze uitspraak haal ik alleen maar aan om het belang van semantiek te benadrukken.

Het signaal dat ik op 10 juni van een onopgemerkte kleine tia kreeg in de vorm van een woordvindstoornis probleem was veelzeggend. Een eerder signaal in de vorm van een kapotte koppeling in mijn oude bestelbusje vertaalde ik als geblokkeerde verbinding met mijn Hoger Zelf. Het vervangende bestelbusje gaf een signaal in de begrenzing in snelheid, dat ik vertaalde als gas terug nemen in de bullshit over Covid-19.

Logos.
Het Griekse woord logos kent verschillende betekenissen, maar wordt meestal als "woord" vertaald. Andere betekenissen zijn onder meer 'gedachte', 'taal', 'rede', 'principe', 'leerstelling' of 'logica'. In mijn perceptie is logos (het Woord) de immanente goddelijke rede. Het woord ‘immanent’ duidt op het overstijgen van zintuiglijke waarneming.

Ook dit is een verwijzing naar de woorden van Yeshua: ‘Oren die kunnen luisteren en ogen die kunnen zien.’ Die uitdrukking is een zuivere vorm van semantiek en wordt zelfs in dit prille ontwaken van de mensheid nog niet begrepen. Laten we je op attenderen op een recentelijke bullshit programmering van ons bewustzijn. Men kocht ter voorbereiding op de crisis hopen (!) toiletpapier en de elite lachte zich suf om de bullshit propaganda.

Mijn verminderde gehoor is in mijn perceptie een signaal van mijn Hoger Zelf niet te luisteren naar de bullshit die de elite op ons projecteert. Sterker nog, mijn Hoger Zelf geeft hiermee een signaal om vooral ongehoorzaam te zijn; geen mondkapje te dragen en de medemens hartelijk te begroeten met een warme knuffel. Dat was frustrerend toen mijn zoon met zijn vriendin een weekend in Limburg boekte en ons vermeed te bezoeken.

De programmering van de jeugd met chemicaliën, propaganda van subliminale beelden in Disneyfilms en psychotronische projecties schept een beheersbaar en stuurbaar kind dat een instrument is in de agenda van de marionetten van de elite. Semantiek is onafhankelijk van intelligentie. Semantiek is het onderscheid tussen oren die kunnen luisteren en oren die doof zijn voor de Innerlijke stem. In den Beginne was het Woord!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com