Etymologie.

Hits: 1487

In de lijn van het schrijfseltje over semantiek is dit een essay over etymologie en emancipatie. Etymologie is een laag frequente (weinig gebruikte) uitdrukking voor woordherkomst. Dit woord is afgeleid van het Griekse bijvoeglijke naamwoord étymos, wat een compositie (samenstelling) is van de woorden ‘werkelijk/waar’ en ‘leer/wetenschap’. Nog simpeler: etymologie is de studie de herkomst van woorden.

In de leer van de woordherkomst is er enige consensus over verschillende categorieën. Woorden in één of meerdere talen die uit dezelfde brontaal zijn geëvolueerd en een vergelijkbare vorm en betekenis hebben noemen we verwantwoorden. Ze komen als het ware uit dezelfde familie.

Leenwoorden lijken op elkaar in verschillende talen maar hebben vaak een ander klankkleur. De leukste leenwoorden vinden we in Indonesië. Als je de woorden leest kom je er nog uit, als ze fonetisch worden gesproken raak je de taal kwijt. Er zijn ook vele Indonesische leenwoorden via het jargon van de VOC, zeelieden en reizigers de Nederlandse taal binnen gewaaid.

Onder de eerste gerepatrieerde Indo’s is er een weemoedige en wrange uitleg van de individuele letters uit INDO: ‘In Nederland Door Omstandigheden’. Wanneer die uitleg door een ware Indo wordt uitgesproken, voel je de wind in de klapperbomen; ruik je trassi; zie je de sawa’s; hoor je de tokeh en krijg je spontaan trek in sateh. J Etymologie en emotie beginnen toevallig met dezelfde letter…

In de categorie leenwoorden komen ook zwerfwoorden voor. Het zijn woorden die niet uit één brontaal zijn ontleend, maar zijn landsgrenzen overgesprongen met producten naar het woord werd vernoemd. Het Arabische product qahwa transformeerde in Turkije in kahve, in Polen in kawa, in Italië werd het caffé en via de Nederlandse koffie stak het product de Noordzee over waar het coffee werd.

Dan is er nog de categorie klanknabootsing of onomatopee. Dit zijn woorden die in vorm en betekenis overeenstemmen, maar in andere klanken worden uitgesproken. De vogel die in andere nesten haar ei legt heet in Hongarije kakukk, in Italië cuculo, in Polen kukułka en in Turkije is het de gugukgiller. Toch herken je in de onomatopee de roep van de koekoek, en dit is beslist geen kletskoek.

Indonesië kent ook woorden die een geluid nabootsen. Het is lastig dit te begrijpen als je dit leest en het niet kan horen. Toch doe ik een aardige gooi met het klankwoord voor spiegelei. Het Indonesische woord ceplok spreek je fonetisch uit als ‘tjeplok’. De eerste lettergreep bootst het geluid na als je een ei op de rand van de koekenpan breekt, de tweede lettergreep bootst het geluid na van een ei dat in de koekenpan valt.

Een prachtige klanknabootsing of onomatopee is ‘hatsjie’ als iemand niest. En door de waanzin die het mensdom thans in een wurggreep zijn er figuren die de corona-kliklijn bellen als ze ‘hatsjie’ horen. Met verklikkers heb ik geen klik, voor mij zijn ze een oen. Oen is een mooi woord om het stukje etymologie af te sluiten. In het jargon van de veehouderij is een oen een gecastreerde ezelhengst.

Mogelijk is oen afgeleid van het woord loen, dat ook dom, onhandig of sullig betekent. Voor mij klinkt ‘loen’ als een zwerfwoord dat uit het Engelse woord ‘lunatic’ is voortgekomen. Lunatic betekent krankzinnige, gek, gestoorde of idioot. In het Spaans is een lunatico iemand die maanziek is. Zelfs in het Nederlands kennen we het woord lunatiek voor iemand die geestesziek is. Napoleon Bonaparte zei ooit: ‘In politiek is stommiteit geen handicap’.

Het verschil tussen domheid en genie is dat genie zijn grenzen heeft.

Emancipatie.
Het woord emancipatie stamt uit het Latijn ‘emancipatio’. Etymologisch is het woord een compositie van het voorzetsel ë (uit) en de woorden manus (hand) en capere (nemen). Het werkwoord emanciperen is een leenwoord uit het Frans in de betekenis van ‘mondig verklaren’. Dit leenwoord is al aangetroffen in het jaar 1570. Nu, 450 jaar later, wordt het mensdom de mond gesnoerd met een mondkapje!

Emancipatie is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Lilith, de eerste vrouw van Adam, was de eerste geëmancipeerde vrouw toen ze weigerde altijd in een onderliggende positie liefde te bedrijven. Het is wel opmerkelijk dat het woord ‘man’ in het woord emancipatie dominant aanwezig is. Lilith was de eerste die de touwtjes in de hand nam; zoals in manus (hand) capere (nemen).

Conform een Internet pagina gaat emancipatie via 3 principes, die complementair zijn en elkaar succederen: wetenschappelijke erkenning, sociale acceptatie en wettelijke gelijkheid. Het is ook de toekenning van gelijke rechten en gelijkstelling voor de wet en ook de bevrijding van wettelijke, sociale, politieke, morele of intellectuele beperkingen. Als je dit leest is er geen jota verandert in de emancipatie van het ganse mensdom.

Het woord jota is een leenwoord uit het Hebreeuwse Alef-Beit. Het stamt af van het teken Yud, het teken waarmee de naam van Yeshua mee begint. Het is het 10e teken uit het Hebreeuwse Alef-Beit, en numerologisch staat het getal 10 voor een nieuw begin. Wij gebruiken het woord jota als we er helemaal niets van begrijpen.

In Mattheüs 5:17-18 zegt Yeshua in de Bergrede: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.’

Nu, circa 1975 jaar na die Bergrede is alle rede verdwenen. De oenen die we als regering hebben gekozen lappen alle rechten, wetten, alle sociale, politieke, morele of intellectuele emancipatie aan hun veel te dure laarzen. De emancipatie van de elite is gesterkt door het verkopen van hun ziel aan Satan. Wanneer neemt het mensdom de touwtjes in handen?

De afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen vond ergens in het jaar 1863. Er is in ruim 1666 jaar geen jota veranderd, we zijn allemaal nog slaven van de satanische elite.

Dit schrijfseltje was voor mij een oefening om de woordvindstoornis die een ongemerkte tia teweeg bracht te herstellen. Toch publiceer ik het op de site teneinde het mensdom te laten ontwaken uit de illusie die emancipatie wordt genoemd. Dat jullie de moeite en de tijd nemen om dit te lezen is een symbool voor je eigen ontwaken uit de derde dimensie. Het is opmerkelijk dat het woord dimensie het woord MENS bevat.

Wees gezegend en wees een zegen in Licht & Liefde voor hen die nog mogen ontwaken!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com