Focus & Intentie

Hits: 1447

De splijtzwam behoort tot de soort Serpulaceae. Deze zwam is verwant aan de gewone huiszwam. De splijtzwam, een parasiet, kan onder bepaalde omstandigheden snel een infectie verspreiden via sporen. Hoewel de splijtzwam van oorsprong een tropische plant is, wordt hij meestal waargenomen in grote gebouwen of houten constructies. De zwam wordt meestal waargenomen in nabijheid van mensen, maar komt ook in het wild voor.

Als ik dit lees, vergelijk ik splijtzwammen met de parasieten van het kabinet die snel infecties verspreiden vanuit regeringsgebouwen en constructies vol leugens. Het Torentje of het peeskamertje van de minister-president vergelijk ik met de Toren van Babel. Je weet vast nog wel dat de constructie van die toren de Babylonische spraakverwarring veroorzaakte.

Het Torentje heeft een als pandemie vermomde splijtzwam gecreëerd die de samenleving zodanig verdeeld dat, hoewel iedereen Nederlands spreekt, er niemand meer wijs uit wordt.

Door de samenleving met angst te voeden, raakt de kudde hun focus en intentie kwijt.

Het is cynisch dat enkele liedjes uit de serie ‘het Schaep met vijf poten’ uit de jaren ’70 juist nu de verwarring kunnen verhelderen. De muilkorf menigte zou zich moeten realiseren dat sommige van die liedjes een gezonde samenleving kunnen verwerkelijken. Denk maar aan

‘We benne op de wereld om mekaar te helpen nietwaar’ of  ‘Blijf zitten waar je zit’ en denk vooral aan ‘Als je mekaar niet meer vertrouwen kan’.

De splijtzwam beschikt over hallucinogene eigenschappen die onze rechterhersenhelft kunnen ontregelen. Empathie, inlevingsvermogen en sociaal contact transmuteren dan in een giftig streven naar tweedracht, onenigheid, verschil van meningen en conflict. De oude naam Serpula splitosis voor splijtzwam is door de elite vervangen door Corona Vulgaris. Dat is een vulgaire aanval op het gezonde verstand van de kudde.

De synchroniciteit wil dat ik dit schrijf op 5 december. Het is een surprise van de Bron. Bij het ontwaken vanmorgen vroeg dacht ik aan Het Licht dat de Aarde overspoelt op de magische omkeerdatum 21.12. Mijn innerlijke stem zei dat ook Trump en de Paus door Het Licht geraakt worden. Het gaat niet om de personen, het gaat om wat ze vertegenwoordigen; de macht op staatkundig en religieus terrein.

Het Licht.
Na de valse voorlichting en mondiale oplichting van politiek en religie wacht ons het Licht van Verlichting. Een van de onvoorstelbare wonderen die Het Licht voor ons in petto heeft is het tamelijk onbekende fenomeen Medische Bedden van Licht. Dit fenomeen kan ons verlossen en verlichten van een nanotechnologie die net als een splijtzwam de mensheid verdeeld, verzwakt en verziekt.

Op Internet las ik een interview met een afgezant van de Galactische Federatie van Licht over Medische Bedden. De afgezant vertelde dat de geïmplanteerde nanotechnologie in het fysieke voertuig van elk mens getransformeerd, verwijderd of geschrapt kan worden.

Nanotechnologie resoneert alleen met de lagere frequenties in onze aura. Dit herinnert mij aan de uitspraak van mijn papa: ‘Alles is trilling’.

Mama lag in december vaak in het hospitaal. Sinterklaas & Santa Claus verloren hun magie als mama niet thuis was. Papa zou thans een healer genoemd worden, maar het Engels was in de jaren ’60 nog niet ingeburgerd. Met zijn spirituele krachten begeleidde hij veel mensen op weg naar zich zelf. Maar als ik vroeg waarom hij mama niet kon helpen, zei hij altijd weer: ’Jongen, ik kan haar gedachten niet veranderen’.

Nanotechnologie functioneert op lagere trillingen in ons fysieke, emotionele en mentale energievelden. Het zijn die lage frequenties die uit ons balans brengen, ziek maken.

Yeshua bewees het concept van Geest boven Materie in de ‘wonderen’ die het Schrift aan hem toeschreef. Yeshua zelf beschouwde het niet als wonderen, voor hem was het werken zoals een timmerman hout sneed, schaafde en schuurde. Als de veronderstelde zoon van een timmerman sneed, schaafde en schuurde hij in het bewustzijn van de mens.

In Johannes 14:12-13 staat geschreven: ‘Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze’. Alleen de splijtzwam weerhoudt ons de frequenties in focus en intentie te verhogen. Splijt die paddenstoel en zwam niet langer over crisis, focus je niet op de psychisch gespleten elite, dan geef je er geen energie aan. Besef dat je aantrekt waar je bang voor bent.

Verhoog je frequenties.
De afgezant van de Galactische Federatie van Licht zei in het interview dat het verhogen van onze frequentie de nanotechnologie kan deactiveren of ontmantelen. Het is alsof we de knoppen Alt/Ctrl/Delete in onze hersens weer durven te benutten, waarmee we elke vorm van onbalans in de aura kunnen herstellen. In principe bevat ons cellulaire geheugen, onze ziel alle wijsheid en kennis uit de fysica en de kwantumwetenschappen.

Verhoog je frequenties door te beseffen dat je spiegelbeeld alleen laat zien wie je bent, wat je bent zie je niet gereflecteerd. Voor de kudde is het belangrijk wie je bent, voor ontwaakte zielen is het belangrijk te weten wat je bent; een Licht zonder materiële identiteitskaart, maar met een energetisch Paspoort voor de Bron. De Bron creëerde wat we nu Medische Bedden noemen. Voor de Galactische Federatie zijn het Capsules van Licht.

Die Capsules van Licht bevatten frequenties die alle ziekteverwekkers, gifstoffen of andere minuscule nanotechnologieën verwijderen die in het fysieke jasje aanwezig zijn. Volgens de afgezant van de Galactische Federatie van Licht lijkt het op een laserbehandeling, maar het is een nieuwere, meer hoogontwikkelde op licht gebaseerde technologie waartoe enkele mensen op Aarde toegang hebben, maar nog niet algemeen beschikbaar is.

Totdat deze Capsules van Licht of medische bedden beschikbaar zijn, is de enige manier waarop je een eind aan kunt maken aan het wachten daarop is je frequenties verhogen. Ontwaakte zielen die hun vibratie via focus en intentie verhoogd hebben, kunnen Hier & Nu verordenen dat alles en iedereen die hoogste goed niet dient uit hun aura verdwijnt.

De afgezant begrijpt dat de kudde deze oefening nog niet onder de knie heeft. Het is nog buiten het bereik van hun bevattingsvermogen. Voor die mensen is het prettig dat de ziekteverwekkers in de toekomst zullen en kunnen worden geëlimineerd. Het vergt wel het begrip dat angst veel effectiever is dan welk virus dan ook dat door de elite is ontworpen. Het vergt het bewustzijn dat een virus ook een signaalfunctie heeft voor verandering.

De interviewster zegt: ‘Dat is een erg nuttige en geruststellende boodschap. Hartelijk bedankt. Tijdens het interview dacht ik voor mijn eigen praktijk andere mensen hiermee te mogen helpen. Vaak kom ik implantaten tegen en roep verschillende wezens aan om me te helpen ze te verwijderen. Is dit iets dat ik zou kunnen doen met nanotechnologie die ik tegenkwam of tegenkwam?’

De afgezant antwoordt: ‘Ja, er is geen limiet aan menselijke intentie en focus. Alle beperkingen zijn aangeleerd, ze zijn niet op waarheid gebaseerd. Er is weinig verschil tussen de onderliggende technologie en samenstelling van een implantaat versus nanotechnologie.

Het enige verschil zit in de grootte, en het gemak waarmee je kunt waarnemen of merken dat je tijdens je opruimwerkzaamheden ziet. Implantaten zijn absoluut te verwijderen.

Maar het is ook noodzakelijk dat de persoon die naar u toe komt, moet geloven dat het mogelijk is. Dit is namelijk een ontmoeting tussen uw intenties en de bedoelingen van de cliënt.

Focus & Intentie.
In mijn sessies merk ik soms dat een cliënt meer gefocust is op mijn aandacht voor zijn of haar omstandigheden. De intentie is dan aandacht vragen omdat zij of hij het vermogen mist zich zelf aandacht of onvoorwaardelijke liefde te schenken. Dat vergelijk ik met Calimero die altijd zegt: ‘Zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk’. Geliefden, niets of niemand is groter dan het ware Zelf. We zijn allemaal een reflectie van de Bron.

Er is een verbijsterend simpele manier die elke energetische dan wel fysieke, emotionele, mentale of spirituele onbalans uit je aura kan verwijderen. Bij voorkeur doe je deze oefening op Alfaniveau. Hef je armen zo op dat de ellebogen op schouderhoogte staan en laat je onderarmen omhoog wijzen. Dit gebaar is een reflectie van een Oudegyptische hiëroglief dat KA (ziel) symboliseert.

Met je ganse focus en intentie zeg je dan hardop of in gedachten: ‘Niets is machtiger dan ik ben’. Je kunt deze suggestie verwerpen of aannemen op elk niveau van bewustzijn, de keus is aan jullie. Het behelst eveneens de focus & Intentie op het scheppen van een betere wereld voor hen die na ons komen. De nieuwe dageraad van 21.12 wacht op jullie, want jullie zijn de scheppers van die dageraad.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com